Let op! Geld lenen kost geld

Consumptief krediet

Consumptief krediet is eigenlijk de verzamelnaam voor alle vormen van geld lenen die worden aangeboden voor consumenten. Denk hierbij dus niet alleen aan de persoonlijke lening, maar ook aan (uitgestelde) betalingen die gebeuren met een creditcard. Je komt er hier alles over te weten.

Beste keuze 2024
Santander
 • Leenbedrag van € 1.000 tot € 50.000
 • Looptijd van 24 tot 120 maanden
 • Rente van 5,7% tot 10% per jaar
 • BKR-toetsing
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 50.000, Looptijd: 60 maanden, Rentepercentage: 7,8%, Maandbedrag: € 1.003, Bedrag incl. rente: € 60.163

Tweede plaats
KredietSpotter
 • Leenbedrag van € 1.500 tot € 250.000
 • Looptijd van 6 tot 120 maanden
 • Rente vanaf 6,6% per jaar
 • BKR-toetsing
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 50.000, Looptijd: 60 maanden, Rentepercentage: 6,6%, Maandbedrag: € 976,15, Bedrag incl. rente: € 58.569

Derde plaats
De Nederlandse Kredietmaatschappij
 • Leenbedrag van € 5.000 tot € 150.000
 • Looptijd van 120 tot 120 maanden
 • Rente van 6,1% tot 9,7% per jaar
 • BKR-toetsing
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 50.000, Looptijd: 60 maanden, Rentepercentage: 7,9%, Maandbedrag: € 1.005, Bedrag incl. rente: € 60.296

Wat is een consumptief krediet?

Een consumptief krediet is niet zomaar één specifiek krediet. In plaats daarvan is het de verzamelnaam voor verschillende kredietvormen die worden aangeboden aan consumenten. We maken binnen de kredietmarkt eigenlijk een onderscheid tussen twee soorten kredieten, namelijk:

 • De consumptieve kredieten
 • De zakelijke kredieten

Voor deze eerste geldt dus dat ze alle leningen omvatten die aangevraagd kunnen worden door consumenten of particulieren. Voor deze tweede geldt dat ze alle zakelijke kredieten omvatten. Het gaat hierbij dan zowel om standaard kredieten als om bijvoorbeeld zakelijke hypotheken.

In de praktijk kan er worden gesteld dat alle vormen van geld lenen, maar ook van uitgesteld betalen onder de noemer van het consumptief krediet vallen. Dit betekent dan ook concreet dat dit niet alleen geldt voor echte vormen van geld lenen, maar ook voor bijvoorbeeld het geld dat je in het rood staat op je creditcard. Ook dit is dan ook iets waar je beslist rekening mee moet houden.

Diverse vormen van consumptief krediet

Wanneer je, je gaat verdiepen in de financiële markt zal je tot de vaststelling komen dat er daarop sprake is van verschillende vormen van consumptief krediet. Vaak wordt gedacht dat deze benaming gewoon een alternatief vormt voor de persoonlijke lening. Dat is niet zo. Ondanks het feit dat ook persoonlijke leningen onder deze noemer vallen moet het gezegd dat er in de praktijk ook nog heel wat andere consumptieve financieringen onder gerangschikt worden. Onder deze noemer vallen dan ook meer concreet (onder meer) de kredietvormen die je hieronder terug kan vinden:

 • Een persoonlijke lening die wordt afgesloten
 • In het rood staan op je bankrekening
 • Een bepaalde creditcardschuld hebben
 • Een aankoop die gebeurt op afbetaling
 • Een financial lease

Bovenstaand overzicht maakt eigenlijk duidelijk dat, van zodra er sprake is van een persoonlijke schuld, er ook sprake is van een consumptieve lening. Je hoeft ervoor dus niet eens echt een krediet af te sluiten. Ook wanneer je gedurende enige tijd in het rood staat op je bankrekening is er sprake van een bepaalde schuld tegenover de bank en zal deze bijgevolg (inclusief kosten) moeten worden terugbetaald. Ook dit is dus een voorbeeld van een consumptief krediet. De verschillende varianten waar dit type krediet in voorkomt op de markt bespreken we nog uitgebreid hieronder.

