Geldzaken

Voor heel wat mensen blijkt dat het regelen van hun geldzaken geen alledaagse opdracht is. We besteden er vaak liever niet al teveel tijd aan terwijl dit uiteraard nochtans zeer belangrijk is. De informatie op deze pagina geeft je aan hoe je jouw geldzaken het beste op orde kan houden.

Beste keuze 2024
Woolsocks
 • Automatische cashbacks in meer dan 35.000 shops
 • Verdien extra geld met de Saving Sock
 • Bespaar zowel in fysieke als online winkels
 

Je inkomen als basis voor jouw geldzaken

Voor veel mensen geldt dat het fout loopt met hun geldzaken omdat ze onvoldoende aandacht besteden aan de financiële mogelijkheden waarover ze beschikken. Onder invloed van de televisie en vooral social media willen we allemaal steeds meer. Echter is het nu eenmaal zo dat niet iedereen over de vereiste financiële middelen beschikt om alles wat men graag zou willen ook daadwerkelijk aan te kunnen kopen. Het is uitermate belangrijk om je hier bewust van te zijn. Wanneer je, je geldzaken goed wil geregeld hebben is het dan ook zeer belangrijk om jouw inkomsten hiervoor als basis te gaan gebruiken.

Het begrip ‘inkomen’ is in de praktijk bijzonder ruim. Vandaag de dag is het dan ook zo dat mensen perfect over verschillende vormen van inkomen kunnen beschikken. Misschien heb je naast je vaste baan bijvoorbeeld ook nog een bijbaantje of misschien ontvang je wel een uitkering. Ben jij bovendien niet alleen eigenaar van je eigen woonst, maar ook van één of meerdere andere panden? Dan spreekt het voor zich dat je hier mogelijks ook huurinkomsten uit kan ontvangen. Het inkomen is dus met andere woorden alles wat je ontvangt vanuit jouw verschillende inkomstenbronnen.

Wat zijn jouw essentiële, maandelijkse kosten?

Wanneer je, je geldzaken goed geregeld wil hebben is het niet alleen van belang om te kijken naar het inkomen waarover je beschikt. De vaste, maandelijks terugkerende kosten zijn minstens even belangrijk. Laat ons in eerste instantie even kijken naar de essentiële, maandelijkse kosten waarmee je geconfronteerd wordt. Het gaat hierbij zoals de naam reeds aangeeft om de kosten waar je niet van onderuit kan. Met andere woorden, ze zijn er en ze zullen wellicht nog een heel lange tijd je financiële situatie blijven beïnvloeden. Denk op dit vlak aan kosten zoals met name:

 • De maandelijkse lasten voor de huur of de lopende hypotheek
 • De vaste kosten voor water, elektriciteit en / of gas
 • De verzekeringen die je maandelijks betaalt
 • Eventuele reeds lopende kredieten

Nu uiteraard zijn bovenstaande vier zaken niet de enige kosten waar je elke maand mee wordt geconfronteerd. Daarnaast is het immers ook zo dat je bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid aan geld zal moeten voorzien voor je kinderen, voor het eten en drinken die je moet aankopen en wat bovendien ook te denken van de brandstofkosten? Zorg er dus altijd voor dat je een lijstje maakt met de exacte bedragen die je elke maand nodig hebt om de vaste kosten te kunnen betalen.

Wat zijn je niet essentiële kosten?

Wanneer je, je geldzaken goed wil regelen is het dus duidelijk een must om een goed beeld te creëren van niet alleen de inkomsten waarover je beschikt, maar ook van de kosten. Wat dit laatste betreft maken we een duidelijk onderscheid tussen de essentiële kosten en de niet essentiële kosten. Tot de eerste categorie behoren de kosten waar je duidelijk niet omheen kan. Dat is anders bij de tweede categorie. Hier kan je dan ook op twee verschillende manieren op besparen, namelijk:

 • Door het schrappen van kosten die je niet echt (meer) nodig hebt
 • Door de kosten te verlagen, bijvoorbeeld door over te stappen naar een andere partij

Voor mensen die hun geldzaken op de meest optimale wijze willen beheren wordt het in de praktijk in eerste instantie aangeraden om regelmatig even door de vaste kosten te gaan. Op deze manier krijg je niet alleen een goed beeld van welke kosten er precies sprake is, daarnaast zal het ook meteen duidelijk worden hoe deze verlaagd kunnen worden. Een bekend voorbeeld van kosten waar je in principe niet van onderuit kan, maar die je wel binnen de perken kan houden zijn de bankkosten. Het vergelijken van bankrekeningen en debit cards of betaalkaarten bij verschillende banken kan er zomaar voor zorgen dat je een aantrekkelijk bedrag kan besparen.

