Let op! Geld lenen kost geld

Zakelijke creditcard aanvragen

Een zakelijke creditcard maakt het eenvoudig mogelijk om (online) internationale transacties uit te voeren. Bovendien geldt voor zakelijke creditcards dat ze over een rentevrije periode beschikken waardoor het bedrag van de transacties pas maximaal 30 dagen later daadwerkelijk wordt afgeboekt.

Beste keuze 2024
Moss
 • Zakelijke betaalkaarten met volledige controle
 • Maak je factuurbeheer een stuk efficiënter
 • Budgetcontrole was nog nooit zo eenvoudig
 

Hoe werkt een zakelijke creditcard?

Belangrijk om weten is in eerste instantie dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen een zakelijke debit card enerzijds en een zakelijke credit card anderzijds. Voor een zogenaamde debetkaart geldt dat de bedragen die worden betaald nagenoeg per direct worden afgeschreven van de daaraan gekoppelde bankrekening. Bij het gebruik van een zakelijke creditcard is dat niet het geval. Hierbij is er immers altijd sprake van een bepaalde rentevrije periode waar je op kan rekenen. Voor deze rentevrije periode geldt dat ze doorgaans maximaal 21 of 30 dagen bedraagt.

Bovenstaande maakt duidelijk dat je bij het gebruik van een zakelijke creditcard over de mogelijkheid beschikt om dus als het ware eerst geld te lenen bij de bank waarna je deze na afloop van de korte periode van maximaal 30 dagen gaat terugbetalen. Zolang je ervoor kiest om de aangegane schuld binnen deze periode daadwerkelijk te betalen hoef je geen (hoge) kosten te vrezen.

Hoe veilig is zo’n creditcard precies?

In het bijzonder binnen de zakenwereld kan er vastgesteld worden dat het gebruik van een creditcard reeds een behoorlijk aantal jaren goed is ingeburgerd. Dit gezegd hebbende was het in het verleden wel vaak zo dat mensen zich de nodige vragen stelden bij de veiligheid van dit betaalmiddel. Daar is ondertussen verandering in gekomen. Indien je een online betaling doet met behulp van je zakelijke kredietkaart zal je dan ook steevast verschillende zaken moeten aangeven. Het betreft hier:

 • Het kaartnummer van de credit card
 • De vervaldatum waar de kaart over beschikt
 • De zogenaamde 3-cijferige CVC-code

Bovendien is het zo dat je bij betalingen in een fysieke winkel doorgaans altijd de pincode dient op te geven van de kaart. Doe je een online betaling met behulp van zakelijke creditcards? Dan is het doorgaans zo dat je deze vaak nog even extra moet bevestigen met bijvoorbeeld de kaart en een kaartlezer. Het gebruik van creditcards is dus door de jaren heen veel veiliger geworden.

Hoe een zakelijke creditcard aanvragen?

Wil je graag een zakelijke creditcard aanvragen? Dan zal je tot de conclusie komen dat je daarbij rekening moet houden met een aantal verschillende zaken. Om te beginnen is het bijvoorbeeld zo dat je eerst even een vergelijking dient uit te voeren tussen de verschillende soorten zakelijke creditcards die er op de markt zijn terug te vinden. Bij het uitvoeren van een vergelijking is het zo dat het aan te raden is om stil te blijven staan bij de onderstaande aandachtspunten:

 • Het type zakelijke creditcard waarvoor je wenst te kiezen
 • De kosten die verbonden zijn aan de kaart in kwestie
 • De eventuele extra voordelen waar je op kan rekenen

Buiten de bovenstaande aandachtspunten is het zo dat er ook enkele persoonlijke factoren zijn die een invloed uitoefenen op de voorwaarden waar je op kan rekenen bij het afsluiten van een zakelijke creditcard. Zo wordt er bijvoorbeeld ook vaak gekeken naar de solvabiliteit van het bedrijf die de aanvraag doet. Hoe beter die solvabiliteit is, des te hoger de bestedingslimiet komt te liggen.

