Let op! Geld lenen kost geld

Geld lenen

Een lening afsluiten tegen gunstige voorwaarden? Bekijk hieronder de beste kredietverstrekkers van mei 2024.

Beste keuze 2024
Santander
 • Leenbedrag van € 1.000 tot € 50.000
 • Looptijd van 24 tot 120 maanden
 • Rente van 5,7% tot 10% per jaar
 • BKR-toetsing
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 50.000, Looptijd: 60 maanden, Rentepercentage: 7,8%, Maandbedrag: € 1.003, Bedrag incl. rente: € 60.163

Tweede plaats
KredietSpotter
 • Leenbedrag van € 1.500 tot € 250.000
 • Looptijd van 6 tot 120 maanden
 • Rente vanaf 6,6% per jaar
 • BKR-toetsing
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 50.000, Looptijd: 60 maanden, Rentepercentage: 6,6%, Maandbedrag: € 976,15, Bedrag incl. rente: € 58.569

Derde plaats
Saldodipje
 • Bedrag van € 100 tot € 1.800
 • Looptijd van 45 tot 62 dagen
 • Rente van 11,62% tot 12%
 • Geen BKR-toetsing
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 500, Looptijd: 30 dagen, Rentevergoeding: € 4,65, Bedrag incl. rente: € 504,65

 • Leenbedrag van € 5.000 tot € 150.000
 • Looptijd van 120 tot 120 maanden
 • Rente van 6,1% tot 9,7% per jaar
 • BKR-toetsing
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 50.000, Looptijd: 60 maanden, Rentepercentage: 7,9%, Maandbedrag: € 1.005, Bedrag incl. rente: € 60.296

Wanneer overwegen om geld te lenen?

Voor het merendeel van de mensen geldt dat ze er op een zeker ogenblik voor kiezen om geld te lenen. De reden waarom ze deze keuze maken kan in de praktijk aanzienlijk verschillen. Enkele voorbeelden van situaties waarin geld lenen het overwegen waard kan zijn, zijn alvast de volgende:

 • Wanneer je tijdelijk geconfronteerd wordt met financiële problemen
 • Indien je een grote aankoop of investering wenst te doen

In het merendeel van de gevallen is er vooral sprake van deze tweede reden. Voor verschillende zaken die we wensen aan te kopen geldt namelijk dat ze niet zo eenvoudig "uit de hand" betaald kunnen worden. Het gaat hierbij dan niet alleen om een auto, maar wat ook te denken van vastgoed? Bovendien geldt voor veel mensen dat ze op een bepaald ogenblik in hun leven ook een eigen bedrijf willen oprichten. Ook het geld dat ze daarvoor nodig hebben wordt vaak geleend.

Verschillende kredietvormen

Het afsluiten van een lening kan tegenwoordig gebeuren op verschillende manieren. Laat ons in eerste instantie even kijken naar de standaard kredietvormen die op de markt zijn terug te vinden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen twee opties, namelijk:

 • Een persoonlijke lening
 • Een doorlopend krediet

Voor de persoonlijke lening geldt dat ze het vaakst afgesloten krediet vormt op de markt. Verschillende voordelen liggen hiervan aan de basis. Om te beginnen geldt voor deze lening immers dat ze ontzettend voordelig is. Daarnaast liggen de kredietvoorwaarden vanaf het begin helemaal vast waardoor er geen onverwachte situaties kunnen ontstaan. Als klap op de vuurpijl is het eveneens zo dat er vaak geen precieze stukken moeten worden voorgelegd die een bepaalde aankoop bewijzen. Dat is in het geval van een autolening of hypothecaire lening bijvoorbeeld wel het geval.

Persoonlijke lening of doorlopend krediet?

De belangrijkste reden om te kiezen voor het afsluiten van een persoonlijke lening schuilt in de lineaire voorwaarden en de lage kosten die eraan verbonden zijn. Wat echter wanneer je behoefte hebt aan flexibiliteit en je best bereid bent om daar wat hogere kosten voor te betalen? In dat geval doe je er goed aan om te kijken in de richting van een doorlopend krediet.

