Let op! Geld lenen kost geld

Hypotheek

Het afsluiten van een hypothecaire lening zorgt ervoor dat je over de mogelijkheid beschikt om je droomhuis te kopen. Hypothecaire kredieten kunnen op verschillende manieren worden afgesloten. Meer ontdekken over geld lenen voor een huis? Dat is mogelijk hier op deze pagina!

Beste keuze 2024
De Hypotheekadviseur
 • Gratis een vrijblijvende eerste afspraak
 • De Hypotheekadviseur is volledig onafhankelijk
 • Keuze uit de belangrijkste hypotheekverstrekkers
 
Tweede plaats
Financieel Fit
 • Sluit de interessantste financiële producten af
 • Geniet van een volledig gratis intakegesprek
 • Maak gebruik van de bijzonder handige app
 
Derde plaats
ABN AMRO
 • Geld lenen tegen een beperkte rente
 • Gratis creditcard behoort tot de mogelijkheden
 • Ruim aanbod met (online) bancaire diensten
 

Wat is een hypothecaire lening?

Een hypothecaire lening is zoals de naam van deze kredietvorm je reeds te kennen geeft een lening waarbij er sprake is van een zogenaamde hypotheek die wordt genomen op het pand in kwestie. Wat veel mensen in de praktijk niet weten is dat je bij een dergelijke kredietvorm een keuze kan maken tussen verschillende opties. Het betreft hier dan meer bepaald de volgende:

 • Een lineaire hypotheek
 • Een annuïteitenhypotheek
 • Een aflossingsvrije hypotheek
 • Een beleggingshypotheek
 • Een spaarhypotheek

Voor verschillende hypotheekvormen geldt dat ze op de Nederlandse markt evenwel niet of nauwelijks meer worden aangeboden. Dat geldt in het bijzonder voor de spaar- en beleggingshypotheken. Daarbij is het zo dat door de jaren heen ook de aflossingsvrije hypotheek voor starters een flink stuk minder interessant is geworden. In ieder geval, wil jij graag geld lenen voor de aankoop van een woning en ben je daarom op zoek naar gedetailleerde informatie over de verschillende hypothecaire leningen die er op de markt zijn terug te vinden? Dan zal de informatie op deze pagina je werkelijk alles duidelijk maken wat je maar wenst.

Geld lenen met een lineaire hypotheek

De eerste type woonlening waarover je beschikt is de zogenaamde lineaire hypotheek. Zoals de naam reeds aangeeft is er hierbij sprake van de meest lineaire en dus strikte voorwaarden. De nadruk ligt bij het afsluiten van deze hypothecaire lening dan ook voornamelijk op:

 • Het betalen van zo laag mogelijke kosten voor je woonlening
 • Het creëren van zoveel mogelijk zekerheid of veiligheid door strikte voorwaarden

Bij het afsluiten van een lineaire hypotheek is er sprake van bruto en netto maandlasten. Het verschil tussen beiden wordt veroorzaakt door het feit dat er sprake is van een bepaald belastingvoordeel. De bruto maandlasten bestaan uit twee delen, namelijk de aflossing en de rente. Voor de netto maandlasten geldt dat ze gelijk staan aan de bruto maandlasten min het belastingvoordeel.

Doordat er bij de lineaire hypotheek maandelijkse afbetalingen gebeuren kan je niet alleen rekenen op afnemende kosten, daarnaast wordt er ook stelselmatig van het initiële kredietbedrag afgelost. Met andere woorden, het risico dat je loopt wordt kleiner naarmate het krediet langer loopt. Het hoeft niet gezegd dat veel mensen (zeker starters) dit als één van de beste opties bestempelen.

Wat zijn de voordelen?

Het afsluiten van een lineaire hypothecaire lening is in Nederland razend populair. Dat is uiteraard vooral te wijten aan de interessante voordelen die eraan verbonden zijn. De exacte voordelen waar je op kan rekenen bij het afsluiten van dit type van hypothecaire lening zijn de volgende:

 • Zowel de bruto als de netto maandlasten waarvan sprake is worden steeds minder
 • Er wordt periodiek afgelost waardoor er (meer) eigen vermogen wordt opgebouwd
 • Het volledige initieel geleende bedrag is afbetaald aan het einde van de looptijd

De sterk aangepaste regelgeving voor starters voor wat het fiscaal kunnen inbrengen van hun hypotheek betreft heeft er door de jaren heen voor gezorgd dat de mogelijkheden op de Nederlandse markt voor deze doelgroep een flink stuk beperkter zijn geworden. Samen met de zogenaamde annuïteitenhypotheek vormt de lineaire hypothecaire lening dan ook veruit de interessantste keuze.

