Let op! Geld lenen kost geld

Microkrediet

Het microkrediet helpt om ondernemers de nodige financiële middelen te bieden voor het opstarten van een bedrijf. Heb je al een startende onderneming, maar kan je wat extra financiële middelen gebruiken om te kunnen groeien? Ook dan is het microkrediet een optie.

Beste keuze 2024
5in5
 • Zakelijk geld lenen voor alle soorten bedrijven
 • Alles wordt online geregeld
 • Aanbod binnen de 5 minuten na aanvraag
 

Wat is het microkrediet precies?

Het microkrediet is een vrij bescheiden krediet welke het in de praktijk doorgaans mogelijk maakt om een bedrag te lenen tot maximaal 50.000 euro. Voor dit type lening geldt dat ze zich specifiek richt op twee verschillende doelgroepen, namelijk:

 • Mensen die een onderneming willen starten
 • Startende ondernemingen die behoeften hebben aan extra financiële middelen

Voor deze lening geldt dat ze specifiek in het leven werd geroepen voor kleine en middelgrote bedrijven. Het gaat hierbij dan ook om bedrijven waarbij sprake is van een personeelsbestand bestaande uit maximaal 250 medewerkers. Voor de looptijd geldt dat ze vrij sterk uiteenlopend kan zijn. Voor de kleinste microkredieten geldt dat ze een looptijd hebben van zo'n 6 tot 12 maanden.

Is er sprake van een volwaardig microkrediet welke bijgevolg wordt afgesloten voor een (aanzienlijk) groter bedrag? In dat geval kan de looptijd variëren van 1 tot maximaal 10 jaar. Microkredieten zijn altijd lineaire financieringen wat betekent dat er maandelijks van moet worden afbetaald.

Let op het verschil met een MKB-krediet!

Het komt in de praktijk niet zelden voor dat menig aantal zakelijke kredieten onder één en dezelfde noemer worden gecatalogeerd. Dat is uiteraard niet terecht. Voor het microkrediet geldt dan ook bijvoorbeeld dat ze een volledig andere kredietvorm is dan het MKB-krediet. Dat is vooral het gevolg van de hoogte van de kredietbedragen waarvan sprake is. Bij een microkrediet ligt dit bedrag dan ook op maximaal 50.000 euro. Voor het MKB-krediet geldt dat ze het mogelijk maakt om een geldbedrag te lenen variërend van 50.000 tot zomaar even 250.000 euro.

Geïntroduceerd in het jaar 2008

Het microkrediet is een kredietvorm dat al erg lang op de internationale kredietmarkt is terug te vinden. Onder meer in de Verenigde Staten weet men al bijzonder lang hoe belangrijk een snelle groei voor bedrijven wel niet is. In het bijzonder voor startende ondernemers geldt echter dat ze deze groei vaak niet (tijdig) gerealiseerd krijgen omdat ze tegen financiële obstakels aanlopen. Het aanvragen van een traditionele zakelijke financiering bij een bank is voor beginnende ondernemingen zonder jaarcijfers vaak een onmogelijke opdracht. Krijg je dit uiteindelijk toch voor mekaar? Dan kan er al zoveel tijd verstreken zijn dat je de groeiopportuniteit letterlijk aan je neus voorbij hebt zien gaan. Het microkrediet zorgt ervoor dat je een dergelijke vervelende situatie kan voorkomen.

In Nederland werd het microkrediet op de markt gelanceerd in het jaar 2008. Niet alleen is het voor (startende) ondernemers mogelijk om een dergelijke kleine lening aan te vragen, daarnaast is ook in een microkrediet investeren een mogelijkheid. Een dergelijke investeringsmogelijkheid wordt aangeboden door verschillende partijen op de Nederlandse en internationale markt. Hou er wel rekening mee dat dit niet zonder risico is. Bovendien is het zo dat deze microkredieten vooral worden gebruikt voor het ondersteunen van ondernemers in ontwikkelingslanden.

Wanneer een microkrediet aanvragen?

