Let op! Geld lenen kost geld

Persoonlijke lening aanvragen

Een persoonlijke lening aanvragen tegen de laagste rente? Bekijk hieronder de beste persoonlijke leningen van juli 2024.

Beste keuze 2024
Santander
 • Leenbedrag van € 1.000 tot € 50.000
 • Looptijd van 24 tot 120 maanden
 • Rente van 5,7% tot 10% per jaar
 • BKR-toetsing
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 50.000, Looptijd: 60 maanden, Rentepercentage: 7,8%, Maandbedrag: € 1.003, Bedrag incl. rente: € 60.163

Tweede plaats
KredietSpotter
 • Leenbedrag van € 1.500 tot € 250.000
 • Looptijd van 6 tot 120 maanden
 • Rente vanaf 6,6% per jaar
 • BKR-toetsing
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 50.000, Looptijd: 60 maanden, Rentepercentage: 6,6%, Maandbedrag: € 976,15, Bedrag incl. rente: € 58.569

Derde plaats
Saldodipje
 • Bedrag van € 100 tot € 1.800
 • Looptijd van 45 tot 62 dagen
 • Rente van 11,62% tot 12%
 • Geen BKR-toetsing
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 500, Looptijd: 30 dagen, Rentevergoeding: € 4,65, Bedrag incl. rente: € 504,65

 • Leenbedrag van € 5.000 tot € 150.000
 • Looptijd van 120 tot 120 maanden
 • Rente van 6,1% tot 9,7% per jaar
 • BKR-toetsing
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 50.000, Looptijd: 60 maanden, Rentepercentage: 7,9%, Maandbedrag: € 1.005, Bedrag incl. rente: € 60.296

Een persoonlijke lening aanvragen

Een persoonlijke lening kun je tegenwoordig eenvoudig online aanvragen. Het is belangrijk om rekening te houden dat hier wel kosten en risico's aan verbonden zitten. Daarnaast stellen kredietverstrekkers strenge eisen. KredietKiezer.nl helpt jou met het vergelijken van persoonlijke leningen en de bijbehorende rentepercentages. Hierdoor kun je op een veilige en verantwoorde manier een persoonlijke lening afsluiten.

Negatieve BKR-registratie

Wanneer je een negatieve BKR-registratie hebt is het niet mogelijk om in aanmerking te komen voor een persoonlijke lening. Je aanvraag zal dan ook in alle gevallen worden afgekeurd. Wel kun je met een negatieve BKR-registratie een minilening aanvragen.

Laagste rentes vergelijken

De kosten van een persoonlijke lening kunnen per kredietverstrekker enorm van elkaar verschillen. Het is daarom van belang om rentetarieven grondig met elkaar te vergelijken. Hoe hoger het leenbedrag, hoe lager het rentepercentage doorgaans ligt. Dit zie je ook terug in de onderstaande voorbeeld tabel.

Persoonlijke lening berekenen

Leenbedrag € 2.500 € 5.000 € 25.000 € 50.000
Looptijd (maanden) 60 60 60 60
Rentepercentage 8,3% 6,7% 4,2% 3,5%
Maandbedrag € 51 € 98 € 185 € 908
Bedrag incl. rente € 3.041 € 5.870 € 11.083 € 54.501

Persoonlijke leningen vergelijken

Wat is een persoonlijke lening?

De eerste vraag die door veel mensen wordt gesteld die van plan zijn om geld te lenen is “wat is een persoonlijke lening”? Het gaat hierbij om een lening die je zoals de naam reeds aangeeft persoonlijk afsluit. Dit betekent dat je als persoon verantwoordelijk bent voor onder meer de waarborgen die voorgelegd dienen te worden. Een dergelijke lening kan verder omwille van heel wat verschillende redenen worden afgesloten. Enkele redenen waarom je deze keuze kan maken zijn de volgende:

 • Wanneer je graag geld in een bepaald project wenst te investeren
 • Wanneer je een grote aankoop wenst te doen

In eerste instantie is het zo dat veel mensen er op een bepaald ogenblik voor kiezen om ergens in te gaan investeren. Je zou er in principe voor kunnen kiezen om hiervoor je spaargeld aan te spreken. Alleen spreekt het voor zich dat je op die manier gaat raken aan je financiële buffer en dat is eigenlijk helemaal niet interessant, in tegendeel. Als het goed is zal je investering gemiddeld ook een mooie opbrengst weten te realiseren waardoor de kostprijs van de persoonlijke lening geen probleem vormen. Is dat niet zo? Dan moet je, je de vraag stellen of die investering wel echt zo interessant is.