Wat zijn de nadelen?

Van alle hypothecaire leningen welke op de markt zijn terug te vinden geldt voor de lineaire hypotheek dat ze sinds jaar en dag kan rekenen op de meest optimale populariteit. De hierboven reeds aangehaalde voordelen zijn daar uiteraard grotendeels voor verantwoordelijk. Dit gezegd hebbende is het zo dat je ook rekening zal moeten houden met bepaalde nadelen. De nadelen waar je rekening mee dient te houden laten we je graag hieronder ontdekken.

 • Je hebt in het begin te maken met vrij hoog gelegen maandlasten
 • Het snelle aflossen leidt tot minder rente betalen en dus tot minder belastingvoordeel

Voor het merendeel van de mensen die graag geld willen lenen voor de aankoop (of verbouwing) van een woning geldt dat de bovenstaande nadelen hun oordeel eigenlijk niet of nauwelijks beïnvloeden. Zij kiezen dan ook doorgaans met alle plezier voor het afsluiten van deze hypothecaire lening.

Geld lenen met een annuïteitenhypotheek

Niet zelden is het zo dat de lineaire hypothecaire lening in één adem wordt vernoemd met de zogenaamde annuïteitenhypotheek. Ondanks het feit dat er bij beide hypotheekvormen zeker en vast sprake is van bepaalde overeenkomsten moet het gezegd dat de bruto maandlasten in het geval van de annuïteitenhypotheek steevast dezelfde blijven. De rente plus de aflossingen waarvan sprake is vormen samen de vaste bruto maandlasten. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat de samenstelling van de bruto maandlasten wel degelijk verandert.

Aan het begin van de looptijd zal er dan ook sprake zijn van een relatief beperkte aflossing. Het gedeelte aan rente die je betaalt ligt dan vrij hoog. Naarmate de looptijd verstrijkt zal het bedrag dat wordt afgelost groter worden terwijl het bedrag dat aan rente moet worden betaald zal afnemen. Voor starters geldt dat ze dankzij de aangepaste regelgeving met betrekking tot de aflossingsvrije hypotheek vooral een keuze maken tussen de lineaire hypothecaire lening en deze annuïteitenhypotheek. Dit niet in het minst omdat er hierbij dus wel sprake is van fiscaal voordeel.

Wat zijn de voordelen?

Voordat je over gaat tot het afsluiten van een bepaald hypothecair krediet spreekt het voor zich dat je, je zal willen gaan verdiepen in de voordelen die er precies aan verbonden zijn. Wat deze voordelen betreft zal je bij de annuïteitenhypotheek tot de vaststelling komen dat er een onderscheid kan worden gemaakt tussen meerdere exemplaren. Het gaat hierbij dan om de volgende:

 • Aan het einde van de looptijd is je oorspronkelijke hypotheekschuld volledig afgelost
 • De bruto maandlasten zullen tijdens de volledige looptijd gelijk blijven
 • Aan het begin liggen de netto maandlasten vrij laag omdat er weinig wordt afbetaald

Spreken de hierboven terug te vinden voordelen jou ook aan en wil je graag kunnen rekenen op een bepaald belastingvoordeel? Dan zal je tot de vaststelling komen dat de annuïteitenhypotheek wellicht één van de beste keuzes is die je op de markt kan maken.

Wat zijn de nadelen?

Aan elk type hypothecaire lening welke op de markt is terug te vinden zijn niet alleen voor-, maar ook nadelen verbonden. Dat geldt eveneens voor de zogenaamde annuïteitenhypotheek. Voor deze laatste geldt dat je op vlak van nadelen rekening dient te houden met de volgende:

 • De hypotheekrenteaftrek neemt af naarmate de looptijd vordert
 • De netto maandlasten nemen toe naarmate de kredietperiode verstrijkt
 • Aan het begin van de looptijd vindt er nauwelijks aflossing plaats

De bovenstaande nadelen waar rekening mee dient te worden gehouden zorgen er vooral voor dat dit type hypothecaire lening in de praktijk vaak wordt afgesloten wanneer mensen zich nog maar aan het begin van hun carrière bevinden. Het spreekt immers voor zich dat je op dat moment nog niet zoveel kan afbetalen. De verwachting is daarbij uiteraard dat je richting de toekomst meer zal gaan vertonen waardoor je logischerwijs ook meer zal kunnen afbetalen.

