Disclaimer

Deze website is eigendom van Subgrounds B.V.

De informatie op deze website bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan jou. Wij zorgen ervoor dat de informatie zo betrouwbaar mogelijk is. Subgrounds B.V. kan er echter niet voor instaan en biedt dan ook geen enkele garantie dat deze informatie juist, volledig, actueel en/of te allen tijde raadpleegbaar is. Wij zijn niet aansprakelijk als jij daardoor schade lijdt.

Subgrounds B.V. kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als deze website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als je daardoor schade lijdt.

Bij de berekeningen op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op jouw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Subgrounds B.V. op enige wijze snelkoppelingen dan wel andere verbindingen te maken met deze website.

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van Subgrounds B.V. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Subgrounds B.V.

De informatie op deze website is specifiek bedoeld voor Nederland. In het buitenland kunnen andere regels gelden.

Informatie kan op ieder moment zonder nadere aankondiging worden gewijzigd door of namens Subgrounds B.V.