Gezamenlijke rekening openen

De gezamenlijke rekening is een bankrekening die wordt gebruikt door meerdere personen. Vaak gaat het hierbij dan om stellen die de rekening gebruiken voor het betalen van de gezamenlijke lasten. Op deze pagina vertellen we je alles over de voordelen en voorwaarden van een dergelijke rekening.

Beste keuze 2024
N26
 • Open een gratis bankrekening in enkele minuten!
 • Betaal overal ter wereld met je Mastercard debit card
 • ID-verificatie is vereist
 
Tweede plaats
bunq
 • Keuze tussen 25 bankrekeningen
 • Beleg in complete vrijheid
 • Ook geschikt voor zakelijke partijen
 
Derde plaats
ABN AMRO
 • Geld lenen tegen een beperkte rente
 • Gratis creditcard behoort tot de mogelijkheden
 • Ruim aanbod met (online) bancaire diensten
 

Wat is een gezamenlijke rekening?

Een gezamenlijke rekening is een rekening die niet beschikt over één, maar wel over meerdere gebruikers. In de praktijk kan er worden vastgesteld dat een dergelijke bankrekening hoofdzakelijk wordt afgesloten door mensen die de keuze maken om te gaan samenwonen. Dit gezegd hebbende is het helemaal geen vereiste om samen te wonen om een dergelijke rekening af te kunnen sluiten. Ben jij bijvoorbeeld iemand die regelmatig op vakantie gaat samen met dezelfde vriendengroep? Dan is het zeker mogelijk om met deze personen een gezamenlijke rekening te openen. Uiteraard spreekt het voor zich dat je dit ook kan doen met bijvoorbeeld één of meerdere familieleden.

Wanneer een dergelijke bankrekening is geopend is er sprake van meerdere volmachten die aan verschillende personen zullen worden gegeven. In principe is het dan ook zo dat elke rekeninghouder over een dergelijke volmacht komt te beschikken. Dit betekent ook dat elke houder van een volmacht de mogelijkheid krijgt om een betaalkaart aan te vragen. Voor alle duidelijkheid, dat is een mogelijkheid, maar geen absolute must. Het is dus ook perfect mogelijk dat één of meerdere rekeninghouders alleen online of met de betaalapp gebruikmaken van de rekening in kwestie.

Waarom een gezamenlijke rekening afsluiten?

Wanneer je gaat samenwonen met je partner spreekt het voor zich dat jullie bepaalde kosten zullen delen. Het gaat daarbij dan meer bepaald om de kosten voor bijvoorbeeld:

 • De huur of de aflossing van de hypothecaire lening
 • De vaste kosten voor internet, telefonie en televisie
 • De vaste kosten voor water en energie
 • De kosten voor bijvoorbeeld het doen van de boodschappen

Bij het afsluiten van een gezamenlijke rekening is het zo dat het vervolgens de bedoeling is om een bepaald bedrag af te spreken welke vervolgens maandelijks door beide partners zal worden overgemaakt naar de rekening. Op deze manier zijn jullie verzekerd van een eerlijke verdeling van de (vaste) kosten waardoor er hier geen discussies of problemen rond kunnen ontstaan. Verder wordt op deze manier ook voorkomen dat er continue betaalverzoeken tussen elkaars rekeningen moeten worden verzonden. Dit kan immers al snel onoverzichtelijk worden.

Gezamenlijke spaarrekening openen

Zijn jullie van plan om samen een gezamenlijke betaalrekening af te sluiten? Waarom dan ook niet eens denken aan een gezamenlijke spaarrekening? Bij het merendeel van de banken is het zo dat er aan (privé) spaarrekeningen geen kosten verbonden zijn. Dit betekent dat er in principe geen enkel nadeel is verbonden aan het afsluiten van een dergelijke gezamenlijke rekening.

Het aanvragen van een gezamenlijke spaarrekening zorgt er in de praktijk voor dat er kan worden gerekend op verschillende interessante voordelen. De kans is immers zeer groot dat jullie samen over één of mogelijks zelfs meerdere spaardoelen beschikken. Wanneer dat inderdaad het geval is wordt het op deze manier niet alleen eenvoudig, maar ook overzichtelijk en bovendien ook op financieel interessante wijze mogelijk gemaakt om geld voor die spaardoelen opzij te zetten. In tussentijd spreekt het voor zich dat de rente er ook voor zorgt dat het geld nog wat extra rendement oplevert.

