Zakelijke rekening openen

Een zakelijke spaarrekening maakt het mogelijk om flexibel geld te sparen als bedrijf. Zakelijk sparen zorgt ervoor dat er een financiële buffer kan worden gecreëerd voor onverwachte situaties. Bovendien brengt zakelijk vermogen op een spaarrekening heel wat extra rendement op.

Beste keuze 2024
N26
 • Open een gratis bankrekening in enkele minuten!
 • Betaal overal ter wereld met je Mastercard debit card
 • ID-verificatie is vereist
 
Tweede plaats
bunq
 • Keuze tussen 25 bankrekeningen
 • Beleg in complete vrijheid
 • Ook geschikt voor zakelijke partijen
 

Wat is een zakelijke spaarrekening?

Wanneer je als bedrijf een bankrekening gaat openen kan je daarbij een keuze maken tussen twee verschillende mogelijkheden. In eerste instantie kan je kiezen voor een klassieke betaalrekening. Daarnaast is het echter eveneens mogelijk om te kiezen voor het afsluiten van een speciale spaarrekening. Voor een dergelijke zakelijke spaarrekening geldt dat ze op nagenoeg dezelfde manier werkt als de standaard spaarrekening. Voor het saldo geldt dat ze vrij opneembaar is terwijl de aanwezige tegoeden op dergelijke rekeningen ook vallen onder het depositogarantiestelsel.

Het is van belang om er rekening mee te houden dat zakelijk sparen in de praktijk op verschillende manieren kan gebeuren. De zakelijke spaarrekening vormt wat dat betreft slechts één van de opties. Daarnaast is het eveneens zo dat je kan kiezen voor het afsluiten van een zakelijk deposito. Het belangrijkste verschil tussen twee spaarproducten is terug te vinden in de flexibiliteit van het spaarproduct. Voor een zakelijke spaarrekening geldt dat je eender wanneer over de mogelijkheid beschikt om (min of meer onbeperkt) er geld op te storten of geld van af te halen. Dat geldt niet voor een zakelijk deposito. Alle bedragen die hierin gestort worden zijn niet zomaar vrij op te vragen.

Wat is de zakelijke spaarrente?

In ruil voor het wegzetten van zakelijk kapitaal op een zakelijke spaarrekening of in een zakelijk deposito ontvang je uiteraard een bepaalde vergoeding. Het gaat hierbij om de zakelijke spaarrente. Voor deze rente geldt dat ze er in de praktijk bekend om staat een stukje lager te zijn gelegen ten opzichte van de spaarrente die geldt voor persoonlijke spaarrekeningen. Bovendien is het zo dat banken voor hun zakelijke spaarrekeningen (afhankelijk van de marktomstandigheden) doorgaans een lagere rente vanaf een bepaald saldo durven te hanteren. In bepaalde extreme gevallen is het zelfs mogelijk dat er sprake zal zijn van een negatieve rente. Het is zeer belangrijk om grondig de voorwaarden die gelden met betrekking tot de rente grondig door te nemen op het ogenblik dat je van plan bent om aan zakelijk sparen te gaan doen.

Wil je kunnen rekenen op de hoogst mogelijke spaarrente? Zorg er dan in de praktijk altijd voor dat je een grondige vergelijking uit gaat voeren tussen de verschillende zakelijke spaarrekeningen die op de markt zijn terug te vinden. Ben je bereid om een stukje van je zakelijke vermogen voor een langere periode weg te gaan zetten? In dat geval zal je tot de vaststelling komen dat het mogelijks interessant kan zijn om te kijken in de richting van een zakelijk deposito. De zakelijke spaarrente die je ontvangt bij een dergelijk spaarproduct ligt in de praktijk een stukje hoger dan op een zakelijke spaarrekening.

Waarom een zakelijke spaarrekening openen?

Ondanks het feit dat er geen verplichting geldt voor het afsluiten van een zakelijke spaarrekening moet het gezegd dat het merendeel van de bedrijven er in de praktijk wel degelijk voor kiezen om dit te doen. Dat is een keuze die ook niet meer dan terecht is. Het moet immers gezegd dat het aanhouden van spaargelden op een zakelijke spaarrekening interessant kan zijn omwille van verschillende redenen. Benieuwd naar wat deze redenen nu precies zijn? We hebben de voornaamste alvast hieronder even voor jou op een rijtje gezet.

1. Je legt een zakelijke financiële buffer aan

Voor ondernemingen is het in de praktijk van cruciaal belang om kapitaal op te kunnen bouwen voor het financieren van grote(re) uitgaven. Het kan hierbij dan onder meer gaan om een bepaalde investering die moet gebeuren. Daarnaast kan een financiële buffer eveneens van belang zijn om een periode te kunnen overbruggen waarin er sprake is van teruggelopen inkomsten in de onderneming. Wanneer er een zakelijke spaarrekening wordt geopend door een ZZP’er kan hij deze rekening tevens gebruiken om bijvoorbeeld geld op opzij te zetten voor het betalen van een welverdiende vakantie.

