Let op! Geld lenen kost geld

Zakelijke lening aanvragen

Een voordelige bedrijfslening aanvragen tegen een lage rente? Bekijk hieronder de beste zakelijke leningen van mei 2024.

Beste keuze 2024
Qeld
 • Leenbedrag van € 1.000 tot € 200.000
 • Looptijd van 6 tot 18 maanden
 • Dezelfde dag uitbetaald
 • Terugbetalen wanneer je wilt
 

Minimale criteria: Geen minimale jaaromzet en 1 maand actief

Tweede plaats
Swishfund
 • Leenbedrag van € 3.000 tot € 1.000.000
 • Looptijd van 3 tot 24 maanden
 • Binnen 24 uur goedgekeurd
 • Binnen 3 dagen op je rekening
 

Minimale criteria: Jaaromzet van € 50.000 en 12 maanden actief

Derde plaats
BridgeFund
 • Leenbedrag van € 5.000 tot € 250.000
 • Looptijd van 3 tot 24 maanden
 • Binnen 1 dag op je rekening
 • Zonder businessplan of jaarcijfers
 

Minimale criteria: Jaaromzet van € 50.000 en 12 maanden actief

 • Flexibel geld lenen tot 50.000 euro
 • Zakelijk krediet online aan te vragen
 • Een businessplan is niet vereist
 
 • Leenbedrag van € 5.000 tot € 250.000
 • Looptijd van 3 tot 60 maanden
 • Binnen 15 minuten weten of je kunt lenen
 • Kosteloos extra aflossen
 

Minimale criteria: Jaaromzet van € 50.000 en 15 maanden actief

 • Zakelijk geld lenen tot 350.000 euro
 • Kosteloos vervroegd aflossen
 • Tariefpauzes mogelijk op aanvraag
 

Wat is een zakelijke lening?

Voor alle leningen die op de markt zijn terug te vinden geldt dat we eigenlijk een onderscheid maken tussen enerzijds een persoonlijke lening en anderzijds een zakelijke lening. In de basis geldt voor deze kredietvormen dat de voorwaarden dezelfde zijn. Dit gezegd hebbende is de achterliggende partij natuurlijk wel verschillend. Voor een persoonlijke lening geldt dat ze zoals de naam reeds aangeeft wordt afgesloten door een persoon. Bij een zakelijke lening is er sprake van een bedrijf die de lening gaat afsluiten. Dit betekent ook dat er verschillende partijen verantwoordelijk zijn voor de waarborgen die door de kredietverstrekker mogelijks vereist kunnen zijn.

Een zakelijk krediet wordt dus in de praktijk afgesloten door een bedrijf. Dit betekent dat de leencapaciteit niet zal worden bepaald aan de hand van een persoonlijk inkomen. In plaats daarvan zal er worden gekeken naar de jaarcijfers van de onderneming. Hierbij zal de focus uiteraard vooral zijn gelegen op de hoeveelheid winst die ze weet te realiseren. Uiteraard zullen ook de omzetcijfers door de bank worden bestudeerd, maar het zal toch vooral de winst en de hoeveelheid aan cashflow zijn die van doorslaggevend belang zullen blijken te zijn. Hoe beter de cijfers, des te meer je uiteraard zal kunnen lenen en des te gunstiger doorgaans ook de intrest uit zal vallen.

Wanneer een zakelijk krediet afsluiten?

Een zakelijk krediet maakt het dus voor een bedrijf mogelijk om geld te lenen. De vraag die dan in de praktijk vaak weerklinkt is wanneer het afsluiten van een dergelijke zakelijke financiering nu precies het overwegen waard kan zijn. In eerste instantie geldt voor alle bedrijven als het goed is dat ze over een bepaalde financiële reserve beschikken. Deze reserve kan men aanwenden op het ogenblik dat er sprake zou zijn van bepaalde (tijdelijke) financiële problemen. In de regel is het zo dat er wordt aanbevolen om deze reserve onaangeroerd te laten tenzij je echt geen andere mogelijkheid hebt.

