Let op! Geld lenen kost geld

ZZP lening

Het afsluiten van een ZZP lening brengt in de praktijk de nodige obstakels met zich mee. Banken en andere kredietverstrekkers staan vaak weigerachtig tegenover ZZP’ers die geld willen lenen omdat er geen sprake is van een vast salaris. Toch bestaan er zeker mogelijkheden om een ZZP lening af te sluiten.

Beste keuze 2024
BridgeFund
 • Leenbedrag van € 5.000 tot € 250.000
 • Looptijd van 3 tot 24 maanden
 • Binnen 1 dag op je rekening
 • Zonder businessplan of jaarcijfers
 

Minimale criteria: Jaaromzet van € 50.000 en 12 maanden actief

Tweede plaats
5in5
 • Zakelijk geld lenen voor alle soorten bedrijven
 • Alles wordt online geregeld
 • Aanbod binnen de 5 minuten na aanvraag
 

Twee soorten leningen voor ZZP’ers

Wanneer je een ZZP lening wenst af te sluiten zal je tot de vaststelling komen dat je op twee verschillende manieren een lening kan afsluiten. We maken hierbij een onderscheid tussen:

 • Privé leningen voor ZZP’ers
 • Zakelijke leningen voor ZZP’ers

Op het moment dat er voor wordt gekozen om één van de persoonlijke ZZP leningen af te sluiten wordt er eigenlijk geld geleend als privé persoon. Omwille van het feit dat er hierbij dan sprake is van een zogenaamd consumptief krediet maakt het in de regel niet uit waar het geld aan wordt besteed. Bij het aanvragen van een dergelijk krediet zal de bank vooral kijken naar de persoonlijke inkomsten waarvan sprake is. Op basis van die inkomensgegevens zal de bank vervolgens beslissen of de ZZP'er die de lening heeft aangevraagd al dan niet in staat is om de maandelijkse lasten te dragen.

De beoordeling die wordt uitgevoerd door de bank of andere kredietverstrekker ziet er in de praktijk niet altijd hetzelfde uit, in tegendeel. Van belang daarbij is dan ook om er rekening mee te houden dat niet elke ZZP’er op dezelfde manier professioneel actief is. Wat dit betreft zal er dan ook een onderscheid worden gemaakt tussen de twee verschillende, onderstaande situaties.

Geld lenen als ZZP'er in loondienst

In eerste instantie is er de ZZP'er die er naast zijn of haar eigen onderneming nog voor kiest om (deeltijds) vast in loondienst te werken. In deze situatie zal er door de bank hoofdzakelijk worden gekeken naar de inkomsten die worden verkregen uit de loondienst. Dit zorgt ervoor dat er vrij eenvoudig een persoonlijke lening kan worden afgesloten.

Geld lenen als fulltime ZZP'er

Op het ogenblik dat je fulltime aan de slag bent als ZZP'er spreekt het voor zich dat het een (iets) ander verhaal zal worden. In dit geval is er immers geen sprake van een inkomstenstroom afkomstig uit een vaste loondienst. In plaats daarvan werkt de persoon in kwestie fulltime in diens eigen zaak. Ook in dit geval is het mogelijk om een persoonlijke lening ZZP aan te vragen, al zullen daar wel extra voorwaarden aan verbonden zijn.

Van welke extra voorwaarden er in deze situatie sprake zal zijn is sterk afhankelijk van de bank in kwestie. Bij het aanvragen van een persoonlijke lening zal er in dit geval aandacht worden besteed aan de inkomsten afkomstig uit het eigen bedrijf. Op basis van deze inkomsten zal er vervolgens door de potentiële kredietverstrekker worden bepaald of de persoon in kwestie al dan niet in aanmerking komt voor een persoonlijke lening.

Welke problemen stellen er zich vaak?

