Let op! Geld lenen kost geld

Lening oversluiten

Tijdens ons leven kiezen we er als mensen vaak voor om geld te lenen. Het afsluiten van een lening kan omwille van verschillende redenen gebeuren. Wanneer je verschillende kleine leningen hebt lopen kunnen de kosten vaak hoog oplopen. Je lening oversluiten kan dan een oplossing bieden.

Beste keuze 2024
Santander
 • Leenbedrag van € 1.000 tot € 50.000
 • Looptijd van 24 tot 120 maanden
 • Rente van 5,7% tot 10% per jaar
 • BKR-toetsing
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 50.000, Looptijd: 60 maanden, Rentepercentage: 7,8%, Maandbedrag: € 1.003, Bedrag incl. rente: € 60.163

Tweede plaats
KredietSpotter
 • Leenbedrag van € 1.500 tot € 250.000
 • Looptijd van 6 tot 120 maanden
 • Rente vanaf 6,6% per jaar
 • BKR-toetsing
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 50.000, Looptijd: 60 maanden, Rentepercentage: 6,6%, Maandbedrag: € 976,15, Bedrag incl. rente: € 58.569

Derde plaats
De Nederlandse Kredietmaatschappij
 • Leenbedrag van € 5.000 tot € 150.000
 • Looptijd van 120 tot 120 maanden
 • Rente van 6,1% tot 9,7% per jaar
 • BKR-toetsing
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 50.000, Looptijd: 60 maanden, Rentepercentage: 7,9%, Maandbedrag: € 1.005, Bedrag incl. rente: € 60.296

Een lening oversluiten, wat is het?

Vandaag de dag kan er worden vastgesteld dat we als mensen heel wat meer leningen afsluiten in vergelijking met vroeger. Op zich hoeft dat niet meteen een groot probleem te zijn, zolang je de leningen uiteraard maar kan blijven betalen. Dit gezegd hebbende brengt het afsluiten van een groot aantal leningen in de praktijk twee concrete nadelen met zich mee, namelijk:

 • Het wordt onoverzichtelijk welke leningen je nu precies hebt lopen
 • De kosten die je per lening krijgt aangerekend liggen vaak bovengemiddeld hoog

Omwille van bovenstaande redenen kan het in de praktijk de moeite waard zijn om je leningen oversluiten te overwegen. Bij het oversluiten is het zo dat er in de praktijk twee verschillende zaken kunnen gebeuren. Het gaat hierbij meer bepaald om de volgende:

 • Er kunnen verschillende leningen samen worden gevoegd tot één enkel krediet
 • Er kan worden gekozen voor een andere kredietvorm dan de bestaande

Het uiteindelijke doel bij een lening oversluiten is dus niet alleen om ervoor te zorgen dat je kan rekenen op een financieel voordeel, daarnaast zal je ook een praktisch voordeel ervaren doordat je niet langer een groot aantal verschillende premies dient te betalen elke maand.

Wanneer je leningen oversluiten?

Laat ons om te beginnen eerst even kijken naar wanneer leningen oversluiten in de praktijk nu wel en vooral wanneer het niet interessant is. In de praktijk komt het ontzettend vaak voor dat mensen beschikken over een groot aantal verschillende leningen. Niet zelden gaat het hierbij onder meer om kleine(re) consumentenleningen. Voor dergelijke leningen geldt dat ze er bekend om staan vaak over een stevige rentevoet te beschikken. Dit zorgt ervoor dat de totale kosten flink kunnen oplopen. Je leningen oversluiten kan ervoor zorgen dat je in plaats van vele kleine kosten nog maar één voordeligere rentevoet moet betalen. Het financieel voordeel is dan ook vaak aanzienlijk.

Voor heel wat kredietnemers geldt dat ze niet alleen willen kiezen voor hun leningen oversluiten omdat ze op die manier kunnen besparen. Ook het praktische voordeel dat dit met zich meebrengt is namelijk niet te onderschatten. Wanneer je tien verschillende leningen hebt lopen betekent dit immers dat je elke maand tien verschillende afbetalingen moet gaan doen. Het papierwerk dat hiermee gepaard gaat is natuurlijk aanzienlijk te noemen. Bij leningen oversluiten is het zo dat je van tien afbetalingen naar nog slechts één afbetaling gaat. Dit is praktisch uiteraard veel interessanter.

Hoe werkt het oversluiten precies?

