Let op! Geld lenen kost geld

Duurzaam lenen (2024)

Groen lenen is een vorm van geld lenen waarbij de nadruk (zoals de naam al aangeeft) is gelegen op groene of duurzame investeringen. De informatie die je terug kan vinden op deze pagina vertelt je alles over de groene lening evenals over de voorwaarden waar je rekening mee moet houden.

Beste keuze 2024
De Nederlandse Kredietmaatschappij
 • Leenbedrag van € 5.000 tot € 150.000
 • Looptijd van 120 tot 120 maanden
 • Rente van 6,1% tot 9,7% per jaar
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 50.000, Looptijd: 60 maanden, Rentepercentage: 7,9%, Maandbedrag: € 1.005, Bedrag incl. rente: € 60.296

Tweede plaats
Santander
 • Leenbedrag van € 1.000 tot € 50.000
 • Looptijd van 24 tot 120 maanden
 • Rente van 5,7% tot 10% per jaar
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 50.000, Looptijd: 60 maanden, Rentepercentage: 7,8%, Maandbedrag: € 1.003, Bedrag incl. rente: € 60.163

Wat is een groene lening?

Groen lenen behoort tot de mogelijkheden op het moment dat je een groene of duurzame investering gaat doen voor jouw woning. Het gaat hierbij dan met andere woorden om een persoonlijke lening die je kan aanvragen in de hieronder terug te vinden situaties:

 • Bij een investering in zonnepanelen
 • Bij het plaatsen van een warmteboiler
 • Wanneer je dak- of spouwmuurisolatie wenst te plaatsen
 • Als je een warmtepomp wenst te laten installeren

In eerste instantie lijkt het er in de praktijk vaak naar uit te zien dat een groene lening gewoon een persoonlijke lening is. We kunnen best begrijpen dat veel mensen dit denken, want de voorwaarden lijken immers in de praktijk vrij stevig op elkaar. Dit gezegd hebbende is het zo dat een groene financiering zich altijd (onder meer) kenmerkt door aanvullende voorwaarden waaraan je moet zien te voldoen. Lukt dat niet? Dan kan het krediet in kwestie alsnog niet worden aangevraagd.

Hoe kan je groen lenen?

In tegenstelling tot wat veel potentiële kredietnemers op het eerste gezicht vermoeden is het zo dat groen lenen niet zomaar bij elke kredietverstrekker tot de mogelijkheden behoort, in tegendeel. Gelukkig is het zo dat er op de markt nog steeds voldoende mogelijkheden zijn terug te vinden om een groene lening af te sluiten. Hiervoor kan je terecht bij twee verschillende soorten partijen:

 • Bij een bank of andere financiële instelling
 • Bij de Nederlandse overheid

Voordat je een bepaalde groene lening aan gaat vragen is het in de praktijk steevast interessant om je eerst even een goed beeld te schetsen van de verschillende groene kredieten die er allemaal op de markt zijn terug te vinden. Alleen wanneer je dit doet wordt het immers uiteindelijk mogelijk om eenvoudig voor jezelf te bepalen welke van de aangeboden mogelijkheden voor jou het interessantst is. In het bijzonder voor de kosten geldt dat ze op dit vlak een belangrijke leidraad zullen vormen.

Duurzaam lenen bij een bank

Een lening voor verduurzaming afsluiten bij een bank of andere financiële instelling zorgt ervoor dat je kan rekenen op een lagere rente dan het geval zou zijn bij een standaard persoonlijke lening. Zoals eerder op deze pagina al aangehaald is het wel van belang om op dit vlak te weten dat er dus voorwaarden zijn waaraan moet worden voldaan. Zo kan je niet zomaar voor eender wat geld lenen met een duurzame lening bij een bank en gelden er ook limieten voor wat het kredietbedrag betreft. Controleer ook altijd grondig of de bank van jouw keuze een dergelijke duurzame lening aanbiedt of niet. Een dergelijk krediet is immers niet in het aanbod van elke bank terug te vinden.

Groen lenen bij de overheid

In Nederland worden eveneens financieringsmogelijkheden aangeboden door de overheid. Het kan hierbij gaan om een lokale overheid zoals bijvoorbeeld het bestuur van een stad of gemeente of regio, maar daarnaast bestaat er ook zoiets als het Nationaal Warmtefonds. Groen lenen los van een financiële instelling kan in Nederland dus op verschillende manieren. Voor deze mogelijkheden geldt dat we ze op een overzichtelijke manier hieronder voor jou op een rijtje hebben gezet.

