Let op! Geld lenen kost geld

Minilening aanvragen

Snel geld lenen of een klein bedrag lenen zonder BKR toetsing? Bekijk hieronder de beste minilening van juni 2024.

Beste keuze 2024
Saldodipje
 • Bedrag van € 100 tot € 1.800
 • Looptijd van 45 tot 62 dagen
 • Rente van 11,62% tot 12%
 • Geen BKR-toetsing
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 500, Looptijd: 30 dagen, Rentevergoeding: € 4,65, Bedrag incl. rente: € 504,65

Hoe werkt een minilening?

Laat ons in eerste instantie even kijken naar hoe een minilening nu precies werkt. Het betreft hier een kredietvorm die immers toch iets anders werkt in vergelijking met bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Dat is niet in het minst het gevolg van het feit dat er sprake bij is van vrij beperkte bedragen die worden geleend. Daar je bij een persoonlijke lening al snel spreekt over (minstens) een paar duizend euro is dat bij een minikrediet niet zo. Hierbij gaat het dan ook niet zelden om bedragen kleiner dan 1.000 euro. In principe is de globale regel dat er door middel van deze financiering niet meer dan 2.500 euro kan worden geleend… en dat is dan ook nog eens afhankelijk van de exacte looptijd. De mogelijkheden kunnen per kredietverstrekker alvast behoorlijk verschillen.

Bij het afsluiten van een minilening is het zo dat er vaak geen sprake is van een echte rente die wordt aangerekend. Ook dat is een substantieel verschil ten opzichte van andere kredietvormen zoals de persoonlijke lening of het doorlopend krediet. Dit is te wijten aan het feit dat de looptijd van een minilening in de praktijk in het merendeel van de gevallen wordt beperkt tot maximaal vier maand. Vaak is het zelfs zo dat er sprake is van een flitskrediet waarbij de terugbetaling binnen de maand moet gebeuren. Omwille van deze reden is er sprake van een administratiekost in plaats van rente.

Hoe zien de kredietvoorwaarden er precies uit?

Zoals de informatie hierboven reeds heeft aangehaald dient er bij een minilening rekening mee te worden gehouden dat de kredietvoorwaarden er anders bij uitzien dan dat het geval is bij de meer traditionele kredieten. Dit betekent in eerste instantie dus dat er lang niet altijd sprake is van een rente. Sterker nog, in het overgrote merendeel van de gevallen wordt er gebruik gemaakt van een bepaalde administratiekost. Deze keuze hebben kredietverstrekkers van een dergelijke lening eigenlijk verplicht moeten maken. Mochten ze dat niet hebben gedaan zou er immers sprake geweest zijn van een woekerrente gelet op de korte looptijd van de financiering. Zo’n woekerrente is bij wet verboden.

Bij het afsluiten van één van de minileningen op de markt is het in ieder geval van cruciaal belang om je te verdiepen in de geldende kredietvoorwaarden die eraan verbonden zijn. Deze kunnen namelijk zeer sterk uiteenlopend zijn. Dit geldt voor verschillende zaken zoals bijvoorbeeld:

 • Het bedrag dat je maximaal kan lenen
 • De hoogte van de kostprijs die wordt aangerekend
 • De maximale looptijd van de minilening

Hou er bovendien rekening mee dat er in de kredietovereenkomst ook altijd een potentiële boete zal worden opgenomen. Wordt er dus met andere woorden aan één van de geldende voorwaarden niet (tijdig) voldaan? Dan zal dat als gevolg hebben dat er bepaalde kosten aangerekend zullen worden. Hou er rekening mee dat deze kosten in de praktijk behoorlijk stevig kunnen uitvallen.

Wanneer kleine bedragen lenen?

In het verleden was het eigenlijk nagenoeg onmogelijk om een kleine lening af te sluiten. Dat was het gevolg van het feit dat banken zich daar doorgaans niet aan waagden (enkele uitzonderingen daar gelaten). Dit gezegd hebbende is dat door de jaren heen wel sterk veranderd. Op vandaag is het zo dat er wel degelijk bepaalde banken een vorm van minilening in hun aanbod hebben opgenomen. Bovendien is het uiteraard ook zo dat er tegenwoordig heel wat verschillende alternatieve kredietverstrekkers op de markt zijn terug te vinden. Ook voor deze laatste geldt dat ze in het merendeel van de gevallen wel een bepaald minikrediet aanbieden aan hun (potentiële) klanten.

