Let op! Geld lenen kost geld

Zakelijk krediet aanvragen

Snel een zakelijk krediet aanvragen zonder gedoe? Bekijk hieronder de beste zakelijke kredieten van mei 2024.

Beste keuze 2024
BridgeFund
 • Leenbedrag van € 5.000 tot € 250.000
 • Looptijd van 3 tot 24 maanden
 • Binnen 1 dag op je rekening
 • Zonder businessplan of jaarcijfers
 

Minimale criteria: Jaaromzet van € 50.000 en 12 maanden actief

Tweede plaats
New10
 • Leenbedrag van € 5.000 tot € 250.000
 • Looptijd van 3 tot 60 maanden
 • Binnen 15 minuten weten of je kunt lenen
 • Kosteloos extra aflossen
 

Minimale criteria: Jaaromzet van € 50.000 en 15 maanden actief

Derde plaats
CapitalBox
 • Zakelijk geld lenen tot 350.000 euro
 • Kosteloos vervroegd aflossen
 • Tariefpauzes mogelijk op aanvraag
 
 • Zakelijke kredieten voor de korte termijn
 • Zakelijk geld lenen op basis van je omzetcijfers
 • Doe een beroep op de deskundige klantenservice
 
 • Zakelijk geld lenen voor alle soorten bedrijven
 • Alles wordt online geregeld
 • Aanbod binnen de 5 minuten na aanvraag
 

Wat is een zakelijk krediet?

Wanneer we alle soorten leningen op de markt zouden moeten onderverdelen in twee categorieën zouden we daarbij een onderscheid moeten maken tussen een persoonlijk krediet en een zakelijk krediet. In de basis geldt voor deze kredieten uiteraard dat ze achterliggend precies hetzelfde zijn. Dat geldt uiteraard niet voor de partij die ze afsluit. Bij een persoonlijk krediet is het zo dat ze wordt afgesloten door een privé persoon. Dat geldt niet voor een zakelijke lening. Deze wordt immers altijd afgesloten voor een onderneming of in ieder geval voor zakelijke doeleinden.

Omdat een zakelijk krediet wordt afgesloten door een bedrijf spreekt het voor zich dat er niet kan worden gekeken naar het inkomen waar iemand over beschikt. In plaats daarvan wordt er vooral aandacht besteed aan de omzet en vooral de winst van het bedrijf dat de lening aanvraagt. Je dient er dan ook in het merendeel van de gevallen rekening mee te houden dat er jaarcijfers voorgelegd moeten worden. Kan of wil je dat niet? Dan wordt het afsluiten van een zakelijk krediet meteen een behoorlijk stuk lastiger gemaakt. Dit is zeker een belangrijk punt om rekening mee te houden.

Een lineair zakelijk krediet

Het eerste type zakelijk krediet waar je voor kan kiezen is de lineaire zakelijke lening. Zoals de naam reeds aangeeft kenmerkt een dergelijke financiering zich door zeer lineaire kredietvoorwaarden en bijgevolg ook door een erg rechtlijnig verloop. Hier zijn zowel voor- als nadelen aan verbonden.

In eerste instantie is het zo dat een lineair zakelijk krediet je heel wat zekerheden biedt. Reeds van aan de start van de lening is het immers duidelijk hoe ze precies zal verlopen. Dit betekent dat niet alleen de looptijd is vastgesteld, maar ook de intrest waarvan sprake is. Deze lineaire voorwaarden zorgen ervoor dat dit type zakelijk krediet altijd veruit de meest voordelige keuze is.

Als een lineair zakelijk krediet dan toch zo interessant is, waarom kiezen niet alle bedrijven er dan voor om deze af te sluiten? Zeer eenvoudig. Ondanks het voordelige karakter van deze lening is het zo dat er op geen enkele manier van de kredietvoorwaarden kan worden afgeweken. Doe je dat wel? Kan je bijvoorbeeld even niet voldoen aan de verplichte, periodieke afbetalingen? Dan zal je dat altijd op een bepaalde boete(intrest) komen te staan.