Het aanvragen van een ZZP lening blijkt in de praktijk toch vaak een stuk lastiger te zijn dan er op voorhand werd ingeschat. Dat is in eerste instantie het resultaat van de wisselende inkomsten waar je als zelfstandige ondernemer mee kan worden geconfronteerd. Wanneer je vast in loondienst werkt weet je uiteraard elke maand precies hoeveel loon je op je bankrekening zal ontvangen. Indien je aan de slag gaat als zelfstandig ondernemer is dat niet zo. De verschillen kunnen bovendien aanzienlijk zijn. De ene maand verdien je meer omdat het goed gaat en de andere maand heel wat minder.

Bovenstaande is echter niet de enige risicofactor welke door kredietverstrekkers mee in oogbeschouwing wordt genomen bij een ZZP lening aanvraag. Daarnaast is het namelijk eveneens zo dat voor zelfstandige ondernemers eveneens geldt dat ze vaak niet of slechts zeer beperkt kunnen rekenen op een vangnet bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Als er zich dan een bepaald probleem voordoet is de kans op financiële problemen veel groter dan bij iemand in loondienst.

Pijnpunten geld lenen als startende ZZP’er

Of je nu kiest voor een zakelijke lening ZZP of je kiest voor het afsluiten van een persoonlijke lening ZZP, in beide gevallen dien je er rekening mee te houden dat er ook wordt gekeken naar de exacte situatie van de ZZP’er. Meer concreet betekent dit dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen:

 • Een startende ZZP’er
 • Een ZZP’er die al enige tijd actief is

Het afsluiten van een ZZP lening voor startende ZZP’ers blijkt in de praktijk vaak nog een behoorlijk stuk lastiger te zijn. Dat is het gevolg van het feit dat er vaak maar moeilijk aan de vooropgestelde voorwaarden kan worden voldaan. Globaal gezien stellen zich deze problemen bij startende ZZP’ers:

 • De levensvatbaarheid van de onderneming kan maar moeilijk worden aangetoond
 • Het voorleggen van één of twee volledige jaarrekeningen is als starter onmogelijk
 • Er is doorgaans sprake van een bepaalde minimale omzet die moet worden gerealiseerd

Voor elke startende ondernemer geldt dat hij of zij uiteraard over een bepaalde hoeveelheid aan startkapitaal dient te beschikken. Zonder dit kapitaal is het niet mogelijk om een bedrijf op te richten en de zogenaamde opstartperiode te overbruggen. Beschik je niet zelf over voldoende startkapitaal waardoor je hiervoor een lening wenst af te sluiten? In dat geval kan je dat het beste doen op het moment dat je nog (gedeeltelijk) in loondienst werkt. Zo kan je dit inkomen gebruiken om de bank te overtuigen van je afbetalingscapaciteit terwijl je toch gewoon je opstartkapitaal relatief moeiteloos kan lenen.

Hoe werkt een starters lening ZZP?

Het aanvragen van een starters lening ZZP kan in de praktijk een oplossing betekenen voor heel wat ZZP’ers. Dit gezegd hebbende is het zoals hierboven al aangehaald zeker niet altijd even eenvoudig om dit voor mekaar te krijgen, in tegendeel. Ben jij van plan om een starters lening aan te vragen als ZZP’er? Dan zijn er drie verschillende vragen die gesteld zullen worden door de kredietverstrekker waar je een beroep op gaat doen. Het gaat hierbij om de volgende:

 • Hoelang is de onderneming precies actief?
 • Over welke omzet beschikt de onderneming al?
 • Beschikt de onderneming over een fysieke locatie of niet?

Vaak is het een vereiste voor een startende onderneming om minstens 12 maanden te bestaan voordat ze een lening kan aanvragen. Daarnaast kan er in de praktijk worden vastgesteld dat heel wat kredietverstrekkers die leningen aanbieden aan startende ZZP’ers ervoor kiezen om een minimale omzet als vereiste te stellen van 50.000 euro. Beschik je over een beperktere omzet? Dan zou dat dus zomaar kunnen zorgen voor een inperking van je mogelijkheden als beginnende ZZP’er.