Kleine bedragen lenen kan in verschillende situaties de moeite waard zijn om te overwegen. Je dient er alleen rekening mee te houden dat er aan een dergelijk krediet altijd (significante) kosten verbonden zijn. Dit betekent dat je altijd goed moet nadenken of de reden waarom je een dergelijke financiering wenst af te sluiten wel echt interessant is of niet. Is dat het geval? Dan hoeft er je eigenlijk niets in de weg te staan om één van de minileningen op de markt af te sluiten. In ieder geval, de situaties waarin dit het overwegen waard kan zijn ontdek je middels onderstaand overzicht.

1. Nood aan extra financiële ademruimte

Een mini lening aanvragen gebeurt in de praktijk vaak omdat mensen tijdelijk nood hebben aan extra financiële ademruimte. Iedereen heeft het ongetwijfeld al wel eens meegemaakt dat er aan het einde van de maand nog een onverwachts grote factuur in de bus valt. Wanneer je hier geen rekening mee hebt gehouden is de kans groot dat je over onvoldoende financiële middelen beschikt om deze te kunnen voldoen. Door jezelf tijdelijk wat extra financiële ademruimte te geven kan je niet alleen heel wat stress, maar ook heel wat overbodige kosten voorkomen.

In lijn met bovenstaande ligt de situatie waarin je het bijvoorbeeld tijdelijk moet stellen met een beperkter inkomen. Dit kan het gevolg zijn van ziekte, maar ook van bijvoorbeeld werkloosheid. In een dergelijke situatie geldt dat veel mensen het vaak erg lastig hebben om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Door het afsluiten van een minilening kan ervoor gezorgd worden dat de persoon in kwestie instant kan rekenen op tijdelijk wat extra financiële reserve. Er dient alleen wel altijd rekening mee te worden gehouden dat de lening binnen een korte tijdspanne moet worden terugbetaald.

2. Bij een onverwachts grote aankoop

Het spreekt voor zich dat je als persoon ook in bepaalde situaties geconfronteerd kan worden met een onverwachts grote aankoop. Stel bijvoorbeeld dat op een bepaalde dag de koelkast in je woning het plots voor bekeken houdt. Dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Het niet snel genoeg vervangen van die koelkast kan er namelijk zomaar voor zorgen dat je bijvoorbeeld al het aangekochte eten in de vuilbak mag gooien. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn, in tegendeel. Dit gezegd hebbende geldt voor veel mensen dat ze helaas onvoldoende financiële reserve hebben staan om een dergelijke grote aankoop zomaar meteen zelf te kunnen betalen. Een minilening kan ook dan een oplossing bieden.

Wat zijn de voordelen van een minilening?

Het afsluiten van één van de minikredieten zorgt er in de praktijk voor dat je kan rekenen op een aantal interessante voordelen. De belangrijkste voordelen waar je op kan rekenen zijn de volgende:

 • Je kan in principe vrij eenvoudig geld lenen tot zo’n 2.500 euro
 • De looptijd is niet langer zoals vroeger automatisch beperkt tot maximaal 30 dagen
 • De toegenomen concurrentie heeft de kostprijs voor deze lening (deels) gedrukt
 • Vaak heb je het aangevraagde geldbedrag binnen de 24 uur op je bankrekening

Naast bovenstaande vier voordelen is het zo dat een flitskrediet aanvragen voor heel wat mensen zeer vervelende problemen kan helpen voorkomen. Wanneer er bijvoorbeeld reeds enige tijd sprake is van een openstaande factuur is het mogelijk dat je daardoor met stevige kosten zal worden geconfronteerd. Door het afsluiten van een minikrediet krijg je de beschikking over extra financiële middelen die je tijdelijk kunt inzetten waardoor je die hoge kosten kan voorkomen.

Als mensen worden we tijdens ons leven ook allemaal wel eens geconfronteerd met een onverwachte situatie. Het is dan van belang om daar zo optimaal mogelijk op te kunnen anticiperen. Dat is echter lang niet altijd even voor de hand liggend, in tegendeel. De mogelijkheid tot het afsluiten van een mini lening zorgt er echter voor dat je een onverwachte financiële opdoffer in principe altijd wel zal weten te overbruggen.

Welke nadelen kent een minilening?

Zijn er dan alleen maar voordelen verbonden aan het afsluiten van een minilening? Dat nu uiteraard ook weer niet. Er zijn ook een aantal nadelen waar je bij het afsluiten van deze kredietvorm rekening mee zal willen houden. Van cruciaal belang is bijvoorbeeld om stil te blijven staan bij de (beperkte) looptijd waar een dergelijk krediet over beschikt. Daar waar je een persoonlijke lening kan afsluiten voor een periode van een aantal jaren geldt dat immers niet voor de mini lening. Voor deze laatste geldt dan ook dat looptijd doorgaans wordt beperkt tot maximaal vier maanden (er bestaan uitzonderingen). Dit geeft je als kredietnemer vrij weinig tijd om de lening terug te betalen.