Voor het doorlopend krediet geldt dat ze beschikt over een flexibele einddatum. Dit betekent dat je het krediet in theorie zo goed als eindeloos aan kan houden. De einddatum kan namelijk telkens worden verlengd. Dat is echter niet alles. Daarnaast is het ook zo dat je bedragen die reeds werden afbetaald terug kan opvragen. Omwille van deze reden wordt het doorlopend krediet in de praktijk zeer vaak bestempeld als een prima keuze voor mensen die regelmatig nood hebben aan extra financiële ademruimte. Hoe interessant dit alles ook mag lijken, er is ook een nadeel aan verbonden. Het doorlopend krediet staat er namelijk om bekend flink duurder te zijn dan de persoonlijke lening.

Waar kun je goedkoop geld lenen?

Geld lenen kost altijd geld. Je zal dus met andere woorden uiteindelijk altijd meer terug moeten betalen dan je initieel hebt ontvangen. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er in de praktijk verschillende manieren bestaan om de kostprijs van je lening te kunnen drukken. Wij zochten alvast enkele van de belangrijkste bespaartips voor je uit en hebben ze hieronder op een rijtje gezet.

 • Tracht altijd een vergelijking uit te voeren vooraleer een lening af te sluiten
 • Probeer de kredietverstrekker zoveel mogelijk zekerheden te verschaffen
 • Kies voor een lineaire kredietvorm zoals een persoonlijke lening
 • Hou de looptijd van je financiering zo beperkt mogelijk
 • Tracht het opnieuw opvragen van reeds afbetaalde bedragen te vermijden

Bij het afsluiten van een lening is het zo dat veel mensen graag opteren voor een wat langere afbetalingstermijn. Op deze manier trachten ze de maandlasten zo beperkt mogelijk te houden. Dat is zeker een mogelijkheid. Dit gezegd hebbende dien je er wel rekening mee te houden dat op deze manier de totale kosten hoger zullen komen te liggen. Hoe langer de looptijd, des te hoger de procentuele rente doorgaans komt te liggen. Tracht de looptijd dus altijd te beperken. In ieder geval, hou je rekening met de hierboven aangehaalde bespaartips? Dan zal je met zekerheid kunnen rekenen op het afsluiten van een zo voordelig mogelijk krediet voor jouw specifieke situatie.

Kleine bedragen lenen met de minilening

Nog steeds bestaat het vermoeden dat geld lenen vooral gebeurt wanneer mensen nood hebben aan aanzienlijke bedragen. Dat is niet juist. In het verleden waren de mogelijkheden om geld te lenen inderdaad vrij beperkt. Indien je slechts nood had aan een klein beetje extra financiële ademruimte werd je alsnog vaak verplicht om een grotere financiering aan te gaan. Vandaag de dag is dat niet langer het geval. Tegenwoordig bestaat er namelijk zoiets als een minilening en is het lenen van kleine bedragen de normaalste zaak van de wereld geworden.

Voor een minilening geldt dat ze een ander type financiering is als een standaard lening die door de bank wordt afgesloten. Dat is niet alleen het gevolg van het beperkte kredietbedrag, maar ook van de korte looptijd waarvan sprake is. In het merendeel van de gevallen is het dan ook zo dat de terugbetaling van een minilening in tijd is beperkt tot slechts één maand na de datum waarop het krediet is afgesloten. Dit gezegd hebbende zijn ook (iets) langere looptijden steeds vaker mogelijk.

Omwille van de korte looptijd geldt voor een minilening dat er geen standaard rente wordt aangerekend. In plaats daarvan is er dan ook veelal sprake van een soort van administratiekost. In verhouding liggen deze kosten aanzienlijk hoger dan de rente op bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Ook daarvoor is het ietwat bijzondere karakter van deze kredietvorm verantwoordelijk.

Kan je geld lenen zonder BKR-toetsing?