Tot slot is het eveneens van belang om er rekening mee te houden dat er door kredietverstrekkers eveneens kan worden gekeken naar het al dan niet aanwezig zijn van een fysieke locatie. Beschik je niet over een fysieke vestiging? Dan is het mogelijk dat je bepaalde startersleningen niet zal kunnen aanvragen. Ook dit is een niet onbelangrijk aandachtspunt om bij stil te blijven staan.

Hoe kan je een ZZP lening afsluiten?

Een lening voor ZZPers afsluiten is dus duidelijk in de praktijk niet altijd even voor de hand liggend. Voordat je op deze manier geld gaat lenen is het dan ook niet alleen van belang om je bewust te zijn van de voorwaarden die hiervoor gelden. Wat bovendien immers ook te denken van de verschillende soorten leningen of kredieten die afgesloten kunnen worden? Wil je graag een lening aanvragen ZZP? Verdiep je dan zeker even in de verschillende kredietvormen die er worden aangeboden. Wij hebben de belangrijkste mogelijkheden hieronder alvast even voor jou op een rijtje gezet.

1. Persoonlijk krediet voor ZZP’ers

De eerste optie waarover je beschikt is het afsluiten van een persoonlijke lening ZZP. Het gaat hierbij om een traditioneel krediet waarbij er sprake is van bijzonder lineaire kredietvoorwaarden. Dit betekent in eerste instantie dat het volledige verloop van het krediet al van bij de start bekend is. Het gaat hierbij dan niet alleen om het bedrag dat je leent, maar ook om het rentepercentage waarvan sprake is evenals om de einddatum van de lening. Voor de rente geldt overigens ook dat ze is vastgesteld. Er is dus geen sprake van een flexibele rentevoet die meebeweegt met de markt.

Het belangrijkste voordeel dat is verbonden aan het persoonlijk krediet voor ZZP’ers heeft betrekking tot het feit dat ze niet alleen zeer veilig, maar bovendien ook ontzettend voordelig is. De lineaire kredietvoorwaarden zorgen er in de praktijk voor dat de kredietverstrekker kan rekenen op behoorlijk wat zekerheden. Deze zekerheden vertalen zich in een ontzettend scherpe rentevoet. Hierdoor kunnen de kosten van deze ZZP lening sterk binnen de perken worden gehouden.

2. Doorlopend krediet voor ZZP’ers

De tweede optie waar je voor kan kiezen bij het afsluiten van een ZZP lening is het zogenaamde doorlopend krediet. Het betreft hier een flexibele kredietvorm die deze voorwaarden kent:

 • Het maximale kredietbedrag is van bij de start bekend
 • Er is doorgaans sprake van een flexibele en dus niet van een vaste rentevoet
 • Het tussentijds opnieuw opnemen van afbetaalde bedragen is gewoon mogelijk
 • De einddatum van de kredietovereenkomst kan in principe altijd worden verlengd

Het belangrijkste voordeel waar je op kan rekenen bij het doorlopend krediet voor ZZP’ers heeft betrekking tot het feit dat je kan rekenen op ontzettend veel flexibiliteit. Hiermee staat ze lijnrecht tegenover het persoonlijk krediet. Deze laatste kenmerkt zich immers hoofdzakelijk door zeer lineaire voorwaarden waar in de regel eigenlijk niet van af kan worden geweken. Gebeurt dat wel? Dan zijn daar stevige kosten aan verbonden. Dat is bij het doorlopend krediet niet zo. Je zal hierbij dan ook niet snel geconfronteerd worden met bepaalde boetes die je moet betalen.

Ondanks bovenstaande voordelen moet het gezegd dat zeker niet elke ZZP’er er zomaar voor kiest om een doorlopend krediet af te sluiten. Dat is het resultaat van het feit dat er aan deze financiering behoorlijk stevige kosten verbonden zijn. Deze kosten worden wel bepaald aan de hand van het openstaande kredietbedrag. Hoe kleiner je dit bedrag houdt, hoe lager de kosten dus komen te liggen. In ieder geval, wanneer je als ZZP’er op zoek bent naar een flexibele manier van geld lenen zal je tot de vaststelling komen dat het doorlopend krediet zich daar het beste toe leent.