1. De Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening is een groen krediet dat in het leven werd geroepen voor niet alleen woningeigenaren, maar ook voor zogenaamde VvE's. Het krediet wordt aangeboden door het Nationaal Warmtefonds. Het afsluiten van deze lening is mogelijk voor tal van verschillende duurzame investeringen. Denk hierbij meer concreet aan:

 • Het isoleren van verschillende onderdelen van je woning
 • Het kopen van een warmtepomp of een zonneboiler
 • De plaatsing van zonnepanelen op het dak van je huis

Het afsluiten van een dergelijke groene lening zorgt ervoor dat je in één klap kan rekenen op een aantal niet onbelangrijke voordelen. In eerste instantie is er sprake van een zeer lage rente die ook nog eens afgetrokken kan worden van de persoonlijke belasting die is verschuldigd. In bepaalde gevallen is er zelfs sprake van een rente van 0 procent. Voorwaarde is wel dat het gezin dat de lening aanvraagt over een beperkt inkomen beschikt. Raadpleeg altijd de actuele inkomenseisen die hiervoor gelden. Voor persoonlijke leningen geldt vaak dat ze zich kenmerken door ontzettend strikte voorwaarden. Dat geldt ook voor de Energiebespaarlening. Er dient dan ook maandelijks van te worden afbetaald. Dit gezegd hebbende is maandelijks extra boetevrij aflossen altijd mogelijk.

2. De Duurzaamheidslening

Naast de Energiebespaarlening die wordt aangeboden door het Nationaal Warmtefonds is het in de praktijk eveneens zo dat je ervoor kan kiezen om een zogenaamde Duurzaamheidslening af te sluiten. Het betreft hier een groene lening die wordt aangeboden door de stad of gemeente waarin je woont. Voor deze kredietvorm geldt dat ze onder meer kan worden afgesloten voor een investering in zonnepanelen, een zonneboiler, isolatie, etc. Let wel op, de voorwaarden die gelden voor deze lening kunnen uiteraard afhankelijk zijn van de stad of gemeente waarin je woont. Hou er bovendien ook rekening mee dat de looptijd van deze financiering doorgaans niet zelf kan worden bepaald.

Welke voorwaarden gelden er precies?

Wanneer je geld gaat lenen voor de verduurzaming van je woning zal je er altijd rekening mee moeten houden dat er daarvoor bepaalde, concrete voorwaarden zullen gelden. Met welke voorwaarden je rekening moet houden is uiteraard afhankelijk van het type groene lening die je gaat afsluiten. Kies je bijvoorbeeld voor één van de opties die worden aangeboden door de financiële instellingen of kies je voor het afsluiten van één van de kredieten die door de overheid worden aangeboden. De voorwaarden waarmee je wordt geconfronteerd zijn hier sterk van afhankelijk. Enkele zaken waar je in de praktijk met zekerheid de nodige aandacht aan moet besteden zijn:

 • Waar kan er precies voor worden geleend?
 • Met welke rente dien je rekening te houden en is deze aftrekbaar van je belastingen?
 • Binnen welke termijn moet het kredietbedrag worden terugbetaald?

De bovenstaande drie voorwaarden zijn uiteraard de belangrijkste. Dit gezegd hebbende is het ook niet onbelangrijk om nog even wat verder te kijken. Is het bijvoorbeeld mogelijk om tussentijds vervroegd extra af te lossen zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn? Ook dit is een niet onbelangrijke voorwaarde die sterk afhankelijk kan zijn van het krediet in kwestie die je afsluit. Controleer hoe dan ook altijd grondig de geldende polisvoorwaarden voordat je een keuze maakt voor één van de verschillende groene leningen die op de markt worden aangeboden.

Is de rente aftrekbaar of niet?

Bij het afsluiten van een lening voor energiebesparende maatregelen of een ander type groene lening zal je tot de vaststelling komen dat deze doorgaans altijd afgetrokken kunnen worden van de belasting. Dit geldt niet alleen voor speciale groene leningen, maar ook voor standaard persoonlijke leningen die worden gebruikt voor het uitvoeren van duurzame investeringen. Wil je de rente van je krediet kunnen aftrekken van je belastingen? Hou er in dat geval wel rekening mee dat er op lineaire basis moet worden afbetaald van het kredietbedrag. Dit betekent dat er elke maand een bepaalde afbetaling moet gebeuren. Heb je een doorlopend krediet afgesloten voor het financieren van één of meerdere groene investeringen? Dan kan de rente niet van de belastingen worden afgetrokken.

