Debit card aanvragen

De debit card is in Nederland eigenlijk vooral een prepaid creditcard. Dit gezegd hebbende is het zo dat de pinpas waar je gebruik van maakt hier eigenlijk ook onder kan vallen. Elke kaart waarmee je betalingen kan uitvoeren zonder te moeten ‘lenen’ is eigenlijk een debit card.

Beste keuze 2024
N26
 • Open een gratis bankrekening in enkele minuten!
 • Betaal overal ter wereld met je Mastercard debit card
 • ID-verificatie is vereist
 
Tweede plaats
bunq
 • Keuze tussen 25 bankrekeningen
 • Beleg in complete vrijheid
 • Ook geschikt voor zakelijke partijen
 
Derde plaats
Trade Republic
 • Verdien een hoge rente op onbelegde tegoeden
 • Automatisch sparen vanaf 1 euro per maand
 • Dekking door het Duitse depositogarantiestelsel
 

Wat is een debit card precies?

Er bestaat eigenlijk best wel wat onduidelijkheid over wat een debit card nu eigenlijk precies is. Nog steeds is het in de praktijk dan ook vaak zo dat mensen vermoeden dat het hierbij uitsluitend gaat om een prepaid creditcard. Ondanks het feit dat er inderdaad vaak op deze manier naar een dergelijke kaart wordt verwezen is dat niet helemaal juist. Niet alleen een prepaid creditcard valt hier namelijk onder, dat geldt eveneens voor de gewone betaalkaart waar je dagelijks gebruik van maakt.

Wanneer we kijken naar de verschillende soorten bankkaarten die er op de markt voor handen zijn wordt meteen duidelijk dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de volgende opties:

 • De kaarten waarmee je geld tijdelijk kan lenen
 • De kaarten waarmee je altijd betaalt met eigen financiële middelen

Voor alle kaarten die onder deze tweede categorie vallen geldt dat ernaar wordt verwezen als zijnde debit cards. Dit geldt dus inderdaad niet alleen voor prepaid creditcards, maar zeker ook voor de gewone kaart die is gekoppeld aan de betaalrekening. Op deze pagina gaan we het echter in het bijzonder hebben over de prepaid creditcard. De informatie is hier dan ook op afgestemd.

Wat zijn de voordelen van een debit card?

Ondanks het feit dat de populariteit van de standaard creditcard door de jaren heen sterk is toegenomen moet het gezegd dat dit zeker ook geldt voor de prepaid variant. Voor dit exemplaar geldt dan ook dat er een aantal extra interessante voordelen aan verbonden zijn. De belangrijkste voordelen waar je op kan rekenen bij het gebruik van een debit card zijn de onderstaande:

 • Je kan er zowel online als offline betalingen mee uitvoeren
 • Er is geen minimum inkomen vereist om deze kaart aan te kunnen vragen
 • Er wordt geen BKR-toetsing uitgevoerd bij het aanvragen van de kaart
 • Je hebt een volledige controle over jouw uitgaven
 • Je kan niet meer geld uitgeven dan je daadwerkelijk op je rekening hebt staan

De belangrijkste vrees waar veel mensen over beschikken met betrekking tot een standaard creditcard heeft te maken met de schulden die men op die manier aan kan gaan en vooral ook de kosten die, die schulden met zich meebrengen. Wanneer dat ook geldt voor jou kan het aanvragen van een debit card een zeer interessant en vooral risicoloos alternatief betekenen.

Moet je ook rekening houden met nadelen?

Ondanks de talrijke voordelen waar je op kan rekenen bij het gebruik van een debit card moet het gezegd dat er ook enkele nadelen of eigenlijk eerder beperkingen aan verbonden zijn. Is het jouw bedoeling om een creditcard aan te vragen omdat je op die manier een klein krediet kan opnemen in financieel minder gunstige periodes? Dan kan een debit card je daar helaas niet bij helpen en zal je wel degelijk moeten kijken naar een standaard, traditionele creditcard. Enkele van de andere nadelen waar je bij prepaid creditcards aandacht aan zal willen besteden zijn de onderstaande:

 • Ook aan prepaid creditcards kunnen bepaalde kosten verbonden zijn
 • Je kan niet meer betalen dan het saldo dat op de kaart zelf staat
 • De transactielimiet is doorgaans vrij beperkt

Hou er naast bovenstaande ook rekening mee dat de extra diensten of zekerheden die worden aangeboden bij dergelijke kaarten vaak net wat beperkter zijn dan bij een standaard creditcard het geval is. Zo geldt voor deze laatste bijvoorbeeld dat je er vaak aanspraak mee kan maken op een bepaalde aankoopbescherming bij online aankopen en zelfs reisverzekeringen behoren tot de mogelijkheden. Dat zijn extra zekerheden die vaak ontbreken bij een debit card.

