Spaarrekening openen

Een spaarrekening openen met de hoogste spaarrente? Bekijk hieronder de beste spaarrekening van juni 2024.

Beste keuze 2024
Raisin
 • Spaar tegen de hoogste spaarrentes
 • Depositogarantie tot 100.000 euro
 • Ook automatisch geld sparen is mogelijk
 
Tweede plaats
bunq
 • Keuze tussen 25 bankrekeningen
 • Beleg in complete vrijheid
 • Ook geschikt voor zakelijke partijen
 
Derde plaats
Trade Republic
 • Verdien een hoge rente op onbelegde tegoeden
 • Automatisch sparen vanaf 1 euro per maand
 • Dekking door het Duitse depositogarantiestelsel
 
 • Flexibel sparen bij Bigbank is geheel kosteloos
 • Dekking door het depositogarantiestelsel
 • Keuze uit interessante depositospaarcontracten
 

Wat is een spaarrekening?

Laat ons beginnen bij het begin. Wat is een spaarrekening nu namelijk precies en wat is het verschil met de standaard bankrekening? In eerste instantie geldt voor spaarrekeningen dat ze gemiddeld gezien een beduidend hoger gelegen rente aanbieden op je (spaar)geld. In ruil daarvoor wordt er wel verwacht dat je het geld op de rekening geparkeerd laat staan voor een langere periode. Dat is echter geen verplichting. Je kan bij een standaard, gereglementeerde spaarrekening altijd op eender welk moment een bepaald gedeelte (of alles) van het aanwezige geld opvragen. De manier waarop dat gebeurt verschilt immers wel ten opzichte van een traditionele zichtrekening.

Daar waar je bij een gewone bankrekening over de mogelijkheid beschikt om naar eender welke rekening van een derde partij over te maken geldt dat niet voor de spaarrekening. Bij spaarrekeningen is het namelijk zo dat er altijd een bepaalde tegenrekening gekend moet zijn. Dit is doorgaans de standaard bankrekening bij dezelfde (of bij een andere) bank. Wil je graag geld van je spaarrekening overmaken naar een andere partij? Dan betekent dat dus eigenlijk dat je ze eerst moet afhalen van je eigen bankrekening om ze vervolgens pas over te kunnen maken naar de derde partij.

Hoe belangrijk is een spaarrekening?

In het bijzonder in tijden van een (zeer) lage spaarrente is het zo dat veel mensen van mening zijn dat geld op een spaarrekening plaatsen eigenlijk niet echt nuttig is. Dat is niet helemaal juist. Toegegeven, wanneer je genoegen moet nemen met een spaarrente van minder dan één procent spreekt het voor zich dat de financiële meerwaarde die kan worden gerealiseerd zeer beperkt is. In het merendeel van de gevallen is de spaarrente sowieso lager gelegen dan de inflatie waardoor je dus eigenlijk niet aan koopkracht wint, maar wel verliest. Waarom zou je er dan voor moeten kiezen om geld te sparen op een spaarrekening? Eigenlijk heeft dit dan toch helemaal geen zin? Toch wel!

Geld sparen op een spaarrekening is in de praktijk één van de belangrijkste zaken die je op financieel vlak moet doen. Veel mensen vinden dit omwille van de hierboven reeds aangehaalde reden een vreemde stelling. De reden waarom dit zo belangrijk is heeft te maken met het feit dat je op deze manier een belangrijke financiële buffer aan kan leggen. Zo’n buffer zou je toch ook kunnen aanleggen door middel van deposito sparen? Dat is op zich correct, alleen moet je er in dit geval rekening mee houden dat je het gespaarde vermogen niet zomaar vrij kan opvragen. Dat is wel zo wanneer je geld spaart op een gewone spaarrekening. Dat geld is dus altijd beschikbaar.

Wat is het verschil met deposito sparen?