Vaak is het zo dat een zakelijk krediet wordt afgesloten om een bepaalde investering of aankoop te kunnen doen. Verwacht wordt dat er door de investering of aankoop die je gaat doen een bepaalde hoeveelheid aan inkomen kan worden gerealiseerd. Het rendement dat je behaalt zal naar alle waarschijnlijkheid ook hoger zijn gelegen dan de intrest die je moet betalen op het zakelijk krediet. Zolang dit het geval is kan het in principe interessant zijn om een zakelijke financiering aan te gaan. Blijkt dat dit niet zo is? Dan moet je, je vooral in eerste instantie de vraag stellen of de investering die je van plan bent om te doen als bedrijf wel echt voldoende lucratief is.

Extra cashflow

Het is lang niet altijd zo dat een zakelijke lening wordt afgesloten om een bepaalde (grote) investering of aankoop te kunnen doen. Het komt, zeker in economisch moeilijkere tijden, in de praktijk dan ook niet zelden voor dat bedrijven zichzelf op deze manier wat extra cashflow willen bieden. Deze cashflow kan nodig zijn om kosten tijdig te kunnen betalen waardoor intresten of (hoge) boetes voorkomen kunnen worden. Let wel, de rente wordt bij zakelijk geld lenen doorgaans sterk beïnvloed door het doel van de financiering. Indien deze louter is bedoeld om tijdelijk problemen met de cashflow op te kunnen vangen is het dus mogelijk dat je daardoor met hoger gelegen kosten zal worden geconfronteerd. Dit is iets waar je zeker de nodige aandacht aan zal willen besteden.

Welke bedrijfsleningen bestaan er?

Vooraleer een bepaalde zakelijke lening af te sluiten loont het zeker de moeite om even de verschillende bedrijfsleningen op de markt te vergelijken. Wanneer je dat doet zal je er eigenlijk al snel achter komen dat we deze allemaal kunnen onderverdelen in niet meer dan twee categorieën. Het gaat hierbij dan enerzijds om de lineaire bedrijfsleningen en anderzijds om de flexibele bedrijfsleningen. Benieuwd naar wat nu precies de verschillen zijn tussen beide opties? Wij hebben ze in het onderstaande overzicht even voor jou op een rijtje gezet.

1. Lineaire bedrijfsleningen

In eerste instantie zijn er de lineaire bedrijfsleningen. Zoals de naam reeds aangeeft gaat het hierbij om zakelijke financieringen die beschikken over strikte, lineaire voorwaarden. Hier zijn zowel voor- als nadelen aan verbonden. Het belangrijkste voordeel van een dergelijke zakelijke financiering schuilt in het feit dat je daarbij kan rekenen op een zeer voordelige rente die in rekening wordt gebracht. Deze rente kan zo laag worden gehouden omdat de kredietverstrekker als gevolg van de lineaire voorwaarden eigenlijk zo goed als geen risico loopt. Dit klinkt natuurlijk geweldig interessant. Dit gezegd hebbende is het zo dat er ook een niet onbelangrijk aandachtspunt aan verbonden is.

Voor lineaire bedrijfsleningen geldt dat ze dan wel zeer voordelig mogen zijn, daar staat tegenover dat je rekening dient te houden met behoorlijk strikte voorwaarden. Deze voorwaarden zorgen er onder meer voor dat er eigenlijk niet van de afgesproken bepalingen kan worden afgeweken. Gebeurt dat toch? Dan zal je meteen rekening moeten houden met een bepaalde boete(intrest) die is verschuldigd. Op deze manier kunnen de kosten alsnog hoger oplopen dan je had verwacht.