Wil je graag je lening oversluiten? Dan spreekt het voor zich dat je graag precies zal willen weten hoe je hiervoor te werk moet gaan. Op dit vlak zijn er verschillende zaken waar je aandacht aan moet besteden. Het gaat hierbij dan meer bepaald om de onderstaande:

 • Verzamel de informatie over alle kredieten waarover je beschikt
 • Controleer de geldende kredietvoorwaarden van de bestaande leningen
 • Ga op zoek naar een geschikte financiële instelling om je leningen bij te oversluiten

In de praktijk wordt niet zelden door mensen aangegeven dat het altijd interessant is om je bestaande leningen te oversluiten. Ondanks het feit dat, dat in het merendeel van de gevallen inderdaad het geval blijkt te zijn is dat zeker niet altijd juist, in tegendeel. In bepaalde gevallen is het namelijk in de praktijk zo dat je er rekening mee moet houden dat er hoge kosten verbonden kunnen zijn aan het vroegtijdig beëindigen van de bestaande financieringen. Hier moet je altijd voor opletten.

Pas wanneer je, je een goed beeld hebt gevormd van de bestaande kosten die je moet betalen op je kredieten en wanneer je, je grondig hebt verdiept in de geldende kredietvoorwaarden is het mogelijk om voor jezelf te bepalen bij welke kredietverstrekker het oversluiten mogelijks interessant kan zijn. Je lening oversluiten vergelijken is dan dus het volgende wat moet gebeuren. Door het uitvoeren van een objectieve vergelijking kan je een goed beeld krijgen van de kredietverstrekkers die je kunnen voorzien van de meest interessante oplossing voor jouw situatie.

Kan je een lening oversluiten en bijlenen?

In het merendeel van de gevallen kijken mensen in de richting van een lening oversluiten wanneer men veel lopende kredieten heeft die niet alleen praktisch oninteressant zijn, maar bovendien ook gewoon veel te duur uitvallen. Dit gezegd hebbende is er nog een situatie waarin men het oversluiten van een bestaande lening kan overwegen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het geval waarin je van plan bent om bij te gaan lenen. Het is bijvoorbeeld best mogelijk dat je voor een nieuwe investering of aankoop wil gaan lenen terwijl je bestaande kredieten nog niet volledig zijn afgelost.

In bovenstaande situatie stellen veel mensen zich vaak (geheel terecht overigens) de vraag of een lening oversluiten en verhogen tegelijkertijd een mogelijkheid is of niet. Dat kan zeker het geval zijn. Dit gezegd hebbende dien je er wel rekening mee te houden dat er in deze situatie verschillende aandachtspunten zijn waar je bij stil moet blijven staan. Van belang is bijvoorbeeld vooral om te kijken of het extra kredietbedrag dat je wenst te lenen nog wel past binnen de mogelijkheden van je financiële situatie. Wat dit betreft verschilt een bestaande lening oversluiten en bijlenen dan ook niet van het afsluiten van een volledig nieuwe lening. Er zal door de kredietverstrekker dus altijd een controle van je financiële situatie worden uitgevoerd. Sta hier wel zeker en vast bij stil.

Persoonlijke lening oversluiten

Heb je één of meerdere persoonlijke leningen die je graag zou willen oversluiten? Dat kan! Bij een persoonlijke lening oversluiten is het ontzettend belangrijk om je even te verdiepen in de geldende kredietvoorwaarden. Voor deze voorwaarden geldt dat ze er bekend om staan ontzettend strikt te zijn. Dat zorgt ervoor dat je deze lening in de praktijk doorgaans wat minder eenvoudig kan oversluiten in vergelijking met bijvoorbeeld het meer flexibele doorlopend krediet. Kan je jouw persoonlijke lening oversluiten? Let dan altijd op de kosten die gepaard gaan met de opzegging van je bestaande krediet. Alleen zo kan je immers bepalen of het oversluiten de moeite waard is of niet.

Ga je jouw persoonlijke lening oversluiten? Stel jezelf dan altijd de vraag of je graag nog steeds wil beschikken over een krediet welke zich kenmerkt door zeer lineaire voorwaarden of niet. Voor heel wat mensen geldt immers dat ze van de gelegenheid gebruikmaken om hun lineaire persoonlijke lening om te zetten naar een wat meer flexibel doorlopend krediet. Let er wel voor op dat de voorwaarden verbonden aan deze laatste iets anders kunnen zijn dan bij een persoonlijke lening. De waarborgen die je hiervoor moet kunnen geven kunnen dan ook als gevolg van de flexibelere voorwaarden een stukje strenger zijn. Dit is zeker een niet onbelangrijk aandachtspunt.