Voor geld sparen geldt dat het kan gebeuren op twee verschillende manieren. We maken hierbij vooral een onderscheid tussen het sparen van geld op de korte en het sparen van geld op de lange termijn. Hierbij is het vooral van belang om er rekening mee te houden dat geld dat wordt gespaard op de lange termijn doorgaans niet eender wanneer je dat wenst kan worden opgevraagd. Hiermee zijn meteen de belangrijkste verschillen tussen enerzijds de spaarrekening en anderzijds een zogenaamde spaardeposito aangehaald. Voor deze laatste vorm van geld sparen geldt namelijk dat ze altijd gebeurt op de middellange tot lange termijn. Tussentijds kan je spaargeld in principe niet worden opgevraagd. Kan dat wel? Dan zijn daar altijd vrij stevige kosten aan verbonden.

In het meest optimale geval is het dus in de praktijk eigenlijk zo dat je ervoor kiest om op twee verschillende manieren te sparen. Het spaargeld dat je altijd ter beschikking wenst te hebben plaats je bijvoorbeeld op een standaard spaarrekening. Voor het geld dat je graag wenst te sparen voor later geldt dan weer dat je ze beter spaart door middel van een spaardeposito. Waarom je niet gewoon al je spaargeld op een spaarrekening kan plaatsen? Omdat geld sparen door middel van een spaardeposito je over de lange(re) termijn een behoorlijk extra rendement kan opleveren.

Hoe wordt de spaarrente precies bepaald?

Voor heel wat mensen geldt dat ze zich de vraag stellen hoe de spaarrente nu precies wordt bepaald. In eerste instantie is het van belang om te weten dat de banken in principe zelf de spaarrente bepalen die ze hanteren. Daarbij houden ze echter wel rekening met een aantal belangrijke factoren. In eerste instantie wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het rendement dat zij zelf kunnen ontvangen. Het spreekt immers voor zich dat de spaarrente die jij ontvangt op je spaarrekening gelijk staat aan een stukje van het rendement dat de bank met dat geld weet te realiseren.

Daarnaast is het zo dat er bij het bepalen van de spaarrente ook wordt gekeken naar de marktrente die van kracht is evenals naar de exacte, actuele economische situatie. Hoe hoger de inflatie is gelegen, des te hoger doorgaans de rentes komen te liggen. Dat geldt niet alleen voor de rente die je moet betalen wanneer je een krediet afsluit, maar ook voor de spaarrente die wordt aangeboden op bijvoorbeeld spaarrekeningen. Een hoger gelegen spaarrente is in tijden van hoge inflatie vaak van cruciaal belang om het verlies aan koopkracht bij de bevolking toch enigszins in te kunnen perken.

Het belang van de hoogste spaarrente

Wanneer je geld op een spaarrekening gaat plaatsen spreekt het voor zich dat je daarbij graag zal willen kunnen rekenen op de hoogste spaarrente. Banken bepalen de spaarrente die ze aanbieden aan hun spaarders aan de hand van de actuele marktomstandigheden. In het bijzonder de rente waar ze zelf op kunnen rekenen voor het parkeren van spaargeld bij de centrale bank is één van de leidende factoren. Omdat banken min of meer geheel zelf de spaarrente kunnen bepalen die ze aanbieden is het zo dat er onderling sprake kan zijn van aanzienlijke verschillen.

Kunnen rekenen op de hoogste spaarrente is interessant omdat je op die manier uiteraard kan rekenen op een hogere opbrengst. Dit gezegd hebbende is het helaas wel zo dat er ook vaak een keerzijde aan de medaille zit. De hoogste spaarrentes worden immers doorgaans aangeboden door banken die beschikken over de slechtste kredietratings. In theorie loop je daardoor dus een extra risico. Kijk dus bij het uitkiezen van een (nieuwe) spaarrekening om gebruik van te maken niet uitsluitend naar de spaarrente die wordt aangeboden, maar ook naar de rating van de bank.

Spaarrekening zonder betaalrekening

Kan je een spaarrekening openen zonder betaalrekening? Dat is een belangrijke en tevens ook veel gestelde vraag. In de regel is het zo dat je bij het afsluiten van een spaarrekening zo dat je ook altijd bij dezelfde bank over een betaalrekening moet beschikken. Dit gezegd hebbende is dit vooral de regel bij de grootbanken. Verschillende kleinere banken bieden je immers wel de mogelijkheid om gewoon een losse spaarrekening af te sluiten. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat er wel altijd een (vaste) tegenrekening zal moeten worden opgegeven. Ook in dit geval kan je dus doorgaans niet zomaar geld van de spaarrekening naar eender welke gewenste bankrekening overmaken.

