Hoogste depositorente vergelijken

De hoogste depositorente ontvangen willen we uiteraard graag allemaal. Alleen op deze manier haal je immers het maximale uit je spaargeld. Dit gezegd hebbende is het vaak niet duidelijk hoe aanspraak te maken op de hoogste depositorente. Dat ontdek je hier op deze pagina!

Beste keuze 2023
Raisin
 • Spaar tegen de hoogste spaarrentes
 • Depositogarantie tot 100.000 euro
 • Ook automatisch geld sparen is mogelijk
 
Tweede plaats
Bigbank
 • Flexibel sparen bij Bigbank is geheel kosteloos
 • Dekking door het depositogarantiestelsel
 • Keuze uit interessante depositospaarcontracten
 

Wat is een spaardeposito?

Voordat we dieper ingaan op hoe je kan rekenen op de hoogste depositorente kan het de moeite waard zijn om eerst even duidelijk te maken wat een spaardeposito nu precies is. Voor geld sparen geldt dat dit op twee verschillende manieren kan gebeuren, namelijk:

 • Als flexibel sparen op een spaarrekening
 • Als sparen voor de lange termijn met een spaardeposito

Kies je voor het sparen van geld op een spaarrekening? Dan zal je kunnen vaststellen dat je daarbij altijd over de mogelijkheid beschikt om geld bij te storten en terug op te vragen. In ruil voor die flexibiliteit lever je echter flink in op vlak van rente die je kan ontvangen. Bij een spaardeposito is dat dus omgekeerd. De looptijd van dit spaarproduct is immers vastgesteld terwijl het bovendien ook nog eens zo is dat je tussentijds in principe geen geld kan opnemen of extra stortingen kan doen.

Omwille van bovenstaande geldt voor een spaardeposito dat je er dus uitsluitend geld in dient te sparen dat je voor een lange(re) periode kan missen. Enkel en alleen op die manier voorkom je immers dat je op een bepaald ogenblik tegen bepaalde financiële problemen aan zal lopen.

Hoe veilig is een spaardeposito?

Voor heel wat mensen geldt dat ze er op een zeker ogenblik voor kiezen om een spaardeposito af te sluiten. Op deze manier hopen ze immers op een veilige manier een gedeelte van hun spaargeld voor een lange(re) termijn weg te kunnen zetten. Dit als het een beetje kan dus ook tegen de hoogste depositorente. Hoe veilig is zo’n spaardeposito nu echter eigenlijk echt? Zeer veilig. Dit is niet in het minst het gevolg van het feit dat ingelegde gelden in een dergelijk deposito bij een gereguleerde (Nederlandse) bank onder het depositogarantiestelsel vallen. Dit betekent dat spaargelden tot 100.000 euro per persoon en per bank zijn ingedekt. Mocht er dus ooit iets met de financiële instelling in kwestie gebeuren zal je niet zomaar automatisch je geld kwijtraken.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Aanspraak kunnen maken op de hoogste depositorente kan uiteraard erg interessant zijn. Dit gezegd hebbende moet ook de vraag gesteld worden welke andere voorwaarden er nu precies verbonden zijn aan het afsluiten van een spaarproduct zoals een deposito. Zoals hierboven reeds aangehaald is het immers belangrijk om er rekening mee te houden dat een spaardeposito zeker niet hetzelfde is als een spaarrekening. Waar je bij deze laatste op eender welk moment geld op kan vragen geldt dat niet bij een deposito. Bij deze laatste is het dan ook de bedoeling om het geld langdurig vast te laten staan. Dit kan in de praktijk gebeuren tot een periode van maximum 20 jaar. Je dient hier dus uitsluitend geld in te sparen welke je met zekerheid voor de vooropgestelde periode kan missen.

De belangrijkste voorwaarden waar rekening mee dient te worden gehouden hebben zeker niet alleen maar betrekking tot de looptijd van de spaardeposito. Wat immers bovendien ook te denken van de mogelijks vereiste minimale inleg evenals de manier waarop de rente wordt uitbetaald? Bovendien kunnen er ook zeer beperkende voorwaarden gelden die het bijvoorbeeld onmogelijk maken om (kosteloos) gestorte gelden tussentijds terug op te vragen. Dit zijn stuk voor stuk zeer belangrijke voorwaarden om altijd even bij stil te blijven staan.

Is er sprake van een minimale inleg?

Om aanspraak te kunnen maken op de hoogste depositorente dien je er rekening mee te houden dat er vaak aan net wat meer voorwaarden dient te worden voldaan. Wat betekent dit nu concreet? Dit kan eigenlijk van alles zijn. De hoogste depositorente wordt immers in tegenstelling tot wat veel mensen denken niet alleen maar toegekend op spaardeposito’s met een (zeer) lange looptijd. In plaats daarvan kan er in de praktijk dan ook worden vastgesteld dat er vaak extra voorwaarden worden opgelegd. Denk hierbij onder meer aan de minimale inleg die is vereist.