Doorlopend krediet oversluiten

Ook een doorlopend krediet oversluiten behoort tot de mogelijkheden. Voor deze kredietvorm geldt dat ze er in de praktijk bekend om staat doorgaans een flink stuk flexibeler te zijn in vergelijking met de persoonlijke lening. Deze flexibiliteit zorgt er niet alleen voor dat je eenvoudig meer kan aflossen dan oorspronkelijk werd overeengekomen, daarnaast kan je ook reeds afbetaalde bedragen terug opvragen. Zelfs de einddatum van deze lening ligt in de praktijk niet vast.

Een doorlopend krediet oversluiten is omwille van de in de basis reeds aanzienlijk flexibelere voorwaarden doorgaans een stuk eenvoudiger. Dit gezegd hebbende is het wel van belang om er bij stil te blijven staan dat er ook in dit geval kosten aangerekend kunnen worden door de huidige kredietverstrekker voor contractbreuk. Dit niet in het minst wanneer je de keuze maakt om de lening te gaan oversluiten bij een andere kredietverstrekker. Ook is het bij een doorlopend krediet oversluiten uiteraard zo dat je jezelf kan afvragen of je niet liever wenst te kiezen voor een persoonlijk krediet. Zo kan je genieten van meer lineaire voorwaarden en een aanzienlijk lagere kostprijs.

Een lening oversluiten met negatieve BKR

Een lening oversluiten met negatieve BKR kan in de praktijk de nodige moeilijkheden met zich meebrengen. Dit gezegd hebbende is dit beslist niet onmogelijk, in tegendeel. In eerste instantie zal je er wel rekening mee dienen te houden dat je hierbij geen keuze kan maken uit alle verschillende kredietverstrekkers welke zich op de Nederlandse markt bevinden. Je zal namelijk genoodzaakt zijn om ervoor te kiezen om je bestaande leningen te oversluiten bij een kredietverstrekker welke eveneens niet bij het BKR is aangesloten. Dit omdat er anders wel een BKR check wordt uitgevoerd.

Verder is het zo dat bij een lening oversluiten met negatieve BKR dezelfde voorwaarden of eisen gelden als bij het gewoon oversluiten van een standaard krediet. Dit betekent dat je altijd grondig moet controleren met welke kosten je zal worden geconfronteerd. Het financieel voordeel dient uiteraard ook in deze situatie voldoende groot te zijn om het oversluiten te rechtvaardigen. Een vergelijking uitvoeren tussen de verschillende partijen die in aanmerking komen om je leningen bij te oversluiten is dan ook zeker het overwegen waard.

Voordelen bij leningen oversluiten

De reden waarom een lening overzetten of oversluiten naar een nieuwe kredietverstrekker kan rekenen op een dergelijke populariteit is voor een groot deel te wijten aan de interessante voordelen waar je aanspraak op kan maken. Voor heel wat mensen geldt dat ze beschikken over het vermoeden dat ze eigenlijk niets of in ieder geval weinig meer kunnen doen aan hun bestaande kredieten. Dat is niet het geval. In veel situaties blijkt het dan ook in de praktijk wel degelijk mogelijk te zijn om ervoor te kiezen om de bestaande leningen te gaan oversluiten. De exacte voordelen waar je hierbij mogelijks op kan rekenen hebben we hieronder alvast even overzichtelijk voor je opgelijst.

1. De kostprijs van de lening wordt verlaagd

Het eerste voordeel waar je bij een lening oversluiten op kan rekenen heeft betrekking tot de kostprijs die door het oversluiten sterk kan worden verlaagd. Veel mensen onderschatten de financiële gevolgen van het afsluiten van een groot aantal verschillende, kleine(re) kredieten. In het bijzonder voor de zogenaamde consumptieve kredieten geldt dat ze in kostprijs flink kunnen oplopen.

Door deze verschillende kleine kredieten te bundelen tot één grote(re) financiering is het mogelijk om de totale kostprijs aanzienlijk te drukken. Dat is niet in het minst het geval omdat je deze verschillende kleine(re) kredieten bij verschillende kredietverstrekkers gaat samenvoegen tot één groot krediet bij één en dezelfde financiële dienstverlener. Zo word je als klant uiteraard belangrijker en dat resulteert zich in een vaak zeer aantrekkelijk financieel voordeel.