Voor het merendeel van de mensen hoeft geld lenen in principe geen groot probleem te zijn. Dit gezegd hebbende is het zo dat er ook steeds meer mensen zijn die een BKR-codering hebben. Wanneer er sprake is van een dergelijke codering kan het gedurende een periode van (minstens) vijf jaar vrij lastig zijn om een lening bij een traditionele bank af te kunnen sluiten. Dit hoeft niet te betekenen dat je op geen enkele manier geld kan lenen. Ook geld lenen zonder BKR-toetsing behoort namelijk tot de mogelijkheden.

Voor banken geldt dat ze altijd een BKR-toetsing zullen uitvoeren, maar er bestaan ook alternatieve kredietverstrekkers. Voor deze partijen geldt dat ze een krediet kunnen verstrekken zonder dat ze daarvoor verplicht zijn om een toetsing uit te voeren. In het merendeel van de gevallen is het echter zo dat er door deze partijen voornamelijk voor wordt gekozen om minileningen te verstrekken. Dergelijke leningen zijn vaak beperkt tot een bedrag van bijvoorbeeld 250 euro, maar kunnen wel direct worden toegekend. Soms staat het geld al binnen 10 minuten op je rekening.

Hoe interessant is geld lenen zonder BKR-toetsing?

Geld lenen zonder BKR behoort dus zeker tot de mogelijkheden wanneer je een beroep doet op een alternatieve kredietverstrekker. Dit gezegd hebbende dien je, je altijd de vraag te stellen hoe interessant dit in de praktijk is. Er zijn immers enkele aandachtspunten om rekening mee te houden. Wat deze aandachtspunten betreft kan je concreet denken aan de volgende:

 • Je zal altijd veel hogere kosten betalen dan bij een standaard kredietverstrekker
 • Mogelijks laat je financiële situatie geld lenen eigenlijk helemaal niet toe

De meeste mensen die te maken hebben met een BKR-codering hebben op z’n minst een wankele financiële situatie. In een dergelijke situatie extra financiële verplichtingen aangaan door een lening af te sluiten is dan ook vaak helemaal geen goed idee. Omwille van deze reden is het zeer belangrijk om je altijd de vraag te stellen of geld lenen zonder BKR-toetsing wel echt verantwoord is of niet.

Hoeveel geld kan je lenen?

Ben je van plan om een lening aan te vragen? Zal je er altijd rekening mee moeten houden dat je geconfronteerd zal worden met bepaalde kredietvoorwaarden. Met welke voorwaarden je rekening moet houden is sterk afhankelijk van het type lening die je wenst aan te vragen. Het spreekt immers voor zich dat de kredietvoorwaarden van een minilening aanzienlijk verschillen ten opzichte van de voorwaarden van bijvoorbeeld een hypothecaire lening. In principe geldt, hoe groter het leenbedrag en hoe langer de looptijd, hoe strenger de voorwaarden worden.

Hoeveel geld je precies kan lenen is in de praktijk in eerste instantie sterk afhankelijk van je financiële situatie. Er zal door een bank dan ook in het merendeel van de gevallen (de minilening even achterwege gelaten) een bewijs van inkomen worden gevraagd. Op basis van dit bewijs zal dan vervolgens worden bepaald voor welk bedrag er maandelijks kan worden afbetaald. Dit gezegd hebbende wordt dit bedrag vervolgens nog beïnvloed door de vaste kosten waarmee je te maken hebt. Wat deze kosten betreft kan je denken aan de volgende:

 • Reeds lopende afbetalingen voor andere financieringen
 • De vaste kosten voor je levensonderhoud
 • Een bepaalde reserve die door de bank wordt aangehouden

Hou er naast bovenstaande rekening mee dat de voorwaarden ook sterk kunnen verschillen afhankelijk van de kredietverstrekker waar je een beroep op doet. Lang niet elke bank of andere kredietverstrekker hanteert immers even strikte voorwaarden. Het uitvoeren van een vergelijking op dit vlak is dan ook zeker interessant.

Is een lening afsluiten wel interessant?

Het lenen van geld biedt in de praktijk heel wat mogelijkheden. Toch stellen veel mensen zich de vraag of geld lenen eigenlijk wel echt interessant is. Hier zijn zowel pro's als contra's voor aan te halen. In eerste instantie creëert het afsluiten van een lening inderdaad meer mogelijkheden. Bedenk jezelf bijvoorbeeld maar eens hoe weinig mensen anders eigenaar zouden kunnen worden van een woning of zelfs een auto. Dit gezegd hebbende is er ook een keerzijde aan de medaille.

