Spaardeposito

Deposito sparen met een hoge spaarrente? Bekijk hieronder de beste depositorekening van juli 2024.

Beste keuze 2024
Raisin
 • Spaar tegen de hoogste spaarrentes
 • Depositogarantie tot 100.000 euro
 • Ook automatisch geld sparen is mogelijk
 
Tweede plaats
Bigbank
 • Flexibel sparen bij Bigbank is geheel kosteloos
 • Dekking door het depositogarantiestelsel
 • Keuze uit interessante depositospaarcontracten
 

Hoe geld sparen met een spaardeposito?

Je zou de spaardeposito in zekere zin enigszins kunnen vergelijken met een spaarrekening. In de basis mogen beide spaarproducten dan wel bepaalde gelijkenissen vertonen, er is zeker ook sprake van grondige verschillen. Bij geld sparen op een spaarrekening kan je bijvoorbeeld op eender welk gewenst moment geld storten. Bovendien is het ook mogelijk om de eerder gestorte bedragen naar eigen keuze terug op te vragen. Dat is niet zo wanneer je kiest voor het afsluiten van een spaardeposito. Bij deze laatste staat je geld immers altijd vast voor een bepaalde periode.

Wanneer je aan deposito sparen gaat doen is het in eerste instantie van belang om een spaardeposito te vinden die je wel interessant lijkt. Hierbij zijn er verschillende zaken waar je rekening mee moet houden. Het gaat hierbij niet alleen om de spaarrente waar je op kan rekenen, maar ook om de looptijd van de spaardeposito. Hoe langer deze loopt hoe langer je uiteraard je spaargeld moet kunnen missen. Dit gezegd hebbende zorgt een langere looptijd ook altijd voor een hogere rente.

De voorwaarden voor deposito sparen

Ben je van plan om aan deposito sparen te gaan doen? Dan spreekt het voor zich dat je, je bewust moet zijn van de voorwaarden die aan deze spaarmethode verbonden zijn. In principe geldt voor een spaardeposito dat ze allerminst een complex financieel product is. Dit gezegd hebbende dien je er wel rekening mee te houden dat er sprake is van enkele voorwaarden waar je rekening mee zal willen en moeten houden. Wat deze voorwaarden nu precies zijn ontdek je hieronder.

1. Er is sprake van een éénmalige inleg

Bij deposito sparen is het doorgaans zo dat er sprake is van een éénmalige inleg. In tegenstelling tot bij bijvoorbeeld spaarverzekeringen is het dan ook niet gebruikelijk dat er periodieke inleggingen gebeuren. In plaats daarvan zal je dus één keer een bepaald bedrag in het deposito moeten storten. Hoeveel dat bedrag precies moet zijn wordt bepaald aan de hand van twee factoren, namelijk:

 • Het bedrag dat je zelf wenst te storten in de spaardeposito
 • Het minimumbedrag dat mogelijks van toepassing is

In het merendeel van de gevallen is het zo dat de bank bepaalde voorwaarden zal verbinden aan het kunnen afsluiten van haar spaardeposito. Dit betekent onder meer dat er doorgaans rekening moet worden gehouden met een bepaalde minimale inleg. Meer storten is doorgaans geen probleem, maar minder kan dus niet. Hier dien je als mogelijke spaarder dus wel rekening mee te houden.

2. Geen tussentijdse geldopnames

Indien je geld op een spaarrekening plaatst kan je dit spaargeld eigenlijk op eender welk gewenst moment (gedeeltelijk of volledig) opvragen. Dat is anders in het geval van een spaardeposito. Indien je op deze manier gaat sparen dien je, je er dan ook bewust van te zijn dat er in principe geen tussentijdse geldopnames mogelijk zijn. Sluit je bijvoorbeeld een termijndeposito af met een looptijd van drie jaar? Dan betekent dat in principe dat je, je spaargeld gedurende drie jaar moet kunnen missen. Is dat niet mogelijk? Dan zal je moeten kiezen voor een kortere looptijd.

In bepaalde gevallen is het zo dat er door de bank waarbij je spaardeposito is ondergebracht wel tussentijdse opnames worden aangeboden. Je moet jezelf hierbij echter altijd de vraag stellen of van deze mogelijkheid gebruikmaken wel of niet interessant is. Ondanks het feit dat er namelijk tussentijdse geldopnames mogelijk kunnen zijn is het zo dat je hierbij altijd rekening moet houden met (zeer) hoog gelegen kosten. Op deze manier kan je in één klap het grootste deel van je rendement verliezen. Het wordt dus sowieso altijd aanbevolen om dit zeker niet te doen.