Wat met de aflossingsvrije hypotheek?

Eén van de vaakst besproken hypothecaire leningen door de jaren heen is de zogenaamde aflossingsvrije hypotheek. Zoals de naam van deze hypotheekvorm al laat vermoeden betreft het hier een hypothecaire lening waarbij er geen sprake is van maandelijkse aflossingen die gebeuren. In de volksmond wordt er vaak gesteld dat dit van alle hypothecaire leningen die op de markt zijn terug te vinden de voordeligste is. Dat is echter niet juist. Mensen vergissen zich wat dit betreft omwille van het feit dat de maandelijkse bedragen die moeten worden betaald zo laag zijn gelegen. Dat is echter niet meer dan logisch aangezien er geen aflossingen gebeuren van het initieel geleende bedrag.

In het verleden was het zo dat de aflossingsvrije hypotheek zeer vaak werd afgesloten door mensen die aanspraak wilden kunnen (blijven) maken op het grootste fiscaal voordeel. Doordat er niet van het oorspronkelijke kredietbedrag wordt afbetaald spreekt het voor zich dat de openstaande kost gedurende de volledige looptijd gelijk bleef. Dit zorgde ervoor dat ook het fiscaal voordeel dat je ontving gelijk bleef. Voor starters is het echter tegenwoordig niet langer mogelijk om te genieten van de voordelen van de hypotheekrenteaftrek die gelden op de aflossingsvrije hypotheek.

Wat zijn de voordelen?

In eerste instantie lijkt het er in de praktijk naar uit te zien dat het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek eigenlijk helemaal niet interessant is. Dat is het gevolg van het feit dat er van het initiële kredietbedrag niets wordt afgelost. Met andere woorden, de openstaande schuld waar aan het begin sprake van is bestaat aan het einde van de looptijd van de lening nog altijd. Ondanks dit gegeven is het zo dat er toch wel degelijk enkele interessante voordelen verbonden zijn aan het afsluiten van dit type van hypothecaire lening. Denk hierbij meer concreet aan de volgende:

 • De maandelijkse lasten die je moet dragen zijn uiteraard zeer beperkt
 • Er geldt geen verplichting voor het afsluiten van bepaalde, (extra) verzekeringen
 • Doordat er niet wordt afbetaald kan je optimaal profiteren van de hypotheekrenteaftrek

De hierboven aangehaalde voordelen zullen bij veel mensen zonder twijfel als muziek in de oren klinken. Ben je vooral op zoek naar een hypothecaire lening waarbij er sprake is van zo laag mogelijke maandelijkse kosten en wil je graag kunnen profiteren van een echt optimale hypotheekrenteaftrek (let op voor de situatie van starters!)? Dan kan dit type hypothecaire lening voor jou interessant zijn.

Wat zijn de nadelen?

Ondanks het feit dat er zeker een aantal voordelen verbonden zijn aan het afsluiten van de aflossingsvrije hypotheek is het van belang om ook stil te blijven staan bij de nadelen waar je rekening mee dient te houden. Wat deze nadelen betreft kan je denken aan de volgende:

 • Starters halen eigenlijk geen voordeel meer uit de aflossingsvrije hypotheek
 • De volledige oorspronkelijke schuld staat aan het einde nog steeds open
 • Je kan maximaal 50 procent van de marktwaarde van je huis als hypotheek krijgen
 • De hypotheek blijft behouden, ook indien de waarde van het pand afneemt
 • Je kan maximaal 30 jaar genieten van de hypotheekrenteaftrek

Ondanks het feit dat een aflossingsvrije hypothecaire lening in bepaalde gevallen dus zeker de moeite waard kan zijn om te overwegen moet het gezegd dat de bovenstaande nadelen voor veel mensen toch ook best doorwegen. Dit betekent concreet dat veel mensen hier toch enigszins op afknappen. In het bijzonder voor starters heeft deze hypotheekvorm eigenlijk niets echt te bieden.

Kan je nog een spaarhypotheek afsluiten?

Vergelijkbaar met een aflossingsvrije hypotheek geldt ook voor een spaarhypotheek dat het een type hypothecaire lening betreft waarbij er niet van het initiële kredietbedrag wordt afgelost. Er dient dus uitsluitend elke maand een bepaalde hoeveelheid aan rente te worden betaald over het geleende bedrag aan de bank. In het geval van een spaarhypotheek is het in de praktijk zo dat er eveneens een spaarverzekering moet worden afgesloten.

