Let op! Geld lenen kost geld

Creditcard aanvragen

Een creditcard gebruiken brengt in de praktijk tal van interessante voordelen met zich mee. Een betaling die gebeurt met deze kaart gaat bijvoorbeeld pas aan het begin van volgende maand van de bankrekening. Hierdoor kan je aanspraak maken op een vaak welkom betaaluitstel.

Beste keuze 2024
N26
 • Open een gratis bankrekening in enkele minuten!
 • Betaal overal ter wereld met je Mastercard debit card
 • ID-verificatie is vereist
 
Tweede plaats
bunq
 • Keuze tussen 25 bankrekeningen
 • Beleg in complete vrijheid
 • Ook geschikt voor zakelijke partijen
 
Derde plaats
ICS
 • Keuze tussen verschillende ICS creditcards
 • Tal van extra interessante voordelen
 • Ook een prepaid creditcard is mogelijk
 
 • Veel financiële voordelen met één lidmaatschap
 • Private lease van nieuwe en tweedehandse auto’s
 • Keuze uit verschillende ANWB creditcards
 
 • Geld lenen tegen een beperkte rente
 • Gratis creditcard behoort tot de mogelijkheden
 • Ruim aanbod met (online) bancaire diensten
 

Wat kan je doen met een creditcard?

Gedurende vele jaren hebben we kunnen vaststellen dat het gebruik van een creditcard in het bijzonder populair was in onder meer de Verenigde Staten. Langzaam maar zeker heeft deze kaart ook in tal van Europese landen voet aan grond gekregen. Hieronder ook ons eigen Nederland.

In eerste instantie maakt betalen met een creditcard het mogelijk om zaken te kopen waarvoor de bedragen pas in de daarop volgende maand van de bankrekening worden afgeboekt. Dit zorgt ervoor dat je over een beetje extra speling beschikt voordat het bedrag in kwestie daadwerkelijk moet worden betaald. Dit geldt ook voor de geldafhalingen die gebeuren. Met een creditcard is het mogelijk om net zoals met een gewone bankkaart geld af te halen aan een bankautomaat. De geldafhalingen die op deze manier gebeuren zullen tevens de volgende maand worden afgeboekt van de gekoppelde bankrekening. Zo creëer je voor jezelf extra financiële ademruimte wanneer nodig.

Naast bovenstaande is het vaak zo dat er aan een creditcard ook extra voordelen verbonden zijn. De voordelen waar exact sprake van kan zijn kunnen danig verschillen. Dit is immers niet alleen afhankelijk van de aanbieder van de kaart, maar ook van het type kaart waar gebruik van wordt gemaakt. Controleer dit in ieder geval altijd voordat je een bepaalde creditcard aan gaat vragen.

Wat is het verschil met een debit card?

Voor de bankkaarten die op de markt zijn terug te vinden geldt dat we ze eigenlijk grofweg kunnen onderverdelen in twee verschillende categorieën. Het gaat hierbij dan meer concreet om:

 • De debit cards of debetkaarten
 • De credit cards of kredietkaarten

Indien je een betaling uitvoert met een standaard debit card zal je kunnen vaststellen dat het bedrag van de transactie meteen van de gekoppelde bankrekening wordt afgeboekt. Dat is dus niet het geval op het ogenblik dat er een betaling gebeurt met een creditcard. Dan wordt het daadwerkelijke bedrag van de transactie immers pas na maximaal 30 dagen van de bankrekening afgeboekt.

Doe je dus met andere woorden op een zeker ogenblik een betaling en staat er op dat ogenblik onvoldoende saldo op je bankrekening? Dan zal de debit card die aan de rekening is gekoppeld de betaling op dat moment niet kunnen uitvoeren. Dat geldt wel voor een credit card.

Wie kan een creditcard aanvragen?

Wil je graag een creditcard aanvragen? Dan dien je er altijd aandachtig voor te zijn dat je geconfronteerd kan worden met een aantal niet onbelangrijke voorwaarden. Omdat je door het gebruik van een creditcard eigenlijk een soort van krediet aangaat is het zo dat je bijvoorbeeld aandacht moet besteden aan de inkomenseisen die mogelijks kunnen gelden. Hoe hoger het inkomen waarover je beschikt, des te hoger ook de limiet van je creditcard zal uitvallen. Overigens is het ook altijd een vereiste om minstens de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Voor jongeren die deze leeftijd nog niet hebben bereikt is het aanvragen van een standaard creditcard dus geen optie.