Een flexibel zakelijk krediet

De tweede optie waarover je beschikt is het flexibel zakelijk krediet. Voor een dergelijke lening geldt dat ze grote gelijkenissen vertoont met het zogenaamd doorlopend krediet dat door particulieren kan worden afgesloten. Dit betekent dat je kan rekenen op de volgende kenmerken:

 • Reeds afbetaalde bedragen kunnen opnieuw worden opgevraagd
 • Je kan kiezen voor een vast, maar ook voor een variabel rentepercentage
 • De einddatum van de financiering is flexibel en kan dus worden verlengd
 • Extra aflossingen kunnen altijd boetevrij gebeuren

De zakenmarkt zit boordevol met onvoorspelbare factoren. In het bijzonder wanneer de inflatie hoogtij viert en de kosten voor bedrijven de pan uit swingen kan het mogelijks interessant zijn om te kiezen voor een meer flexibele zakelijke lening. Het opnieuw kunnen opvragen van afbetaalde bedragen kan ook jouw onderneming mogelijks die flexibiliteit bieden die ze nodig heeft.

Ook aan een flexibel zakelijk krediet zijn niet alleen maar voordelen verbonden. Van cruciaal belang om rekening mee te houden is bijvoorbeeld de kostprijs van een dergelijke financiering. Deze is in vergelijking met een lineair zakelijk krediet een flink stuk hoger gelegen. Je kan de kosten van deze lening wel inperken door niet continue tegen het plafond van je kredietbedrag aan te leunen. De rente wordt immers volledig berekend op basis van het bedrag dat daadwerkelijk is opgevraagd.

Ben je altijd persoonlijk beschermd?

Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald maken we een onderscheid tussen enerzijds een privé krediet en anderzijds een persoonlijk krediet. Ondanks het feit dat de voorwaarden van beide kredieten doorgaans stevig in lijn liggen met elkaar moet het gezegd dat er ook sprake is van een significant verschil. Het gaat hierbij in het bijzonder om de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten van de lening. Bij een persoonlijk krediet is dat een privé persoon waardoor deze ook privé aansprakelijk is voor de afbetaling van de lening. Gaat het dus met andere woorden op een bepaald moment fout? Dan kunnen daarvoor de persoonlijke waarborgen worden aangewend door de bank.

Bij een zakelijk krediet ligt dat net wat complexer. De partij die aansprakelijk is voor de afgesloten financiering wordt immers bepaald door verschillende elementen. In eerste instantie is er de vennootschapsvorm. Voor verschillende bedrijfsvormen geldt dat ze een beperkte aansprakelijkheid voorzien. Dit betekent dat de aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld zakelijke financieringen beperkt is tot het vermogen van het bedrijf. Met andere woorden, het vermogen van de oprichter blijft altijd buiten schot. Dit tenzij… er sprake is van een persoonlijke borgstelling.

Het gebeurt steeds vaker dat een kredietverstrekker (zeker bij een bedrijfsvorm met beperkte aansprakelijkheid) ook bij een zakelijk krediet een persoonlijke borgstelling vereist. Wanneer dat het geval is dien je er rekening mee te houden dat je wel degelijk voor de aflossing van het zakelijk krediet ook persoonlijk aansprakelijk bent. In ruil voor die persoonlijke aansprakelijkheid kan je doorgaans wel rekenen op een gunstigere rentevoet op de financiering.

Rentes bij een zakelijke lening

Ben je van plan om een zakelijke lening af te sluiten? Dan zal je tot de vaststelling komen dat er vergelijkbaar met de persoonlijke lening een keuze dient te worden gemaakt tussen twee verschillende soorten rentes. We maken wat dit betreft een onderscheid tussen:

 • Een vaste rente
 • Een variabele rente

Indien je opteert voor het afsluiten van een zakelijk krediet met een vaste rente zal je tot de vaststelling komen dat je daarmee niet voor vervelende verrassingen kan komen te staan. De rente is voor de volledige looptijd van de lening immers vastgesteld waardoor ze niet kan worden beïnvloed door mogelijke fluctuaties op de markt. Dat betekent dat je zakelijk krediet dus niet onverwachts veel duurder uit kan vallen. Anderzijds kan ze ook niet voordeliger worden wanneer de marktrente daalt.

Wat is een variabele rente?

