Let op! Geld lenen kost geld

Klein bedrag lenen

Een klein bedrag lenen kan vaak voldoende zijn om alsnog een bepaalde aankoop te kunnen doen. Het is ook best mogelijk dat je een bescheiden bedrag wenst te lenen omdat je jezelf even van wat financiële ademruimte wil voorzien. Alles wat je hierover moet weten ontdek je op deze pagina.

Beste keuze 2024
Saldodipje
 • Bedrag van € 100 tot € 1.800
 • Looptijd van 45 tot 62 dagen
 • Rente van 11,62% tot 12%
 • Geen BKR-toetsing
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 500, Looptijd: 30 dagen, Rentevergoeding: € 4,65, Bedrag incl. rente: € 504,65

Wanneer een klein bedrag lenen?

Snel een klein bedrag lenen kan in veel verschillende situaties interessant zijn. In eerste instantie is dit natuurlijk het geval wanneer je genoodzaakt bent om een grote aankoop of bijvoorbeeld een nieuwe investering te gaan doen. Het spreekt voor zich dat hier in de praktijk steevast bepaalde kosten mee gepaard gaan. De kans is bestaande dat je deze kosten onverwachts voor de kiezen krijgt waardoor je ze niet zomaar kan betalen. Dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Dit hoeft echter in de praktijk (gelukkig maar) geen onoverkomelijk probleem te zijn, in tegendeel. Snel een klein bedrag lenen kan er dan immers voor zorgen dat je de aankoop alsnog zonder probleem kan doen.

Er bestaat echter nog een situatie waarin een klein bedrag lenen zeer belangrijk kan zijn. Het gaat hierbij dan meer bepaald om de situatie waarin je bijvoorbeeld jezelf even wil voorzien van wat (extra) financiële ademruimte. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn wanneer je door hoge kosten aan het einde van de maand onvoldoende financiële middelen overhoudt om bijvoorbeeld nog voeding of andere levensnoodzakelijke zaken aan te kunnen kopen. Ondanks het feit dat het afsluiten van een mini krediet hiervoor niet bepaald ideaal is kan een klein geldbedrag lenen er wel voor zorgen dat je een ergere impact op je financiële situatie kan voorkomen.

Hoe een kleine lening afsluiten?

De meest geprefereerde lening onder mensen is de persoonlijke lening. Bij een klein bedrag lenen blijkt deze kredietvorm echter (net als het doorlopend krediet vaak geen optie te zijn. Dat is het gevolg van het feit dat een dergelijke lening vaak slechts vanaf een bepaald minimumbedrag kan worden afgesloten. Dit bedrag ligt doorgaans heel wat hoger dan degene die je als kleine lening wenst af te sluiten. In ieder geval, ben jij benieuwd naar hoe je een kleine lening kan afsluiten? Wij hebben de drie mogelijkheden hieronder alvast even voor jou op een rijtje gezet.

1. Door middel van een minilening voor particulieren

De eerste optie is de zogenaamde minilening voor particulieren. Geld lenen is bij een klein bedrag het eenvoudigst wanneer je kiest voor het afsluiten van deze kredietvorm. Dat is niet alleen het gevolg van het feit dat je ze kan afsluiten voor vaak eender welk gewenst klein bedrag (tot een maximum van 1.000 of ongeveer 2.000 à 2.500 euro), daarnaast zijn ook de voorwaarden waaraan je dient te voldoen vrij beperkt. Dit gezegd hebbende geldt ook voor deze kleine lening wel degelijk dat je rekening dient te houden met een bepaalde garantstelling.

De minilening is een kredietvorm die snel een klein bedrag lenen vrij eenvoudig mogelijk maakt. Dit gezegd hebbende is het zo dat er zeker niet alleen maar voordelen aan verbonden zijn. Een dergelijke kredietvorm kenmerkt zich immers in de praktijk door een vaak erg beperkte krediettermijn evenals relatief hoge kosten. Snel een klein bedrag aan geld lenen is met deze kredietvorm dus zeker een mogelijkheid, alleen is het niet aan te raden om dit zomaar in eender welke situatie te doen. De kosten kunnen in dat geval namelijk best behoorlijk hoog oplopen bij meerdere kredieten.