Het microkrediet is een zakelijke financiering. Dit betekent dat een dergelijke lening in de basis uitsluitend kan worden aangevraagd door startende MKB-ondernemers of ZZP’ers die op zoek zijn naar extra financiële middelen. De belangrijkste voorwaarden die hiervoor gelden zijn de volgende:

 • Je beschikt over een zakelijke kredietbehoefte van maximaal 50.000 euro
 • Je hebt een goed ondernemingsplan uitgedokterd
 • Je doet zaken in of vanuit Nederland
 • Je beschikt over ondernemersvaardigheden
 • Je bent minstens 18 jaar oud

Een andere belangrijke vereiste die voorop wordt gesteld is (uiteraard) dat het bedrag dat wordt ontvangen door middel van de microlening daadwerkelijk in de onderneming en dan vooral in diens groei wordt geïnvesteerd. Enkele voorbeelden van investeringsdoeleinden zijn de volgende:

 • Het aanleggen van een extra voorraad
 • Een investering in nieuwe, vooruitstrevende machines
 • Het kopen van een innovatieve of vooruitstrevende technologie

Alles wat direct of indirect te maken heeft met de groei van jouw onderneming (of de opstart ervan) kan in principe gefinancierd worden door middel van het microkrediet. Je dient er alleen wel rekening mee te houden dat de kredietbehoefte dus niet hoger mag zijn gelegen dan 50.000 euro. Is dat wel het geval? Dan zal je eerder moeten kijken in de richting van een traditionele, zakelijke lening.

Hoe dien je zo’n aanvraag precies in?

Ben jij ervan overtuigd dat een microkrediet aanvragen voor jouw onderneming zeer interessant kan zijn? Dan spreekt het voor zich dat je ook graag zal willen weten aan welke voorwaarden je daar nu precies voor dient te voldoen. Een overzicht van de algemene voorwaarden die gelden voor dit type lening hebben we hierboven al voor jou op een rijtje gezet. Dit gezegd hebbende zijn er ook bijkomende eisen waar je aandacht aan dient te besteden. Voor deze bijkomende eisen geldt dat ze worden afgestemd op het type dossier waarvan sprake is. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • Een aanvraag ingediend door een startende ondernemer
 • Een aanvraag ingediend door een bestaande ondernemer

Gaat het om een startende ondernemer? Dan zijn er doorgaans twee concrete documenten van belang. Het betreft hier dan niet alleen een ondernemingsplan, maar ook een financieel plan. Ben je van plan om een bedrijf over te nemen? In die situatie zijn ook de meest recente jaarcijfers van het bedrijf in kwestie noodzakelijk.

Is er sprake van een aanvraag die wordt ingediend door een bestaande ondernemer? In dat geval moet er een beschrijving voorgelegd kunnen worden van de bedrijfsactiviteiten evenals het segment van de markt waarin de onderneming actief is. Bovendien is het zo dat er ook moet worden gezorgd voor een uitgebreide beschrijving van het doel van de investering en dienen er definitieve jaarcijfers van de voorbije twee jaar voorgelegd te kunnen worden.

Registratie bij het BKR of niet?

Wanneer je met behulp van een traditionele lening geld leent bij een Nederlandse kredietverstrekker zal je daarbij vaak rekening moeten houden met een zogenaamde BKR registratie. Een dergelijke registratie houdt in dat de zakelijke lening die je hebt afgesloten wordt gemeld bij het Bureau Krediet Registratie. Een dergelijke registratie blijft nog vijf jaar staan nadat de zakelijke lening is afgelost.

Indien je een microkrediet gaat afsluiten voor jouw onderneming dien je er rekening mee te houden dat deze doorgaans altijd zal worden gemeld aan het Bureau Krediet Registratie. Dit uiteraard in het bijzonder wanneer er sprake is van een authentiek microkrediet welke niet wordt aangeboden door alternatieve kredietverstrekkers. In het laatste geval is het mogelijk dat deze niet wordt gemeld aan het BKR. Hou er in dat geval wel rekening mee dat de geldende voorwaarden voor de lening in kwestie danig kunnen verschillen. In het bijzonder voor de kosten op de lening geldt dat ze in deze situatie een behoorlijk stuk hoger zullen zijn gelegen.

Speciaal krediet voor sociale ondernemers

Er zijn op de markt verschillende soorten microkredieten terug te vinden. In eerste instantie is er de standaard kredietvorm die we uitvoerig voor je bespreken op deze pagina. Dit gezegd hebbende is er ook sprake van een variant die luistert naar de naam 'sociaal krediet'.

Het betreft hier dan een vorm van microkrediet welke uitsluitend wordt aangeboden aan sociale ondernemers. Je wordt bestempeld als een sociale ondernemer op het ogenblik dat je onderneming winst niet als belangrijkste drijfveer heeft. In plaats daarvan dient jouw bedrijf een sociaal doel. Het kan hierbij onder meer gaan om:

 • Een maatschappelijk doel (de creatie van werkplekken voor zwak begaafden)
 • Een duurzaam doel (een initiatief dat staat voor de ontlasting van ons milieu)

In de basis geldt voor het sociaal krediet dat ze over hetzelfde karakter beschikt als de microlening. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden dat de verschuldigde rente op deze lening een stuk lager is gelegen. Daardoor is ze financieel alleen maar nog interessanter voor (startende) sociale ondernemers. Let op, controleer altijd grondig de voorwaarden die eraan verbonden zijn zodat je met zekerheid kan vaststellen of jij daadwerkelijk in aanmerking komt als sociale ondernemer of niet.