Geld lenen met een persoonlijke lening

De bekendste consumptieve lening waar je in de praktijk voor kan kiezen is ongetwijfeld de persoonlijke lening. Deze kredietvorm biedt particulieren of consumenten de mogelijkheid om geld te lenen voor een bepaalde persoonlijke aankoop of investering die men wenst te doen. Ben je tijdelijk op zoek naar meer financiële ademruimte? Ook in dat geval kan deze lening je daar mogelijks bij helpen. De belangrijkste voordelen waar je hierbij op kan rekenen zijn de onderstaande:

 • Het kredietbedrag wordt elke maand en dus lineair afgelost
 • De rente op dit consumptief krediet staat erom bekend zeer beperkt te zijn
 • Omdat er maandelijks wordt afgelost is het risico vrij beperkt
 • De kredieteisen voor de persoonlijke lening zijn in de praktijk vaak vrij toegankelijk

Ondanks de hierboven aangehaalde voordelen moet het gezegd dat in de praktijk toch lang niet alle (potentiële) kredietnemers kiezen voor het afsluiten van dit type consumptief krediet. Dat is het gevolg van het feit dat er vrij strikte voorwaarden aan verbonden zijn. Dit betekent meer concreet dat er geen al afbetaalde bedragen terug kunnen worden opgevraagd zoals wel kan bij een doorlopend krediet. Bovendien zijn vroegtijdige extra aflossingen ook niet altijd mogelijk. Worden deze wel aangeboden? Hou er dan rekening mee dat er hier mogelijks extra kosten mee gepaard zullen gaan. Ondanks deze nadelen blijft de persoonlijke lening sinds jaar en dag erg populair.

Persoonlijke schulden op een creditcard

Een andere vorm van consumptief krediet heeft betrekking tot de schulden waarvan sprake is op een persoonlijke creditcard. Deze schuld kan op verschillende manieren ontstaan, namelijk:

 • Door het doen van (online) kopen met je creditcard
 • Door geldafhalingen die gebeuren met de kaart

Wanneer je een creditcard aanvraagt bij de bank is er altijd sprake van een bepaalde limiet. Bovendien kunnen er door de uitgevende bank verschillende kosten in rekening worden gebracht. Denk hierbij niet alleen aan een vaste kost per jaar voor de creditcard, maar wat bovendien ook te denken van de rente en de vergoedingen voor geldafhalingen? De kosten die worden gemaakt bij het gebruik van een creditcard liggen in de praktijk aanzienlijk hoger in vergelijking met de kosten die gelden op bijvoorbeeld persoonlijke leningen. Dit is zeker een belangrijk punt om rekening mee te houden.

Rood staan op je bankrekening

Eerder op deze pagina hebben we al aangegeven dat elke vorm van geld verschuldigd zijn als particulier of consument valt onder de noemer van het consumptief krediet. Dat geldt bijgevolg niet alleen maar voor de opnames of openstaande schulden op een creditcard, maar ook voor de bedragen die je op een bepaald moment mogelijks in het rood staat op je bankrekening.

De consumptief krediet rente waar in de praktijk sprake van is staat erom bekend zeer voordelig te zijn. Dat kan ook zo zijn, althans wanneer er geld wordt geleend door middel van een persoonlijke lening. Is er sprake van geldopnames die gebeuren met een creditcard of is er sprake van rood staan op je bankrekening? Dan ligt die rente ontzettend hoog. Voor rood staan op een bankrekening brengen verschillende banken zelfs de hoogst mogelijke rente in rekening.

Kopen die gebeuren op afbetaling

Tal van verschillende (web)winkels bieden hun particuliere klanten vandaag de dag de mogelijkheid om grote(re) kopen in termijnen te betalen. Wanneer je kiest voor dit type van consumptief krediet krijg je te maken met de twee traditionele bedragen die moeten worden betaald. Het gaat hierbij dan meer concreet om de onderstaande twee bedragen:

 • De aflossing die moet gebeuren van het kredietbedrag
 • De rente die is verschuldigd voor de aankoop in termijnen

In zeldzame gevallen is het zo dat winkels bij wijze van promotie of aanbieding een 0% financiering aanbieden. Dit gezegd hebbende is het zo dat er in dit geval zomaar sprake kan zijn van een (vrij hoog gelegen) dossierkost. Deze kost dient éénmalig te worden betaald, maar zorgt er dus voor dat de uiteindelijke aankoopprijs van het artikel of het toestel die je wenst te kopen alsnog hoger zal komen te liggen dan wanneer je ze gewoon in één keer zou betalen. Ook voor eender welke vorm van consumptief krediet geldt dan ook in de praktijk dat er nooit zoiets bestaat als gratis geld.