Door experts wordt wel eens benadrukt dat het lenen van geld eigenlijk helemaal niet interessant is. Puur financieel gezien is dat in de basis inderdaad het geval. Het is namelijk zo dat je op het einde van de rit altijd meer geld terug zal hebben betaald aan de kredietverstrekker dan je initieel hebt ontvangen. Dat is natuurlijk ook niet meer dan logisch. Het spreekt immers voor zich dat een kredietverstrekker ook op een bepaalde manier winst moet kunnen maken. Daarvoor zorgt de rente die in rekening wordt gebracht. Ga je het geleende geld gebruiken om te investeren? Zorg er dan altijd voor dat de opbrengsten van de investering de rente die je verschuldigd bent overstijgen.

Een alternatief voor spaargeld opvragen

Bovenstaande informatie heeft duidelijk gemaakt dat er aan geld lenen zowel voor- als nadelen zijn verbonden. Dit gezegd hebbende is het zo dat veel mensen er toch goed door geholpen worden. Het wordt in ieder geval sterk afgeraden om al je financiële middelen uit te putten. Doe je dat wel en word je op een bepaald moment geconfronteerd met een onvoorziene omstandigheid? Dan is het zomaar mogelijk dat je daardoor tegen financiële problemen aan zal lopen. Dat is niet de bedoeling.

Zelfs wanneer een kredietverstrekker gaat bepalen hoeveel geld je kan lenen wordt er in de praktijk doorgaans rekening gehouden met een extra reserve. Het is de bedoeling dat je deze reserve aanhoudt en vervolgens ergens op een spaarrekening parkeert. Kom je op een bepaald ogenblik in financieel zwaar weer terecht? Dan zou die reserve er zomaar eens voor kunnen zorgen dat je alsnog het hoofd boven water weet te houden. Ook omwille van deze reden kan het soms interessant(er) zijn om geld te lenen. Blijkt op een zeker moment dat je mogelijks genoodzaakt zal zijn om al je financiële reserves in één keer aan te moeten spreken? Dan is het doorgaans veiliger om gewoon gespreid een lening af te betalen. Dit is zeker iets om even grondig over na te denken.

Lenen kan je directe voordelen opleveren

Het afsluiten van een lening brengt altijd bepaalde kosten met zich mee. Zoveel spreekt voor zich. Dit gezegd hebbende neemt dit in de praktijk niet weg dat je er vaak ook financieel voordeel mee kan behalen. Heb je bijvoorbeeld een investering op het oog die je gegarandeerd een winst van 10 procent op jaarbasis weet te bieden? Kan je bovendien voor die investering een (persoonlijke) lening afsluiten met een rente van 4 procent op jaarbasis? Dan kan je op deze manier alsnog rekenen op een niet onaantrekkelijk rendement van 6 procent. Deze ligt zowat in lijn met de gemiddelde opbrengst van de bredere aandelenmarkt op jaarbasis.

In bepaalde gevallen kiezen mensen er eveneens voor om geld te lenen om een bepaalde openstaande schuld in te kunnen lossen. Niet zelden is het zo dat er op verschuldigde, vervallen bedragen verhogingen evenals boetes worden aangerekend. Het is zomaar mogelijk dat deze verschillende kosten samen heel wat hoger zullen zijn gelegen in vergelijking met de rentes op de lening die je wenst af te sluiten. Let wel, op deze manier maak je in principe een nieuwe put om een bestaande op te vullen. Tracht dus vooral voor jezelf te bepalen hoe interessant dit echt is voor de situatie waar jij mee te maken hebt. In ieder geval, soms kan geld lenen een prima oplossing zijn.

Hoe verloopt een krediet aanvraag?