Niet elke bank biedt ze aan

Wil je graag een gezamenlijke spaarrekening openen samen met je partner? Dan is het wel van belang om er rekening mee te houden dat niet elke bank deze mogelijkheid aanbiedt. Dit is alvast een belangrijk aandachtspunt om altijd bij stil te blijven staan. Dat is echter niet alles. Wordt een gezamenlijke spaarrekening door de bank van jouw keuze wel aangeboden? Dan is het altijd noodzakelijk om je even grondig te gaan verdiepen in de geldende voorwaarden.

Kan je een gezamenlijke spaarrekening openen? Dan is het doorgaans zo dat slechts één van de twee partners over de officiële toegang beschikt. Een gezamenlijke tegenrekening is uiteraard wel mogelijk. Op die manier beschikken jullie in ieder geval beiden over een glashelder beeld van wat er precies (voor wie) opgenomen wordt van de spaarrekening.

Bij spaarbanken beschik je doorgaans wel over de mogelijkheid om een gezamenlijke spaarrekening te openen. In dat geval is het doorgaans verplicht om gebruik te maken van een gezamenlijke tegenrekening. Mocht er sprake zijn van een tegenrekening op één naam dan zou dat immers in principe betekenen dat één persoon de mogelijkheid zou hebben om het gezamenlijke spaargeld op diens eigen rekening te zetten. Dat is op zich natuurlijk niet de bedoeling.

Eigen bankrekening behouden? Dat kan!

Veel mensen vinden het in de praktijk toch geen echt prettig idee wanneer het inkomen waarover ze beschikken (volledig) op een gezamenlijke rekening wordt gestort. Dat is begrijpelijk en ook helemaal niet noodzakelijk. Je zou er dan ook perfect voor kunnen kiezen om je bestaande privérekening te behouden en er gewoon een gezamenlijke rekening naast af te sluiten. Op deze manier kan je bijvoorbeeld je inkomen nog steeds gewoon op je eigen, persoonlijke rekening ontvangen waarna je slechts jouw gedeelte in bijvoorbeeld het huishouden doorstart naar de gezamenlijke rekening.

Wanneer je nog over een aparte privérekening beschikt kan het van belang zijn om rekening te houden met een aantal extra aandachtspunten. Hou er bijvoorbeeld rekening mee dat je doorgaans per bankrekening een bepaalde vergoeding moet betalen. Dit gezegd hebbende kan het aanhouden van meerdere bankrekeningen bij dezelfde bank je een bepaald voordeel opleveren. Dit vooral wanneer je ze samen in één enkel pakket opneemt. Sowieso kan het aanhouden van zowel je privérekening als je gezamenlijke rekening bij dezelfde bank interessant zijn.

In bepaalde gevallen kan het een vereiste zijn om snel over de mogelijkheid te beschikken om geld over te maken tussen je privérekening en de gezamenlijke rekening waar je bijvoorbeeld samen met je partner over beschikt. Transacties tussen andere banken zijn niet altijd instant of er kunnen aan het uitvoeren van een instant overboeking kosten verbonden zijn. Deze kosten spaar je doorgaans uit wanneer beide rekeningen bij één en dezelfde bank zijn ondergebracht.

Hoeveel stort je op de gezamenlijke rekening?

Een gedeelde rekening die wordt afgesloten samen met bijvoorbeeld je partner is eigenlijk gewoon een standaard bankrekening. Dit betekent dat er geen bijzondere voorwaarden aan verbonden zijn. Het exacte bedrag dat er door beide partners of andere volmachthouders op dient te worden gestort is dan ook volledig zelf te bepalen. Gaat het om twee partners? Dan wordt er in de praktijk het vaakst voor gekozen om de stortingen als volgt uit te voeren:

 • Naar verhouding van het inkomen waar beide partners over beschikken
 • Op basis van een 50/50 regeling waarbij beide partners hetzelfde bedrag betalen

Het komt in de praktijk uiteraard zeer vaak voor dat beide partners niet over precies hetzelfde inkomen beschikken. In dat geval kunnen jullie onderling gaan bepalen hoe de stortingen welke dienen te gebeuren op de gezamenlijke rekening worden verdeeld. Willen jullie liever dat er geen sprake is van een verschil in stortingen tussen beide partners? Dan kan je kiezen voor de 50/50 verhouding. In deze situatie stortingen jullie dus elke maand gewoon precies hetzelfde bedrag.