Het afsluiten van een financial lease

De financial lease was in het verleden een financieel product dat lange tijd uitsluitend was voorbehouden voor zakelijke partijen. Vandaag de dag is dat niet langer het geval. Bij het afsluiten van een dergelijke overeenkomst is er sprake van een (vaste) maandelijkse betaling die moet worden uitgevoerd aan het leasingbedrijf. Omdat je direct de economische eigenaar wordt van het voertuig dien je rekening te houden met het feit dat:

 • De overige kosten zoals onderhoud, de verzekering, etc. voor jouw rekening zijn
 • Er een BKR-registratie zal gebeuren

Na afloop van de looptijd van de financial leaseovereenkomst is het zo dat de auto volledig jouw eigendom wordt. Het zogenaamde restwaarderisico wordt bijgevolg aldus gedragen door de leasingnemer. Verkoop je het voertuig na afloop van de leaseovereenkomst? Dan is de verkoopopbrengst uiteraard voor jou. Op zich verschilt het afsluiten van een financial lease voor particulieren in de praktijk dus vrij weinig ten opzichte van het afsluiten van een klassieke autolening.

De voordelen van een consumptief krediet

Het consumptief krediet is door de jaren heen ontzettend populair geworden. Dat is het gevolg van het feit dat ze op meerdere manieren een niet onbelangrijke meerwaarde weet te bieden. In eerste instantie maakt ze het bijvoorbeeld mogelijk om jezelf even te voorzien van wat meer financiële middelen wanneer het tijdelijk allemaal wat moeilijker gaat. Dat is echter niet alles. Bovendien is het namelijk eveneens zo dat je op deze manier een grote, essentiële aankoop of investering die moet gebeuren kan spreiden in de tijd. Op deze manier hoef je bijvoorbeeld niet in te boeten op vlak van woon- of leefcomfort wanneer er iets plots blijkt stuk te gaan. Wil je graag meer te weten komen over de voordelen verbonden aan consumptieve financieringen? Je ontdekt ze allemaal hieronder!

1. Je kan jezelf extra financiële ademruimte bieden

Voor elke consument of particulier geldt dat hij of zij op een bepaald ogenblik geconfronteerd kan worden met een financiële opdoffer. Een dergelijke opdoffer kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je even aan het einde van de maand over onvoldoende financiële middelen beschikt om de laatste kosten te kunnen betalen. Dat is natuurlijk geweldig vervelend. Een consumptieve lening maakt het mogelijk om bijvoorbeeld even geld op te vragen met een creditcard waardoor je jezelf tot de volgende maand wat extra financiële ademruimte kan verschaffen. Let wel, het spreekt voor zich dat dit bedrag in de komende maand wel voor handen zal moeten zijn wanneer ze van je bankrekening wordt afgeboekt. Anders zal je immers met nog meer kosten worden geconfronteerd.

2. Grote kopen kan je gespreid afbetalen

Misschien wel het belangrijkste voordeel welke consumptieve financieringen weten te bieden is terug te vinden in het feit dat je hiermee een grote aankoop in verschillende termijnen kan afbetalen. Gaat je koelkast stuk? Dan zal je er al snel rekening mee moeten houden dat je een behoorlijk bedrag zal moeten investeren voor wat de aankoop van een nieuw exemplaar betreft. Het spreekt immers voor zich dat je niet zonder koelkast kan komen te zitten in je woning. Lang niet iedereen heeft zomaar voldoende financiële middelen ter beschikking om zo’n grote aankoop uit de hand te kunnen doen. Geldt dat ook voor jou? Dan kan een consumptieve lening je daar perfect bij helpen. Op deze manier kan je alsnog snel een nieuwe koelkast aanschaffen die je vervolgens in termijnen gaat afbetalen.