Naast de korte looptijd dient er in de praktijk ook rekening mee te worden gehouden dat een minilening over een vrij hoge kostprijs beschikt. Dat is het gevolg van het feit dat er doorgaans geen sprake is van een echte rente of intrest. In plaats daarvan wordt er gebruik gemaakt van administratieve kosten die in verhouding tot het geleende bedrag vrij aanzienlijk kunnen zijn. Het uitvoeren van een vergelijking kan er wel voor zorgen dat je kiest voor het goedkoopste minikrediet.

Hoe kan je een mini lening aanvragen?

Ben je overtuigd door de voordelen die verbonden zijn aan de mini lening? In dat geval zal je uiteraard graag over willen gaan tot het afsluiten van deze kredietvorm. Voor veel mensen geldt dat ze zich de vraag stellen hoe dat nu precies verloopt. In het merendeel van de gevallen is een minilening aanvragen zeer eenvoudig. Je dient daarbij rekening te houden met deze stappen:

 • Stap 1: Bepaal het bedrag dat je wenst te lenen met de mini lening
 • Stap 2: Selecteer de looptijd van de kredietovereenkomst (doorgaans maximum 4 maanden)
 • Stap 3: Geef de (eventuele) garantsteller aan
 • Stap 4: Sluit de kredietovereenkomst af en ga aldus akkoord met de kredietvoorwaarden

Een mini lening aanvragen verloopt in de regel veel eenvoudiger en vooral ook veel sneller in vergelijking met het aanvragen van een grote(re) financiering. Dat is het gevolg van het feit dat er doorgaans geen stukken voorgelegd dienen te worden die bijvoorbeeld aangeven waarom het krediet precies wordt afgesloten. Heb je gekozen voor het aanvragen van een mini lening welke beschikt over een bedrag van minder dan 1.000 euro? Dan is het bovendien ook zomaar mogelijk dat je het geld binnen enkele minuten reeds op je bankrekening kan ontvangen. Ook dit verloopt dus erg snel.

Wanneer kan je ze niet afsluiten?

Minileningen staan algemeen bekend als zowat de meest toegankelijke kredieten die er op de markt zijn terug te vinden. Dit betekent dat het in het merendeel van de gevallen geen enkel probleem hoeft te zijn om deze af te kunnen sluiten. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn waar je aan moet zien te voldoen.

In eerste instantie zijn enkele algemene kredietvoorwaarden van toepassing bij het aanvragen van een mini lening. Denk hierbij in eerste instantie aan het feit dat de potentiële kredietnemer minstens 18 jaar oud dient te zijn. Bovendien moet er sprake zijn van een woonplaats in Nederland en dient hij of zij over een (Nederlandse) bankrekening te beschikken. Het is best mogelijk dat kredietverstrekkers ook aanvullende voorwaarden stellen. Hierbij kan dan worden gedacht aan bijvoorbeeld:

 • Er mag geen sprake zijn van bestaande minileningen (bij dezelfde partij)
 • Soms wordt alsnog een bewijs van inkomen gevraagd
 • Er moet (in het merendeel van de gevallen) een garantsteller worden aangesteld

Wanneer je niet aan één of meerdere van de aangehaalde kredietvoorwaarden weet te voldoen is het alsnog mogelijk dat de aangevraagde lening zal worden geweigerd. Ga er dus zeker en vast niet zomaar vanuit dat een minilening altijd zonder probleem wordt toegestaan. Dat is immers niet zo.

Minilening zonder garantsteller

De informatie op deze pagina heeft reeds aangegeven dat het afsluiten van een mini lening iets anders verloopt dan het afsluiten van een ander type financiering. Een eveneens niet onbelangrijk aandachtspunt waar je rekening mee zal willen houden heeft dan ook betrekking tot de aanstelling van een zogenaamde garantsteller. Niet zelden is het zo dat voor een kleine lening aanvragen geldt dat er daarvoor geen toetsing bij het BKR wordt uitgevoerd. Dat zorgt ervoor dat de kredietverstrekker door het toekennen van de lening een significant risico loopt. Dat risico probeert hij of zij steevast in te dekken door het aanstellen van een zogenaamde garantsteller.

Een garantsteller is een persoon (of partij) die zich zoals de naam reeds aangeeft garant stelt voor de lening waarvan sprake is. Op deze manier ontstaat er een soort van (extra) verzekering voor de partij die de minilening toekent. Er is sprake van verschillende mogelijke garantstellers zoals:

 • Een professionele (krediet)verzekeraar waar de kredietverstrekker bij aangesloten is
 • Een externe garantsteller die door jouzelf als kredietnemer wordt aangesteld

In het merendeel van de gevallen is het zo dat het aanwijzen van een bepaalde garantsteller een absolute noodzaak is bij het afsluiten van een minilening. Wordt er wel een minilening zonder garantsteller aangeboden? In dat geval zal dat doorgaans altijd resulteren in nog significant hoger gelegen kosten voor het krediet dat je gaat afsluiten. Hou hier dus zeker en vast rekening mee.