De voordelen van het microkrediet

Het aanvragen van een microfinanciering zorgt er in de praktijk voor dat je als onderneming kan rekenen op een aantal zeer interessante voordelen. De aard van deze financiering zorgt er bijvoorbeeld voor dat ze vaak zonder al te veel problemen kan worden aangevraagd door zowel startende bedrijven als door ondernemingen die op zoek zijn naar een manier om hun groei (gedeeltelijk) te kunnen financieren. Is het voor jou van belang om te kunnen achterhalen van welke voordelen er nu precies allemaal sprake is bij deze kredietvorm? Je ontdekt ze meteen hieronder!

1. Geld lenen voor startende ondernemers

Zowel voor bestaande als voor startende ondernemers geldt dat ze vandaag de dag de nodige moeilijkheden ondervinden om geld te lenen via de traditionele kanalen. Niet alleen kan het verkrijgen van een zakelijke lening heel veel voeten in de aarde hebben waardoor de aanvraagprocedure lang kan duren, bovendien is het ook nog eens zo dat je vaak alsnog op een negatief antwoord stuit van de bank of financiële instelling waarbij je de aanvraag hebt ingediend.

In het bijzonder voor startende of jonge ondernemers geldt dat het vastkrijgen van een zakelijke lening niet zelden erg veel voeten in de aarde heeft. Een microkrediet aanvragen brengt daar verandering in. De specifieke aard van deze kredietvorm zorgt er immers voor dat ze zich eveneens uitstekend leent voor ondernemers die hun eerste stappen zetten op de ondernemersmarkt.

2. Kredietbedrag tot 50.000 euro mogelijk

Geld lenen door middel een microlening is mogelijk voor een bedrag oplopend tot 50.000 euro. Dit is een bedrag welke in de praktijk ruim voldoende blijkt te zijn om de opstart en / of de groei van een onderneming te kunnen financieren. Blijkt uiteindelijk dat er toch behoeften is aan een groter bedrag? Dan zal er wel moeten worden gekeken in de richting van een ‘volwaardige’ zakelijke lening. Hierbij is het vaak mogelijk om tot 250.000 euro (of meer) te lenen, maar het spreekt voor zich dat ook de eisen voor het kunnen ontvangen van een dergelijke lening een behoorlijk stuk strikter zijn.

3. Een betrouwbaar krediet

Het microkrediet is een lineaire kredietvorm. Dit betekent dat er na het ontvangen van het kredietbedrag maandelijkse aflossingen dienen te gebeuren. Het bedrag dat je op maandbasis moet (terug)betalen bestaat eigenlijk uit twee verschillende onderdelen, te weten:

 • Het stukje van het initieel geleende bedrag dat moet worden terugbetaald
 • De rente die wordt aangerekend op de microlening

Een microkrediet zakelijk afsluiten zorgt er net omwille van het lineaire karakter voor dat je kan rekenen op een zeer betrouwbaar krediet dat doorgaans zonder probleem kan worden afgelost. Keerzijde is wel dat er doorgaans zeer strikte voorwaarden voor gelden. Blijkt op een bepaald ogenblik bijvoorbeeld dat je (tijdelijk) niet in staat bent om de verschuldigde bedragen af te lossen? Dan kan je dat zomaar op een bepaalde boete komen te staan die je krediet veel duurder kan maken.

De nadelen van een microlening

Voor ontzettend veel bedrijven geldt dat ze door de jaren heen ontzettend gebaat zijn geweest met het bestaan van de microlening. De voordelen die aan deze financiering verbonden zijn spreken bovendien voor zich. Dit gezegd hebbende is het eveneens van belang om er je bewust van te zijn dat er niet alleen maar sprake is van voordelen. Er zijn dan ook zeker bepaalde nadelen waar je eveneens de nodige aandacht aan moet besteden. Denk wat dit betreft in het bijzonder aan de volgende:

 • Slechts mogelijk tot een bedrag van maximaal 50.000 euro
 • Een microlening zal nooit zomaar zonder voorafgaande controle worden verstrekt
 • Er gebeurt doorgaans altijd een registratie bij het BKR

Als ondernemer is het bij het afsluiten van een microkrediet voor zakelijke doeleinden uiteraard ook steevast van belang om er rekening mee te houden dat investeren in groei zich niet altijd per direct uitbetaald. Het duurt dan ook vaak best een tijdje voordat er sprake is van een echte return on investment. In tussentijd moet je er echter uiteraard wel voor zorgen dat er kan worden voldaan aan de vereiste maandelijkse terugbetalingen en rentebetalingen. Zorg er dus voor dat je dit op voorhand grondig bestudeerd zodat je op dit vlak niet in de problemen komt.