2. Door middel van een microfinanciering voor ondernemingen

Wat de minilening is voor particulieren is de microfinanciering voor ondernemingen. Het bedrag waarvoor een dergelijke lening kan worden afgesloten verschilt wel aanzienlijk ten opzichte van de mini lening. Dat is ook logisch aangezien het bij zakelijke kredieten al snel gaat over aanzienlijk hoger gelegen kosten. Ondanks het feit dat er hierbij aldus sprake is van een microfinanciering moet het gezegd dat er toch al snel sprake is van een krediet van ettelijke tienduizenden euro’s.

Vergelijkbaar met de minilening voor particulieren geldt ook voor de microfinanciering voor ondernemingen dat de voorwaarden iets minder strikt zijn dan bij standaard kredieten het geval is. Dit gezegd hebbende neemt dit uiteraard niet weg dat er nog altijd aan bepaalde voorwaarden dient te worden voldaan. Zo zal je nog steeds als onderneming bij een klein bedrag lenen middels een microfinanciering bijvoorbeeld de jaarcijfers van een aantal jaren moeten kunnen voorleggen. Dat geldt overigens ook voor eventuele vereiste omzetcijfers of bijvoorbeeld voor een ondernemingsplan. Hier dien je in de praktijk met zekerheid rekening mee te houden.

3. Door middel van een kleine onderhandse lening

Direct geld lenen is bij een klein bedrag duidelijk een stuk eenvoudiger dan wanneer je een groot bedrag wil gaan lenen door middel van bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Dit gezegd hebbende kan weinig geld lenen nog steeds gepaard gaan met bepaalde voorwaarden waar niet aan kan worden voldaan. Dat is nog niet alles. Bovendien kan er in de praktijk worden vastgesteld dat veel mensen het toch niet helemaal zien zitten om te voldoen aan de voorwaarden van dergelijke kleine financieringen. Geldt dat ook voor jou? Dan bestaat er nog een ander alternatief. Je kan immers ook een kleine, onderhandse lening afsluiten.

Het belangrijkste voordeel verbonden aan een kleine onderhandse lening heeft betrekking tot het feit dat je niet gaat lenen bij een commerciële kredietverstrekker. In plaats daarvan ga je geld lenen bij bijvoorbeeld één van je vrienden of familieleden. Niet alleen resulteert dit vaak in flexibelere voorwaarden, daarnaast liggen ook de kosten die dit met zich meebrengt aanzienlijk lager. Je moet uiteraard wel iemand vinden die bereid is om je tijdelijk even uit de behoeften te helpen.

Verschillende kredietverstrekkers

Ga je een klein bedrag lenen? Dan kan je daarvoor niet alleen een keuze maken tussen verschillende kredietvormen. Daarnaast is er namelijk ook sprake van meerdere kredietverstrekkers waar je een keuze tussen kan maken. Ook deze keuze is er één die ontzettend belangrijk is. Denk bijvoorbeeld maar eens aan mensen die graag een klein bedrag lenen zonder BKR. In ieder geval, de verschillende kredietverstrekkers waar je als potentiële kredietnemer tussen kan kiezen zijn de onderstaande.

1. Een traditionele bank

In eerste instantie is een klein geldbedrag lenen onder voorwaarden mogelijk bij één van de traditionele banken die op de Nederlandse markt zijn terug te vinden. Voor veel mensen zullen deze kredietverstrekkers reeds een goede oplossing kunnen aanbieden. Er zijn echter ook mensen die bij deze banken niet zomaar een lening zullen kunnen bekomen. Dit is bijvoorbeeld het geval in de situatie wanneer je wil kiezen voor een klein bedrag lenen zonder BKR. Nederlandse banken zijn altijd verplicht om een controle of toetsing uit te voeren bij het Bureau Krediet Registratie. Dit geldt eveneens voor kleine(re) bedragen die worden verstrekt aan potentiële kredietnemers.