Kosten gezamenlijke rekening

Het spreekt voor zich dat een gedeelde rekening openen bepaalde kosten met zich meebrengt. Er bestaan tal van verschillende soorten kosten waar je aandachtig voor moet zijn, namelijk:

 • De kosten voor het aanhouden van de rekening
 • De eventuele kosten voor internet- en mobiel bankieren
 • De mogelijke kosten voor extra bankkaarten

De tweede kost is er één die in Nederland eigenlijk (zo goed als) nooit wordt aangerekend. Banken zijn immers maar wat blij als je vandaag de dag je rekening en alle transacties zelfstandig beheert. Met de andere twee kosten zal je echter wel degelijk rekening moeten houden. De voornaamste kost is natuurlijk deze voor het aanhouden van de rekening. Deze kost wordt maandelijks aangerekend en wordt automatisch van de bankrekening afgeboekt. Hoeveel deze kosten bedragen is afhankelijk van de bank in kwestie evenals van het type gezamenlijke bankrekening waarvoor wordt gekozen.

Let er bij het afsluiten van een gedeelde rekening ook op dat er mogelijks extra kosten aangerekend kunnen worden voor de extra bankkaarten die je nodig hebt. Standaard is het immers zo dat er bij veel banken slechts één bankkaart is inbegrepen bij een gezamenlijke bankrekening. Uiteraard kan je altijd een extra kaart aanvragen, maar daar kunnen dan wel extra kosten aan verbonden zijn.

Goedkoopste gezamenlijke rekening

Wil je graag kunnen rekenen op de goedkoopste gezamenlijke rekening voor bijvoorbeeld je partner en jou? Dan zijn er een aantal zaken waar je maar beter bij stil kan blijven staan. De kosten die voor een dergelijke bankrekening in rekening worden gebracht kunnen immers niet onaanzienlijke verschillen vertonen afhankelijk van de bank waarbij je ze afsluit. Omwille van deze reden wordt het altijd aangeraden om een grondige vergelijking uit te voeren tussen de diverse opties.

Bij de gezamenlijke rekening vergelijken is het van cruciaal belang om je niet alleen blind te staren op de kosten die zijn verbonden aan het aanhouden van de rekening. Het is immers zo dat er in de praktijk ook zomaar sprake kan zijn van nog heel wat andere, bijkomende kosten. Wat bijvoorbeeld te denken van de kosten voor het aanvragen van een (extra) bankkaart? Zijn jullie van plan om ook een creditcard aan te vragen? Let dan uiteraard ook zeker op de meerprijs die dit met zich meebrengt.

Rood staan op gedeelde rekening

Het komt bij individuele, persoonlijke rekeningen vaak voor dat er een kredietlijn voor wordt geopend. Veel mensen stellen zich de vraag of dit bij een gedeelde bankrekening eveneens tot de mogelijkheden behoort of niet. Dat is op zich zeker mogelijk, althans wanneer de bank van je keuze deze mogelijkheid aanbiedt. Omdat er sprake is van een kredietlijn die wordt geopend op naam van de beide partners is het echter wel zo dat er hier specifieke voorwaarden aan verbonden zijn. Enkele voorwaarden waar je rekening mee zal willen houden zijn dan ook de volgende:

 • Het kredietwaardigheidsonderzoek zal worden uitgevoerd voor de beide partners
 • Beide rekeninghouders zullen de overeenkomst voor de kredietlijn moeten ondertekenen

Hoeveel je exact rood zal kunnen staan op de gedeelde rekening is afhankelijk van jullie gezamenlijke, financiële situatie. Hou er bovendien ook rekening mee dat je vaak één keer in de zoveel tijd het volledige negatieve bedrag op de rekening dient aan te zuiveren. Ondanks het feit dat rood staan op een gezamenlijke bankrekening op zich tot de mogelijkheden behoort is dit iets wat vaak niet echt wordt aangeraden. Mogelijks is het dan ook beter om een kredietlijn te openen op de individuele rekening(en) waar jullie mogelijks ook nog over beschikken.