De premie die je hiervoor betaald wordt dan gedeeltelijk gebruikt voor het opbouwen van een bepaalde hoeveelheid aan spaartegoed. Het restant van de premie wordt gebruikt voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Het spaartegoed zal aan het einde van de looptijd van de hypothecaire lening worden gebruikt om de schuld bij de bank volledig af te lossen. De verzekering zal uiteraard alleen maar zorgen voor een uitkering op het ogenblik dat de kredietnemer komt te overlijden tijdens de aflossingsperiode.

Omdat dit type hypothecaire lening grote gelijkenissen vertoont met de zogenaamde aflossingsvrije hypotheek geldt ook hiervoor dat ze niet langer kan worden afgesloten door starters. Zij zijn dus echt aangewezen op het afsluiten van een lineaire hypothecaire lening of een annuïteitenhypotheek.

Wat zijn de voordelen?

Ondanks het feit dat de spaarhypotheek op de Nederlandse markt niet langer zeer talrijk wordt afgesloten moet het gezegd dat er met zekerheid een aantal interessante voordelen aan verbonden zijn. De belangrijkste van deze voordelen hebben we hieronder voor jou opgesomd:

 • Je profiteert van een optimale hypotheekrenteaftrek
 • Het rendement dat wordt opgebouwd staat gelijk aan de verschuldigde hypotheekrente
 • Het eindkapitaal is bij deze hypotheekvorm altijd gegarandeerd
 • De maandlasten blijven hetzelfde gedurende de volledige rentevaste periode
 • Bij een hoge hypotheekrente ben je verzekerd van een hoog gegarandeerd rendement

De bovenstaande voordelen zorgen ervoor dat veel potentiële kredietnemers toch van mening zijn dat de spaarhypotheek interessante voordelen met zich meebrengt ten opzichte van de aflossingsvrije hypotheek. Daar valt ook zeker wel iets voor te zeggen. Dit gezegd hebbende is het toch als potentiële kredietnemer van belang om ook aandacht te besteden aan de nadelen.

Wat zijn de nadelen?

Zoals voor alle verschillende hypothecaire leningen op de markt geldt ook voor de spaarhypotheek dat er bepaalde nadelen aan verbonden zijn. Voordat je een keuze maakt voor deze hypotheekvorm is het dan ook van cruciaal belang om je bewust te zijn van deze nadelen. Het gaat hierbij dan meer concreet om de nadelen die we hieronder voor je hebben opgesomd:

 • Starters hebben niet langer de mogelijkheid om ze af te sluiten
 • Je beschikt met een spaarhypotheek over zeer weinig vrijheid
 • Je dient ten minste 15 of 20 jaar te sparen om aan de fiscale voorwaarden te kunnen voldoen
 • De premies die je moet betalen voor de overlijdensrisicoverzekering zijn vaak vrij pittig
 • De spaarhypotheek heeft doorgaans een hogere rente in vergelijking met de alternatieven

In welke mate de bovenstaande nadelen zullen doorwegen op jouw specifieke situatie is uiteraard geheel aan jou om te bepalen. Hoe dan ook, als toekomstige kredietnemer van een hypothecaire lening spreekt het wel voor zich dat je hier maar wat graag rekening mee zal willen houden.

De rentevoeten bij hypothecaire leningen

Op het ogenblik dat je een hypothecaire lening gaat afsluiten dien je, je er natuurlijk bewust van te zijn dat je kiest voor het afsluiten van een financiële verbintenis voor de (zeer) lange termijn. Daarbij is het zo dat je als kredietnemer een keuze moet maken tussen twee verschillende rentevoeten:

 • Een vaste rentevoet
 • Een variabele rentevoet

In het merendeel van de gevallen is het zo dat mensen bij het afsluiten van een hypothecaire lening in principe blind kiezen voor een vaste rentevoet. Dat lijkt in de praktijk ook logischerwijs de meest voor de hand liggende keuze te zijn. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er rekening mee moet worden gehouden dat dit niet altijd zomaar de meest optimale keuze kan zijn. Je dient immers bij het maken van een keuze voor wat de hypotheekrente betreft altijd rekening te houden met de actuele marktomstandigheden. Is er sprake van een hoge rente op het ogenblik dat de hypothecaire lening wordt afgesloten? Dan kan soms een variabele rentevoet alsnog een interessante keuze zijn.