2. Flexibele bedrijfsleningen

Wil je graag een zakelijke lening kunnen afsluiten waarbij er sprake is van meer flexibele voorwaarden? Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Flexibele bedrijfsleningen doen in de praktijk sterk denken aan het doorlopend krediet dat door particulieren kan worden afgesloten. Voor deze kredietvormen geldt dat ze wordt gekenmerkt door de volgende, specifieke eigenschappen:

 • Er is geen sprake van een vastgestelde einddatum
 • Je hebt de mogelijkheid om eerder reeds afbetaalde bedragen opnieuw op te vragen
 • Er is doorgaans sprake van een variabele en dus niet van een vaste rentevoet

Flexibele bedrijfsleningen blijken vooral in economisch minder gunstige periodes bijzonder populair te zijn. Dat hoeft ook niet te verbazen. Bij het afsluiten van een standaard, lineaire zakelijke lening moet je er rekening mee houden dat elke afwijking van de (standaard) kredietvoorwaarden zal worden bestraft. Dat is niet het geval bij flexibele bedrijfsleningen. Daarbij is het zo dat je naar hartenlust bijvoorbeeld reeds afbetaalde bedragen terug kan opvragen. Je kan dit in principe altijd blijven doen zolang je maar binnen de vooropgestelde limieten van de financiering blijft.

Wat is de beste keuze?

Vooraleer over te gaan tot een zakelijke lening aanvragen spreekt het voor zich dat je, je de vraag zal stellen wat nu precies de meest aangewezen optie is voor jouw situatie. Er valt in de praktijk natuurlijk maar moeilijk een antwoord te geven op deze vraag zonder de exacte situatie van jouw bedrijf te kennen. De eerste vraag die je, je moet stellen heeft betrekking tot de stabiliteit van de financiële situatie waar je onderneming over beschikt. Is deze stabiel en kan je onmiddellijk extra inkomsten verwerven uit de investering waarvoor je de lening wenst af te sluiten? In dat geval zal de keuze voor een lineaire bedrijfslening wellicht de meest interessante zijn. Dit vooral als gevolg van het feit dat de kosten op een dergelijke zakelijke lening zeer beperkt blijven.

Het is uiteraard ook mogelijk dat je bedrijf zich tijdelijk in woelig(er) vaarwater bevindt. Wanneer dat het geval is zal je mogelijks het risico van een lineaire zakelijke lening niet willen nemen. De keuze voor een meer flexibele zakelijke financiering is dan het meest aangewezen. Let wel, hou altijd in je achterhoofd dat je ook op deze manier terug wordt geconfronteerd met extra (hoge) kosten.

Hoe een zakelijke lening aanvragen?

Wil je graag een zakelijke lening aanvragen? Dan spreekt het voor zich dat je daarbij met een aantal zaken rekening zal willen houden. De eerste keuze die je moet maken heeft natuurlijk betrekking tot het soort zakelijk krediet die je wenst af te sluiten. De opties waar je op dit vlak over beschikt werden hierboven reeds uitvoerig beschreven. Wanneer je deze keuze hebt gemaakt zijn er uiteraard nog andere zaken ook om stil bij te blijven staan. Wat dit betreft kan je denken aan de volgende:

 • Hoe groot is het bedrag dat je precies wenst te lenen?
 • Over welke periode wil je het bedrag terug afbetalen?
 • Opteer je voor een vaste of voor een variabele rentevoet?
 • Welke documenten (zoals jaarcijfers) dienen er voorgelegd te kunnen worden?

De bovenstaande vier aandachtspunten zijn nog niet alles. Afhankelijk van de hoogte van het kredietbedrag moet je er namelijk rekening mee houden dat de kredietverstrekker aanvullende waarborgen kan vereisen. In eerste instantie zal je bij het afsluiten van een zakelijk krediet altijd een waarborg op het bedrijf moeten onderschrijven. In zeer veel gevallen is het echter zo dat kredietverstrekkers ook een persoonlijke borgstelling eisen. Met andere woorden, ook de eigenaar van het bedrijf dient als persoon een waarborg te onderschrijven. Dit gebeurt echter in het merendeel van de gevallen wel alleen maar wanneer het kredietbedrag iets hoger is gelegen. Voor beperkte zakelijke financieringen kan deze aanvullende persoonlijke waarborg niet zijn vereist. Het spreekt voor zich dat dit wel zeker een belangrijk punt is om aandacht aan te besteden.

