Let op! Geld lenen kost geld

Verbouwing financieren

Een verbouwing financieren zorgt ervoor dat je eindelijk die aanpassingen aan je woning uit kan laten voeren waar je altijd al van hebt gedroomd. Hoe gaat geld lenen voor verbouwing nu in de praktijk echter precies in zijn werk en waar dien je rekening mee te houden? Je ontdekt het op deze pagina!

Beste keuze 2024
Santander
 • Leenbedrag van € 1.000 tot € 50.000
 • Looptijd van 24 tot 120 maanden
 • Rente van 5,7% tot 10% per jaar
 • BKR-toetsing
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 50.000, Looptijd: 60 maanden, Rentepercentage: 7,8%, Maandbedrag: € 1.003, Bedrag incl. rente: € 60.163

Tweede plaats
KredietSpotter
 • Leenbedrag van € 1.500 tot € 250.000
 • Looptijd van 6 tot 120 maanden
 • Rente vanaf 6,6% per jaar
 • BKR-toetsing
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 50.000, Looptijd: 60 maanden, Rentepercentage: 6,6%, Maandbedrag: € 976,15, Bedrag incl. rente: € 58.569

Derde plaats
De Nederlandse Kredietmaatschappij
 • Leenbedrag van € 5.000 tot € 150.000
 • Looptijd van 120 tot 120 maanden
 • Rente van 6,1% tot 9,7% per jaar
 • BKR-toetsing
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 50.000, Looptijd: 60 maanden, Rentepercentage: 7,9%, Maandbedrag: € 1.005, Bedrag incl. rente: € 60.296

Hoe kan je een verbouwing financieren?

Ontzettend veel mensen maken vandaag de dag de keuze om een woning te kopen die nog wel een beetje werk nodig heeft. Met andere woorden, men kiest niet voor een nieuwbouwwoning, maar wel voor een iets ouder pand dat men vervolgens gaat verbouwen of gaat renoveren. In dit geval spreekt het voor zich dat er niet één, maar wel twee verschillende kosten dienen te worden betaald. Op dit vlak wordt dan ook een onderscheid gemaakt tussen de volgende kosten:

 • De kosten voor het kopen van de woning
 • De kosten voor het verbouwen van de woning

Een dergelijke verbouwing financieren kan op meer verschillende manieren gebeuren dan je mogelijks initieel voor ogen had. Dit betekent concreet dat je bijvoorbeeld kan kiezen voor het afsluiten van een nieuwe of het verhogen van een bestaande hypotheek. Daarnaast kan je echter eveneens kiezen voor het afsluiten van een persoonlijke lening. De hoogte van het kredietbedrag ligt in dit laatste geval dan wel een stuk beperkter, je kan heel wat extra kosten voorkomen. Hoe dan ook, wil je graag jouw verbouwing financieren? Dan is verder blijven lezen de boodschap!

Verbouwing financieren met eigen middelen

Voor heel wat mensen geldt dat ze tijdens hun leven elke maand een bedrag opzij zetten waar ze dan vervolgens op een bepaald ogenblik een grote aankoop of investering mee uit de hand kunnen financieren. Wanneer dat ook geldt voor jou is het mogelijk om ervoor te kiezen om het gespaarde geld aan te wenden om ze te gaan investeren in de verbouwingen die je hebt gepland voor je woning.

Het voordeel van bovenstaande werkwijze is uiteraard dat je geen geld moet lenen voor je verbouwing. Het belangrijkste nadeel is terug te vinden in het feit dat je op deze manier natuurlijk je financiële buffer dient aan te spreken en niet iedereen daarvoor te vinden is. Mocht er zich op een bepaald ogenblik een onverwachte situatie voordoen terwijl je financiële buffer nog niet werd aangevuld kan dat immers heel vervelende gevolgen met zich meebrengen. Hou hier rekening mee.

Afsluiten van een verbouwingshypotheek

De tweede optie waarover je beschikt bij een verbouwing financieren heeft betrekking tot het afsluiten van een speciale verbouwingshypotheek. Het gaat hierbij eigenlijk om een tweede hypotheek die wordt afgesloten met als doel om de verbouwingen te kunnen financieren. Bij het afsluiten van een dergelijke extra hypotheek is het van cruciaal belang om stil te blijven staan bij de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek enerzijds en de waarde van je huis na afloop van de verbouwing. Dit is het gevolg van het feit dat, hoe meer je bij gaat lenen tegenover de waarde van je woning, des te groter het risico zal worden voor de bank die de lening moet verstrekken.