Net omdat je niet kan profiteren van mogelijke dalingen van de marktrente is het zo dat veel bedrijven toch over de voorkeur beschikken voor een variabele rente. Dat is in het bijzonder interessant wanneer je een zakelijke lening moet afsluiten in tijden waarin er sprake is van een hoger gelegen rente. Op dat moment is de kans namelijk bestaande dat de rente in de komende periode lager zal komen te liggen. Het zou in een dergelijke situatie dan ook wellicht niet echt verstandig zijn om te opteren voor het afsluiten van een lening met een vastgestelde rentevoet.

Ook het omgekeerde is uiteraard het geval. Is er sprake van een periode waarin je gaat lenen waarin de marktrente lekker laag ligt? Dan zal je wellicht wel degelijk voor de zekerheid van een vastgestelde rentevoet willen kiezen. De keuze voor een variabele rente is dan een stuk minder interessant.

Waarom een zakelijk krediet afsluiten?

Voor heel wat bedrijven geldt dat ze er op uiteenlopende momenten voor kiezen om een zakelijk krediet af te sluiten. De redenen daarvoor kunnen sterk verschillend zijn. In eerste instantie is het mogelijk dat het bedrijf even door een financieel minder welvarende periode moet. Het gevolg hiervan kan zijn dat er problemen ontstaan met de zogenaamde cashflow. Het afsluiten van een zakelijk krediet kan ervoor zorgen dat je als bedrijf terug over een financiële reserve beschikt.

Het komt in de praktijk het vaakst voor dat bedrijven ervoor kiezen om een zakelijk krediet af te sluiten omdat het van plan is om een bepaalde grote aankoop of investering te doen. In dat geval zal je voor jezelf moeten bepalen of je van plan bent om de volledige waarde van de investering te financieren of slechts een gedeelte daarvan. In principe wordt altijd dit laatste aangeraden. Hiermee beperk je namelijk het risico van de kredietverstrekker (en verlaag je uiteraard het kredietbedrag) met als gevolg dat je als bedrijf doorgaans kan rekenen op een lager uitvallende intrest.

Hoe een zakelijk krediet aanvragen?

Ben jij vastbesloten om een zakelijk krediet aan te vragen? In dat geval zal je uiteraard graag willen weten hoe je dat nu precies moet doen. In eerste instantie is het van belang om voor jezelf uit te maken omwille van welke reden je een lening wenst aan te vragen. Hierbij maken we in grote lijnen een onderscheid tussen twee verschillende opties. Het gaat hierbij om de volgende:

 • Je bedrijf heeft tijdelijk nood aan extra cashflow
 • Je bedrijf wil graag een grote aankoop of investering financieren

De voorwaarden (en dus ook de kosten) waar je rekening mee moet houden bij het aanvragen van een zakelijke lening kunnen sterk afhankelijk zijn van de reden waarom je de lening gaat aanvragen. Wanneer er louter sprake is van het creëren van extra cashflow brengt dat immers in de basis meer risico met zich mee voor de kredietverstrekker. Doorgaans zal je in dit geval dan ook rekening moeten houden met een hoger gelegen rentevoet dan wanneer er sprake is van een echte investering.

Bij een investering waarvan sprake is, is het zo dat de kredietverstrekker meer vertrouwen stelt in het kredietdossier. Men gaat er namelijk vanuit dat de investering gebeurt om het bedrijf (verder) uit te bouwen terwijl er wellicht ook extra inkomsten door gerealiseerd kunnen worden.

Wat heb je hier precies voor nodig?

Is de reden voor het afsluiten van het zakelijk krediet duidelijk? Dan zal er verder nog moeten worden gekeken naar de zaken die je allemaal nodig hebt om je aanvraag te kunnen doen. Voor een zakelijke lening aanvragen geldt dat je op z’n minst moet beschikken over de volgende zaken:

 • Jaarcijfers
 • Een eventueel financieel plan
 • Een eventuele persoonlijke waarborg (indien vereist)

Ondanks het feit dat een zakelijk krediet uiteraard wordt afgesloten door (of voor) een bedrijf moet het gezegd dat er door kredietverstrekkers toch vaak een persoonlijke waarborg (ook) wordt vereist. Dat is vooral het geval wanneer de vennootschap waarvan sprake is over onvoldoende financiële slagkracht beschikt. Hou er bovendien rekening mee dat het doorgaans ook een vereiste is om jaarcijfers voor te kunnen leggen. In principe worden deze cijfers van ten minste twee jaar opgevraagd. Bij een grotere financiering kan het zelfs gaan om cijfers van drie jaar.