Bij het verstrekken van een creditcard kan er door de uitgevende partij een klein financieel- of solvabiliteitsonderzoek worden uitgevoerd. Daarbij wordt er niet alleen gekeken naar het inkomen waarover je beschikt, maar wordt er bijvoorbeeld ook nagegaan of je mogelijks geen bestaande schulden hebt. Is dat het geval? Dan is de kans groot dat je creditcardaanvraag wordt geweigerd.

Wil je graag de creditcard kunnen aanvragen die het beste weet te voldoen aan jouw wensen en verwachtingen? Dan is een creditcard vergelijk uitvoeren altijd een aanrader. Een dergelijke vergelijking geeft je immers zeer precies aan op welke voorwaarden je kan rekenen bij welke kaart.

Wat is een prepaid creditcard?

Indien je op het punt staat om een creditcard aan te vragen zal je tevens kunnen vaststellen dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen een echte creditcard en een zogenaamd prepaid exemplaar. Het verschil zit hem zoals de naam reeds laat vermoeden dat je bij een prepaid exemplaar eerst geld op een (virtuele) rekening dient te storten waarna je vervolgens met dat saldo betalingen kan doen. Bij een echte creditcard is dat uiteraard niet zo en heb je recht op een rentevrije betalingsperiode.

Omdat er bij een prepaid creditcard geen soort van krediet wordt verstrekt zijn de voorwaarden voor het kunnen verkrijgen van een dergelijke kaart een flink stuk toegankelijker. Zo is er vaak geen specifieke inkomenseis vereist en kan ze ook aangevraagd worden door bijvoorbeeld studenten. Met een prepaid Visa of Mastercard kan je bovendien in het volledige betaalnetwerk in kwestie betalen. Op dit vlak is er dus helemaal geen verschil.

Hoe werkt een online creditcard?

Bij het aanvragen van een creditcard wordt er een onderscheid gemaakt tussen een fysiek en een online exemplaar. Heel wat mensen geven voor het doen van online kopen de voorkeur aan een online creditcard. Het betreft hier een virtuele kaart die weliswaar gebruikt kan worden voor het uitvoeren van online betalingen, maar dan wel zonder dat er daarvoor kaartgegevens vrijgegeven dienen te worden. Op deze manier wordt er een extra beveiligingslaag gecreëerd. Het risico om geconfronteerd te worden met fraude kan op die manier aanzienlijk worden ingeperkt.

Hou er rekening mee dat een online creditcard een prepaidkaart is. Dit betekent dat er geen sprake is van een renteloze lening voor een maximale periode van 30 dagen zoals dat wel het geval is bij de standaard creditcard. Om gebruik te kunnen maken van deze virtuele kaart dient er een bepaald saldo op een virtuele rekening te worden gestort waarna er vervolgens van dat saldo online betalingen kunnen worden gedaan. Je kan dus nooit meer geld uitgeven dan dat je werkelijk bezit.

Wat zijn de voorwaarden voor een studenten creditcard?

Er wordt in de praktijk vaak vanuit gegaan dat het uitsluitend mogelijk is voor werkende volwassenen om een creditcard aan te vragen. Dat is niet helemaal correct. Er bestaat in de praktijk dan ook zoiets als een speciale studenten creditcard. Het betreft hier een creditcard die zoals de naam reeds aangeeft de focus legt op studenten. Dit uit zich op verschillende vlakken, namelijk:

 • De creditcard kan vaak uitsluitend worden afgesproken voor jongeren tussen 18 en 25 jaar
 • De vereiste inkomsten waarvan sprake is liggen lager dan bij een gewone creditcard
 • De limiet is een stuk beperkter dan bij volwaardige creditcards het geval is

Beschik je bij een bepaalde bank reeds over een studentenrekening? Dan is de kans groot dat je daar een studentencreditcard aan kan koppelen. Dit gezegd hebbende is het openen van een nieuwe rekening helemaal geen vereiste. Je kan immers ook kiezen voor het aanvragen van een losse creditcard die je gewoon aan je bestaande bankrekening kan koppelen. Let op! In bepaalde gevallen is het een vereiste dat de ouders tekenen en dus borg staan voor de creditcard van hun studerende zoon of dochter. In dat geval wordt de solvabiliteit van de ouders eerst gecontroleerd.