Hou er dus in ieder geval rekening mee dat de aanvraag voor een zakelijke creditcard vaak pas wordt goedgekeurd nadat er een solvabiliteitscontrole van je bedrijf heeft plaatsgevonden. Kent deze controle een negatieve conclusie, bijvoorbeeld omdat je onderneming te maken heeft met een grote schuldenlast? Dan kan je aanvraag dus perfect ook geweigerd worden.

Wat is een zakelijke prepaid creditcard?

We maken voor wat zakelijke creditcards betreft een onderscheid tussen twee verschillende mogelijkheden. In eerste instantie is er de standaard creditcard waarbij er sprake is van een bepaalde bestedingslimiet. In dit geval kan je dus gedurende 21 of maximaal 30 dagen genieten van een renteloze krediettermijn. Dit gezegd hebbende bestaat er ook zoiets als een zakelijke prepaid creditcard. Het betreft hier dan een creditcard die wordt uitgegeven door een creditcardinstelling zoals bijvoorbeeld Visa, Mastercard of American Express. Het belangrijkste verschil ten opzichte van een standaard creditcard is echter terug te vinden in het feit dat ze prepaid en dus met saldo werkt.

Bovenstaande betekent dat je om gebruik te kunnen maken van een zakelijke prepaid creditcard in eerste instantie een bepaald saldo zal moeten storten op een (virtuele) rekening. Vervolgens is het mogelijk om met de kaart zowel online als lokale betalingen uit te voeren zolang het saldo op de gekoppelde rekening dat toelaat. Het kan hierbij gaan om betalingen in winkels, maar ook op bijvoorbeeld online boekingsplatformen. Ook geld afhalen is met zo’n kaart doorgaans mogelijk.

Omdat er geen sprake is van een bepaald krediet zal je kunnen vaststellen dat ook de voorwaarden voor het verkrijgen van een zakelijke credit card een flink stuk minder strikt zijn. Dit betekent concreet dat ze ook kan worden aangevraagd door bedrijven met minder financiële slagkracht. Bovendien zijn ook de kosten die gelden voor dergelijke kaarten veelal een flink stuk beperkter.

Hoe vind je de beste zakelijke creditcard?

Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald zijn er tegenwoordig op de markt menig aantal verschillende zakelijke creditcards terug te vinden. Dit zorgt ervoor dat het in de praktijk altijd een must is om een vergelijking uit te voeren voordat je een bepaalde kaart aan gaar vragen. Wanneer je een dergelijke vergelijking uit gaat voeren loont het uiteraard om eerst even de persoonlijke wensen van jou of je onderneming op een rijtje te zetten. Dit maakt het filteren van het aanbod een stuk eenvoudiger.

Om de beste zakelijke creditcard te kunnen vinden dien je rekening te houden met twee verschillende aandachtspunten. Het betreft hier dan meer bepaald de volgende:

 • De mogelijkheden of voordelen die de kaart met zich meebrengt
 • De kosten die verbonden zijn aan de creditcard in kwestie

Voor elke standaard zakelijke creditcard geldt dat ze in de basis over dezelfde eigenschappen en mogelijkheden beschikt. Dit gezegd hebbende is het zo dat er wel unieke voordelen aan bepaalde kaarten toegeschreven kunnen worden. Denk hierbij niet alleen aan de mogelijke aankoopgarantie, maar wat bovendien ook te denken van bijvoorbeeld het verzamelen van airmiles, etc. Bekijk dus zeker altijd de verschillende voordelen die aan de diverse zakelijke creditcards verbonden zijn.

Naast bovenstaande zijn er uiteraard ook nog de kosten die worden aangerekend op zakelijke creditcards. Ook voor deze kosten geldt dat ze niet onaanzienlijke verschillen kunnen vertonen. Dat is het gevolg van het feit dat deze eigenlijk volledig kunnen worden bepaald door de uitgevende partij van de kaart. We gaan hieronder dieper in op de kosten verbonden aan zakelijke creditcards.