Voordelen van een groene lening

Duurzame investeringen zorgen er in de praktijk voor dat je kan rekenen op niet één, maar wel op verschillende voordelen. Neem nu bijvoorbeeld een investering in zonnepanelen. In eerste instantie zorgt deze ervoor dat de hoogte van je energiefactuur drastisch kan worden verlaagd. Bovendien ben je op deze manier ook (beter) beschermd tegen de almaar hoger uitvallende energietarieven. Tegelijkertijd wordt er bovendien ook nog eens een meerwaarde gerealiseerd voor de woningwaarde waar je huis over beschikt. Het plaatsen van niet alleen zonnepanelen, maar ook van bijvoorbeeld isolatie, een warmtepomp en / of een zonneboiler creëert immers een financiële meerwaarde die je bij een eventuele verkoop van je huis zal weten te verzilveren. Ook dat is uiteraard zeer interessant. Ga je groen lenen voor de duurzame investeringen die je graag wenst uit te voeren? In dat geval kan je ook nog eens rekenen op de (extra) voordelen die je hieronder terug kan vinden.

1. Je geniet van een lage rente

Wanneer je een lening voor bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen afsluit zal je in de praktijk altijd kunnen vaststellen dat er daar een lage rente op wordt aangerekend. In bepaalde gevallen is er (afhankelijk van de inkomsten van de aanvragers) zelfs sprake van een rente van 0 procent. Het feit dat er sprake is van een lage rente op dergelijke financieringen zorgt ervoor dat je nog steeds uitzicht blijft houden op een prima rendement evenals op een zo kort mogelijke terugverdientijd.

2. Er wordt maandelijks afbetaald

Wanneer je een groene lening aanvraagt gaat het daarbij in de regel altijd om een lineaire financiering waar periodiek van wordt afbetaald. Dat is een belangrijk gegeven omdat mensen bij geld lenen voor duurzame investeringen graag willen dat de rente in mindering kan worden gebracht op hun belastingen. Dat is perfect mogelijk bij groene of duurzame investeringen, maar dan wel op voorwaarde dat er lineair van het kredietbedrag wordt afgelost. Is dat niet het geval, zoals bij bijvoorbeeld een doorlopend krediet? Dan zal je tot de vaststelling komen dat de rente niet kan worden afgetrokken van je persoonlijke belasting. Let hier dus zeker voor op. Het feit dat er bij groene leningen doorgaans maandelijks wordt afgelost zorgt uiteraard ook voor zeer beperkte risico’s.

3. Je hoeft geen spaargeld aan te spreken

Een derde voordeel verbonden aan het afsluiten van een groene lening heeft te maken met het feit dat er op deze manier geen spaargeld moet worden aangesproken. Voor heel wat mensen geldt dat ze een financiële buffer aanleggen op een spaarrekening. Deze financiële buffer moet ervoor zorgen dat er bepaalde financiële middelen achter de hand worden gehouden voor onvoorziene omstandigheden. Wanneer deze middelen echter aangewend worden voor een investering in bijvoorbeeld zonnepanelen spreekt het voor zich dat de financiële buffer haar doel voorbijschiet. De zeer lage rente die geldt voor groene leningen zorgt ervoor dat je vrij eenvoudig geld kan lenen voor duurzame investeringen zonder dat je daarvoor rekening moet houden met een stevige meerprijs.

Kent groen lenen ook nadelen?

Er zijn met zekerheid een aantal interessante voordelen verbonden aan groen lenen. Zoveel heeft de informatie die je eerder op deze pagina al door hebt kunnen nemen reeds duidelijk gemaakt. Ondanks deze voordelen vallen er toch ook een aantal kanttekeningen te maken bij deze kredietvorm.

De belangrijkste kanttekening die moet worden gemaakt bij het afsluiten van een groene lening heeft te maken met enkele vrij strikte voorwaarden die er doorgaans aan verbonden zijn. Zo kan je bijvoorbeeld niet zomaar investeren in eender wat je maar wenst. Vaak wordt er door de kredietverstrekker dan ook een lijst verstrekt met groene of duurzame investeringen die in aanmerking komen voor de groene financiering die ze aanbieden. Hou er verder ook rekening mee dat er vaak bepaalde beperkingen gelden voor wat de bedragen betreft die geleend kunnen worden.