Hoeveel kost een creditcard?

Eén van de voornaamste nadelen waar je aandacht aan dient te besteden bij het gebruik van een creditcard heeft betrekking tot de kosten die eraan verbonden zijn. Wat deze kosten betreft maken we standaard vooral een onderscheid tussen de onderstaande:

 • De vaste bijdrage die wordt aangerekend voor de creditcard in kwestie
 • De kosten die verbonden zijn aan het doen van geldopnames

In eerste instantie is er dus de vaste bijdrage die doorgaans op jaarbasis wordt aangerekend voor de creditcard in kwestie. Het merendeel van de creditcards kennen een dergelijke kost. Dit gezegd hebbende kunnen deze kosten onderling tussen de verschillende kaarten wel verschillen en bestaat er ook zoiets als een creditcard zonder vaste bijdrage. Je dient er wel rekening mee te houden dat er hierbij soms sprake is van extra beperkingen of van hogere andere kosten die worden aangerekend.

Naast de vaste bijdrage die moet worden betaald voor de creditcard in kwestie is het zo dat er ook kosten verbonden zijn aan geldafhalingen. Deze kosten worden vaak bepaald aan de hand van de hoogte van het bedrag dat je opneemt. Hou er echter rekening mee dat deze niet zelden kunnen oplopen tot zomaar even 6 euro (of nog meer). Geldopnames met een creditcard zijn dus erg duur.

Kosten voor gespreid terugbetalen

Buiten de bovenstaande standaard kosten die zijn verbonden aan het gebruik van een creditcard is het ook mogelijk dat je geconfronteerd zal worden met een bepaalde rente. Wanneer je ervoor kiest om een betaling te doen met je creditcard kan je vervolgens een keuze maken uit twee opties:

 • Het volledige opgenomen bedrag van je creditcard wordt gewoon compleet afgeboekt
 • Je kiest ervoor om het opgenomen bedrag in schijven af te betalen

Van belang om rekening mee te houden is dat het in schijven terugbetalen van opnames of betalingen die zijn gebeurd met een creditcard niet altijd tot de mogelijkheden behoort. De uitgevende partij van de creditcard moet dit immers aanbieden. Is dat niet het geval? Dan zal het bedrag dus altijd in één keer (doorgaans aan het begin van de nieuwe maand) van de bankrekening worden afgeboekt. Wordt er wel gespreide terugbetaling aangeboden? Hou er in dat geval rekening mee dat er hier vaak een flinke rente op wordt aangerekend. Niet zelden bedraagt deze tot wel 14%!

Hoe vind je de goedkoopste creditcard?

Een creditcard is voor een bank of andere financiële instelling die ze kan uitgeven een interessant product. Dit omdat er op tal van verschillende manieren geld mee kan worden verdiend. Niet alleen kan de uitgevende instelling immers geld verdienen door middel van de periodieke vergoeding die wordt aangerekend, wat bovendien ook te denken van de kosten voor geldopnames en eventuele gespreide terugbetalingen? Dit heeft er door de jaren heen voor gezorgd dat er heel wat verschillende creditcards op de markt zijn verschenen die allen over hun eigen voorwaarden en kosten beschikken. Het uitvoeren van een vergelijking kan er dan ook voor zorgen dat je niet alleen aanspraak kan maken op de interessantste voorwaarden, maar ook op de laagste kosten. Wil je dus met andere woorden graag de goedkoopste creditcard kunnen afsluiten? Dan is de keuze maken om een vergelijking uit te voeren altijd als bijzonder interessant te omschrijven!