Wil je graag geld lenen? Dan zal je daarvoor natuurlijk een krediet aanvraag moeten indienen. Wanneer je dit voor de eerste keer gaat doen is dat wellicht best een beetje spannend. Er zijn dan ook een aantal verschillende zaken waar zeker rekening mee dient te worden gehouden. Het verloop van een dergelijke krediet aanvraag ziet er in ieder geval als volgt uit:

 • Bepaal welk type financiering voor jouw situatie het meest geschikt is
 • Bepaal voor jezelf hoeveel geld je precies wenst te lenen
 • Verzamel de eventuele bewijsstukken voor het staven van je kredietaanvraag

Voorafgaand aan het indienen van een krediet aanvraag zou het mogelijks ook interessant kunnen zijn om even een vergelijking uit te voeren. Het merendeel van de kredieten waar je nood aan kan hebben zijn namelijk vrij concurrentieel. Dit betekent dat er niet zelden sprake is van aanzienlijke verschillen op vlak van rentes tussen de verschillende kredietverstrekkers.

De manier waarop je krediet aanvraag uiteindelijk zal verlopen is voor een niet onaanzienlijk gedeelte afhankelijk van de voorwaarden waarvan sprake is. In bepaalde gevallen dien je er bijvoorbeeld rekening mee te houden dat er sprake kan zijn van vereiste bewijsstukken voor het kunnen aanvragen van een lening. Dit is bijvoorbeeld zo bij het aankopen van een auto, maar uiteraard ook zeker bij de aanschaf van vastgoed. Bij het afsluiten van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet dienen er doorgaans geen bewijsstukken te worden voorgelegd.

Hoe werkt een lening oversluiten?

We leven in een tijd waarin geld lenen zowat een vast onderdeel is geworden van ons leven. Geld lenen is dan ook mogelijk voor de aankoop van een nieuwe auto, financieren van een verbouwing of financieren van vastgoed. Niet zelden is het zo dat mensen daardoor op een bepaald ogenblik geconfronteerd worden met tal van verschillende (kleine) kredieten die individueel best prijzig uit de hoek komen. Niet alleen brengt het afsluiten van verschillende kleine kredieten financiële, maar ook praktische nadelen met zich mee.

Omwille van bovenstaande nadelen overwegen veel mensen op een bepaald ogenblik om hun bestaande leningen te laten oversluiten. Dit is iets wat je zowel kan doen bij een individuele financiering als bij meerdere bestaande kredieten. In het merendeel van de gevallen gebeurt het oversluiten echter voor een groot aantal bestaande kredieten bij verschillende kredietverstrekkers. Het oversluiten zorgt ervoor dat ze allemaal samen worden gevoegd bij één (nieuwe) partij. Op deze manier hoef je nog slechts één keer per maand een premie te betalen en vallen ook de totale kosten doorgaans een stuk voordeliger uit. Dit uiteraard ook omdat er nog slechts sprake is van één lening.

Ga je een lening oversluiten? Hou er dan altijd rekening mee dat je met bepaalde boetes kan worden geconfronteerd. Vaak is het namelijk zo dat er bij de bestaande kredietverstrekkers contractbreuk wordt gepleegd omdat je vroegtijdig de financiering stopzet. Zorg er daarom altijd voor dat het rentevoordeel bij de nieuwe kredietverstrekker waarvoor je gaat kiezen voldoende groot is.

Geld lenen voor de aankoop van een huis

Buiten de standaard kredieten die op de markt zijn terug te vinden is het zo dat er ook enkele specialistische kredietvormen bestaan. Het gaat hierbij om leningen die slechts in een zeer specifieke situatie afgesloten kunnen worden. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om een groene lening of om een autofinanciering, maar wat verder ook te denken aan een hypothecaire lening.

Slechts een handvol mensen zijn tegenwoordig in staat om de aankoop van vastgoed volledig met eigen middelen te financieren. Zoveel spreekt voor zich. Gelukkig is het zo dat je over de mogelijkheid beschikt om een hypothecaire lening af te sluiten. Dit type van krediet is bijzonder niet alleen omwille van de omvang van de lening, maar ook omdat je genoodzaakt bent om de bank een zogenaamde hypotheek te verstrekken. Blijkt dat er op een zeker ogenblik problemen ontstaan met de afbetaling van de lening? Dan kan de bank zijn hypotheekrecht uitoefenen waardoor het pand in beslag kan worden genomen en kan worden verkocht. De opbrengst van die verkoop zal dan vervolgens worden gebruikt om (hopelijk) het restant van de lening alsnog af te kunnen lossen.