Bij een verbouwingshypotheek afsluiten is het in de praktijk dus altijd van cruciaal belang om een zo optimaal mogelijke verhouding te proberen te bewaken tussen enerzijds het bedrag dat je wenst bij te lenen en de (nieuwe) waarde waar je woning na afloop van de verbouwingen over zal komen te beschikken. Alleen op die manier kan je met zekerheid rekenen op een interessante rentevoet.

Kan je, je huidige hypotheek verhogen?

Wil je graag je aankomende verbouwing financieren? Dan zal je tot de vaststelling komen dat je er eveneens voor kan kiezen om daarvoor je mogelijks reeds bestaande hypotheek te gaan verhogen. Op deze manier is het vrij eenvoudig mogelijk om extra gelden te lenen voor de realisatie van de door jou gewenste verbouwingen. Hierbij is het zo dat je kan rekenen op de volgende voordelen:

 • Het verhoogde deel van je hypotheek is fiscaal aftrekbaar
 • De woning geldt als onderpand waardoor je kan besparen op de kredietrente

Het verhogen van de bestaande hypotheek wordt door veel mensen bestempeld als een interessant alternatief voor het afsluiten van een gloednieuwe verbouwingshypotheek. Dit gezegd hebbende is het zo dat het maken van deze keuze enkel en alleen tot de mogelijkheden behoort wanneer er sprake is van een bepaalde overwaarde. In het andere geval kan ze eveneens worden gerealiseerd op het moment dat de verbouwing bijdraagt aan een hogere waarde van de woning.

Is het voor jou niet geheel duidelijk om te weten wanneer je nu precies kan kiezen voor je bestaande hypotheek verhogen met aankomende verbouwingen in het vooruitzicht? In dat geval kan je ervoor kiezen om gebruik te maken van de handige calculator die door het merendeel van de banken wordt aangeboden. Op deze manier kan je direct achterhalen wat jouw exacte mogelijkheden precies zijn.

De bestaande hypotheek oversluiten

Een lening voor verbouwing kan er ook nog anders uit komen te zien dan de mogelijkheden die we hierboven reeds voor je op een rijtje hebben gezet. Indien je kiest voor het verhogen van de bestaande hypotheek doe je dat in principe tegen dezelfde geldende voorwaarden (enkele uitzonderingen even daar gelaten). Het is echter ook mogelijk dat je van mening bent dat de hypotheekvoorwaarden momenteel niet meer echt in lijn liggen met jouw verwachtingen. Misschien kan je bij een andere partij bijvoorbeeld wel terecht voor gunstigere voorwaarden.

In bovenstaande situatie kan je er eveneens voor kiezen om je bestaande hypotheek te oversluiten bij een derde krediet- of hypotheekverstrekker. Dit betekent als het ware dat je de huidige hypotheek gaat opzeggen terwijl je bij een andere hypotheekverstrekker een nieuw exemplaar gaat afsluiten tegen doorgaans (veel) interessantere voorwaarden. Dat zorgt ervoor dat je meteen de beschikking krijgt over het extra benodigde bedrag voor je verbouwingen.

Afsluiten van een persoonlijke lening

Het spreekt voor zich dat niet elke verbouwing die in de praktijk kan worden gerealiseerd evenveel financiële middelen vereist, in tegendeel. Ben je van plan om enkele kleine(re) ingrepen aan je woning uit te gaan voeren en ben je daarvoor nog op zoek naar extra financiële middelen? In dat geval zal je tot de vaststelling komen dat ook een persoonlijke lening voor je verbouwing afsluiten een interessante keuze kan zijn. Er zijn hier zowel voor- als nadelen aan verbonden. De belangrijkste voordelen waar je bij het maken van deze keuze op kan rekenen zijn de volgende:

 • De kosten voor een persoonlijke lening afsluiten liggen dan bij een hypotheek het geval is
 • Het afsluiten van een persoonlijke lening kan doorgaans eenvoudiger gebeuren
 • De aflossingsperiode van de persoonlijke lening is doorgaans merkbaar korter

Bij veel mensen zal vooral het eerste voordeel misschien de nodige wenkbrauwen doen fronzen. Een hypothecaire lening is toch altijd goedkoper dan een persoonlijke lening omdat je woning als waarborg wordt gegeven? Dat is correct voor wat de hypotheekrente betreft die moet worden betaald. Vergeet echter niet dat er ook sprake is van heel wat bijkomende (notaris)kosten. Deze laten de totale kostprijs van het krediet in de praktijk doorgaans behoorlijk snel oplopen.