Financieren van een grote aankoop

In ons leven zullen we als mensen op uiteenlopende momenten een bepaalde, grote aankoop moeten doen. Het kan hierbij dan bijvoorbeeld gaan om het aankopen van een nieuwe koelkast of een ander huishoudelijk apparaat, maar wat bovendien ook te denken van een auto? Voor dit laatste geldt dat er speciale autoleningen op de markt zijn terug te vinden. Voor dergelijke kredieten geldt echter dat ze in de basis gewoon persoonlijke leningen zijn. Het verschil zit hem daarbij vooral in het feit dat de bank aanspraak kan maken op het voertuig waarvoor wordt geleend wanneer er niet aan de vastgelegde kredietvoorwaarden kan worden voldaan. In ieder geval, heb je te maken met een (onverwachte) grote aankoop en kan of wil je deze liever niet zomaar uit de hand financieren? Dan kan het afsluiten van een persoonlijke lening een mogelijke oplossing betekenen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken?

Zoals hierboven reeds aangehaald is het zo dat je een persoonlijke lening als persoon afsluit. Dit betekent dat ze eigenlijk lijnrecht tegenover het zakelijk krediet staat. Bij deze laatste worden de waarborgen immers doorgaans niet verstrekt door een persoon, maar wel door een organisatie. Dit gezegd hebbende kan er bij verschillende grote, zakelijke leningen ook persoonlijke aansprakelijkheid worden ingeroepen. Dat is iets waar je wel altijd aandachtig voor dient te zijn.

Geld lenen door middel van een persoonlijke lening betekent verder dat er rekening moet worden gehouden met uitermate lineaire kredietvoorwaarden. Daarmee verschilt deze kredietvorm dan weer aanzienlijk ten opzichte van het doorlopend krediet. Voor deze laatste geldt dat er zeer flexibele kredietvoorwaarden op van toepassing zijn. Zo is het niet alleen mogelijk om bedragen welke reeds eerder werden afbetaald terug op te vragen, maar kan je ook de einddatum van het krediet verplaatsen. Dat is niet mogelijk wanneer je kiest voor het afsluiten van een persoonlijke lening.

Voordelen van de persoonlijke lening

Het lineaire aspect van de persoonlijke lening brengt zowel voor- als nadelen met zich mee. De belangrijkste voordelen schuilen in het feit dat de lening vrij eenvoudig kan worden afgesloten. De eisen die worden gesteld door kredietverstrekkers zijn dan ook vaak vrij beperkt. Bovendien is het zo dat er niet altijd bepaalde stukken zoals offertes of facturen voorgelegd moeten kunnen worden. Last but not least is het zo dat je ook kan rekenen op een zeer scherpe verzekeringspremie. Deze is in vergelijking met bijvoorbeeld een doorlopend krediet dan ook heel wat voordeliger. Mensen die op zoek zijn naar een manier om echt goedkoop geld te lenen komen dan ook veelal bij deze lening uit.

Nadelen van de persoonlijke lening

Zowat het belangrijkste voordeel van de persoonlijke lening is dus duidelijk terug te vinden in de lage kosten die eraan verbonden zijn. Dit gezegd hebbende stellen veel mensen zich ook de vraag of er sprake bij is van bepaalde nadelen of niet. Het lineaire aspect van de persoonlijke lening kan inderdaad voor veel mensen een doorn in het oog zijn. Het lineaire karakter van de lening zorgt er namelijk in de praktijk voor dat afwijkingen aan de kredietvoorwaarden niet mogelijk zijn. Je zal dus gedurende de volledige looptijd van de kredietovereenkomst de voorwaarden strikt moeten opvolgen. Doe je dat niet? Dan kan je dat op zeer vervelende (en hoge) boetes komen te staan.

Wat zijn de kredietvoorwaarden?

Zoals hierboven reeds aangehaald moet je bij een persoonlijke lening aanvragen rekening houden met vrij strikte kredietvoorwaarden. Bij de start van de overeenkomst is het volledige verloop van de lening eigenlijk bekend en duidelijk. Dit betekent concreet dat:

 • Je weet hoelang de kredietovereenkomst precies zal lopen
 • Je precies weet welke vaste rente er in rekening zal worden gebracht
 • De uiteindelijke totale kostprijs van de lening reeds bij de start duidelijk is

Naast bovenstaande is het eveneens zo dat er in de kredietvoorwaarden zal worden opgenomen welke eventuele aanvullende waarborgen er moeten worden gegeven door de kredietnemer. In ieder geval moet je er rekening mee houden dat je er akkoord mee gaat dat de bank beslag kan leggen op (een gedeelte van) je inkomen in het geval je niet aan de afbetalingsvoorwaarden kan voldoen. In bepaalde gevallen, zoals bij een persoonlijke lening voor een auto is er nog sprake van extra waarborgen. Zo kan de bank eventueel beslag leggen op je auto bij wanbetaling.