Kosten bij zakelijke creditcards

Bij het aanvragen van een zakelijke creditcard zal het ongetwijfeld al snel duidelijk worden dat je bij het gebruik van een dergelijke kaart rekening dient te houden met verschillende kosten. In eerste instantie is er de jaarlijkse kaartbijdrage. Deze bijdrage kan één keer per jaar, maar ook verspreid over verschillende termijnen worden aangerekend. De hoogte van deze bijdrage kan aanzienlijk verschillen. Er zijn zelfs zakelijke creditcards op de markt terug te vinden die (al dan niet tijdelijk) geen vaste jaarlijkse bijdrage in rekening brengen. Een andere kost waar je rekening mee dient te houden is de transactiegerichte kost. Deze wordt aangerekend wanneer je geld afhaalt met de kaart.

Ben je van plan om in geval van behoeften je zakelijke creditcard te gebruiken om geld mee af te halen? Hou er dan rekening mee dat hier altijd behoorlijke kosten op aangerekend kunnen worden. Afhankelijk van het bedrag dat je afhaalt kunnen deze kosten oplopen tot wel 6 euro per transactie.

Kan je gespreid je schuld terugbetalen?

In de Verenigde Staten evenals in tal van andere landen verspreid over de wereld is het zowat de normaalste zaak geworden om ervoor te kiezen om de schuld die is ontstaan niet in één keer van de rekening af te laten boeken, maar deze gespreid terug te betalen. Je creditcardschuld gespreid terugbetalen is hier in onze contreien niet altijd een mogelijkheid. Het is dus in eerste instantie van belang om even na te gaan of de uitgever van jouw creditcard deze mogelijkheid aanbiedt of niet. Is dat het geval? Hou er dan tevens rekening mee dat er aan het gespreid afbetalen van je schuld vrij hoge kosten verbonden zijn. Hoeveel deze kosten bedragen is eveneens afhankelijk van de uitgevende partij van de creditcard. Dit gezegd hebbende is het gemiddelde percentage van deze kost in de praktijk ergens gelegen tussen de 10 en 15 procent. Onaanzienlijk is ze dus doorgaans niet.

Verschillen met een privé creditcard

Op het eerste zicht lijkt het er naar uit te zien dat een zakelijke creditcard op min of meer dezelfde manier werkt als een privé creditcard. Dat is in de basis natuurlijk uiteraard het geval, maar toch is er zeker ook sprake van bepaalde verschillen. Zo geldt voor het merendeel van de zakelijke creditcards op de markt dat ze haast altijd over een aankoopbescherming beschikken. Ben je dus van plan om een dure (online) aankoop voor je bedrijf te doen? Dan kan het altijd interessant zijn om ervoor te kiezen om deze te betalen met je zakelijke creditcard. Zo kan je altijd rekenen op de beste bescherming. Dit gezegd hebbende is dit uiteraard zeker niet het enige verschil.

Naast bovenstaande is het zo dat een zakelijke creditcard in de praktijk ook niet zelden een (aanzienlijk) grotere limiet kan hebben ten opzichte van een persoonlijke creditcard. Dat is ook vrij logisch. Bij deze laatste is het immers zo dat er bij het bepalen van de limiet rekening wordt gehouden met het persoonlijke inkomen waar de aanvrager over beschikt. Bij een zakelijke creditcard wordt er dan weer vooral gekeken naar de omzet en de solvabiliteit van de zakelijke aanvrager. Hierdoor kan de bestedingslimiet vaak een behoorlijk stuk hoger komen te liggen.