De mogelijkheden om een klein(er) bedrag te lenen zijn bij traditionele banken doorgaans het minst talrijk aanwezig. Dit betekent concreet dat er vaak slechts een keuze kan worden gemaakt tussen een handvol mogelijkheden. Bovendien geldt voor de kredietvoorwaarden bij banken dat ze doorgaans het strengst zijn. Steeds vaker is het dan ook zo dat potentiële kredietnemers de keuze maken om een beroep te doen op de diensten van een alternatieve financiële instelling.

2. Een alternatieve financiële instelling

Bovenstaande brengt ons meteen bij de tweede optie. Een klein bedrag lenen als particulier, maar ook als bedrijf kan bijvoorbeeld eveneens gebeuren bij een alternatieve financiële instelling. Het is bij deze financiële instellingen dat je er bijvoorbeeld voor kan kiezen om een standaard minilening, maar ook om een zogenaamd flitskrediet aan te vragen. Voor deze laatste geldt dat ze het doorgaans mogelijk maakt om direct een klein bedrag op je bankrekening te kunnen ontvangen. Bovendien geldt voor deze kredietvorm dat de voorwaarden doorgaans ook het meest flexibel zijn.

Bovenstaande voordelen zorgen ervoor dat veel mensen tegenwoordig voor een klein bedrag lenen een beroep doen op de mogelijkheden van een alternatieve financiële instelling. Dit gezegd hebbende moet er toch ook stil worden gestaan bij de mogelijke nadelen die daaraan verbonden zijn. Een klein bedrag lenen bij een alternatieve financiële instelling brengt bijvoorbeeld niet alleen hogere kosten met zich mee, daarnaast kan ook de looptijd erg beperkt uitvallen. Voordat je een klein bedrag gaat lenen bij een dergelijke kredietverstrekker is het dus erg belangrijk om hier bij stil te blijven staan.

3. Een persoonlijke kredietverstrekker

Eerder op deze pagina hebben we je al kennis laten maken met de kleine onderhandse lening die kan worden afgesloten. Voor deze kredietvorm geldt dat je er geen beroep voor hoeft te doen op de diensten van een traditionele of een alternatieve financiële instelling. In plaats daarvan kies je er bij deze kredietvorm voor om geld te gaan lenen bij een bevriende kredietverstrekker. Het kan hierbij dan gaan om iemand uit je vriendenkring of uit je familie. Kies je ervoor om op deze manier geld te lenen? Hou het dan zeker en vast niet alleen maar bij de mondelinge afspraken, maar zorg ervoor dat alle afspraken ook in een schriftelijke onderhandse overeenkomst worden gegoten. Op deze manier is het altijd mogelijk om vervelende problemen te voorkomen.

Klein bedrag lenen zonder garantsteller

Veel mensen zijn op zoek naar mogelijkheden met betrekking tot een klein bedrag lenen zonder garantsteller. Dit betekent dat men zelf niet garant wil staan voor de lening die ze gaan afsluiten. Dat is een complexe situatie. In alle gevallen is het namelijk zo dat een kredietverstrekker in Nederland een garantstelling zal vereisen. Dit klinkt natuurlijk als een groot probleem, maar dat hoeft het niet per definitie te zijn. Je zou er namelijk ook voor kunnen kiezen om iemand anders aan te duiden als garantsteller. Dit kan bijvoorbeeld een vriend, maar ook een familielid zijn. Van belang is uiteraard wel om dit op voorhand even grondig te bespreken met de persoon in kwestie. Het spreekt immers voor zich dat hij of zij hier wel diens goedkeuring voor moet geven voordat dit kan gebeuren.