Hoe een verbouwingshypotheek afsluiten?

Een hypotheek voor verbouwing afsluiten brengt in de praktijk zoals je reeds hebt kunnen lezen heel wat potentiële voordelen met zich mee. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat veel mensen zich de vraag stellen hoe je er nu precies voor kan kiezen om een dergelijke hypotheek af te sluiten. Geldt dat ook voor jou? Dan dien je, je zeker even te verdiepen in de onderstaande aandachtspunten. Deze zijn immers van cruciaal belang bij het aanvragen van een zogenaamde verbouwingshypotheek.

1. Laat een taxatie uitvoeren van je woning

Ben je van plan om een verbouwingshypotheek af te sluiten? Dan zal je tot de vaststelling komen dat je daar altijd een (nieuwe) taxatie voor moet laten uitvoeren. Een dergelijke nieuwe taxatie zorgt ervoor dat er een inschatting kan worden gemaakt van de huidige waarde van het pand, maar ook van de toekomstige waarde. In het merendeel van de gevallen spreekt het immers voor zich dat het laten uitvoeren van een bepaalde verbouwing een zekere meerwaarde weet te creëren. De bank is doorgaans slechts bereid om tot maximaal 100 procent van de waarde van je woning te financieren als hypotheek. Bij geplande verbouwingen kan ze daarbij door een nieuwe taxatie uit te laten voeren echter rekening houden met de woningwaarde na afronding van de verbouwingen.

2. Verdiep je in de diverse hypotheekvormen

Je kan er bij het afsluiten van een verbouwingshypotheek voor kiezen om een keuze te maken uit verschillende soorten hypotheekvormen. In principe zou je er zelfs voor kunnen kiezen om een (gedeeltelijke) aflossingsvrije hypotheek af te kunnen sluiten. Dit gezegd hebbende dien je er in de praktijk wel rekening mee te houden dat er vooral wordt geopteerd voor één van deze opties:

 • De lineaire hypothecaire lening op afbetaling
 • De zogenaamde annuïteitenhypotheek

Het mooie aan de bovenstaande twee hypotheekvormen is dat ze je beiden een bepaald fiscaal voordeel opleveren. Niet alleen geniet je dus met andere woorden van lage kosten omwille van je woning welke in pand wordt genomen, daarnaast is het eveneens zo dat je nog eens kan rekenen op een aantrekkelijk fiscaal voordeel. Let wel op, dat fiscaal voordeel neemt af naarmate de tijd vordert bij een annuïteitenhypotheek. Dat is uiteraard het gevolg van het feit dat je bij deze hypotheekvorm geleidelijk aan minder rente betaalt. Die geleidelijk aan lager uitvallende rente zorgt ervoor dat ook het fiscaal voordeel op een gelijkaardige manier afneemt. Hier dien je zeker rekening mee te houden.

3. Let op de voorwaarden voor eigen inbreng

Ga je een verbouwingshypotheek afsluiten voor de aanschaf + renovatie van een oudere woning in één? In dat geval dien je er rekening mee te houden dat de standaard regels voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek gelden. Dit betekent meer concreet dat je niet alleen aan zal moeten kunnen tonen over voldoende inkomsten te beschikken, daarnaast zullen er ook bepaalde eisen worden gesteld op het gebied van een zekere eigen inbreng. Het is van cruciaal belang om hier rekening mee te houden. Zonder het voor handen hebben van de vereiste eigen inbreng is het namelijk zo dat een bank het verstrekken van een hypothecaire lening met zo goed als absolute zekerheid zal weigeren.

Met welke kosten moet je rekening houden?

Een hypotheek voor je verbouwing afsluiten brengt in de praktijk uiteraard bepaalde kosten met zich mee. We maken hierbij een onderscheid tussen zomaar even vier verschillende soorten kosten die moeten worden betaald door de (potentiële) kredietnemer. De kosten waar je hierbij rekening mee dient te houden hebben we alvast hieronder even uitgebreid voor jou op een rijtje gezet.

1. De taxatiekosten die worden aangerekend

Ben je van plan om een nieuwe woning te kopen? Of ga je een bestaande woning verbouwen? In beide gevallen zal je bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek of bij het verhogen van een bestaande hypothecaire lening een zogenaamd taxatierapport moeten laten opmaken. Hiervoor zullen uiteraard altijd bepaalde taxatiekosten in rekening worden gebracht.