Voordelen van een zakelijke creditcard

Voor het merendeel van de bedrijven geldt dat ze er vandaag de dag voor kiezen om een zakelijke creditcard aan te vragen. Dat is het gevolg van de interessante voordelen die aan het gebruik van een dergelijke kaart verbonden zijn. De exacte voordelen waar je op kan rekenen zijn onder meer:

 • Het is mogelijk om eenvoudig aanspraak te maken op een rentevrije kredietperiode
 • Je kan er in principe wereldwijd en uiteraard ook online betalingen mee uitvoeren
 • Je krijgt een gedetailleerd inzicht in alle transacties van je medewerkers
 • De facturatie is volledig af te stemmen op het declaratieproces van je onderneming
 • Ook een prepaid exemplaar behoort tot de mogelijkheden

Niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven kunnen er zich bepaalde periodes aandienen waarin het financieel allemaal net wat minder goed gaat. In dergelijke situaties kan het interessant zijn om aanspraak te kunnen maken op een tijdelijke kredietperiode. Op deze manier kan je jouw onderneming efficiënt van wat extra financiële ademruimte voorzien. Het gebruik van een zakelijke creditcard maakt dit mogelijk. Bovendien is het tevens mogelijk om op deze manier zakelijke kopen te financieren waar je op het ogenblik waarop ze moeten gebeuren eigenlijk niet de nodige financiële middelen voor beschikbaar hebt.

Nadelen van een zakelijke creditcard

De beschikking hebben over een zakelijke creditcard zorgt er in de praktijk met zekerheid voor dat je kan rekenen op heel wat interessante voordelen. Het hierboven terug te vinden overzicht heeft dat ongetwijfeld duidelijk gemaakt. Dit gezegd hebbende is het zo dat er ook enkele nadelen aan verbonden zijn. De nadelen waar je aandacht aan dient te besteden zijn de onderstaande:

 • Vrij hoge kosten (jaarlijkse bijdrage + eventuele transactiekosten)
 • Je betaalt eigenlijk voor zaken die je bedrijf zich op dat moment niet kan permitteren

Een zakelijke creditcard kan in de praktijk ontzettend nuttig zijn wanneer ze op een correcte manier wordt gebruikt. In principe wordt het dan ook aangeraden om deze kaart uitsluitend te gebruiken vanwege de aankoopgarantie en de eenvoud waarmee er internationale betalingen mee kunnen worden uitgevoerd. In geval van uiterste behoeften kan een zakelijke creditcard zorgen voor wat extra financiële ademruimte, maar het is niet de bedoeling om hier continue gebruik van te maken. Daarvoor zijn de kosten die verbonden zijn aan geldopnames immers gewoon te duur.

De moeite waard om af te sluiten?

Er kan vandaag de dag in het bijzonder worden vastgesteld dat bedrijven steeds vaker internationaal actief zijn. Dit geldt niet alleen voor het verkopen van diensten of goederen, maar ook voor de kopen die gebeuren. Lang niet elke internationale partij biedt daarbij de mogelijkheid aan om een bestelling te betalen met iDeal. De traditionele bankoverschrijving neemt bovendien (zeker internationaal) nog steeds teveel tijd in beslag. Indien je de beschikking hebt over een zakelijke kredietkaart kan je deze betalingen altijd op de meest efficiënte manier regelen.

Naast bovenstaande spreekt het voor zich dat je met een zakelijke creditcard ook altijd nog een (weliswaar vaak beperkte) financiële buffer achter de hand hebt. Kom je op een zeker ogenblik met je bedrijf voor een vervelende, onverwachte kost te staan en kan je deze met de voor handen zijnde middelen van dat moment niet het hoofd bieden? Dan zou je er mogelijks voor kunnen kiezen om geld af te halen met de creditcard om zo extra financiële ademruimte te kunnen creëren. Dit gezegd hebbende moet je daarbij wel altijd aandachtig zijn voor de kosten die daarmee gepaard gaan.

Zie ook: Creditcard, Debit card en Prepaid creditcard.

Handige links: CreditcardKiezer.nl.