3. Korte en lange termijndeposito’s

Wanneer je een vergelijking uitvoert tussen de verschillende spaardeposito’s die op de markt zijn terug te vinden zal je tot de vaststelling komen dat de looptijd hiervan sterk uiteenlopend kan zijn. Dit hoeft niet te verbazen. We maken namelijk in de praktijk een onderscheid tussen:

 • Kort lopende spaardeposito’s
 • Lang lopende spaardeposito’s

Bij de kort lopende spaardeposito’s is er in principe sprake van een looptijd van minder dan één jaar. Het gaat hierbij om een looptijd variërend van 3 maanden tot maximaal 12 maanden. Van zodra er sprake is van een looptijd van meer dan 1 jaar is er in principe sprake van een lang lopende spaardeposito. Voor de langst lopende deposito’s geldt dat er zomaar sprake kan zijn van een looptijd tot zomaar even 20 jaar. Hierbij kan je dan uiteraard rekenen op de hoogst gelegen spaarrente.

4. Verschillende uitkeringen van rente

Ook voor wat de rente-uitkeringen betreft van een spaardeposito geldt dat er rekening dient te worden gehouden met verschillende mogelijkheden. In eerste instantie is het zo dat de rente op uiteenlopende momenten kan worden uitgekeerd. Zo kan ze worden uitbetaald als volgt:

 • Maandelijks
 • Per kwartaal
 • Op jaarbasis

Naast bovenstaande dient er eveneens rekening mee te worden gehouden dat de rente op verschillende manieren kan worden uitgekeerd. In eerste instantie kan ze bijvoorbeeld worden bijgeschreven op een opgegeven tegenrekening. Daarnaast is het echter ook mogelijk dat de rente wordt bijgeschreven in de termijndeposito zelf. Op deze manier kan je mogelijks rekenen op het optreden van het rente-op-rente effect waardoor je nog meer rendement kan boeken.

5. Let op voor automatische verlengingen!

Bij het openen van een spaardeposito dien je altijd een bepaalde tegenrekening op te geven. In het merendeel van de gevallen is het zo dat het bedrag uit de termijndeposito op de vervaldatum zal worden uitbetaald naar die tegenrekening. Dit gezegd hebbende is dat niet altijd het geval. Je dient er immers rekening mee te houden dat verschillende banken een automatische verlengingen hanteren. Dat betekent dat de spaardeposito automatisch wordt verlengd wanneer ze niet tijdig werd opgezegd. Ben je dus met andere woorden van plan om een spaardeposito af te sluiten? Controleer dan altijd goed de geldende voorwaarden. Alleen op die manier is het immers mogelijk om te achterhalen of je jouw termijndeposito tegen een bepaalde datum moet stopzetten of niet.

Wanneer kiezen voor deposito sparen?

Geld sparen kan in de praktijk op verschillende manieren gebeuren. Zoveel mag inmiddels wel duidelijk zijn. We maken bij geld sparen in het bijzonder een onderscheid tussen flexibel en vast geld sparen. In het eerste geval zal de focus wellicht komen te liggen op de korte termijn. Geld sparen door middel van een zogenaamde spaarrekening is dan ook in dat geval de beste keuze. Dit gezegd hebbende is het zo dat veel mensen het tevens belangrijk vinden om geld weg te kunnen zetten voor de lange termijn. In dat geval kan je beter kiezen voor deposito sparen. Dit niet in het minst omdat de spaarrente waar je in dit geval op kan rekenen doorgaans een flink stuk hoger is gelegen.

In tegenstelling tot bij een standaard spaarrekening is het wel zeer belangrijk om er rekening mee te houden dat je geen (boetevrije) tussentijdse opvragingen kan doen uit een spaardeposito. Dit benadrukt het belang van het feit dat je alleen maar geld in een spaardeposito moet stoppen welke je voor een aanzienlijke periode kan missen. Wil je dus met andere woorden op een betrouwbare, veilige manier geld kunnen sparen over een langere periode? Dan zal je tot de vaststelling komen dat de keuze voor deposito sparen eigenlijk al vrij snel kan zijn gemaakt.

Een groen deposito, wat is dat precies?

Veel mensen die graag een stukje van hun vermogen opzij willen zetten willen graag dat dit geld gebruikt wordt voor groene toepassingen. Dit betekent dat het gebruikt moet worden voor bijvoorbeeld de financiering van projecten die zich richten op verduurzaming. Het afsluiten van een groen deposito kan in dat geval de moeite waard zijn om te overwegen. Voor een dergelijke spaardeposito geldt namelijk in de praktijk dat ze het geld dat je opzij zet altijd gebruikt voor duurzame of groene projecten. Om dergelijke spaarproducten extra aantrekkelijk te maken heeft onze overheid er bovendien voor gekozen om er een belastingvoordeel aan te verbinden.

In eerste instantie blijkt in het geval van een groen deposito dat de algemene voorwaarden die eraan verbonden zijn nagenoeg dezelfde zijn als deze van de gewone spaardeposito’s. Dit betekent dat het spaarproduct wordt afgesloten voor een vaste termijn waarbij tussentijds geld opvragen niet mogelijk is. Bovendien is het zo dat je uiteraard ook kan rekenen op een bepaalde, jaarlijkse rente die wordt toegekend. Het bijzondere kenmerk van een groen deposito heeft vooral te maken met het belastingvoordeel waar je op kan rekenen. Hou op dit vlak wel rekening met enkele beperkingen.