Verschillende financiële instellingen hebben er in de praktijk voor gekozen om een bepaalde minimale inleg te vereisen om een spaardeposito af te kunnen sluiten. Dat is in het bijzonder het geval wanneer je verzekerd wil zijn van de spaardeposito met de hoogste rente. Hoeveel die minimale inleg precies bedraagt is altijd afhankelijk van het contract dat je wenst af te sluiten in kwestie. Hoe hoger de vereiste, minimale inleg en hoe strikter dus met andere woorden ook de voorwaarden zijn, des te hoger de depositorente in de praktijk doorgaans zal komen te liggen.

Kan je tussentijds geld opnemen?

Een bijzondere voorwaarde om zeker aandacht aan te besteden heeft te maken met het feit of je mogelijks tussentijds geld kan opnemen uit het deposito of niet. Standaard is dat in principe niet het geval. Je moet er dus rekening mee houden dat je het bedrag dat je inlegt in het spaardeposito voor de volledige looptijd ‘kwijt’ bent. Dit gezegd hebbende is het zo dat er ook uitgevers van spaardeposito’s zijn die je wel de mogelijkheid aanbieden om tussentijdse geldopnames te doen. In dat geval is het echter zo dat je goed moet letten op de kosten die daarvoor worden aangerekend. Het is immers zomaar mogelijk dat deze hoge kosten al je behaalde rendement in één klap zullen laten verdwijnen. Ga er dus hoe dan ook steeds vanuit dat je eigenlijk het geld dat je inlegt in een spaardeposito niet ter beschikking kan hebben tot het contract ten einde is.

Waarom is de hoogste depositorente belangrijk?

Aanspraak kunnen maken op de hoogste depositorente is in de praktijk uiteraard ontzettend belangrijk… maar waarom eigenlijk? Indien je erin bent geslaagd om een bepaald vermogen bij elkaar te sparen zal je kunnen vaststellen dat je vervolgens ook graag zal willen dat dit vermogen zo optimaal mogelijk gaat renderen. Dit bij voorkeur bovendien ook zonder dat je daar zelf continue actief mee bezig hoeft te zijn. Op deze manier kan jij focussen op het verzamelen van nog meer vermogen wat dan vervolgens als gevolg zal hebben dat je vermogen alleen maar verder toe zal nemen. Hoe hoger de rente op je spaardeposito is gelegen hoe hoger jouw vermogen zal oplopen.

Bovenstaande is uiteraard nog maar één enkele reden waarom aanspraak kunnen maken op de hoogste depositorente zeer interessant kan zijn. Bovendien is het namelijk eveneens zo dat er moet worden vastgesteld dat de vaste kosten die het dagelijks leven met zich meebrengt alleen maar toenemen. Dit onder meer door toedoen van de inflatie. Mocht je er uitsluitend voor kiezen om geld op een spaarrekening of in een laag rentende spaardeposito te plaatsen is de kans zeer groot dat je de inflatie niet het hoofd zal weten te bieden. Je koopkracht zal dus niet toenemen, maar wel afnemen.

Hoe krijg je de hoogste depositorente?

Er bestaan in de praktijk ontzettend veel misverstanden over hoe je nu precies met zekerheid aanspraak kan maken op de hoogste depositorente. Het belangrijkste misverstand waarvan sprake is stelt dat de hoogste depositorente altijd wordt bekomen door te kiezen voor de optie met de langst mogelijke looptijd. Hoe langer de looptijd van een deposito, des te meer zekerheid er wordt gecreëerd voor de financiële instelling en des te hoger immers toch de rente komt te liggen? Dat lijkt een zeer logische redenering, maar toch is ze in de praktijk niet helemaal correct.

In werkelijkheid ligt het allemaal iets genuanceerder dan bovenstaande laat vermoeden. Bij het bepalen van de rentetarieven op kortlopende spaardeposito's (met een maximale looptijd van 2 jaar) wordt er gekeken naar de renteontwikkeling welke plaats heeft gevonden op de geldmarkt. De rentes voor deposito’s met een lange looptijd worden op hun beurt op een andere manier bepaald, namelijk op basis van de tarieven die gelden op de kapitaalmarkt. Dit kan er in de praktijk voor zorgen dat de rente op een spaardeposito met een looptijd van bijvoorbeeld één jaar hetzelfde is als deze op een depositorekening met een looptijd van drie of vier jaar.

Bovenstaande zorgt er in de praktijk voor dat je voor het vinden van de hoogste depositorente altijd een vergelijking dient uit te voeren. Alleen door grondig de verschillende spaardeposito’s tegenover elkaar af te wegen zal je immers met zekerheid de hoogste rente kunnen ontvangen.

Hoe kan de rente worden uitbetaald?