2. Apart zetten van BTW en belastingen

Over de inkomsten die een bedrijf of onderneming weet te realiseren dient nog een bepaalde belasting te worden betaald. Als bedrijf is het mogelijk om ervoor te kiezen om deze BTW en belastingen apart te zetten op een zakelijke spaarrekening. Op het ogenblik dat het aanslagbiljet ontvangen wordt dient de belasting of de BTW dan maar gewoon van de spaarrekening afgehaald en overgemaakt te worden naar de dienst in kwestie. Dit voorkomt niet alleen problemen, maar ook heel wat intresten en boetes die mogelijks aangerekend kunnen worden wanneer er sprake is van laattijdige betalingen.

3. Extra sparen voor het pensioen

Voor heel wat zelfstandige ondernemers geldt dat ze de financiële buffer die ze aan weten te leggen op een zakelijke spaarrekening eveneens bestempelen als een stukje extra pensioen voor later. Voor ondernemers geldt dat ze niet kunnen rekenen op een mogelijke pensioenregeling via hun werkgever. Omwille van deze reden zijn zij genoodzaakt om zelf pensioen op te bouwen. Naast de AOW sparen is het mogelijk om zelfstandig te sparen voor een aanvullend pensioen. Dit kan gebeuren door elke maand een (vast) bedrag opzij te zetten op een zakelijke spaarrekening of in een spaardeposito. In het bijzonder voor het zogenaamde Banksparen geldt dat het bestempeld kan worden als een zeer populaire spaarvorm voor het opbouwen van extra pensioen.

Wat zijn de voorwaarden?

Aan een zakelijke spaarrekening openen zijn een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste voorwaarde stelt uiteraard dat het openen van een dergelijke spaarrekening is voorbehouden voor ondernemers. Voor particulieren geldt dat zij genoodzaakt zijn om een persoonlijke spaarrekening af te sluiten. Wie zakelijk wil sparen dient bij gevolg aan te kunnen tonen dat hij of zij ondernemer is. Dit is mogelijk door het voorleggen van een inschrijving in het zogenaamde Handelsregister. Voor dit register geldt dat alle bedrijven erin staan vermeld die beschikken over een KVK-registratie. Wil je graag een zakelijke spaarrekening kunnen openen? Dan is dat mogelijk voor deze bedrijfsvormen:

 • Een maatschap
 • Een stichting
 • Een coöperatie
 • Een eenmanszaak
 • Een BV of besloten vennootschap
 • Een commanditaire vennootschap
 • Een Vereniging van Eigenaren of VvE
 • Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Sta jij als bedrijf of als ondernemer geregistreerd in Nederland? Dan is het openen van een zakelijke spaarrekening dus wellicht geen probleem. Hou er wel steeds rekening mee dat er, afhankelijk van de spaarrekening in kwestie, nog extra voorwaarden van toepassing kunnen zijn.

Is zakelijk sparen verplicht of niet?

Eerder op deze pagina hebben we reeds aangegeven dat zakelijk sparen niet bij wet verplicht is. Het is dus met andere woorden de keuze van elke ondernemer of van elk bedrijf of er al dan niet aan zakelijk sparen wordt gedaan. Ondanks het ontbreken van een dergelijke verplichting is het zo dat economische en financiële experten altijd het belang van een zakelijke buffer benadrukken.

Indien je van plan bent om zakelijk te sparen is het wel belangrijk om je bewust te zijn van enkele wettelijke bepalingen of beperkingen die hiervoor zijn opgesteld. De winst die wordt gemaakt binnen een onderneming kan door de ondernemer op een zakelijke spaarrekening worden gezet. Op deze manier blijft het geld deel uitmaken van het vermogen van het bedrijf. De rente over het spaargeld wordt door de Belastingdienst bestempeld als onderdeel van de winst waardoor ze onder box 1 valt. De belasting is daardoor beperkter dan deze die geldt voor het spaargeld dat op een privérekening staat. Voor dit spaargeld geldt immers dat ze onder box 3 valt.

Hou er naast bovenstaande rekening mee dat zakelijk sparen niet helemaal onbeperkt is. Spaargeld dat zich bevindt op een zakelijke spaarrekening dient over een zogenaamde zakelijke overweging te beschikken. Het kan hierbij dan bijvoorbeeld gaan om sparen voor een investering. Daarnaast kan het spaargeld ook aangelegd worden als financiële buffer met als doel om betalingen in de toekomst te kunnen blijven voldoen.