Zakelijk krediet voor vastgoed aanvragen

Een zakelijke lening kan worden aangevraagd voor tal van uiteenlopende redenen. Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald kan je er onder meer voor kiezen om een zakelijk krediet aan te vragen voor het financieren van bepaalde kosten en / of investeringen. Eén van de zwaarste investeringen die je niet alleen als particulier persoon, maar ook als bedrijf kan doen is een investering in vastgoed.

Ben je van plan om een zakelijk krediet voor vastgoed aan te vragen? Dan dien je er rekening mee te houden dat je geconfronteerd zal worden met de meest strikte voorwaarden. Niet alleen zal je in deze situatie met zekerheid jaarcijfers voor moeten kunnen leggen, daarnaast kan ook de ondertekening van een persoonlijke waarborg gewenst zijn. Hou er bovendien in dit geval ook rekening mee dat niet het volledige investeringsbedrag kan worden gefinancierd. Net zoals bij particulieren het geval is geldt ook voor bedrijven dat ze altijd in staat moeten zijn om een bepaalde eigen inbreng te doen. Ben je dus met andere woorden van plan om een zakelijke hypothecaire lening af te sluiten? Verdiep je dan zeker in eerste instantie even grondig in de eisen die hiervoor gelden.

Hoe kan je snel zakelijk geld lenen?

Wanneer er zich vandaag de dag een bepaalde opportuniteit aandient is het vaak zaak om daar zo efficiënt en bijgevolg dus zo snel mogelijk op te anticiperen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat veel ondernemingen zich de vraag stellen of snel zakelijk geld lenen tot de mogelijkheden behoort of niet. Veel is op dit vlak afhankelijk van de omstandigheden waarin de financiering wordt aangevraagd. Wanneer je zakelijk geld wil gaan lenen spreekt het voor zich dat je daarvoor een kredietaanvraag bij een bepaalde kredietverstrekker zal moeten indienen. Wanneer deze jouw aanvraag ontvangt zal hij of zij vervolgens aan de slag gaan met het uitvoeren van een kredietwaardigheidsonderzoek.

Bovenstaand onderzoek moet niet alleen aantonen of je bedrijf voldoende solvabel is om geld te kunnen lenen, daarnaast dient ze eveneens uit te wijzen hoeveel er kan worden geleend. Vaak is de uitkomst van dit onderzoek tevens de belangrijkste leidraad bij het bepalen van de kredietvoorwaarden en dus ook van de kosten. De mate waarin snel zakelijk geld lenen tot de mogelijkheden behoort is vooral afhankelijk van de complexiteit van je onderneming.

Is er sprake van een glashelder kredietdossier en ziet de kredietverstrekker geen echte bezwaren? Dan kan een zakelijke financiering zeer vlot worden afgehandeld. Ziet de kredietverstrekker bepaalde risico’s of werden niet alle vereiste documenten en / of waarborgen aangeleverd? Dan wordt het een ander verhaal. In dat geval kan de aanvraagprocedure namelijk behoorlijk lang blijven aanslepen. Het is dus altijd van cruciaal belang om je kredietaanvraag zo goed mogelijk voor te bereiden.