Hoe werkt een prepaid creditcard?

De prepaid creditcard is eigenlijk een oplaadbare bankkaart die gebruikt kan worden als een creditcard. Voor elke Nederlander die over de leeftijd van ten minste 18 jaar beschikt geldt dat een dergelijke kaart kan worden aangevraagd. In tegenstelling tot bij de standaard creditcard is het dus zo dat je geen bewijs van inkomsten hoeft voor te leggen. De aanvraagprocedure voor het verkrijgen van een prepaid creditcard is dan ook bijzonder eenvoudig. Vaak kan je een dergelijke kaart dan ook zeer eenvoudig online aanvragen waarna je ze reeds binnen enkele dagen zal kunnen ontvangen.

Verder is het dus zo dat je een prepaid creditcard altijd moet ‘opladen’ voordat er gebruik van kan worden gemaakt. Dat opladen doe je eenvoudig door er geld naar over te maken vanaf een (andere) bankrekening. In tegenstelling tot bij een standaard creditcard is het dus zo dat je bij een debit card uitsluitend betalingen uit kan voeren zolang het bedrag op de rekening daarvoor toereikend is. Je kan dus met andere woorden op geen enkel moment onder nul gaan.

Eenmaal je de kaart hebt opgeladen is het mogelijk om er overal binnen het netwerk van Visa of Mastercard betalingen mee uit te voeren. Het uitvoeren van dergelijke betalingen gebeurt op dezelfde manier als het geval is bij een standaard creditcard. In het bijzonder wanneer je bij een bepaalde, internationale instantie een betaling wenst uit te voeren of een bepaalde aankoop wenst te doen is de kans groot dat je daarbij gebruik dient te maken van een soort van creditcard. Beschik je niet over een standaard exemplaar? Dan kan de debit card daarvoor een gunstig alternatief vormen.

Hoeveel kosten zijn eraan verbonden?

Omdat er aan een debit card geen kredietlijn verbonden is of kan zijn vermoeden veel mensen dat een dergelijke kaart altijd gratis wordt aangeboden. Dat is niet zo. Sterker nog, de kosten waar je mee kan worden geconfronteerd kunnen in de praktijk sterk uiteenlopend zijn. Het is dan ook de partij die verantwoordelijk is voor de uitgifte van de kaart die op dit vlak de beslissingen neemt.

Van belang om rekening mee te houden is dat er bij het gebruik van een debit card verschillende soorten kosten van toepassing kunnen zijn. Meer concreet betekent dit dat je niet alleen geconfronteerd kan worden met een jaarlijkse kost, maar ook met zogenaamde oplaadkosten. Voor de jaarlijkse kost geldt uiteraard dat ze slechts één keer per jaar zal worden aangerekend. Voor de oplaadkosten geldt echter dat ze telkens in rekening worden gebracht wanneer er geld aan de kaart wordt toegevoegd. Het spreekt voor zich dat deze al snel kunnen oplopen. Let hier dus voor op.

Wil je met zekerheid kunnen rekenen op de laagste kosten voor jouw debit card? Voer dan altijd een vergelijking uit tussen de verschillende partijen die ze aanbieden. Heb je specifieke eisen voor jouw debit card? Wil je ze bijvoorbeeld ook zeker kunnen gebruiken bij het huren van een auto? Dan zal je ook daar altijd de nodige aandacht aan willen besteden. Dit is immers niet altijd standaard mogelijk.

Hoe een debetkaart aanvragen?