3. Microfinanciering voor ZZP’ers

Bij geld lenen ZZP is het doorgaans zo dat er sprake is van een vrij aanzienlijk kredietbedrag. Dit is echter niet altijd een vereiste. Heb jij als ZZP’er voldoende aan een eerder bescheiden bedrag? In dat geval zou je kunnen kiezen voor het afsluiten van een zogenaamde microfinanciering. Een dergelijke lening aanvragen ZZP staat er in de praktijk om bekend een stukje eenvoudiger te zijn. Dit niet in het minst vanwege het eerder beperkte kredietbedrag waarvan sprake is. Je dient er wel rekening mee te houden dat er hiervoor doorgaans een strikte maximumtermijn geld van 10 jaar.

Een microfinanciering voor ZZP’ers kan dus in bepaalde gevallen zeker de moeite waard zijn om te overwegen als je voldoende hebt aan een beperkt(er) kredietbedrag. Heb je toch behoeften aan een groter kredietbedrag? In dat geval kan je in aanmerking komen voor een zogenaamde MKB-krediet. Met een dergelijke lening is het mogelijk om een bedrag te lenen gelegen tussen de 50.000 en 250.000 euro. Voor grotere financiering is deze optie dus het overwegen waard.

4. Het borgstellingskrediet ZZP’ers

Ook een mogelijkheid die wordt aangeboden met betrekking tot een ZZP lening afsluiten heeft betrekking tot het zogenaamde borgstellingskrediet ZZP'er. Het gaat hierbij om een lening waarbij de Nederlandse overheid gedeeltelijk borg staat voor het krediet dat door de ZZP'er wil worden afgesloten. Dit kan een goede oplossing zijn voor startende ZZP'ers welke dus zelf nog over onvoldoende waarborgen beschikken. In deze situatie is het, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat welke garant staat voor de onderneming. De kenmerken van deze financiering zijn:

 • De Nederlandse overheid staat garant voor de lening
 • Deze garantie zorgt voor betere voorwaarden
 • Uitsluitend mogelijk voor ZZP'ers en MKB-ondernemers
 • Dit is een minder flexibele vorm van ZZP lening

Het spreekt voor zich dat er aan het afsluiten van een borgstellingskrediet ZZP’ers verschillende voorwaarden verbonden zijn. Omdat deze voorwaarden regelmatig veranderen is het altijd een goed idee om even de actuele voorwaarden grondig door te nemen.

5. Crowdfunding voor ZZP’ers

Geld lenen ZZP is vandaag de dag natuurlijk eveneens mogelijk door het opzetten van een zogenaamde crowdfunding. Een lening ZZP zonder jaarcijfers valt in de praktijk doorgaans net wat minder eenvoudig af te sluiten dan dat veel mensen vermoeden. Eén van de meest toegankelijke opties welke er worden aangeboden is crowdfunding. In dit geval moet je de oprichting van je onderneming kenbaar maken op een zogenaamd crowdfundingplatform. Hierbij moet er uiteraard ook steeds worden aangegeven van welk doelbedrag er precies sprake is.

Bovenstaande zorgt ervoor dat iedereen over de mogelijkheid beschikt om te gaan investeren in jouw nieuwe onderneming. Het kan hierbij gaan om vrienden en familie, maar ook om bijvoorbeeld mensen die je nog helemaal niet kent. In het geval van crowdfunding is het wel van belang om er rekening mee te houden dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee verschillende vormen van geld beschikbaar gesteld krijgen. Het gaat hierbij dan om de onderstaande:

 • Uitlenen
 • Doneren

In het eerste geval spreekt het voor zich dat je het bedrag dat je hebt ontvangen zal moeten terugbetalen aan de investeerder. Dit bovendien samen met een bepaalde vergoeding. Wanneer er sprake is van een donatie is dat niet het geval. Het geld is dan immers afkomstig van een partij die je gewoon verder wenst te helpen zonder dat er daar iets tegenover dient te staan. Het spreekt voor zich dat dit laatste in de praktijk net wat minder vaak voorkomt.