Aandachtspunten bij een zakelijke spaarrekening openen

Wil jij ook graag zakelijk sparen met jouw onderneming en kijk je daarvoor in de richting van een zakelijke spaarrekening? Dan zal je bij het openen van die spaarrekening aandacht dienen te besteden aan tal van verschillende factoren. De belangrijkste zaken om aandacht aan te besteden zijn:

 • De voorwaarden die gelden voor de spaarrekening
 • De kosten waar je aandacht aan dient te besteden
 • De rente die wordt betaald door de bank
 • De service waar je aanspraak op kan maken

Voor de zakelijke rente op zakelijke spaarrekeningen geldt dat ze in de praktijk doorgaans een stuk lager is gelegen ten opzichte van de rente op een privé spaarrekening. Bovendien is het zo dat heel wat banken vanaf een bepaald bedrag een andere rente gaan hanteren welke niet altijd (even) winstgevend is. Het is dus zeer belangrijk om je altijd even grondig te gaan verdiepen in de geldende voorwaarden en potentiële opbrengsten voordat je één van de zakelijke spaarrekeningen af gaat sluiten. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het mogelijks vereist zijn van een specifieke tegenrekening.

Tegenrekening bij dezelfde bank vereist?

Voor het merendeel van de banken of financiële instellingen op de Nederlandse markt geldt dat ze bij het afsluiten van een (zakelijke) spaarrekening ook altijd meteen een tegenrekening openen voor de klant in kwestie. Ondanks het feit dat het merendeel van de zakelijke spaarrekeningen op de markt geen kosten met zich meebrengen geldt dat veelal wel voor de tegenrekening waarvan sprake is. Het is dus bij het uitvoeren van een vergelijking tussen de verschillende zakelijke spaarrekeningen op de markt altijd van cruciaal belang om ook even stil te blijven staan bij de kosten die verbonden zijn aan de (verplichte) tegenrekening. Alleen zo voorkom je immers vervelende verrassingen.

Automatisch sparen op een zakelijke spaarrekening

De zakelijke spaarrekening is zoals reeds diverse malen aangehaald op deze pagina een uitermate flexibel financieel product. Dit zorgt ervoor dat je eigenlijk als ondernemer of onderneming geheel zelf kan bepalen op welke manier je er precies mee gaat sparen. Je kan ervoor kiezen om gewoon stortingen te doen wanneer dat jou het beste uitkomt, maar daarnaast is het ook mogelijk om ervoor te kiezen om automatisch bepaalde bedragen te gaan sparen. Dit bijvoorbeeld op maandbasis. Wanneer je kiest voor deze laatste optie worden er periodiek automatisch bepaalde bedragen weggezet op de zakelijke spaarrekening zodat er continue wordt gebouwd aan een zakelijke buffer. De meeste banken bieden je, bijvoorbeeld in hun online omgeving, de mogelijkheid om dergelijke automatische transacties van de zakelijke betaalrekening naar de spaarrekening uit te voeren.

Een zakelijk deposito als alternatief

Indien je aan zakelijk sparen wenst te doen zal je in de praktijk tot de conclusie komen dat dit op twee verschillende manieren kan gebeuren. We maken dan ook een onderscheid tussen:

 • Een zakelijke spaarrekening
 • Een zakelijk deposito

In eerste instantie bieden beide financiële (spaar)producten je dezelfde mogelijkheid, namelijk sparen op naam van je onderneming of als ondernemer. De manier waarop dat gebeurt verschilt echter. Indien je kiest voor het afsluiten van een zakelijke spaarrekening kies je voor het meest flexibele spaarproduct voor ondernemingen op de markt. Dit betekent dat je niet alleen wanneer je dat maar wenst eender welk bedrag op de spaarrekening kan storten, maar ook terug af kan halen.

Heb je gekozen voor een zakelijk deposito? Dan wordt het een ander verhaal. In dat geval is het dan ook zo dat je ofwel een éénmalige inleg zal moeten doen ofwel periodieke inleggen zal moeten uitvoeren. Het geld dat wordt gestort in het deposito wordt voor een bepaalde periode vastgelegd en kan dus met andere woorden vanaf dat moment niet meer zomaar vrij worden opgevraagd. In ruil voor deze striktere voorwaarden kan je in de praktijk rekenen op een hoger gelegen rentevoet. Voor ondernemingen die op zoek zijn naar een manier om meer rendement op een gedeelte van hun spaargeld te kunnen realiseren geldt dat een zakelijk deposito als een potentieel interessant alternatief kan worden bestempeld voor een gewone spaarrekening.

Hoeveel mag je zakelijk sparen?