Een klein bedrag lenen als bedrijf

De mate waarin snel zakelijk geld lenen al dan niet tot de mogelijkheden behoort is ook afhankelijk van de hoogte van het kredietbedrag. Hoe hoger dat bedrag is gelegen des te strikter de voorwaarden doorgaans zijn en des te langer de aanvraagprocedure bijgevolg kan uitvallen. Wil je graag een klein bedrag lenen als bedrijf? Dan zou je daarvoor in principe kunnen kijken in de richting van zakelijke minileningen. Hou er wel rekening mee dat deze kredieten slechts voor zeer beperkte bedragen (doorgaans tot maximaal 2.500 euro) kunnen worden afgesloten. Daarbij dienen ze ook op korte termijn worden terugbetaald. Hoogstens zijn dergelijke zakelijke kredieten dan ook interessant om je bedrijf bijvoorbeeld even snel van wat extra cashflow te voorzien.

Een startende ondernemer lening

Elk jaar opnieuw beslissen heel wat mensen in Nederland (en in andere landen) om aan de slag te gaan als ondernemer. Beginnen als bijvoorbeeld zzp’er brengt echter de nodige (financiële) uitdagingen met zich mee. Omwille van deze reden gaan heel wat mensen op zoek naar een zogenaamde startende ondernemer lening. Dat blijkt doorgaans niet zo eenvoudig te zijn. Heel wat banken en andere kredietverstrekkers vereisen namelijk jaarcijfers… deze cijfers kan je als starter uiteraard niet voorleggen. Gelukkig hoeft dit niet meteen een groot probleem te zijn.

Heel wat banken en alternatieve kredietverstrekkers bieden tegenwoordig mogelijkheden aan voor beginnende ondernemers om een zakelijke lening af te kunnen sluiten. Omdat er geen sprake is van jaarcijfers moet er wel rekening mee worden gehouden dat een persoonlijke waarborgstelling doorgaans altijd is vereist. Bovendien geldt zeker voor zzp’ers dat de kredietaanvraag uiteindelijk zal worden beantwoord op basis van bovenstaande inkomstenbronnen. Heb je dus met andere woorden geen andere job buiten je (nieuwe) zelfstandige activiteit waardoor je slechts kan rekenen op een (zeer) beperkt inkomen? Dan zou dat jouw kredietaanvraag danig kunnen bemoeilijken.

Een goed financieel plan is een absolute must

Wil je graag een startende ondernemer lening aanvragen? Hou er dan rekening mee dat er daarvoor altijd een goed uitgekiend financieel plan is vereist. Een groot deel van de beslissing die door de zakelijke kredietverstrekker zal worden gemaakt is in de praktijk gebaseerd op de inhoud van dit plan. Weet je dus niet voor voldoende vertrouwen te zorgen? Dan is de kans ontzettend groot dat je kredietaanvraag zal worden afgekeurd. Indien je zelf niet in staat bent om een dergelijk financieel plan op te stellen is het zeer belangrijk om je bij te laten staan door een (ervaren) accountant.

Zakelijk lenen zonder jaarcijfers

Eén van de zaken welke doorgaans altijd wordt gevraagd voor wat de toekenning van een zakelijke lening betreft heeft betrekking tot de jaarcijfers van de onderneming in kwestie. In bepaalde situaties is het zo dat een bedrijf deze cijfers niet deelt. In het merendeel van de gevallen is het uiteraard zo dat deze keuze het gevolg is van vooral tegenvallende cijfers. Dit is echter iets wat de kredietverstrekker ook weet. Bestaat je onderneming al enige tijd en wil je graag zakelijk lenen zonder jaarcijfers? Dan wordt dat niet alleen een stevige uitdaging, daarnaast zal je er ook rekening mee moeten houden dat de kosten voor een dergelijke zakelijke financiering aanzienlijk hoger kunnen uitvallen. Dit uiteraard vooral als gevolg van het significant grotere risico dat de kredietverstrekker loopt. Echt interessant is het dan ook eigenlijk niet om op deze manier zakelijk geld te lenen.

Zie ook: Zakelijk krediet, Microkrediet en ZZP lening.

Handige links: Zakelijke lening of financiering aanvragen.