De hoogste spaarrente ontvangen op je spaardeposito is natuurlijk altijd interessant, maar het is tevens niet onbelangrijk om stil te blijven staan bij de manier waarop die rente wordt uitbetaald. In de praktijk is het immers zo dat dit op twee verschillende manieren kan gebeuren, namelijk:

 • De rente wordt uitbetaald op de opgegeven tegenrekening
 • De rente wordt uitbetaald in het spaardeposito zelf

Deze tweede optie is (veruit) de interessantste. Dat is het gevolg van het feit dat je op deze manier kan rekenen op het zogenaamde rente-op-rente-effect. Dit betekent dat je gedurende de looptijd van je deposito niet alleen maar rente zal ontvangen op het bedrag dat je initieel hebt ingelegd, maar ook op de opbrengst die jaarlijks wordt uitgekeerd. Daarmee groeit niet alleen je spaargeld aan, maar ook het rendement dat je erop ontvangt. Heb je dus met andere woorden die mogelijkheid, kies dan altijd voor een spaardeposito die de rente die je ontvangt in het deposito zelf uitbetaald.

Let op! Eenmaal je op dit vlak een keuze hebt gemaakt geldt deze keuze doorgaans voor de volledige looptijd van de deposito. Wil je graag op een zeker ogenblik toch tussentijds bijvoorbeeld het bedrag aan rente opnemen? Dan kunnen daarvoor opnamekosten worden aangerekend. Let hiervoor op.

Wanneer ontvang je de spaarrente?

Heb je de hoogste depositorente gevonden? Dan zal je natuurlijk ook graag willen weten wanneer deze nu precies zal worden uitbetaald. In het merendeel van de gevallen is het zo dat je kan rekenen op een éénmalige uitbetaling van de spaarrente op jaarbasis. Dit gezegd hebbende kan het ook anders. Verschillende financiële instellingen maken het namelijk eveneens mogelijk om maandelijks het bedrag aan rente waar je recht op hebt op je spaardeposito of tegenrekening te kunnen ontvangen. Op deze manier zou er zomaar een stukje passief inkomen kunnen worden gecreëerd. Heb jij een specifieke voorkeur voor wat de uitbetaling van de hoogste depositorente betreft? Dan spreekt het voor zich dat je ook hier zeker rekening mee zal willen houden.

Wat aan het einde van de looptijd?

Loopt je spaardeposito op z’n einde? Dan is het altijd interessant om even extra in de geldende voorwaarden te duiken. Het is immers zo dat er twee zaken kunnen gebeuren, namelijk:

 • De spaardeposito wordt automatisch stopgezet en het geld wordt uitbetaald
 • De spaardeposito wordt automatisch verlengd door de financiële instelling

Wat voor jou de beste optie is, is uiteraard geheel afhankelijk van de situatie in kwestie. Voor heel wat mensen geldt dat ze na afloop van hun spaardeposito op z’n minst terug even de mogelijkheid willen krijgen om te beslissen wat met het spaargeld in kwestie te doen. Dit gezegd hebbende, indien je een deposito hebt met de hoogste depositorente kan het mogelijks interessant zijn om deze alsnog te laten verlengen. Mogelijks zijn de nieuwe voorwaarden immers een stuk minder aantrekkelijk.

In ieder geval is het altijd zeer belangrijk om bij het afsluiten van een spaardeposito grondig te controleren wat er gebeurt wanneer ze op haar einde loopt. Doe je dat niet? Dan bestaat het risico dat je met een vervelende verrassing zal worden geconfronteerd.

Hoogste depositorente vinden door te vergelijken

Wil je graag kunnen rekenen op de hoogste depositorente? Dan zal je tot de conclusie komen dat je daarvoor altijd een vergelijking dient uit te voeren. Bij het uitvoeren van een vergelijking zijn er een aantal zaken waar je steeds aandachtig voor zal willen zijn. Het betreft hier de onderstaande:

 • Welk bedrag dien je minimaal in te leggen in het spaardeposito?
 • Voor welke periode dien je het bedrag (minstens) vast te zetten?
 • Op welke manier wordt de rente uitbetaald (wanneer en hoe)?
 • Wat gebeurt er aan het einde van de looptijd van het deposito?

Wees er bovendien bij spaardeposito’s vergelijken zeker van dat je kiest voor een objectieve vergelijking. Dit betekent dat je er bij voorkeur niet voor moet kiezen om een dergelijke vergelijking op de website van een bepaalde financiële instelling zelf uit te voeren. Doe je dat wel? Dan is de kans immers zeer groot dat deze de vergelijking in haar eigen voordeel uit zal willen laten draaien. Dat kan voor jou als potentiële depositonemer uiteraard een compleet foutief beeld schetsen van de realiteit.

In ieder geval, wil je niet alleen kunnen rekenen op de hoogste depositorente, maar wil je er bovendien ook zeker van zijn dat ook de andere voorwaarden perfect in lijn zullen liggen met jouw verwachtingen? Dan is het uitvoeren van een objectieve vergelijking altijd zeker de moeite waard.

Zie ook: Spaardeposito.