Een kleine lening aanvragen zonder BKR

Veel mensen stellen zich de vraag of er een mogelijkheid bestaat om een kleine lening aan te vragen zonder dat er daarbij een BKR toetsing dient te worden uitgevoerd. Dat is zeker mogelijk. Er bestaan twee verschillende situaties waarin het uitvoeren van een dergelijke toetsing niet verplicht is:

 • Wanneer de kredietverstrekker niet bij het BKR is aangesloten
 • Wanneer het bedrag van de lening te klein is voor een toetsing

Kies je ervoor om een minikrediet aan te vragen bij één van de vele banken die zijn aangesloten bij het BKR? In dat geval is het mogelijk dat je (afhankelijk van het bedrag dat je wenst te lenen) geconfronteerd zal worden met een BKR toetsing. Wil je dit absoluut niet? Dan zal je ervoor moeten kiezen om één van de minikredieten af te sluiten die worden aangeboden door alternatieve kredietverstrekkers. Vraag in ieder geval altijd goed na of er een toetsing plaats zal vinden of niet.

Zo sluit je de beste mini lening af!

De sterk toegenomen populariteit van minileningen heeft er in de praktijk voor gezorgd dat ook het aanbod natuurlijk sterk toegenomen is. Dat heeft er toe geleid dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. Nochtans is het afsluiten van de beste mini lening zeer belangrijk. Dit niet alleen omdat je op die manier kan rekenen op lage kosten, maar ook omdat je zo bent verzekerd van de meest interessante voorwaarden voor de lening. Benieuwd hoe je nu precies de beste mini lening af kan sluiten? Hou dan zeker en vast rekening met de onderstaande drie aandachtspunten.

1. Vergelijk de verschillende minileningen

In eerste instantie is het een vereiste om de verschillende minileningen die op de markt zijn terug te vinden te vergelijken. Wanneer je dat doet zal je immers tot de vaststelling komen dat je niet alleen een goed beeld krijgt van de verschillende opties die er bestaan, maar ook van de kosten die eraan verbonden zijn. Een vrij eenvoudige vergelijking kan je reeds helpen om heel wat kosten te besparen.

2. Leen niet meer dan je echt nodig hebt

In het verleden moest je bij een kleine lening aanvragen doorgaans rekening houden met een maximum kredietbedrag van 1.000 euro. Door de jaren heen is daar echter verandering in gekomen. Vandaag de dag is het dan ook zo dat je in principe vrij eenvoudig tot iets meer dan het dubbele kan lenen. Het merendeel van de kredietverstrekkers hanteren voor hun minilening dan ook een maximum kredietbedrag van 2.500 euro. Dat je meer kan lenen hoeft echter niet te betekenen dat dit ook echt interessant is. Hoe meer je leent hoe hoger de kosten zullen komen te liggen die je moet betalen. Bovendien neemt ook de kans op een verplichte garantsteller toe naarmate je meer gaat lenen. Probeer het kredietbedrag omwille van deze redenen altijd binnen de perken te houden.

3. Controleer grondig de kredietvoorwaarden

Het eenvoudige en toegankelijke karakter van de mini lening zorgt er in de praktijk voor dat veel mensen niet echt stil blijven staan bij de geldende kredietvoorwaarden. Het spreekt echter voor zich dat je dit in de praktijk nochtans absoluut zeker moet doen. Niet alleen is het belangrijk om de voorwaarden door te nemen voor het toegekend kunnen krijgen van de lening, wat bovendien ook te denken van de verplichtingen waar je als kredietnemer aan moet zien te voldoen?

In het bijzonder dien je zeker ook aandacht te besteden aan de mogelijke boetes waarmee je kan worden geconfronteerd bij een niet-tijdige terugbetaling van je minilening. Deze kosten kunnen vaak erg snel zeer hoog oplopen. Ga je dus met andere woorden een minikrediet aanvragen? Verzeker jezelf er dan altijd van dat je in staat bent om het geleende bedrag volgens de voorwaarden terug te betalen. Alleen op deze manier kan je immers vervelende verrassingen voorkomen.

Zie ook: Microkrediet, Klein bedrag lenen en Snel geld lenen.

Handige links: Voor je gaat lenen, 4 vragen over een BKR-registratie en Let extra goed op bij aanbieders van flitskrediet (minileningen).