Kan je geen jaarcijfers voorleggen? Dan hoeft dat niet automatisch te betekenen dat de zakelijke lening niet kan worden afgesloten. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat je niet zal kunnen rekenen op de beste kredietvoorwaarden en bijgevolg dus ook niet op de laagste intrest.

Startende ondernemer lening afsluiten

Zoals de informatie eerder op deze pagina reeds duidelijk heeft gemaakt wordt er door een kredietverstrekker bij het aanvragen van een zakelijke lening doorgaans gevraagd naar de jaarcijfers van de voorbije jaren. Dit gezegd hebbende is het lang niet altijd mogelijk om dergelijke cijfers voor te kunnen leggen. Dit geldt in het bijzonder voor startende ondernemers. Voor hen geldt dat ze mogelijks zelfs nog niet eens voldoende lang bestaan om dergelijke cijfers voor te kunnen leggen.

Betekent bovenstaande dat een startende ondernemer lening afsluiten niet tot de mogelijkheden behoort? Gelukkig niet. Wel moet het gezegd dat een zakelijk krediet aanvragen als beginnend bedrijf best een behoorlijke uitdaging kan zijn. Je zal hoe dan ook de kredietverstrekker een bepaalde inzage moeten kunnen geven in de financiën van je onderneming. Het gaat daarbij niet alleen om historische en actuele, maar ook om toekomstige cijfers. Hoe kan je dit laatste nu precies voor mekaar krijgen? Zeer eenvoudig, door een goed financieel plan of ondernemersplan voor te leggen.

Vaak zal je tot de vaststelling komen dat de kredietverstrekker in deze situatie ook recente bankafschriften opvraagt. Op deze manier kan er onder meer worden bepaald hoeveel geld er actueel op de gewone bankrekening staat en hoeveel eventueel reserve er op een spaarrekening voor handen is. Hou er tot slot rekening mee dat een zakelijke lening zonder jaarcijfers afsluiten in zowat alle gevallen (aanzienlijk) duurder uit zal vallen dan wanneer er wel jaarcijfers worden voorgelegd.

Een zakelijke lening met spoed afsluiten

Tot slot is het zo dat het niet zelden gebeurt dat een bedrijf dringend nood heeft aan (extra) financiële middelen. Omwille van deze reden wordt dan ook de vraag gesteld of een zakelijke lening met spoed afsluiten tot de mogelijkheden behoort. Veel is op dit vlak afhankelijk van het type zakelijk krediet waar je nood aan hebt. Ook het bedrag speelt een zeer belangrijke rol. In principe kan je er ook als onderneming voor kiezen om bijvoorbeeld een mini lening aan te vragen. Je moet er echter rekening mee houden dat een dergelijke ontzettend duur is en je ze erg snel moet terugbetalen.

Wil je graag een volwaardige zakelijke lening met spoed kunnen afsluiten? Dan is het vooral van belang om je kredietaanvraag zo optimaal mogelijk voor te bereiden. Dit betekent concreet:

 • Zorg voor duidelijke jaarcijfers van (minstens) de voorbije twee jaar
 • Denk op voorhand goed na of je ook een eigen inbreng gaat doen voor de investering
 • Denk goed na over welke waarborgen je kan (en wil) verstrekken voor het krediet

Op voorhand een zakelijke lening vergelijking uitvoeren vooraleer een offerte-aanvraag in te dienen bij een bepaalde kredietverstrekker loont ook de moeite. Op deze manier zorg je er namelijk voor dat je reeds een goed beeld krijgt van de voordeligste intresten die op zakelijke kredieten worden aangeboden. Hou bij het uitvoeren van zo’n vergelijking uiteraard wel altijd rekening met de actuele intresten die worden aangerekend en wees waakzaam voor tijdelijke promotietarieven.

Zie ook: Zakelijke lening, Microkrediet en ZZP lening.

Handige links: Zakelijke lening of financiering aanvragen.