Let op de strenge voorwaarden!

Het bestaan van de hypothecaire lening zorgt ervoor dat het voor aanzienlijk meer mensen mogelijk wordt om zelf eigenaar te worden van vastgoed. Dit gezegd hebbende dient er rekening mee te worden gehouden dat het afsluiten van zo'n hypothecair krediet helemaal niet zo eenvoudig is. Omwille van de hoogte van het kredietbedrag is het dan ook zo dat er door de kredietverstrekker altijd een aantal strenge eisen worden gehanteerd. Denk hierbij aan de volgende:

 • Je moet aantoonbaar over voldoende inkomsten beschikken
 • Een bepaald percentage van de aankoopprijs moet je alsnog zelf kunnen betalen
 • De looptijd wordt steeds vaker beperkt tot maximaal 25 en dus niet 30 jaar
 • Het afsluiten van een opstalverzekering kan worden verplicht

Bij het evalueren van je financiële situatie zal er ook niet alleen maar aandacht worden besteed aan je inkomsten. Ook de reeds bestaande vaste lasten worden mee in overweging genomen. Dat lijkt misschien allemaal een beetje vervelend, maar het is eigenlijk best noodzakelijk. Onderschat namelijk nooit de verantwoordelijkheden die komen kijken bij het afsluiten van een dergelijke lening.

Waar kan ik zakelijk geld lenen?

Tot dusver hebben we het eigenlijk nog maar uitsluitend gehad over particuliere kredieten. Het spreekt echter voor zich dat er ook zoiets bestaat als een zakelijke lening en zakelijk krediet. Zoals de namen reeds aangeven worden er in deze gevallen niet voor gekozen om geld te lenen door een particulier, maar wel door een bedrijf. Verschillende redenen kunnen hiervan aan de basis liggen zoals:

 • Het bedrijf is van plan om een andere onderneming over te nemen
 • Er staat een (andere) investering in de planning waar extra geld voor is vereist
 • Het bedrijf kan tijdelijk nood hebben aan een beetje extra cashflow

Zakelijk geld lenen verloopt in de basis op dezelfde manier als particulier geld lenen. Je dient er in principe alleen maar rekening mee te houden dat de waarborgen deze keer vooral zullen moeten worden geleverd door het bedrijf waardoor zal worden geleend. Er zal dus met andere woorden niet zozeer worden gevraagd om loonstroken, maar wel om omzet- en winstcijfers. Op basis van deze cijfers zal er door de kredietverstrekker worden bepaald of er voldoende garanties geboden kunnen worden voor een zorgeloze terugbetaling of niet.

Let op!

In bepaalde gevallen is het bij een zakelijke lening alsnog zo dat er extra waarborgen worden gevraagd. De toekenning van een dergelijk krediet kan ook een stuk eenvoudiger worden gemaakt wanneer één (of meerdere) zaakvoerders of bestuurders bereid zijn om persoonlijke borgstelling te tekenen. Let wel, in dit geval is het uiteraard zo dat je bij problemen met de aflossing van de zakelijke lening alsnog ook persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Hou hier wel rekening mee.

Zie ook: Minilening, Persoonlijke lening, Doorlopend krediet, Zakelijke lening, Zakelijk krediet, Microkrediet, ZZP lening, Factoring, Lening oversluiten, Auto financieren, Verbouwing financieren, Vastgoed financieren, Consumptief krediet, Klein bedrag lenen, Snel geld lenen, Goedkoop lenen, Duurzaam lenen, Creditcard, Zakelijke creditcard, Private lease, Financial lease, Operational lease, Hypotheek, Hypotheek oversluiten en Overwaarde huis opnemen.

Handige links: Hoe kan ik verantwoord geld lenen?, Wat zijn de regels voor geldleningen?, Wanneer kies je welke lening?, Soorten leningen, Geld lenen en Welke soorten leningen bestaan er?.