Wat wanneer je echter geen persoon kent die bereid is om op te treden als garantsteller voor jouw financiering? In dat geval kan het afsluiten van je kleine lening alsnog in het gedrang komen, of niet? Zelfs in die vervelende situatie bestaat er nog een oplossing die je kan trachten te benutten. Het is namelijk zo dat je er ook voor kan kiezen om een verzekering garantstelling af te sluiten. In dit geval wordt ervoor gekozen om een beroep te doen op de diensten van een professionele garantsteller. De kredietverstrekker is op deze manier altijd verzekerd van terugbetaling waardoor de aangevraagde minilening je zonder probleem worden verstrekt. Let op, dit brengt extra kosten met zich mee.

Een klein bedrag lenen zonder gedoe? Het kan!

Eerder op deze pagina hebben we al aangehaald dat een klein bedrag lenen op verschillende manieren kan gebeuren. Vaak is het zo dat potentiële kredietnemers het vermoeden hebben dat dit altijd gebeurt door middel van een standaard mini krediet. Dat is niet altijd het geval, in tegendeel. Zo maken we bijvoorbeeld een onderscheid tussen:

 • De standaard minilening voor particulieren
 • De speciale flitskredieten voor particulieren
 • De microfinancieringen voor ondernemingen

Wil je snel een klein bedrag lenen zonder gedoe als particulier? Dan kan je daarvoor het best kijken naar één van de flitskredieten die worden aangeboden. Eigenlijk kunnen deze kredieten worden bestempeld als een soort van variant op de traditionele minilening. Dit betekent concreet dat ze:

 • Kan worden afgesloten voor uiteenlopende, kleine bedragen
 • Bijzonder eenvoudig online kan worden aangevraagd
 • Doorgaans altijd binnen de 24 uur een uitbetaling weet te realiseren
 • Ook kan worden afgesloten door potentiële kredietnemers met een BKR codering

Ondanks het feit dat een klein bedrag lenen in de praktijk op tal van verschillende manieren mogelijk is moet het gezegd dat er niet altijd even snel tot uitbetaling over wordt gegaan. Hoe snel er een uitbetaling plaats kan vinden is vaak ook afhankelijk van het bedrag dat men wenst te lenen. Hoe groter het aangevraagde kredietbedrag des te langer de aanvraagperiode in beslag kan nemen.

Een klein bedrag lenen met uitkering

In het verleden was het zo dat geld lenen met een uitkering vaak niet tot de mogelijkheden behoorde. Nog steeds is het zo dat traditionele kredietverstrekkers (aldus de Nederlandse banken) hier niet voor staan te springen. Dit gezegd hebbende is het zeker wel zo dat er sprake is van een aantal mogelijkheden. De mogelijkheden die worden aangeboden worden bovendien ook steeds uitgebreider. Bij het bekijken van de mogelijkheden die er bestaan om een krediet af te kunnen sluiten is het in de praktijk wel van belang om stil te blijven staan bij het type uitkering. Wat dit betreft maken we in de praktijk namelijk een onderscheid tussen de volgende mogelijkheden:

 • De werklozenuitkering of WW uitkering
 • De AOW- of pensioenuitkering
 • De bijstandsuitkering
 • De Wajonguitkering

Bij het aanvragen van een lening is het zo dat de kredietverstrekker in kwestie altijd zal kijken naar de stabiliteit van de uitkering welke wordt ontvangen. Is er sprake van een stabiele uitkering zoals bijvoorbeeld het geval is bij de Wajonguitkering? Dan wordt deze dus zeker mee in oogbeschouwing genomen bij het evalueren van een kredietaanvraag. Dat geldt dan weer niet voor de bijstandsuitkering. Deze wordt door kredietverstrekkers dan ook niet mee opgenomen in de overweging die wordt gemaakt om een bepaalde kredietaanvraag goed te keuren of niet.