3. Consumptief geld lenen hoeft niet duur te zijn

Het afsluiten van een consumptieve lening staat erom bekend erg duur te zijn. Dat is echter niet altijd het geval. De rente op een consumptief krediet kan zelfs in de praktijk ontzettend laag zijn gelegen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een persoonlijke lening die wordt afgesloten. De voorwaarden die hiervoor gelden mogen dan ontzettend strikt en lineair zijn, daar staat tegenover dat ze er wel voor zorgen dat dit één van de veiligste en tevens ook meest voordelige kredieten is voor particulieren op de markt. In ieder geval, ondanks het feit dat consumptief geld lenen in de praktijk zeker duur kan uitvallen hoeft dat dus absoluut niet altijd het geval te zijn.

De nadelen van een consumptieve lening

Het afsluiten van een consumptieve lening kent in de praktijk duidelijk een aantal niet onbelangrijke voordelen. Dit gezegd hebbende zou het niet verstandig zijn om niet ook even stil te blijven staan bij de potentiële nadelen waarmee je kan worden geconfronteerd. Die zijn er namelijk ook.

Het belangrijkste nadeel van een consumptieve lening heeft te maken met het feit dat je op deze manier zomaar geconfronteerd kan worden met vrij stevige kosten. Daarnaast is het eenvoudige karakter waar consumptieve financieringen over beschikken één van de belangrijkste oorzaken van mensen die in de problemen komen met de verschillende schulden die ze hebben opgebouwd. Een schuld veroorzaakt door een consumptief krediet bestaat immers in verschillende gedaanten:

 • Onder de vorm van een afgesloten, echte lening
 • Onder de vorm van een opgebouwde creditcardschuld
 • Onder de vorm van een debetstand op je bankrekening

Zorg er bij het afsluiten van consumptieve financieringen in de praktijk te allen tijde voor dat je een goed zicht blijft hebben op de exacte schulden waarover je beschikt. Enkel en alleen op die manier voorkom je immers dat je op een zeker ogenblik in de financiële problemen zal geraken.

Conclusie, interessant of niet?

Er wordt in de praktijk, zeker vandaag de dag, al vrij snel aangegeven dat het afsluiten van een consumptief krediet eigenlijk helemaal niet interessant is. De vaak vrij hoog oplopende kosten waarvan sprake kan zijn vormen op dit vlak een belangrijk punt waar vaak naar wordt verwezen.

Ondanks het feit dat er bij consumptieve financieringen zeker en vast sprake kan zijn van een vrij hoog gelegen rente moet het gezegd dat dit zeker niet altijd zo is. Neem nu bijvoorbeeld de persoonlijke lening. Het betreft hier een lekker lineaire kredietvorm die zich kenmerkt door zeer laag gelegen kosten. Bovendien biedt ze dankzij het lineaire aspect ook erg veel zekerheid. Het afsluiten van een consumptieve lening hoeft dus zeker niet per definitie altijd ontzettend duur te zijn. Goed de verschillende mogelijkheden tegenover elkaar afwegen is echter zeker en vast van belang.

Los van de nadelen waar je (mogelijks) rekening mee dient te houden is het in de praktijk eveneens zo dat er aandacht moet worden besteed aan de precieze mogelijkheden waar mensen op financieel vlak over beschikken. Niet iedereen heeft bij het stuk gaan van de wasmachine of de koelkast zomaar de mogelijkheid om deze meteen met eigen financiële middelen te laten vervangen. Het consumptief krediet zorgt er in een dergelijke situatie voor dat er altijd een interessant alternatief voor handen is.

Besparen? Dat betekent vergelijken!

In de hierboven terug te vinden conclusie hebben we al aangegeven dat consumptieve kredieten over sterk uiteenlopende kosten kunnen beschikken. Als je niet alleen wil verzekerd zijn van de interessantste tarieven, maar ook van de best bij jou passende voorwaarden is het altijd meer dan een aanrader om een grondige vergelijking uit te gaan voeren tussen de diverse mogelijkheden die op de markt zijn terug te vinden. Op deze manier kan je vaak meteen voor jouzelf bepalen welke van de aangeboden consumptieve financieringen nu echt voor jou de interessantste keuze is.

Zie ook: Minilening, Persoonlijke lening, Doorlopend krediet, Auto financieren, Verbouwing financieren, Vastgoed financieren, Klein bedrag lenen, Snel geld lenen, Goedkoop lenen en Duurzaam lenen.

Handige links: Geen krediet vanwege een BKR-registratie? Zo zit dat en Consumptief krediet.