Hoeveel je maximaal zakelijk kan sparen kan verschillen afhankelijk van de bank in kwestie. In het merendeel van de gevallen is het zo dat er geen sprake is van een bepaalde limiet. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat zakelijk spaargeld voor de Belastingdienst over een zakelijk doel dient te beschikken. Wanneer er in verhouding veel geld op een zakelijke spaarrekening staat is het mogelijk dat de Belastingdienst hier bepaalde vraagtekens bij zal zetten. Ook is het voor een bank mogelijk om een maximaal rentegevend saldo te hanteren. Komt het bedrag op de zakelijke spaarrekening boven dit bepaalde bedrag uit? Dan is het dus mogelijk dat er geen rente meer zal worden toegekend. In bepaalde gevallen kan de rente zelfs negatief uitdraaien. Hou hier zeker en vast rekening mee.

Voordelen van een zakelijke spaarrekening

Voor de meeste ondernemers of ondernemingen in Nederland geldt dat ze over een zakelijke spaarrekening beschikken. Het gaat hierbij om een speciale bankrekening die specifiek is bedoeld om een bepaald vermogen op weg te zetten. Dat zakelijke spaarrekeningen kunnen rekenen op een dergelijke populariteit hoeft helemaal niet te verbazen. Er kunnen dan ook best een aantal interessante voordelen aan toegeschreven worden. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

 • Het is mogelijk om geheel op je eigen tempo te sparen
 • Er kan eenvoudig een zakelijke, financiële buffer mee worden gecreëerd
 • Zakelijke spaarrekeningen bieden een hogere rente dan gewone betaalrekeningen
 • Het is eenvoudig mogelijk om aan automatisch sparen te doen
 • Een zakelijke spaarrekening is in het merendeel van de gevallen gratis af te sluiten

Indien je op zoek bent naar een manier om zakelijk geld weg te zetten op de meest flexibele wijze zal de keuze voor de zakelijke spaarrekening in de praktijk naar alle waarschijnlijkheid al snel zijn gemaakt. Wil je graag geld wegzetten voor een langere periode en wil je daarvoor in ruil graag kunnen rekenen op een hoger gelegen rente? In dat geval zal je in de praktijk naar alle waarschijnlijkheid gaan kiezen voor het afsluiten van een zakelijk deposito.

Nadelen van een zakelijke spaarrekening

De voordelen die zijn verbonden aan het gebruik van een zakelijke spaarrekening spreken duidelijk voor zich. Dit gezegd hebbende is het zo dat er bij het afsluiten van dit financieel product ook aandacht dient te worden besteed aan bepaalde nadelen die van toepassing zijn. De belangrijkste nadelen waar je stil moet blijven bij staan zijn de onderstaande:

 • Een zakelijke spaarrekening biedt doorgaans slechts een beperkte rente
 • Vanaf een bepaald saldo kan de rente worden verlaagd of zelfs negatief worden
 • Een spaarrekening beschermt niet tegen impulsieve opnames of uitgaven
 • Vaak ben je verplicht om een betaalrekening met hoger gelegen kosten af te sluiten

Ondanks het feit dat de zakelijke spaarrekening doorgaans kosteloos wordt aangeboden door het merendeel van de financiële instellingen op de markt moet het gezegd dat dit niet geldt voor de tegenrekening waarvan sprake is. Voor deze tegenrekening (een zakelijke betaalrekening) geldt dat er wel degelijk bepaalde kosten op worden aangerekend. Vergelijk dus grondig de kosten die gelden voor de diverse zakelijke betaalrekeningen op de markt voordat je tot afsluiting over gaat. Op deze manier voorkom je immers alsnog met te hoog gelegen bankkosten geconfronteerd te worden.

Zakelijk sparen is altijd interessant

Of je nu kiest voor zakelijk sparen op een zakelijke spaarrekening of je kiest voor zakelijk sparen door middel van een zakelijk deposito, het wordt aan bedrijven vandaag de dag misschien wel meer dan ooit in het verleden het geval was sterk aangeraden om een bepaald bedrag opzij te zetten. Al was het maar om de financiële toekomst van het bedrijf in kwestie veilig te kunnen stellen. Hou er zoals eerder aangehaald evenwel rekening mee dat zakelijk spaargeld ook altijd over een zakelijke motivatie dient te beschikken. Zolang dat het geval is, is het aanhouden van zakelijk spaargeld op een zakelijke spaarrekening zeker en vast aan te raden. Wil je graag de voor jouw onderneming beste spaarrekening met zakelijk karakter kunnen afsluiten? In dat geval is het altijd een goed idee om voorafgaand aan het afsluiten even een objectieve vergelijking uit te voeren.