De voordelen van een creditcard

We hebben met z’n allen kunnen vaststellen dat het gebruik van een creditcard door de jaren heen ook in ons land sterk is toegenomen. Dat is het gevolg van de vele interessante voordelen waar op kan worden gerekend. Benieuwd naar wat deze voordelen nu precies zijn? We hebben de belangrijkste even op een rijtje gezet voor je middels onderstaand overzicht:

 • Je hebt altijd wat extra financiële middelen achter de hand
 • Standaard is er geen rente verschuldigd op de bedragen die je opvraagt met je creditcard
 • Een creditcard is een uitstekende metgezel tijdens het reizen
 • Je kan vaak aanspraak maken op tal van extra voordelen zoals verzekering en cashback
 • Er bestaat een speciale prepaid creditcard voor mensen die met een tegoed willen werken
 • Speciale creditcards aangepast aan de noden van bepaalde doelgroepen (zoals studenten)

De kans is zeer groot dat ook jij je aangetrokken voelt door één of misschien zelfs wel meerdere van deze voordelen. Wanneer dat inderdaad het geval is, is het zonder meer de moeite waard om te overwegen om een creditcard aan te vragen. Hou er uiteraard zoals eerder op deze pagina reeds werd aangehaald wel rekening mee dat je hiervoor aan verschillende voorwaarden moet voldoen.

De nadelen van een creditcard

Ondanks het feit dat er zeker een aantal interessante voordelen verbonden zijn aan het gebruik van een creditcard mag je natuurlijk ook niet blind zijn voor de nadelen waar je mee af te rekenen kan krijgen. De belangrijkste nadelen waar je aandachtig voor moet zijn, zijn de volgende:

 • Aan het verkrijgen van een creditcard zijn strikte voorwaarden verbonden
 • Het gebruik van een creditcard is voor wat geldafhalingen betreft vrij duur
 • De hoge kosten voor het gespreid terugbetalen van je schuld aan de uitgever van de kaart

Wanneer je een creditcard gewoon gebruikt voor het doen van betalingen en je de schuld aan het einde van de standaard krediettermijn gewoon in één keer recht kan zetten is er eigenlijk geen probleem. Ben je van plan om regelmatig geld af te halen met deze kaart of bestaat de kans dat je jouw schuld in termijnen terug zal moeten betalen? Dan zal je kunnen vaststellen dat gebruikmaken van een creditcard mogelijks meteen een stukje minder interessant kan worden.

Steeds vaker een belangrijk betaalmiddel

Het betaalnetwerk waar je op kan rekenen van de grootste spelers binnen de creditcardmarkt zijnde Visa, Mastercard en American Express is uiteraard ontzettend uitgebreid. Dit betekent dat je over een gigantisch aantal plaatsen beschikt zowel op als weg van het internet waar je met deze kaarten kan betalen. Bovendien is het zo dat er vaak ook extra voordelen verbonden zijn aan het gebruik van een creditcard. Door een eventuele cashback spaar je bijvoorbeeld voor aantrekkelijke kortingen terwijl je bovendien ook mogelijks kan rekenen op bijvoorbeeld een reisverzekering bij het boeken van een vakantie. Daarnaast is het zo dat je bij het boeken van vliegtickets ook vaak kan rekenen op bijvoorbeeld airmiles die je kan sparen en ga zo maar door. Al deze verschillende extra voordelen kunnen ervoor zorgen dat een creditcard ook voor jou een mooie meerwaarde kan betekenen.

Wat is de beste creditcard voor jou?

De informatie welke je doorheen deze pagina voorgeschoteld hebt gekregen heeft duidelijk gemaakt dat er op de markt tal van verschillende soorten creditcards zijn terug te vinden. Meer concreet betekent dit dat je er goed aan doet om in eerste instantie even voor jezelf op een rijtje te zetten aan welke eisen jouw creditcard allemaal dient te voldoen. Denk hierbij in eerste instantie aan:

 • Wil je daadwerkelijk kunnen rekenen op een soort van tijdelijk krediet?
 • Wil je graag kiezen voor een prepaid creditcard waarbij je op voorhand saldo moet storten?

In het eerste geval kies je uiteraard voor het afsluiten van een volwaardige, echte creditcard. In het tweede geval zal je moeten kiezen voor een prepaid of voor een virtueel exemplaar. Hou bovendien ook altijd rekening met je persoonlijke situatie. Ben je bijvoorbeeld een student? Dan zal je rekening moeten houden met de beperkte kredietlimiet van een studenten creditcard.