Schrap regelmatig de overbodige kosten

De noden waar we als mensen over beschikken kunnen tijdens ons leven aanzienlijk veranderen. Dit geldt bijgevolg ook voor met name de vaste, terugkerende abonnementen waarover we beschikken. Door regelmatig even door deze abonnementen en kosten te gaan zal het meteen duidelijk worden aan welke je niet langer behoefte hebt. Vervolgens kan je deze doorgaans meteen laten schrappen. Hou er wel rekening mee dat bepaalde abonnementen of diensten in één keer voor een langere termijn zoals bijvoorbeeld een volledig jaar worden verlengd. Dit kan ervoor zorgen dat je hiermee niet instant kan besparen. Door regelmatig door je vaste kosten te gaan en overbodige diensten of abonnementen te schrappen voorkom je wel dat je ze veel langer aanhoudt dan je eigenlijk wil.

De ene maand is de andere niet

Wanneer je, je nadrukkelijk bezig gaat houden met je geldzaken zal je kunnen vaststellen dat de ene maand de andere niet is. Neem nu bijvoorbeeld even de maand december. De laatste maand van het jaar staat er algemeen om bekend er één te zijn die behoorlijk wat aanzienlijke kosten met zich mee kan brengen. Het gaat hierbij dan niet alleen om de afrekening van de energiefactuur, maar wat bovendien ook te denken van de cadeautjes die je wenst te kopen voor vrienden en familie? Alleen door grondig te budgetteren kan je ervoor zorgen dat je ook in deze maand niet voor vervelende verrassingen komt te staan. Dit niet in het minst omdat ook de belastingbrief in deze periode om de hoek loert of zelfs reeds werd ontvangen. Vergeet bovendien ook niet om tijdens de maand december ook al even je geldzaken voor het aankomende jaar onder de loep te nemen.

Creëer een overzichtelijke administratie

Voor bedrijven geldt dat één van de meest essentiële onderdelen van een optimale bedrijfsvoering betrekking heeft tot het realiseren van een overzichtelijke, duidelijke administratie. Dit gezegd hebbende geldt dit echter ook voor particulieren. Ook binnen je huishouden speelt je administratie immers een belangrijke rol. Dit omwille van (onder meer) de volgende zaken:

 • Een onoverzichtelijke administratie kan heel wat extra kosten met zich meebrengen
 • Een onoverzichtelijke administratie kan leiden tot heel wat onaangename verrassingen

In eerste instantie zijn er de extra kosten waar rekening mee dient te worden gehouden. Wanneer je een factuur ontvangt die niet tijdig wordt betaald is het bijvoorbeeld mogelijk dat je zal worden geconfronteerd met aardig wat extra kosten. Het kan hierbij dan niet alleen gaan om intresten, maar ook om bijvoorbeeld een (extra) boete omdat je niet (tijdig) aan je verplichtingen hebt voldaan.

Naast bovenstaande kan niet beschikken over een overzichtelijke administratie ook leiden tot onaangename verrassingen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de verzekeringen waarover je beschikt die altijd tijdig moeten worden betaald. Mis je een bepaald betaalbericht en blijft de verzekering in kwestie met andere woorden onbetaald? Dan zou dat er zomaar voor kunnen zorgen dat je er geen aanspraak op zal kunnen maken wanneer er zich een bepaald schadegeval voordoet. Let hiervoor op.

Sluit zowel een betaal- als spaarrekening af

Wie zijn geldzaken echt goed op orde wil hebben zal zowel over een betaalrekening als over een spaarrekening willen beschikken. Het is daarbij uitermate belangrijk om er op toe te zien dat de beide rekeningen daadwerkelijk voor datgene worden gebruikt waarvoor ze zijn bestemd. Met andere woorden, het afsluiten van een betaalrekening doe je zoals de naam reeds aangeeft voor het kunnen betalen van je (vaste) lasten terwijl een spaarrekening is bedoeld om geld op te sparen. Dit kan perfect voor verschillende doelen zijn, waaronder bijvoorbeeld het aanleggen van een financiële buffer. Ook dit laatste is zeker een cruciaal onderdeel van echt goed beheerde geldzaken.

Tijdens ons leven worden we als mensen op regelmatige tijdstippen geconfronteerd met (onaangename) verrassingen. Deze verrassingen kunnen zomaar een niet onaanzienlijke impact hebben op jouw financiële situatie. De beschikking hebben over een financiële reserve kan ervoor zorgen dat de impact van deze verrassingen binnen de perken blijft.