Een leasing als ZZP’er afsluiten

Buiten het afsluiten van een ZZP lening wordt er door veel ondernemers ook gekeken in de richting van een zogenaamde leasing. Bij de aanschaf van verschillende (noodzakelijke) bedrijfsmiddelen is het eveneens mogelijk dat er daarvoor wordt gekeken in de richting van een leasing. Een dergelijke optie kan worden overwogen bij een investering in bijvoorbeeld nieuwe machines of een bedrijfsauto. Er wordt wat dit betreft in de praktijk een onderscheid gemaakt tussen deze opties:

 • Een financial lease
 • Een operational lease

In het geval van de financial lease is het zo dat de partij die least ook daadwerkelijk de economische eigenaar wordt van de machine of het voertuig. Dit betekent dat de persoon in kwestie zelf verantwoordelijk is gedurende de volledige periode van de leasingovereenkomst. Dit leidt in de praktijk tot niet onaanzienlijke fiscale voordelen. In het geval van een operational lease is het zo dat het leasingbedrijf de eigenaar blijft. Dit zorgt ervoor dat er geen extra verantwoordelijkheden ten laste worden gelegd van de partij die least. Daar tegenover staat dat er ook geen sprake is van fiscale voordelen. Dit is zeer belangrijk om aandacht aan te besteden bij een ZZP leasing afsluiten.

Factoring voor ZZP’ers

Wanneer er informatie wordt opgezocht over geld lenen ZZP is het zo dat er één nochtans niet onbelangrijke mogelijkheid vaak over het hoofd wordt gezien. Het is immers voor ZZP’ers eveneens mogelijk om een beroep te doen op de mogelijkheden die zogenaamde factoring met zich meebrengt. In deze situatie is het zo dat je debiteurenbeheer uit handen wordt gegeven aan een gespecialiseerd factoringbedrijf. De openstaande facturen zullen in dit geval per direct deels of volledig worden voldaan door het factoringbedrijf waardoor je geen (lange) betaaltermijn hoeft af te wachten. In ruil voor deze service betaal je wel een bepaalde kostprijs, dat spreekt voor zich.

Een beroep doen op de mogelijkheden die factoring voor ZZP’ers met zich meebrengt kan in de praktijk ontzettend interessant zijn voor heel wat verschillende zelfstandige ondernemers. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat deze optie niet voor elke ZZP’er een mogelijkheid vormt. Je dient immers reeds over een bepaald klantenbestand te beschikken en er moeten reeds bepaalde diensten zijn verstrekt of producten zijn geleverd. Voor startende ondernemers is factoring dan ook vaak geen optie. Dit tenzij ze uiteraard een vliegende start hebben gemaakt met hun onderneming.

Kan je een ZZP lening zonder BKR afsluiten?

Eén van de controles welke doorgaans altijd wordt uitgevoerd bij een ZZP lening aanvragen is natuurlijk de bekende BKR check. Wanneer je de keuze maakt om een ZZP lening aan te vragen bij een Nederlandse bank zal je tot de vaststelling komen dat deze controle altijd zal worden uitgevoerd. Dit is een verplichting waar bij het BKR aangesloten banken over beschikken. Dit gezegd hebbende geldt voor heel wat ZZP’ers dat ze er de voorkeur aan geven om geld te lenen zonder BKR controle.

Een ZZP lening zonder BKR check afsluiten lijkt naar aanleiding van bovenstaande dus niet bepaald een eenvoudige opdracht te zijn. Toch bestaan er hier absoluut zeker wel mogelijkheden voor. Je zou er bijvoorbeeld altijd voor kunnen kiezen om deze lening af te gaan sluiten bij een kredietverstrekker welke niet is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie. Voor dergelijke verstrekkers van leningen geldt immers dat ze niet verplicht zijn om een controle of toetsing uit te gaan voeren.