2. De notariskosten waarvan sprake is

Geld lenen voor een verbouwing door middel van een hypothecaire lening kan in bepaalde gevallen ook notariskosten met zich meebrengen. Dat is echter niet altijd het geval. Wil je, je verbouwing financieren middels je bestaande hypotheek en staat deze hoger ingeschreven bij de notaris dan het bedrag wat je nu gaat lenen? Dan dien je daarvoor niet opnieuw naar de notaris te gaan. Kies je voor het afsluiten van een extra verbouwingshypotheek? In dat geval zal je daarvoor wel opnieuw notaris- evenals inschrijvingskosten dienen te betalen. Hier moet je absoluut zeker rekening mee houden.

3. De advieskosten die verschuldigd zijn

Wil je graag je bestaande hypotheek verhogen zodat je op die manier je verbouwingen kan financieren? Dan dien je er rekening mee te houden dat je ook in deze situatie een adviesgesprek zal moeten hebben met een zogenaamde hypotheekadviseur. De adviseur zal je tijdens dit gesprek duidelijk maken over welke mogelijkheden je precies beschikt. Voor het adviesgesprek zal je niet alleen advies-, maar ook afsluitingskosten dienen te betalen. Hier moet je zeker aandachtig voor zijn.

4. De hypotheekrente op de lening

Last but not least spreekt het voor zich dat je bij elke vorm van financiering voor een verbouwing geconfronteerd zal worden met een bepaalde kostprijs. Dat is het gevolg van het feit dat kredietverstrekkers commerciële bedrijven zijn die uiteraard een bepaalde winst moeten zien te realiseren. Voor de hypotheekrente op de lening geldt dat ze merkelijk lager is gelegen in vergelijking met de rente die wordt aangerekend op een traditionele persoonlijke lening.

Bovenstaande is uiteraard het gevolg van het feit dat er door de bank een zogenaamd pandrecht wordt geplaatst op de woning waarvoor de financiering wordt afgesloten. Deze zorgt er in de praktijk voor dat de bank bij eventuele problemen kan beslissen om de woning te verkopen. Het risico dat ze loopt is daardoor veel beperkter. Dit zorgt ervoor dat de hypotheekrente lager is gelegen dan de rente op een standaard persoonlijke lening die voor een verbouwing kan worden afgesloten.

Hoe best je verbouwing financieren?

De informatie die je op deze pagina hebt aangetroffen heeft ongetwijfeld duidelijk gemaakt dat je kan rekenen op een aantal verschillende mogelijkheden voor wat je verbouwing financieren betreft. Dat er sprake is van deze verschillende mogelijkheden is uiteraard best interessant. Dit gezegd hebbende brengt het ook enkele pijnpunten met zich mee. Veel mensen zien hierdoor immers door de bomen het bos niet meer. Wil jij graag weten op welke manier je jouw verbouwing het beste kan financieren? Dan is het daarbij van belang om aandacht te besteden aan verschillende aandachtspunten, namelijk:

 • Beschik je reeds over een bestaande hypotheek (waar reeds veel van is afgelost)?
 • Voor welk bedrag wil je de verbouwingen uit laten voeren?
 • Wil je graag kunnen rekenen op fiscaal voordeel of niet?

Wanneer het derde punt voor jou een belangrijke vereiste is zal je tot de vaststelling komen dat je volledig bent aangewezen op één van de verschillende hypothecaire leningen die er op de markt zijn terug te vinden. Het afsluiten van een speciale verbouwingshypotheek zorgt er dan ook niet alleen voor dat je veel geld kan lenen tegen een bescheiden kostprijs, daarnaast kan je ook nog eens aanspraak maken op een zeker fiscaal voordeel. Dit laatste is bij een persoonlijke lening afsluiten voor je verbouwing niet het geval. Dit gezegd hebbende hoef je bij deze laatste optie dan weer wel geen rekening te houden met onder meer de hoog uitvallende notariskosten. In ieder geval, wil je graag geld lenen voor jouw verbouwing? Zorg er dan altijd voor dat je, je in eerste instantie even grondig gaat verdiepen in alle mogelijkheden die er daarvoor op de markt zijn terug te vinden.

Zie ook: Persoonlijke lening, Doorlopend krediet, Snel geld lenen, Goedkoop lenen en Duurzaam lenen.

Handige links: Verbouwing financieren.