Belastingvoordeel op een groen deposito

Bij een groen spaarproduct is het dus hier in Nederland zo dat je kan rekenen op een bepaald belastingvoordeel. Je dient er wel rekening mee te houden dat hier bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. De belangrijkste voorwaarden waar je rekening mee moet houden zijn:

 • Het spaarproduct moet erkend worden als groen spaarproduct
 • Je mag slechts een beperkt bedrag groen sparen of beleggen

Hoeveel het bedrag dat je groen mag sparen of beleggen precies bedraagt is afhankelijk van het jaar waarin je dit gaat doen. Elk jaar worden deze bedragen dan ook enigszins aangepast waardoor het zeer belangrijk is om dit even te controleren. Heb je een fiscale partner? Hou er dan als vanzelfsprekend rekening mee dat het bedrag dat jullie samen groen kunnen sparen of beleggen aanzienlijk hoger zal komen te liggen. Zo kunnen jullie genieten van nog meer belastingvoordeel.

Dekking door depositogarantiestelsel

Wanneer je geld op een gereguleerde spaarrekening gaat plaatsen zal je daarbij tot de vaststelling komen dat je altijd kan rekenen op een dekking door het zogenaamde depositogarantiestelsel. Dit althans op voorwaarde dat het spaarproduct waarmee je geld gaat sparen zich bevindt bij een officiële Nederlandse bank. Het spreekt voor zich dat deze dekking zorgt voor heel wat (extra) veiligheid. De vraag die veel mensen zich stellen is of deze dekking ook geldt voor spaardeposito’s.

Het depositogarantiestelsel biedt een dekking voor alle gereguleerde spaarproducten die onder zijn gebracht bij een officiële Nederlandse bank. Dit betekent dat je niet alleen aanspraak kan maken op deze dekking bij het afsluiten van een spaarrekening. Ook wanneer je geld gaat sparen op de lange(er) termijn door middel van een spaardeposito ben je dus ingedekt door het garantiestelsel. Hou er wel rekening mee dat de dekking beperkt is tot 100.000 euro per persoon per bank. Dit geldt voor alle spaargelden die bij die bank zijn ondergebracht.

Hoe een termijndeposito vergelijken?

Het aanbod met spaarproducten op de markt is natuurlijk ontzettend omvangrijk. Dat geldt niet alleen voor de traditionele spaarrekeningen, maar zeker ook voor de spaardeposito’s. Ben je van plan om een bepaalde termijndeposito af te sluiten? Dan loont het altijd de moeite om in eerste instantie een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende termijndeposito’s die op de markt zijn terug te vinden. De belangrijkste zaken waar je op dit vlak rekening mee zal willen houden hebben betrekking tot de looptijd van de gewenste termijndeposito en de spaarrente die erop wordt toegekend.

Naast bovenstaande is het bij een termijndeposito vergelijken ook altijd een aanrader om goed te kijken naar de manier waarop de rente wordt uitbetaald. Gebeurt dit op een tegenrekening die je moet aangeven of wordt de rente gewoon gestort in de termijndeposito zelf? Deze laatste werkwijze wordt door het merendeel van de spaarders geprefereerd. Dit niet in het minst wanneer er sprake is van een (zeer) lange looptijd. Veel mensen kunnen dit misschien een beetje vreemd vinden, maar dat is het in de praktijk absoluut niet. Op deze manier kan je namelijk rekenen op het zogenaamde rente-op-rente effect. De spaarrente die je ontvangt brengt op haar beurt immers opnieuw geld op. Op deze manier kan je gespaarde vermogen gestaag groeien over de jaren.

Een deposito rekening, een prima keuze

In het bijzonder wanneer je geld gaat sparen voor de lange termijn spreekt het voor zich dat veiligheid hierbij zal primeren. Het laatste wat je namelijk wil is dat je een mooi bedrag opzij kan zetten voor een aantal jaren om er vervolgens achter te komen dat je spaargeld in rook is opgegaan. Het feit dat ook een deposito rekening onder het depositogarantiestelsel valt bied je in principe alle zekerheden die je nodig hebt. Ben je dus met andere woorden van plan om een gedeelte van je vermogen weg te zetten voor een wat langere periode? Wil je daarbij ook graag zo weinig mogelijk risico’s lopen? Dan kan de keuze voor het afsluiten van een spaardeposito al snel zijn gemaakt.

Zie ook: Spaarrekening, Zakelijke rekening, Duurzaam sparen en Pensioensparen.

Handige links: Een spaarrekening kiezen, Sparen op een deposito en Depositogarantiestelsel.