Een variabele rentevoet of niet?

De kans is zeer groot dat bovenstaande je aan het denken heeft gezet voor wat het afsluiten van je (nieuwe) hypothecaire lening betreft. Het merendeel van de potentiële kredietnemers hebben immers al zeer snel hun zinnen gezet op een vaste rentevoet. Zij zijn dan ook van mening dat ze op deze manier een significant gedeelte van de risico’s die gepaard gaan met een grote financiering zoals een hypotheek kunnen indekken. Daar valt in de basis zeker iets voor te zeggen. Is er echter op het moment dat je de hypotheek afsluit sprake van een hoge hypotheekrente? Dan hang je daaraan vast.

Door te kiezen voor een variabele rentevoet op je hypothecaire lening zal je tot de vaststelling komen dat de rente meebeweegt met de marktomstandigheden. Dit is echt veel interessanter. Daalt de hypotheekrente op de markt op een bepaald moment namelijk? Dan zal je tot de vaststelling komen dat ook de rente op jouw lening zal worden verlaagd. Op die manier kan je dus door te kiezen voor een variabele intrest alsnog een zeer mooie besparing realiseren op jouw hypothecair krediet.

Hoeveel kan je lenen met een woonkrediet?

Een zeer belangrijke vraag die door mensen wordt gesteld bij het afsluiten van een hypothecair krediet heeft logischerwijs te maken met het exacte bedrag dat ze kunnen lenen. Wanneer dat ook geldt voor jou is het van cruciaal belang om te weten dat er verschillende elementen een bepaalde invloed uitoefenen op het maximale kredietbedrag dat kan worden geleend. Denk hierbij aan:

 • Het inkomen waarover je beschikt
 • Het soort dienstverband van werk waarvan sprake is
 • De leeftijd waarover je beschikt
 • De waarde die je woning heeft
 • De rentestand en hoelang de rente wordt vastgezet
 • Of je kiest voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie of niet
 • De eventuele reeds bestaande schulden waarvan sprake is

Bovenstaande maar liefst zeven punten die een bepaalde invloed uitoefenen op jouw specifieke situatie en bijgevolg dus ook op jouw specifieke hypothecair krediet zorgen ervoor dat er niet zomaar over het algemeen één hypothecaire lening als de meest interessante voor iedereen kan worden bestempeld. In eerste instantie moet je, je altijd een goed beeld vormen van jouw persoonlijke situatie. Vervolgens ga je op basis van die informatie een dossier samenstellen waarna je een vergelijking kan gaan uitvoeren tussen het aanbod van verschillende kredietverstrekkers.

Let op de bestaande schulden die je hebt

Van cruciaal belang bij het indienen van je hypotheekaanvraag is om de (potentiële) kredietverstrekker van een zo optimaal mogelijk beeld te voorzien van jouw persoonlijke, financiële situatie. Dit betekent dat je niet alleen duidelijkheid moet verschaffen over je inkomen, maar daarnaast dien je ook in kaart te brengen welke reeds lopende schulden er zijn zoals:

 • Studieschulden
 • Een eventuele autolening
 • Een private lease

Elke vorm van bestaande lening of andere type schuld moet in kaart worden gebracht. Alleen op deze manier is het voor de bank mogelijk om zich een concreet en vooral correct beeld te kunnen schetsen van het exacte bedrag dat kan worden afbetaald voor de aankoop van een woning.

Welke rol speelt je leeftijd precies?

Bij het afsluiten van een hypothecaire lening zijn er duidelijk een aantal factoren waar je aandachtig voor dient te zijn. Eén van deze factoren is de leeftijd waarover je beschikt. Volgens de regelgeving op moment van schrijven is het belangrijk om je hypothecair krediet binnen de 30 jaar na afsluiten afbetaald te hebben. Dit omdat je zowel lineair als annuïtair slechts aanspraak kan maken over een hypotheekrenteaftrek over een periode van maximaal 30 jaar. Dit lijkt geen probleem te zijn, al kunnen banken weigerachtig zijn met betrekking tot het verstrekken van een 30-jarige hypothecaire lening aan mensen die bijvoorbeeld reeds iets ouder zijn op het moment van afsluiten.

De kans bestaat dat de bank je dus op latere leeftijd geen hypothecaire lening (al zeker niet met een looptijd van 30 jaar) zal willen afsluiten. Dit gezegd hebbende bestaat er wel een mogelijkheid om de bank wat extra zekerheden te bieden waardoor ze mogelijks toch wat inschikkelijker zullen worden. Het gaat hierbij dan concreet om het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.