Alleen lineaire kredieten zijn mogelijk

Ondanks het feit dat lineaire kredietvormen zoals bijvoorbeeld de persoonlijke lening er bekend om staan over een uitstekende populariteit te beschikken moet het gezegd dat niet iedereen hiervoor te vinden is. Er zijn immers ook heel wat mensen die van mening zijn dat de lineaire, vrij strikte kredietvoorwaarden voor hen minder geschikt zijn. Dat kan. In dat geval zou je er eventueel voor kunnen kiezen om een doorlopend krediet af te sluiten voor het financieren van bijvoorbeeld je warmtepomp of andere duurzame investering. Ondanks het feit dat dit wel degelijk een mogelijkheid is moet je er wel rekening mee houden dat de rente op dergelijke leningen een stuk hoger is gelegen. Bovendien is het zoals eerder al vermeld ook niet mogelijk om de rente af te trekken van de belastingen. Hiervoor dient er immers verplicht lineair te worden afgelost van het kredietbedrag.

Is groen lenen interessanter dan huren?

Wanneer je vandaag de dag niet over de financiële middelen beschikt om in één keer jouw groene of duurzame investering te kunnen betalen beschik je over de mogelijkheid om een keuze te maken tussen twee verschillende alternatieven. Het gaat hierbij meer concreet om de onderstaande:

 • Je kan kiezen voor het afsluiten van een groene lening
 • Het is mogelijk om bepaalde installaties zoals zonnepanelen te huren

Ondanks het feit dat beide mogelijkheden over hun eigen, specifieke voordelen beschikken moet het gezegd dat er ook enkele nadelen zijn om rekening mee te houden. Dit geldt zeker voor de situatie waarin je kiest voor zonnepanelen huren. Enkele niet onbelangrijke nadelen waar je hierbij rekening mee moet houden zijn:

 • Het kopen of geld lenen voor zonnepanelen is onder de streep altijd voordeliger
 • Je bent altijd voor een lange(re) periode gebonden aan een huurcontract
 • Bij bepaalde aanbieders stijgt de huurprijs mee met de inflatie
 • Verhuurders kunnen een rentestijging doorberekenen in de huurprijs
 • Je wordt niet of slechts na een lange(re) periode eigenaar van de installatie

De hierboven aangehaalde nadelen zorgen er in de praktijk voor dat groen lenen vaak niet meer dan terecht wordt bestempeld als de betere keuze ten opzichte van huren. Dit overigens niet alleen omdat het voordeliger is, maar ook omdat er meer zekerheid voor bestaat. De stijgende huurprijs waarmee je kan worden geconfronteerd bij het huren van duurzame installaties is bijvoorbeeld geen factor om rekening mee te moeten houden wanneer je een groene lening gaat afsluiten.

Financier ook jouw groene investeringen

Er kan in de praktijk worden vastgesteld dat mensen er steeds vaker voor kiezen om te investeren in duurzame toepassingen. Het kan hierbij dan niet alleen maar gaan om zonnepanelen, maar wat ook te denken van een zonneboiler, een warmtepomp of (betere) isolatie? Het zijn stuk voor stuk zeer interessante investeringen die zorgen voor tal van uiteenlopende voordelen zoals:

 • Je creëert een meerwaarde voor je woning
 • Je kan er een besparing mee realiseren op je vaste kosten
 • Je steekt er het milieu een hart mee onder de riem

Groen lenen voor zonnepanelen evenals voor tal van andere duurzame investeringen zit eveneens stevig in de lift omdat er zeer lage kosten op worden aangerekend. In bepaalde gevallen is het bij de Energiebespaarlening zelfs mogelijk om een renteloze lening af te sluiten. In ieder geval, wil jij ook graag een duurzame meerwaarde kunnen creëren voor jouw woning, maar beschik je daarvoor over onvoldoende financiële middelen? Dan kan een groene lening afsluiten zeker het overwegen waard zijn! Vergelijk wel altijd even grondig welke verschillende mogelijkheden er op dit vlak beschikbaar zijn zodat je uiteindelijk kan kiezen voor de voor jou meest interessante optie.

Zie ook: Minilening, Persoonlijke lening, Doorlopend krediet, Auto financieren, Verbouwing financieren, Vastgoed financieren, Consumptief krediet, Klein bedrag lenen, Snel geld lenen en Goedkoop lenen.