Met welke rente moet je rekening houden?

Eén van de belangrijkste voordelen waar je op kan rekenen bij het afsluiten van een persoonlijke lening is de lage rente waarvan sprake is. De exacte rente die je zal moeten betalen zal echter altijd door een aantal verschillende factoren worden beïnvloed. Denk hierbij meer concreet aan:

 • De kredietverstrekker waar je een beroep op doet
 • De hoogte van het bedrag die je wenst te lenen
 • De looptijd van de kredietovereenkomst
 • De reden waarom je de persoonlijke lening gaat afsluiten

Persoonlijke leningen staan er sinds jaar en dag om bekend de populairste kredietvorm te zijn op de markt. Dit heeft als gevolg dat ook de concurrentie onderling tussen de verschillende kredietverstrekkers op dit vlak sterk is toegenomen. Wil je er dus zeker van kunnen zijn dat je aanspraak kan maken op de laagst mogelijke rente op jouw persoonlijk krediet? Dan zal je tot de vaststelling komen dat het uitvoeren van een vergelijking altijd meer dan de moeite waard kan zijn.

Hoe je persoonlijke lening berekenen?

De persoonlijke lening berekenen hoeft in de praktijk maar zeer weinig voeten in de aarde te hebben. Dat is het gevolg van het feit dat een dergelijke kredietvorm zich kenmerkt door zeer lineaire voorwaarden. Deze voorwaarden zorgen er bijvoorbeeld voor dat er sprake is van een vaste rentevoet voor de volledige looptijd van je contract. Daardoor kan je zeer precies gaan berekenen hoeveel de totale kosten zullen bedragen. Bovendien is het op deze manier ook mogelijk om precies te kunnen achterhalen met welke maandelijkse betalingen er precies rekening dient te worden gehouden.

De persoonlijke lening berekenen is in principe vaak helemaal niet nodig. Wanneer een kredietverstrekker jou een voorstel formuleert is het namelijk zo dat daarin zeer concreet zal worden aangegeven hoe de aflossingen er precies uit zullen komen te zien. In het detail van de kredietovereenkomst zal bovendien ook de samenstelling van het maandelijkse bedrag worden aangegeven. Zo weet je telkens precies hoeveel je afbetaalt van de lening en hoeveel kosten er worden betaald. De strikte kredietvoorwaarden zorgen ervoor dat dit gaandeweg niet kan veranderen. De bepaalde voorwaarden blijven dus geldig voor de volledige looptijd van het krediet.

Hoeveel kan je lenen?

Een ontzettend belangrijke vraag die door het merendeel van de mensen wordt gesteld die van plan zijn om een persoonlijk krediet aan te vragen heeft te maken met hoeveel men daarvoor nu precies kan lenen. Hier valt geen algemeen antwoord op te geven. De exacte kredietcapaciteit waar je in de praktijk over beschikt wordt namelijk bepaald door de verschillende factoren. Denk hierbij aan:

 • Het inkomen waarover je beschikt
 • Of je ook een partner hebt met een vast inkomen of niet
 • Eventueel reeds bestaande leningen die je hebt afgesloten
 • Welke andere vaste kosten je maandelijks dient te betalen
 • Eventuele extra waarborgen die je kan verstrekken aan de kredietverstrekker

In het verleden was het vaak zo dat je als kredietnemer over de mogelijkheid beschikte om tot wel honderd procent (of zelfs meer) van je inkomen te lenen. Dat is op vandaag niet langer mogelijk. De bank trekt sowieso reeds alle vaste kredietaflossingen af van het bedrag dat je kan lenen. Daarnaast houdt het ook nog een bepaalde reserve aan voor de andere vaste kosten waarmee je wordt geconfronteerd. Het bedrag dat dan nog resteert kan in theorie worden gebruikt voor het afbetalen van een lening. Hou er echter rekening mee dat de exacte voorwaarden hiervoor wel afhankelijk zijn van de kredietverstrekker in kwestie. Op dit vlak een vergelijking uitvoeren kan dan ook wenselijk zijn.

Hoe een persoonlijke lening aanvragen?

Zou je graag een persoonlijke lening willen aanvragen? Dan zijn er uiteraard wel een aantal zaken waar je met zekerheid de nodige aandacht aan zal moeten besteden. In eerste instantie moet je bijvoorbeeld de reden weten waarom je geld wenst te lenen. Wat dit betreft zal je tot de vaststelling komen dat er sprake kan zijn van verschillende uiteenlopende redenen. Wil je zo’n financiering graag afsluiten voor bijvoorbeeld het uitvoeren van bepaalde werken aan je woning? Dan kan het interessant zijn om daar de nodige offertes of facturen voor, voor te leggen. Ben je van plan om gewoon geld te lenen om jezelf bijvoorbeeld wat extra financiële ademruimte te bieden? Dan is het doorgaans bij de persoonlijke lening niet vereist om bepaalde documenten voor te leggen.