2. De looptijd kan worden ingekort

De kans is zeer groot dat je financiële situatie er op het moment dat je kiest voor je leningen oversluiten anders uitziet dan in het verleden het geval was. Daarbij is het eveneens zo dat de openstaande kredietbedragen wellicht een flink stuk lager zijn gelegen ten opzichte van de afsluitingsdatum van de lening(en). Al deze verschillende zaken kunnen bijdragen aan een (aanzienlijk) kortere looptijd. Je verschillende leningen oversluiten naar 1 lening kan je dus niet alleen een direct financieel voordeel opleveren, daarnaast is de kans ook nog eens zeer groot dat je niet meer zolang verder zal moeten blijven aflossen dan in eerste instantie was verwacht.

3. Je geniet van een praktisch voordeel

Meerdere leningen oversluiten naar 1 lening zorgt er steevast voor dat je kan rekenen op de twee hierboven terug te vinden voordelen. Dit gezegd hebbende is er nog een derde voordeel ook waar je aanspraak op kan maken. In het bijzonder wanneer je over een groot aantal verschillende leningen beschikt en je deze maandelijks allemaal manueel betaalt spreekt het voor zich dat dit ook een zeker praktisch nadeel met zich meebrengt. Het betalen van tien verschillende kredieten elke maand kost immers behoorlijk wat tijd en moeite. Indien je deze tien kredieten kan laten samensmelten tot één enkel krediet wordt dat uiteraard een compleet ander verhaal. We zouden dus met recht en rede kunnen stellen dat leningen oversluiten ook zeker een praktisch voordeel met zich meebrengt.

Wat zijn de nadelen?

Van belang om rekening mee te houden is dat er in de praktijk aan een krediet oversluiten zeker niet alleen maar voordelen zijn verbonden. In veel gevallen is het zo dat mensen die hun bestaande lening(en) gaan oversluiten ervoor kiezen om dat niet bij dezelfde, maar wel bij een andere kredietverstrekker te gaan doen. Dat is op zich natuurlijk geen probleem ware het niet dat bijvoorbeeld de huidige bank op deze manier een (trouwe) klant naar een andere partij ziet vertrekken. Vaak wordt dan ook alles in het werk gesteld om deze beslissing te ontmoedigen.

Het ontmoedigen van het oversluiten van bestaande leningen bij een andere kredietverstrekker gebeurt in de praktijk in het bijzonder door een bepaalde boete op te leggen. Deze boete wordt opgelegd omwille van het feit dat er een soort van contractbreuk plaatsvindt. Dit uiteraard omdat de lening in kwestie in principe vroeger wordt stopgezet dan op voorhand was ingecalculeerd of bepaald. Het hoeft niet gezegd dat dit best vervelend kan zijn. Wees je altijd bewust van deze kosten en maak vervolgens altijd de afweging of het oversluiten dan nog wel daadwerkelijk interessant is of niet. Vaak is het immers zo dat deze kosten het financieel voordeel van oversluiten teniet doen.

Bestaande lening oversluiten of niet?

Alle informatie die je hebt doorgenomen op deze pagina brengt ons uiteindelijk bij de absolute hamvraag. Is je bestaande lening oversluiten nu namelijk daadwerkelijk een goed idee of niet? De voordelen die gepaard kunnen gaan met het oversluiten spreken uiteraard voor zich. Dit gezegd hebbende is het ook ontzettend belangrijk om stil te blijven staan bij het nadeel dat oversluiten met zich meebrengt. In het overgrote merendeel van de gevallen is het dan ook zo dat er stevige kosten voor in rekening worden gebracht. Er moet dan ook zeker en vast altijd per situatie de afweging worden gemaakt of de bestaande leningen oversluiten daadwerkelijk interessant of niet.

Ga je een bestaande lening oversluiten en heb je behoeften aan een extra kredietbedrag om bijvoorbeeld een nieuwe, grote aankoop of investering te financieren? Dan kan je van de gelegenheid gebruikmaken om twee vliegen in één klap te slaan. Hou er zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald wel rekening mee dat er hiervoor opnieuw een kredietwaardigheidsonderzoek zal worden uitgevoerd. Slechts wanneer dit onderzoek over een gunstige uitkomst beschikt zal je tot de vaststelling komen dat je het benodigde extra bedrag zonder probleem bij kan gaan lenen.

Zie ook: Persoonlijke lening, Doorlopend krediet en Goedkoop lenen.