Bestaan er ook microkredieten voor particulieren?

Wanneer je zoekt naar informatie over een microkrediet of microlening is de kans zeer groot dat je niet alleen maar mogelijkheden aangeboden zal zien worden voor ondernemingen. Vergis je echter niet, voor het traditionele microkrediet geldt dat ze wel degelijk uitsluitend beschikbaar is voor bedrijven. Dit gezegd hebbende is het zo dat vooral alternatieve kredietverstrekkers in de praktijk deze benaming ook gebruiken als alternatief voor de minilening die ze aan particulieren aanbieden.

De kans bestaat dus dat je tijdens je zoektocht naar een microlening ook bepaalde mogelijkheden voorbij ziet komen voor particulieren. In dat geval gaat het echter steevast om een minilening die door consumenten of particulieren kan worden afgesloten voor een beperkt bedrag. Hou er rekening mee dat de voorwaarden voor een dergelijke financiering sterk kunnen verschillen ten opzichte van de voorwaarden die zijn verbonden aan het echte microkrediet. Vaak is het zelfs zo dat er op dergelijke minileningen geen intrest wordt aangerekend, maar wel een éénmalige dossierkost.

In een microkrediet investeren

Het lijkt misschien in eerste instantie een beetje vreemd te zijn. Toch kan er in de praktijk worden vastgesteld dat in een microkrediet investeren wel degelijk tot de mogelijkheden behoort. Wanneer je van plan bent om dit te doen kan je via een organisatie die dit aanbiedt een bepaald bedrag investeren. Vervolgens wordt jouw investering gebruikt om microkredieten aan te bieden aan ondernemers die hoofdzakelijk in onderontwikkelde landen zijn gevestigd. Denk hierbij aan ondernemers in Afrika, Azië en in Latijns-Amerika. In een microkrediet investeren doe je niet zomaar. De organisaties die een dergelijke belegging aanbieden bieden in ruil dan ook een bepaald dividend aan. Hoeveel dat dividend precies zal bedragen wordt bepaald door de raad van bestuur.

In een microkrediet investeren wordt door veel mensen bestempeld als een manier om hun steentje bij te dragen aan een duurzame economie overal ter wereld. Dit gezegd hebbende is het zo dat je er wel rekening mee moet houden dat dit een investering is die je eigenlijk slechts een zeer beperkt rendement oplevert. Het gemiddelde dividend dat je hierbij ontvangt is dan ook gelegen tussen de 0 en 1 procent op jaarbasis. Vaak is het bovendien ook nog eens zo dat er hier een bepaalde beheervergoeding of administratieve kost van wordt afgetrokken. Hou er tot slot ook rekening mee dat organisaties die investeringen in microleningen aanbieden niet verplicht zijn om een dividend uit te betalen. Vaak doen ze dit wel, maar verplicht is het dus zeker niet.

Conclusie, een microfinanciering, interessant of niet?

Ondernemers en bedrijven zijn van cruciaal belang voor eender welke economie die er op deze planeet bestaat. Dat is absoluut een feit dat op geen enkele manier betwist kan worden. Dit gezegd hebbende kan er vandaag de dag worden vastgesteld dat ondernemers het stelselmatig lastiger krijgen. Dit niet alleen om een onderneming op te richten, maar ook om een snelle groei te kunnen realiseren. Dat is in het merendeel van de gevallen het gevolg van het feit dat men daarvoor behoeften heeft aan bepaalde financiële middelen welke men niet voor handen blijkt te hebben. Ook het afsluiten van een lening blijkt erg vaak niet tot de mogelijkheden te behoren omdat er bijvoorbeeld nog geen (voldoende) jaarcijfers voorgelegd kunnen worden. Het microkrediet biedt een oplossing.

Ben je als ondernemer op zoek naar een manier om een zakelijk bedrag te lenen dat maximaal 50.000 euro bedraagt? Dan zal je tot de vaststelling komen dat het microkrediet voor jou een zeer interessante oplossing weet te bieden. Let wel, wees je er uiteraard van bewust dat dit een krediet blijft. Met andere woorden, je moet altijd grondig aftoetsen of het bedrag dat je leent door jouw onderneming volgens de geldende kredietvoorwaarden kan worden terugbetaald.

Zie ook: Zakelijke lening, Zakelijk krediet en ZZP lening.

Handige links: Microkrediet.