Veel mensen stellen zich de vraag hoe het komt dat vooral de grootbanken een dergelijke verplichting opleggen. De reden hiervoor dien je eigenlijk niet ver te zoeken. Het is in de praktijk namelijk zo dat er op een spaarrekening geen kosten worden aangerekend. Op zich verdient een bank hier dus niets aan. Ze krijgen louter de beschikking over het spaargeld dat je op de spaarrekening plaatst. Slechts wanneer er een compleet bankpakket (dus inclusief betaalrekening) wordt afgesloten brengt de bank daar bepaalde kosten voor in rekening waardoor ze dus meteen geld verdient.

Hoe kan je spaarrekeningen vergelijken?

Wanneer je op zoek gaat naar een nieuwe spaarrekening om af te sluiten zal het al vrij snel duidelijk worden dat je een keuze kan maken uit een groot aantal verschillende opties die op de markt zijn terug te vinden. Voor elke bank geldt namelijk wel dat ze over één of zelfs over meerdere spaarrekeningen beschikt. Daarbij kan er worden vastgesteld dat er zoals eerder reeds aangehaald een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende soorten spaarrekeningen. Zo zijn er bijvoorbeeld de standaard exemplaren, maar ook de speciale kinderspaarrekeningen. Het eerste waar je bij het uitvoeren van een vergelijking rekening mee dient te houden is dit. Er is echter meer. Besteed verder in de praktijk ook zeker de nodige aandacht aan de volgende zaken:

 • De ratings waar de verschillende banken over beschikken
 • Hoeveel de (actuele) variabele rente bedraagt
 • Of je over de mogelijkheid beschikt om spaardoelen aan te maken of niet

In het merendeel van de gevallen is het tegenwoordig zo dat er sprake is van een online spaarrekening. Het gaat hierbij aldus om een spaarrekening die zoals de naam reeds aangeeft volledig online moet worden beheerd. Daarbij is het vandaag de dag zo dat er geen rekening dient te worden gehouden met een minimaal in te leggen spaarbedrag. Vroeger was dat soms wel nog het geval, maar tegenwoordig hebben nagenoeg alle spaarrekeningen uiterst flexibele voorwaarden.

De spaardoelen bij spaarrekeningen

Zoals de informatie hierboven al heeft aangegeven beschik je in het merendeel van de gevallen over de mogelijkheid om spaardoelen in te stellen of spaarpotjes aan te leggen bij spaarrekeningen. Voor heel wat mensen geldt dat ze graag willen sparen voor verschillende doeleinden. In het verleden was het zo dat je daarvoor eigenlijk genoodzaakt was om verschillende spaarrekeningen af te sluiten. Op vandaag is dat niet langer het geval. Wanneer je een spaarrekening afsluit krijg je bij het merendeel van de grootbanken namelijk de mogelijkheid om spaardoelen of spaarpotjes aan te maken.

Voor deze spaardoelen of spaarpotjes geldt dat ze het mogelijk maken om eenvoudig voor verschillende zaken geld te sparen. Het kan daarbij dus gaan om een spaardoel voor later wanneer je op pensioen bent, maar ook voor je volgende vakantie, een grote aankoop die je wenst te doen, etc. Door het instellen van concrete spaardoelen bij je spaarrekening is het mogelijk om op een periodieke en vooral ook overzichtelijke manier geld te sparen. Deze mogelijkheid is doorgaans altijd gratis aanwezig bij de spaarrekeningen die worden aangeboden.

Automatisch geld sparen op je spaarrekening

Wil je graag geld sparen op je spaarrekening? Dan kan je daarbij een keuze maken tussen twee verschillende mogelijkheden. In eerste instantie is het zo dat je ervoor kan kiezen om manuele stortingen uit te voeren. Blijkt aan het einde van de maand dat er nog een bepaald bedrag van je ontvangen loon over is gebleven? Dan kan je ervoor kiezen om deze over te maken naar je spaarrekening. Dit is een vrij eenvoudige en vaak toegepaste werkwijze, maar helaas zit er hier ook een nadeel aan vast. Veel mensen kunnen er zich namelijk niet toe aanzetten om het restant van hun loon weg te zetten op een spaarrekening. Ze doen er dan ook liever leukere dingen mee.