Wel mogelijk met een flitskrediet

Snel een klein bedrag lenen met uitkering is in de praktijk wel vaak mogelijk met een flitskrediet. Dat is het gevolg van het feit dat een dergelijke lening doorgaans wordt afgesloten voor een looptijd van 30 tot bijvoorbeeld 45 dagen. Binnen deze periode zal de hoogte van de uitkering die je ontvangt niet komen te veranderen. Dit gezegd hebbende is het wel van cruciaal belang om op dit vlak stil te blijven staan bij de eisen van de kredietverstrekker in kwestie. Deze kunnen immers in de praktijk verschillen.

Ga je een klein bedrag lenen met uitkering door middel van een flitskrediet? Hou dan zeker niet alleen rekening met de looptijd van het krediet, maar besteed ook de nodige aandacht aan het bedrag dat je maximaal kan lenen. Dit bedrag wordt immers niet zelden beperkt tot 1.000 euro. Het bedrag dat je op deze manier met een uitkering kan lenen mag dan dus vrij beperkt zijn, dit neemt niet weg dat dit voor veel mensen een potentieel interessante oplossing kan zijn.

Voordelen van een klein bedrag lenen

Een klein geldbedrag lenen brengt in de praktijk een aantal niet onbelangrijke voordelen met zich mee. Het merendeel van deze voordelen hebben we uiteraard reeds aangegeven verspreid over deze pagina. Dit gezegd hebbende kunnen veel mensen het wenselijk vinden om even een goed beeld geschetst te krijgen van alle voordelen in één handig overzicht. Geldt dat ook voor jou? Je ontdekt de belangrijkste voordelen die verbonden zijn aan een klein bedrag lenen meteen hieronder:

 • Je krijgt doorgaans te maken met slechts vrij beperkte voorwaarden
 • Het gewenste kredietbedrag kan doorgaans erg snel op je bankrekening worden uitbetaald
 • Een klein bedrag lenen kan vervelende kosten voor laattijdige betalingen voorkomen
 • Een klein geldbedrag lenen met BKR behoort (soms) eveneens tot de mogelijkheden

Vaak worden mensen geconfronteerd met een situatie die plots onverwachte hoge kosten met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een koelkast die het plots voor bekeken houdt. Het spreekt voor zich dat het aanschaffen van een nieuwe koelkast niet onaanzienlijke kosten met zich meebrengt die nagenoeg instant moeten worden gemaakt. De aankoop van een koelkast kan immers in de praktijk uiteraard niet worden uitgesteld. Dit is slechts één van de voorbeelden van situaties waarin een klein bedrag lenen jou (op z’n minst tijdelijk) uit de behoeften kan helpen.

Welke nadelen zijn eraan verbonden?

Een klein bedrag lenen kan in verschillende situaties dus zeker en vast interessant zijn om op z’n minst te gaan overwegen. Dit gezegd hebbende mag je ook niet blind zijn voor de potentiële nadelen welke hieraan verbonden zijn. Deze nadelen hebben concreet betrekking tot:

 • De korte looptijd waar dergelijke leningen over beschikken
 • De hoge kosten die vaak zijn verbonden aan een klein geldbedrag lenen

Voor veel mensen die kiezen voor snel een klein bedrag lenen geldt dat ze genoodzaakt zijn om dat te doen omdat ze bijvoorbeeld tijdelijk met financiële problemen te maken hebben. Het laatste waar je dan op zit te wachten zijn torenhoge kosten die bovendien ook nog eens binnen een relatief korte periode betaald dienen te worden. Voordat je op een bepaalde manier een klein geldbedrag gaat lenen is het dan ook altijd een interessante keuze om even goed alle verschillende mogelijkheden die op de markt zijn terug te vinden tegenover elkaar af te wegen. Alleen op die manier zal je finaal kiezen voor de voor jou meest interessante en bovendien ook meest voordelige kleine lening.

Zie ook: Minilening, Consumptief krediet, Snel geld lenen, Goedkoop lenen en Duurzaam lenen.

Handige links: 4 vragen over een BKR-registratie.