Hou er in ieder geval sowieso rekening mee dat het bedrag dat je maandelijks kan betalen met je creditcard wordt afgestemd op basis van de inkomsten waarover je beschikt. Tot slot zijn er ook nog de extra voordelen waar je op kan rekenen. Doe je bijvoorbeeld een bepaalde aankoop met je creditcard waarbij sprake is van een cashback? Dan kan je op die manier voor zeer mooie kortingen sparen. Ben jij iemand die vaak reist? Dan is de beste creditcard voor jou misschien wel degene waarmee je bijvoorbeeld airmiles kan verdienen. In ieder geval, de beste creditcard op de markt is dus duidelijk voor iedereen anders. Daarom is een vergelijking uitvoeren altijd een aanrader!

Is een creditcard zonder inkomen mogelijk?

Eén van de belangrijkste eisen die financiële instellingen in het vooruitzicht stellen bij het (al dan niet) verstrekken van een creditcard heeft te maken met het inkomen waar de aanvrager over dient te beschikken. Dit heeft in de praktijk als gevolg dat mensen die bijvoorbeeld niet over inkomen beschikken het vermoeden hebben dat ze geen creditcard zullen kunnen aanvragen. Dat is echter niet helemaal correct. Je kan alleen geen creditcard met een bestedingslimiet verkrijgen.

Bovenstaande hoeft niet perse een groot probleem te zijn. Voor menig aantal mensen geldt immers dat ze gewoon gebruik willen maken van een creditcard zoals Visa of Mastercard omdat ze anders geen bestelling kunnen plaatsen bij een bepaalde internationale webwinkel. Bovendien is het mogelijk dat je ook gewoon fysiek in het buitenland via het netwerk van Visa of Mastercard zal willen betalen. Dit aldus zonder dat een bestedingslimiet daarbij een absolute vereiste is. Geldt dat ook voor jou? Dan kan je nog altijd kiezen voor een prepaid creditcard. Hier zijn geen inkomenseisen aan verbonden. Dit type creditcard kan in principe door iedereen worden aangevraagd.

Creditcard zonder BKR aanvragen

Bij het aanvragen van een creditcard zal er altijd een BKR toetsing worden uitgevoerd. Deze toetsing is vereist omdat de uitgevende partij van de creditcard zal willen achterhalen of je mogelijks over bestaande (achterstallige) schulden beschikt of niet. In Nederland zijn financiële instellingen altijd verplicht om een BKR toetsing uit te voeren wanneer er een consumptief krediet wordt verstrekt. De creditcard valt hier overigens eveneens onder. Betekent dit dat een creditcard zonder BKR aanvragen helemaal nooit tot de mogelijkheden behoort? Dat nu ook weer niet. Ook hiervoor geldt dat een dergelijke toetsing niet is vereist wanneer je kiest voor het afsluiten van een prepaid exemplaar.

Ook zakelijke creditcards zijn mogelijk!

Net zoals geldt voor een standaard debit card is het zo dat je in de praktijk ook een creditcard kan aanvragen als zowel particuliere als zakelijke partij. Ook voor bedrijven geldt dan ook dat er best wel wat interessante voordelen verbonden kunnen zijn aan het gebruik van een creditcard. Zo wordt een dergelijke kaart bijvoorbeeld zeer vaak meegegeven aan vertegenwoordigers van een bedrijf die (internationale) zakenreizen maken. De voorwaarden en mogelijkheden waar je op kan rekenen bij zakelijke creditcards kunnen danig verschillen ten opzichte van deze van particuliere exemplaren. Zo valt de bestedingslimiet bijvoorbeeld in de praktijk niet zelden merkbaar hoger uit. Bovendien is het eveneens zo dat er bij deze creditcards vaak sprake is van uitgebreide rapportage-mogelijkheden. Ook voor bedrijven kan het aanvragen van een zakelijke creditcard dus het overwegen waard zijn.

Zie ook: Zakelijke creditcard, Debit card en Prepaid creditcard.

Handige links: Creditcards, Creditcard en CreditcardKiezer.nl.