Voor mensen die willen kunnen rekenen op echt optimaal beheerde geldzaken is het dan ook een must om er op periodieke basis en bij voorkeur dus maandelijks voor te kiezen om een bepaald bedrag opzij te zetten voor het aanvullen van de financiële reserve. Hou er rekening mee dat je dit geld dan bij voorkeur niet gebruikt voor bijvoorbeeld het boeken van een vakantie. Beschik je over bepaalde spaardoelen? Dan kan het interessant zijn om daarvoor los van je financiële reserve nog één of meerdere andere spaarrekeningen voor af te sluiten.

Beschikbare gelden op je bankrekening

Je bankzaken goed regelen betekent in eerste instantie natuurlijk ook ervoor zorgen dat er altijd voldoende geld op je bankrekening staat. Voor het betalen van menig aantal belangrijke, vaste kosten maken mensen vaak gebruik van automatische opdrachten. Dit betekent dat het geld automatisch op een vast tijdstip (bijvoorbeeld één keer per maand) van de betaalrekening wordt afgeboekt. Dit kan gebeuren voor bijvoorbeeld de vaste energiekosten, maar wat bovendien ook te denken van verzekeringen en zeker ook leningen die correct (terug)betaald dienen te worden? Wanneer er onvoldoende beschikbare gelden aanwezig zijn op de betaalrekening kan de opdracht echter niet worden uitgevoerd. Dit uiteraard met alle vervelende gevolgen van dien.

Controleer dus met andere woorden regelmatig of er sprake is van voldoende geld op je betaalrekening of niet. Is dat niet het geval en heb je snel behoeften aan wat extra financiële middelen op je betaalrekening? Dan is het uiteraard altijd mogelijk om een stukje weg te nemen van de spaarrekening waarover je beschikt. Dit bedrag kan je later indien gewenst altijd nog terug aanzuiveren. In het bijzonder de decembermaand staat erom bekend een periode te zijn waarin het doorgaans wordt aangeraden om extra goed je financiële verplichtingen in het oog te houden.

Leningen? Denk aan oversluiten!

Geld lenen kost ook geld. Dit is één van de belangrijkste zaken waar je rekening mee moet houden op het ogenblik dat je ervoor kiest om een krediet af te sluiten. Wanneer je over één of meerdere leningen beschikt kan het omwille van deze reden dan ook de moeite waard zijn om het oversluiten van deze leningen te overwegen. Leningen oversluiten brengt in de praktijk niet zomaar één, maar wel verschillende voordelen met zich mee. Het betreft hier meer concreet de onderstaande:

 • Het oversluiten van leningen zorgt doorgaans voor lagere kosten
 • Je hoeft niet langer verschillende kredieten te betalen, maar slechts één

Voordat je over gaat tot het oversluiten van je leningen is het evenwel van belang om met een aantal zaken rekening te houden. Vergelijk bijvoorbeeld eerst even grondig de kosten van kredieten bij verschillende kredietverstrekkers. Dit is echter niet alles. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook een aanrader om goed te kijken naar de extra kosten die het oversluiten met zich mee kan brengen. De bestaande kredietovereenkomsten worden immers opgezegd waardoor er sprake is van een bepaalde verbrekingsvergoeding. Zorg er uiteraard voor dat de besparing die het oversluiten met zich meebrengt voldoende groot is om deze kosten het hoofd te kunnen bieden.

Let ook op je creditcardkosten!

Voor heel wat gezinnen geldt dat ze elke maand opnieuw heel wat geld zien verdampen door het gebruik van een creditcard. Wanneer correct gebruikt spreekt het voor zich dat een dergelijke kaart ontzettend interessant kan zijn. Dit gezegd hebbende leert de praktijk ons dat er van een correct gebruik lang niet altijd sprake is, in tegendeel. In dat geval kan het zomaar gebeuren dat je te maken zal krijgen met heel wat extra kosten die je financiële situatie geen goed kunnen doen.

Neem nu bijvoorbeeld geldafhalingen die gebeuren met een creditcard. Hiervoor worden in de praktijk kosten in rekening gebracht die al snel rond de 10 procent of zelfs nog hoger zijn gelegen. Dit is overigens per geldafhaling. Haal je dus met andere woorden meerdere keren per maand geld af met je creditcard? Dan zal je tot de conclusie komen dat de kosten zich al snel zullen opstapelen. Gebruik een creditcard omwille van die reden uitsluitend waarvoor ze is bestemd. In geval van behoeften kan je uiteraard een geldafhaling overwegen, maar probeer hier geen gewoonte van te maken.