Een dergelijke verzekering afsluiten zorgt ervoor dat het risico op een overlijden tijdens de aflossingsperiode van een hypothecaire lening kan worden ingedekt. Dit lijkt een goede oplossing, maar dat is het niet altijd. Niet alleen is een overlijdensrisicoverzekering afsluiten duur, daarnaast is het op latere leeftijd vaak zelfs helemaal niet mogelijk. Onderzoek dus zeker over welke mogelijkheden je op dit vlak al dan niet nog beschikt. Zo voorkom je vervelende verrassingen.

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?

Er wordt door een bank bij het evalueren van een aanvraag voor een hypothecaire lening altijd rekening gehouden met het eventueel aanwezig zijn van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Deze garantie zorgt er immers voor dat er sprake is van een soort van vangnet welke optreedt op het moment dat je niet langer in staat bent om je hypotheek verder af te betalen. Dit is ook het geval wanneer er sprake is van een restschuld na de verkoop van de woning. In principe is het zo dat een Nationale Hypotheek Garantie in de praktijk kan zorgen voor twee verschillende voordelen:

 • Er kan een tijdelijke verlaging van de woonlasten worden gerealiseerd
 • Er is sprake van een mogelijke kwijtschelding van de restschuld bij de NHG

Verschillende situaties of gebeurtenissen kunnen er in de praktijk zomaar toe leiden dat je niet langer in staat bent om je hypothecaire lening af te betalen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een verlies van je baan, maar wat bovendien ook te denken van een echtscheiding?

Wanneer je hebt gekozen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie is het mogelijk om een beroep te doen op de zogenaamde Woonlastenfaciliteit. Voor deze woonlastenfaciliteit geldt dat ze zorgt voor een tijdelijke verlaging van de woonlasten zodat er een moeilijke periode overbrugd kan worden. Let wel op, de extra schuld die hierdoor ontstaat moet wel terug worden afbetaald.

Ben je door omstandigheden genoodzaakt om de woning gedwongen te verkopen of is er sprake van een bepaalde restschuld die is ontstaan? In dat geval is het mogelijk om met een hypotheek met NHG de restschuld kwijtgescholden te zien worden. Hiervoor gelden uiteraard bepaalde voorwaarden. Wees er dus zeker van om je hier eerst even grondig verder in te gaan verdiepen.

Hoeveel eigen inbreng moet je voorzien?

Voor het afsluiten van een woonlening dien je traditioneel gezien over een bepaalde eigen inbreng te beschikken. Voor heel wat mensen geldt dat ze er echter geen goed beeld van hebben hoeveel die inbreng nu precies moet bedragen. Globaal gezien bestaat er een zogenaamd 80-20 systeem. Dit betekent dat je 80 procent van de aankoop kan financieren wanneer je over 20 procent eigen middelen beschikt. In principe is het zo dat banken nog altijd een hypothecaire lening kunnen verstrekken ter waarde van 100 procent van de woningwaarde, maar in de praktijk zijn steeds meer banken hier erg voorzichtig mee. Vaak is 90 procent dan ook echt de limiet.

In het meest optimale geval zou je dus bij het afsluiten van een hypothecaire lening of een hypothecair krediet tot 100 procent van de waarde kunnen lenen waar de woning over beschikt. Dit betekent echter nog steeds niet dat je geen eigen middelen voor handen dient te hebben. Hou er namelijk rekening mee dat er met de aankoop van een bepaald vastgoed ook nog extra kosten komen kijken. Denk hierbij zoals eerder op deze pagina al aangehaald aan bijvoorbeeld:

 • De kosten voor de notaris
 • De kosten voor de inschrijving van de beide aktes
 • De overdrachtsbelasting
 • De makelaarskosten

Hou er dus in de praktijk steeds rekening mee dat je over een bepaalde hoeveelheid aan eigen middelen dient te beschikken op het moment dat je geld wenst te lenen voor de aankoop van een eigen woning. Heb je deze niet? Dan loop je een zeer groot risico dat het door jou aangevraagde krediet helaas zal worden geweigerd. Hier moet je op voorhand dus zeker over nadenken.

Zie ook: Hypotheek oversluiten en Overwaarde huis opnemen.

Handige links: Checklist Hypotheken, 4 checks als je naar een hypotheekadviseur gaat, 8 tips als je voor het eerst een huis koopt en Hypotheek afsluiten.