Hou er rekening mee dat er je bij een persoonlijke lening aanvragen altijd bepaalde vragen gesteld zullen worden. De kredietverstrekker moet dan ook een zo realistisch mogelijke inschatting kunnen maken van het risico dat ze loopt met het toekennen van de aangevraagde lening. Enkele vragen die je met zekerheid zal moeten weten te beantwoorden zijn de volgende:

 • Wat zijn de inkomsten waarover je beschikt en is er sprake van een vast inkomen?
 • Beschik je over bepaalde documenten voor je kredietaanvraag of niet?
 • Is er reeds sprake van één of meerdere bestaande kredieten?

Uiteraard zal er ook worden gevraagd naar de periode waarover je het geleende geld wenst terug te betalen. Wil je er zeker van kunnen zijn dat je de goedkoopste persoonlijke lening op de markt kan aanvragen? Dan kan op voorhand even een vergelijking uitvoeren altijd een interessante keuze zijn.

De goedkoopste persoonlijke lening

Het persoonlijk krediet staat er zoals reeds aangehaald in de praktijk sowieso om bekend een zeer voordelige kredietvorm te zijn. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat er nog altijd sprake is van een niet onaanzienlijk verschil in rente tussen de verschillende kredietverstrekkers die deze lening aanbieden. Om dit prijsverschil in kaart te kunnen brengen wordt het aangeraden om even een vergelijking uit te voeren. Zo kan je snel achterhalen welke kredietverstrekker je de voordeligste rente aan kan bieden. Ook de onderstaande tips kunnen je helpen om de kosten te drukken:

 • Hou de looptijd van je persoonlijke lening zoveel mogelijk binnen de perken
 • Tracht niet meer te lenen dan strikt noodzakelijk is voor het doel dat je voor ogen hebt
 • Verstrek eventueel één of meerdere extra waarborgen om meer zekerheid te creëren

Voor deze laatste tip geldt dat veel banken of andere kredietverstrekkers hier eigenlijk niet veel oren meer naar hebben. De enige waarborg die zij doorgaans vereisen is mogelijks loonbeslag in geval van wanbetaling. Beschik je over een stabiele financiële situatie en heb je een groot inkomen in verhouding met het bedrag dat je wenst te lenen? Dan kan je wellicht rekenen op een zeer scherpe verzekeringspremie. Goedkoop geld lenen wordt op deze manier dan ook erg eenvoudig mogelijk.

Is persoonlijk lenen interessant of niet?

Alle informatie op deze pagina heeft duidelijk gemaakt waar je rekening mee kan (en moet) houden bij het afsluiten van een persoonlijke lening. Dit gezegd hebbende stellen veel mensen zich finaal nog de vraag of persoonlijk lenen nu al dan niet interessant is. Om te beginnen is het zo dat het merendeel van de mensen als het goed is over een bepaalde financiële buffer beschikken. Voor deze buffer geldt dat ze ervoor moet zorgen dat mensen niet bij de eerste, de minste tegenslag in de (financiële) problemen belanden. In principe zou je dus bij een onverwachte kost kunnen kiezen voor het aanspreken van de opgebouwde financiële reserve. Veel mensen doen dit toch liever niet.

Persoonlijk geld lenen door middel van bijvoorbeeld een persoonlijke lening zorgt ervoor dat je niet hoeft te raken aan je opgebouwde reserve. Je kan er dan gewoon voor kiezen om een financiering af te sluiten. Dit gezegd hebbende moet je er uiteraard wel rekening mee houden dat je een persoonlijke verbintenis aangaat. Gaat het dus met andere woorden fout met het afbetalen van je persoonlijke lening? Dan kan de bank of andere kredietverstrekker ervoor kiezen om de persoonlijk verstrekte waarborgen te gelde te maken. Omwille van deze reden is het altijd vooraleer een lening af te sluiten een goed idee om jezelf de vraag te stellen of je deze zonder probleem volgens de bepaalde kredietvoorwaarden zal weten af te lossen. Zeker omwille van de lineaire kredietvoorwaarden van de persoonlijke lening is dit absoluut ontzettend belangrijk.

Zie ook: Minilening, Doorlopend krediet, Lening oversluiten, Auto financieren, Verbouwing financieren, Vastgoed financieren, Consumptief krediet, Snel geld lenen, Goedkoop lenen en Duurzaam lenen.

Handige links: Voor je gaat lenen, Waar moet je op letten bij het afsluiten van een lening? en Geen krediet vanwege een BKR-registratie? Zo zit dat.