Een ZZP lening zonder BKR toetsing aanvragen kan in bepaalde situaties interessant lijken, maar er zijn ook nadelen aan verbonden. Omdat er geen BKR toetsing wordt uitgevoerd ontbreekt het de kredietverstrekker immers aan een aantal belangrijke zekerheden waar hij of zij anders wel op kan rekenen. Dit zorgt ervoor dat je altijd rekening moet houden met hoger gelegen kosten.

Lening ZZP zonder jaarcijfers afsluiten

Kan je een persoonlijke lening ZZP zonder jaarcijfers afsluiten? Ook dit is een vraag welke je in de praktijk niet zelden voorbij ziet komen. In de basis geldt voor kredietverstrekkers dat ze aan ZZP’ers altijd de vraag stellen of ze over de mogelijkheid beschikken om jaarcijfers van één of bij voorkeur meerdere jaren voor te kunnen leggen. In bepaalde gevallen is dat niet mogelijk of kan dit gewoon simpelweg niet gebeuren. We hebben het hierbij over de onderstaande situaties:

 • Wanneer er sprake is van een startende onderneming
 • Wanneer de jaarcijfers niet voldoende goed zijn om voor te kunnen leggen

Het afsluiten van een lening ZZP zonder jaarcijfers behoort slechts tot de mogelijkheden wanneer er op andere manieren zekerheden geboden kunnen worden aan de kredietverstrekker. Zo is het voorleggen van jaarcijfers bijvoorbeeld soms geen vereiste wanneer je:

 • Een inzage kan geven in de recente bankafschriften van de onderneming
 • Er sprake is van een bepaalde minimumomzet welke wordt gerealiseerd
 • Je een goed onderbouwd ondernemersplan voor kan leggen aan de kredietverstrekker

Indien je aan de hierboven aangehaalde punten weet te voldoen zal je tot de vaststelling komen dat je alsnog over de mogelijkheid beschikt om een ZZP lening zonder jaarcijfers af te sluiten. Je dient er wel rekening mee te houden dat er hierbij sprake kan zijn van hoger gelegen kosten.

Welke ZZP lening is voor jou de beste keuze?

Geld lenen ZZP is duidelijk op tal van verschillende manieren mogelijk. Dat heeft de informatie op deze pagina wel duidelijk gemaakt. Voor veel ZZP’ers maakt dit het in de praktijk een behoorlijke uitdaging om door de bomen het bos te blijven zien. De hamvraag die weerklinkt bij de meeste ZZP’ers is dan ook welke ZZP lening nu precies voor hen het meest geschikt is. Wanneer jij jezelf deze vraag ook stelt is het van belang om daarbij voor jezelf op een rijtje te zetten waar je precies naar op zoek bent. Enkele vragen die je bijvoorbeeld voor jezelf dient te beantwoorden zijn de volgende:

 • Welk bedrag wil je precies gaan lenen?
 • Voor welk doel wil je geld gaan lenen als ZZP’er?
 • Hoe flexibel (of net niet) moeten de kredietvoorwaarden zijn?
 • Heb je de mogelijkheid om jaarcijfers voor te leggen of niet?
 • Wil je graag een ZZP lening afsluiten met of zonder BKR toetsing?

Zorg er naast bovenstaande eveneens voor dat je altijd een vergelijking uitvoert voordat je een bepaalde ZZP lening aan gaat vragen. Het uitvoeren van een dergelijke vergelijking is noodzakelijk omdat je alleen op die manier kan rekenen op de laagste kost op de ZZP lening die je wenst af te sluiten. In ieder geval, ongeacht de voorkeuren waar je als ZZP’er over beschikt, het is altijd mogelijk om een ZZP lening op maat van jouw wensen af te sluiten. Zoveel is zeker.

Zie ook: Zakelijke lening, Zakelijk krediet en Microkrediet.