Het aanvragen van een gewone creditcard kan in de praktijk vaak heel wat voeten in de aarde hebben. Dat is voornamelijk het gevolg van het feit dat een dergelijke kaart je van de mogelijkheid voorziet om tijdelijk geld te lenen. Dat is anders bij een debetkaart. Omwille van deze reden verloopt de aanvraagprocedure dan ook doorgaans een flink stuk eenvoudiger. Wat dit betreft kan je in de praktijk rekening houden met het volgende verloop:

 • Bepaal welke prepaid creditcard je precies wil aanvragen
 • Geef de gevraagde gegevens door aan de uitgevende partij van de kaart
 • Controleer de kosten die verbonden zijn aan de debetkaart
 • Dien je aanvraag in waarna je binnen enkele dagen doorgaans de kaart ontvangt

Het aanvragen van een debetkaart kan vandaag de dag in nagenoeg alle gevallen gewoon online gebeuren. Daarbij is het dus wel zo dat er enkele gegevens zullen worden gevraagd. Wat deze gegevens betreft kan je denken aan de volgende:

 • Je identiteitsbewijs
 • De IBAN van je bankrekening (eventueel)

Let op! Ben je van plan om een debetkaart aan te vragen bij een financiële instelling waarbij je een bepaalde betalingsachterstand hebt? Hou er dan rekening mee dat je aanvraag nog steeds kan worden geweigerd. Dit geldt dus niet alleen voor standaard creditcards, maar ook voor prepaid exemplaren. Zoek dus altijd eerst een oplossing voor je openstaande, achterstallige schuld.

Wat is een virtuele creditcard?

Op het ogenblik dat je op zoek gaat naar informatie over een debit card is de kans zeer groot dat je ook informatie zal zien verschijnen over een zogenaamde virtuele creditcard. Voor menig aantal mensen geld evenwel dat ze er zich niet helemaal van bewust van zijn wat een dergelijke creditcard nu precies is. Zoals de naam reeds laat vermoeden is het in eerste instantie van belang om te weten dat een dergelijke kaart uitsluitend digitaal bestaat. Dat betekent dat je er niet in een fysieke winkel mee kan betalen. Daar tegenover staat echter wel dat het louter virtuele aspect er wel voor zorgt dat deze kaart zeer eenvoudig door de uitgevende partij kan worden aangemaakt. Niet zelden gebeurt dit ook nog eens volledig automatisch waardoor je er meteen gebruik van kan maken.

Ben jij dus iemand die vaak online aankopen doet en wil je die graag kunnen betalen zonder daarbij je bankgegevens of bijvoorbeeld de gegevens van je fysieke creditcard prijs te moeten geven? Dan kan een virtuele creditcard daar een uitstekende oplossing voor bieden. Omdat een dergelijke kaart over hetzelfde principe beschikt als een prepaid creditcard kan ze overigens probleemloos worden aangevraagd zonder dat er daarvoor een bewijs van inkomsten dient te worden voorgelegd.

Welke voordelen zijn eraan verbonden?

De stevige opkomst van de e-commerce heeft er door de jaren heen voor gezorgd dat ook de virtuele creditcard aan een stevige opmars is begonnen. Er zijn aan het gebruik van een dergelijk type kaart dan ook heel wat interessante voordelen verbonden. Het betreft hier de volgende:

 • De betalingen uitgevoerd met een virtuele creditcard zijn altijd instant
 • Verschillende virtuele creditcards kunnen gratis worden aangevraagd
 • Omdat je niet in het rood kan staan hoef je ook geen rente te betalen
 • Door een virtuele creditcard te gebruiken wordt een extra veiligheid gecreëerd

Vaak wordt gedacht dat een tijdelijke creditcard precies hetzelfde is als een virtuele creditcard. Dat is niet helemaal correct. Het klopt inderdaad dat een virtuele creditcard over een tijdelijk karakter kan beschikken, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Virtuele creditcards kunnen dan ook vaak zonder probleem gewoon worden behouden nadat er een transactie mee werd uitgevoerd.

Wat zijn de nadelen?

Ondanks de voordelen die verbonden zijn aan het gebruik van een virtuele creditcard dien je ook aandachtig te zijn voor de nadelen waarmee je kan worden geconfronteerd. Die nadelen zijn er namelijk wel degelijk. De belangrijkste waar je rekening mee zal willen houden zijn de volgende:

 • In een fysieke winkel betalen is niet mogelijk met een virtuele creditcard
 • De bedragen die ermee betaald kunnen worden zijn veelal vrij beperkt
 • Met een virtuele creditcard kan je geen geld pinnen in een automaat
 • Er is doorgaans geen sprake van bijvoorbeeld een aankoopverzekering
 • Restbedragen op een virtuele creditcard kunnen niet altijd worden opgenomen

Heb je een bepaald bedrag gestort op je virtuele creditcard, maar wil je daar niet langer gebruik van maken? Is er echter nog sprake van een bepaald (klein) restbedrag? Dan is het mogelijk dat dit bedrag verloren zal gaan. Het is niet zelden immers te klein om er nog iets mee te kunnen kopen terwijl het terug laten storten van de fondsen ook geld kost. Vaak is het dus zo dat je op deze manier een beetje geld kan verliezen, al is dat bedrag in de praktijk natuurlijk doorgaans erg beperkt.