Bovenstaande is natuurlijk begrijpelijk, maar toch blijft het ontzettend belangrijk om regelmatig een bedrag over te maken naar je spaarrekening. Enkel en alleen op die manier is het namelijk mogelijk om bijvoorbeeld die uitermate belangrijke financiële buffer aan te kunnen leggen. Wil je er dan ook honderd procent zeker van kunnen zijn dat je elke maand een bepaald geldbedrag weg kan zetten naar je spaarrekening? Dan is kiezen voor automatisch sparen wellicht veel interessanter.

Profiteer van het rente-op-rente effect

Indien je een spaarrekening afsluit en je daar een bepaalde hoeveelheid aan spaargeld op plaatst zal je tot de vaststelling komen dat je daar jaarlijks spaarrente op uitbetaald zal krijgen. Hoeveel die rente bedraagt is afhankelijk van de spaarrekening in kwestie evenals van de bank waarbij je ze hebt afgesloten. Dit gezegd hebbende zorgt deze spaarrente ervoor dat je automatisch elk jaar kan profiteren van het zogenaamde rente-op-rente effect. De rente die je ontvangt op je spaargeld wordt namelijk op dezelfde spaarrekening uitbetaald. Dit gebeurt automatisch wanneer het lopende jaar ten einde is gekomen. Wanneer je dat vervolgens niet doet zal je toch tot de vaststelling komen dat je in het volgende jaar kan rekenen op nog meer rendement op je spaarrekening.

Bovenstaande is het gevolg van het rente-op-rente effect. Omdat de spaarrente van het ene jaar wordt bijgeschreven op dezelfde spaarrekening is het gespaarde gedrag logischerwijs toegenomen. Het volgende jaar wordt de spaarrente dus automatisch ook toegekend op dat hoger gelegen bedrag. Bij kleine bedragen is de impact van het rente-op-rente effect eerder beperkt. Beschik je echter over een aardig bedrag op je spaarrekening? Dan zal je tot de vaststelling komen dat de meerwaarde die hierdoor kan worden gerealiseerd vrij snel kan oplopen.

Dekking door depositogarantiestelsel

Tot slot stellen veel mensen zich (geheel terecht uiteraard) de vraag hoe veilig hun geld nu precies staat op de spaarrekening waarvoor ze hebben gekozen. Wat dit betreft zijn er verschillende zaken waar je aandacht aan dient te besteden. In eerste instantie beschikt elke bank over een bepaalde kredietrating. Deze rating moet duidelijk maken hoe financieel gezond een bank al dan niet is. Op basis van deze rating is het mogelijk om te bepalen in welke bank je jouw vertrouwen wil stellen.

De rating waar een bank over beschikt is zoals eerder reeds aangehaald vaak niet alleen representatief voor het risico dat je loopt, maar ook voor de hoogte van de spaarrente. Bovendien is het zo dat er in Nederland zoiets bestaat als het depositogarantiestelsel. Het gaat hierbij om een speciale vorm van zekerheid die in het leven werd geroepen door de Nederlandse overheid.

Dit depositogarantiestelsel zorgt er in de praktijk dan ook voor dat de spaartegoeden bij een bank op een spaarrekening tot 100.000 euro per persoon zijn ingedekt. Gaat de bank waar je jouw spaarrekening bij hebt afgesloten dus met andere woorden failliet? Dan zal je, je spaargeld tot 100.000 euro terugbetaald krijgen. Heb je meer spaargeld? Spreid deze dan altijd bij voorkeur niet alleen over verschillende spaarrekeningen, maar ook over verschillende banken.

Zie ook: Spaardeposito, Zakelijke rekening, Hoogste spaarrente, Duurzaam sparen en Pensioensparen.

Handige links: Een spaarrekening kiezen en De beste spaarrekening.