Veranderingen in je financiële situatie

Je geldzaken op de best mogelijke manier geregeld hebben en vooral houden is in de praktijk een continu proces. Dit betekent dan ook dat het niet volstaat om bijvoorbeeld slechts één keer per jaar grondig de tijd te nemen om stil te blijven staan bij je geldzaken. In het meest optimale scenario doe je dit één keer per week. Op deze manier weet je zeker dat bijvoorbeeld al jouw facturen tijdig worden betaald. Vind je één keer per week toch wat overdreven of heb je hier niet zoveel tijd voor beschikbaar? Dan zou het inplannen van één vaste dag per maand voor het regelen van je geldzaken mogelijks een alternatief kunnen betekenen. Let er dan wel voor op dat facturen die je ontvangt die beschikken over een dichtbij gelegen vervaldatum nog tijdig betaald kunnen worden.

Wil je ervoor zorgen dat jouw geldzaken altijd volledig zijn afgestemd op jouw financiële situatie? Dan spreekt het voor zich dat je ook altijd waakzaam moet zijn voor mogelijke veranderingen die ontstaan. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je ontslagen wordt op het werk of dat je wordt geconfronteerd door tijdelijke werkloosheid als gevolg van een ongeval of ziekte. Verschillende zaken kunnen in de praktijk een significante impact hebben op je financiële situatie. Alleen door hier zo efficiënt mogelijk op te proberen anticiperen is het mogelijk om problemen te voorkomen. Wees dus zeker altijd aandachtig voor mogelijke veranderingen die optreden binnen jouw persoonlijke situatie.

Geld besparen, wat zijn je opties?

Wil je ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk kan doen met het geld dat je verkrijgt vanuit je job? Dan kan het in de praktijk meer dan de moeite waard zijn om even na te gaan op welke zaken je precies kan besparen. Veel mensen vrezen dat geld besparen altijd een niet onaanzienlijke impact heeft op hun leef- en woonkwaliteit. Dat hoeft echter niet persé het geval te zijn, in tegendeel. Neem nu bijvoorbeeld de vaste energiekosten waarmee je wordt geconfronteerd. Voor deze kosten geldt dat ze eenvoudig ingeperkt kunnen worden door een vergelijking uit te voeren tussen energieleveranciers.

Sta er naast bovenstaande ook bij stil dat je soms door een éénmalige investering te doen ook kan rekenen op een interessante financiële meerwaarde over de lange(re) termijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een investering in zonnepanelen. Ondanks het feit dat dit weliswaar een éénmalige financiële inspanning vereist is het zo dat je daar vervolgens wel over een lange(re) termijn de vruchten van kan plukken. Bovendien kan je op deze manier ook nog eens een niet onbelangrijke meerwaarde creëren voor de waarde van je woning. Ook dat kan zomaar erg interessant zijn.

Scheiding van persoonlijke en zakelijke geldzaken

Voor heel wat mensen die deze informatie zullen lezen geldt dat ze wellicht zowel over een persoonlijk als over een zakelijk vermogen beschikken. Dit bijvoorbeeld omdat ze aan de slag zijn als ZZP’er of omdat ze eigenaar of (mede)vennoot zijn van een vennootschap. In dat geval spreekt het voor zich dat er nog meer aandacht aan de geldzaken moet worden besteed. Niet in het minst is het in deze situatie dan ook van belang om te zorgen voor een goede spreiding van het privé vermogen enerzijds en het zakelijke vermogen anderzijds.

Om een dergelijke scheiding te kunnen realiseren is het in eerste instantie van belang om te zorgen voor gescheiden rekeningen. Dit geldt niet alleen voor de betaalrekening, maar ook voor de spaarrekening. Zorg er dus met andere woorden voor dat het duidelijk is wat jouw persoonlijke vermogen en financiële middelen zijn en wat deze van je onderneming zijn. Dit kan ook bij een mogelijke belastingcontrole een aanzienlijk verschil maken.

Wanneer je zowel over een privé vermogen als over een zakelijk vermogen beschikt is het uiteraard zo dat de administratieve verplichtingen die hiermee gepaard gaan eveneens flink toenemen. Omwille van deze reden wordt het aangeraden om gebruik te maken van een systeem die een efficiënte en bovendien ook overzichtelijke scheiding van de geldzaken mogelijk maakt.

Dit kan in de praktijk betekenen dat je kiest voor het aanleggen van verschillende mappen voor enerzijds je persoonlijke en anderzijds je zakelijke uitgaven en inkomsten, maar het kan wellicht nog interessanter zijn om daarvoor een boekhoudprogramma te gaan gebruiken. Zo beschik je altijd over een glasheldere kijk op je financiële mogelijkheden en is het indienen van je belastingaangifte eigenlijk altijd slechts één klik verwijderd.