Wat is een eenmalige creditcard?

Dat er op de markt menig aantal verschillende soorten creditcards zijn terug te vinden is onderhand wel al duidelijk. Buiten de reeds eerder aangehaalde exemplaren op deze pagina is het zo dat er ook zoiets bestaat als een eenmalige creditcard. Het betreft hier een prepaid exemplaar welke zoals de naam je reeds aangeeft slechts éénmalig kan worden gebruikt. Hoe werkt dat dan precies?

Een tijdelijke creditcard kan dus slechts één keer worden gebruikt. Omwille van deze reden wordt er in de praktijk vaak naar verwezen als een soort van digitale tegoedbon. Wanneer het aanwezige tegoed op de kaart op een zeker ogenblik is opgebruikt heb je er dan ook helemaal niets meer aan. Bij het bepalen van het bedrag dat je op de markt gaat zetten dient er zowel rekening te worden gehouden met je eigen, persoonlijke voorkeur als met de geldende limiet. Deze kan immers aanzienlijk zijn beperkt. De limiet is overigens ook afhankelijk van de aanbieder in kwestie.

In de praktijk wordt een eenmalige creditcard vaak geschonken als cadeau aan iemand. Dat kan zeer interessant zijn. De ontvanger ervan kan immers het bedrag op de markt geheel naar eigen inzicht gebruiken. Bovendien kan de betaling of aankoop in alle veiligheid gebeuren. Let er bij het aanvragen van een eenmalige creditcard wel voor op dat deze kaart vaak uitsluitend als virtuele creditcard wordt aangeboden. Ben je op zoek naar een creditcard die geschikt is voor autohuur? Let er dan voor op dat dit niet altijd het geval is bij eenmalige creditcards.

Let op de klantenservice!

Ben je van plan om een prepaid creditcard aan te vragen en kijk je daarvoor in de richting van een virtuele creditcard of een eenmalige creditcard? Dan is het altijd een goed idee om aandachtig te zijn voor de klantenservice waar je op kan rekenen. Het is immers lang niet altijd zo dat je aanspraak kan maken op een Nederlandstalige helpdesk, in tegendeel. Vaak dien je het dan ook te doen met een Engelstalige ondersteuning en dat is uiteraard niet voor iedereen in de praktijk even eenvoudig.

Wanneer is de debetkaart de beste keuze?

Veel mensen willen graag de beschikking hebben over een creditcard vanwege het internationale betaalgemak dat eraan verbonden is. De mogelijkheid om in het rood te gaan is dan ook niet voor iedereen een must. Wanneer dat ook geldt voor jou zal je kunnen vaststellen dat de prepaid creditcard of de debetkaart een interessant alternatief kan zijn. Niet alleen kan je op deze manier profiteren van het indrukwekkende, internationale betaalnetwerk, bovendien voorkom je dat je met schulden wordt geconfronteerd en vallen ook de kosten doorgaans een stuk beter mee.

Ondanks bovenstaande is het zo dat de mogelijkheden waar je op kan rekenen bij het gebruik van een debetkaart soms aardig wat beperkter uit kunnen vallen ten opzichte van deze van de ‘echte’ creditcard. Zo ontbreekt niet alleen de kredietlijn, daarnaast kan je vaak ook niet rekenen op bijvoorbeeld de aanwezigheid van bepaalde verzekeringen. Controleer bij het aanvragen van een debetkaart tot slot ook altijd grondig de kosten die eraan verbonden zijn. Een dergelijke kaart is namelijk in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen niet altijd gratis.

Zie ook: Creditcard, Zakelijke creditcard en Prepaid creditcard.

Handige links: CreditcardKiezer.nl en PrepaidKredietkaart.nl.