Gezamenlijke rekening en wetgeving

Tevens niet onbelangrijk om rekening mee te houden is hoe een gezamenlijke rekening wettelijk gezien is geregeld. Het gaat hierbij dan in het bijzonder om wie eigenaar is van welke gelden. Ben je getrouwd na januari 2018? Dan is er sowieso sprake van een trouw in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat zowel de bezittingen als de schulden die zijn ontstaan voor het huwelijk van jou of je partner zijn. Dit geldt overigens ook voor erfenissen en schenkingen. Zowel wanneer deze voor als tijdens het huwelijk zijn ontvangen vallen deze niet binnen de zogenaamde gemeenschap van goederen. Dit gezegd hebbende kan de situatie ook anders zijn.

Ben je voor 1 januari 2018 getrouwd en is er geen sprake van huwelijkse voorwaarden? Dan betekent dit dat je bent getrouwd in volledige gemeenschap van goederen. Met andere woorden, beide partners zijn voor de helft eigenaar van alle eigendommen waarvan sprake is. Voor mensen die zijn getrouwd na januari 2018 geldt wat hierboven reeds werd beschreven. Dit uiteraard met als uitzondering de situatie waarin er sprake is van huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden. In dat geval is het immers mogelijk dat er concrete afspraken zijn gemaakt met betrekking tot koude uitsluitingen of verrekeningen. Dit laatste noemen we het zogenaamde verrekenbeding.

Het verrekenbeding is een soort van afspraak welke wordt gemaakt tussen partners om de inkomsten en / of het vermogen waarvan sprake is met elkaar te verrekenen.

Niet notarieel vastgelegd

Er kan uiteraard ook sprake zijn van mensen die er gewoon voor hebben gekozen om samen te gaan wonen zonder dat er daarbij iets notarieel werd vastgelegd. In die situatie is het zo dat het bedrag op een gezamenlijke rekening toekomt aan de persoon in kwestie die ze heeft gestort. Dit gezegd hebbende is het uiteraard wel mogelijk om tijdens een bezoek aan de notaris een andere verdeling te regelen. Zo kan er alsnog een verrekenbeding ontstaan.

Gezamenlijke rekening opgeven in belastingaangifte

De Belastingdienst wil graag een zo helder mogelijk beeld hebben van de eigendommen waarover je beschikt. Heb je ervoor gekozen om een gezamenlijke rekening af te sluiten met je partner? Dan dien je deze aan te geven aan de Belastingdienst. Voor alle duidelijkheid, je dient alleen het deel aan te geven dat door jou werd gestort. Je partner dient vervolgens voor hem of haar hetzelfde te doen. Omwille van deze reden is het altijd een goed idee om elke maand even bij te houden wat er precies door welke partner op de gezamenlijke bankrekening werd gestort.

Gezamenlijke bankrekening opzeggen

Is er sprake van een gedeelde rekening en wil je deze op een bepaald ogenblik opzeggen? Ook dan is het van belang om stil te blijven staan bij een aantal eisen die hieraan verbonden kunnen zijn. Waar er exact rekening mee moet worden gehouden is afhankelijk van de situatie in kwestie.

Wanneer er sprake is van een scheiding is het bijvoorbeeld zo dat de gedeelde rekening uitsluitend kan worden opgezegd wanneer allebei de rekeninghouders hiervoor tekenen. Bij bepaalde banken is het een vereiste om hiervoor langs te komen op kantoor. Bij andere banken kan dit gewoon digitaal gebeuren op hun website. Is er sprake van het overlijden van één van beide rekeninghouders? Dan is het zo dat er verschillende documenten zijn vereist. Welke? Dat is afhankelijk van de bank in kwestie.

Het spreekt voor zich dat er ook voor kan worden gekozen om een gedeelde rekening op naam van één van de beide partners te zetten. Voorwaarde hiervoor is doorgaans dat er geen sprake is van een negatieve rekeningstand. Het is altijd de persoon die wordt geschrapt van de rekening welke (minstens) hiervoor diens akkoord dient te geven.

Zie ook: Spaarrekening en Bankrekening.

Handige links: Gezamenlijke rekening en geldzaken en Gezamenlijke rekening en eigendom.