Hoe je geldzaken drastisch vereenvoudigen?

Het goed op orde brengen en vooral houden van je geldzaken kan in de praktijk duidelijk behoorlijk wat tijd en moeite kosten. Dit gezegd hebbende is het zo dat er door de jaren heen verschillende handige tools op de markt zijn verschenen die je daarbij kunnen helpen. In eerste instantie kan het bijvoorbeeld een aanrader zijn om gewoon een simpel huishoudboekje aan te leggen. Een dergelijk boekje is ontzettend handig omdat ze er altijd voor zorgt dat je kan rekenen op een glashelder beeld van jouw financiële situatie en mogelijkheden. Door een overzicht te creëren wordt het bovendien ook veel eenvoudiger gemaakt om overbodige kosten te kunnen schrappen.

Een huishoudboekje mag dan interessant zijn, veel mensen zijn van mening dat het niet meer helemaal van deze tijd is. Ondanks het feit dat er daar zeker over gediscussieerd kan worden zijn er ook enkele moderne alternatieven beschikbaar. Zo kan je er bijvoorbeeld ook voor kiezen om gebruik te maken van een handige applicatie. Deze app op je smartphone of tablet installeren kan ervoor zorgen dat je een veel beter beeld en vooral ook meer grip krijgt op jouw geldzaken.

Automatische betaalopdrachten

Het spreekt voor zich dat er elke maand opnieuw heel wat geld op je bankrekening(en) verschijnt, maar er vervolgens ook weer van verdwijnt. Dit is onder meer het gevolg van de vaste kosten waarmee je wordt geconfronteerd. Om de administratieve druk die het op orde houden van je geldzaken met zich meebrengt te verlagen kan het wenselijk zijn om automatische betaalopdrachten in te stellen. Op deze manier kunnen verschillende terugkerende kosten automatisch worden betaald zonder dat jouw eigen tussenkomst daarvoor is vereist. Het spreekt voor zich dat je zo ook het risico op achterstallige betalingen drastisch kan verlagen. Let wel, automatische betaalopdrachten worden (uiteraard) niet doorgevoerd wanneer er sprake is van onvoldoende financiële beschikbare gelden.

Boekhoudprogramma voor je zakelijke geldzaken

Heb je niet alleen je persoonlijke geldzaken te beheren, maar ook deze van je bedrijf? Dan vormt dat uiteraard een extra belangrijk aandachtspunt om aandacht aan te besteden. Om ervoor te zorgen dat je financiële administratie je niet boven het hoofd groeit kan het wenselijk zijn om ervoor te kiezen om een boekhoudprogramma af te sluiten. Een dergelijk programma helpt je niet alleen bij het creëren van een duidelijk beeld van al je (zakelijke) inkomsten en kosten, bovendien is het tevens zo dat ze een belangrijke meerwaarde kan betekenen op vlak van bijvoorbeeld loonadministratie.

Verschillende boekhoudprogramma’s bieden je overigens het beste van twee werelden. Zo beschikken ze vandaag de dag niet alleen over koppelingen met allerhande andere toepassingen zoals je facturatiesysteem, daarnaast kunnen ze ook de persoonlijke belastingaangifte een stuk eenvoudiger maken. Het afsluiten van een kwalitatief, eigentijds boekhoudpakket kan er dus met andere woorden in de praktijk voor zorgen dat zowel het opvolgen van je zakelijke als je persoonlijke geldzaken drastisch wordt verbeterd. Dit bovendien tegen vaak zeer goed meevallende kosten.

Regel je geldzaken altijd optimaal!

De informatie doorheen deze pagina heeft duidelijk aangetoond dat het van cruciaal belang is om je geldzaken op de meest optimale wijze te regelen en bij te houden. Verschillende onderzoeken die door de jaren heen zijn uitgevoerd hebben dan ook aan het licht gebracht dat het merendeel van de financiële problemen voorkomen kunnen worden simpelweg door ervoor te zorgen dat je, je geldzaken goed op orde hebt. Heb je hier zelf niet veel kaas van gegeten? Aarzel dan ook niet om de hulp in te roepen van een expert. In het bijzonder wanneer je consequent geplaagd wordt door financiële problemen kan dit van cruciaal belang zijn.

Zie ook: Besparen, Boekhouden en Debit card.

Handige links: Geldzaken, Startpunt Geldzaken, Wijzer in geldzaken en Hulp bij geldzaken.