Let op! Geld lenen kost geld

Operational lease vergelijken

Een operational lease is een vorm van zakelijke leasing waarbij je bedrijf in principe niet de economische eigenaar wordt van het voertuig. Het voordeel hiervan is wel dat alle vaste kosten gerelateerd aan het voertuig in het maandelijkse leasingbedrag zijn opgenomen.

Beste keuze 2024
XLEasy
 • Standaard 24/7 pechhulp binnen Europa
 • Altijd vervangend vervoer na 24 uur
 • Nooit meer onverwachte kosten voor je auto
 • Extra interessante XLEasy Voorraad Deals
 

Wat is een operational lease?

Binnen de leasingmarkt kan er vastgesteld worden dat er eigenlijk een onderscheid wordt gemaakt tussen twee verschillende types van leasingcontracten. Het betreft hier in eerste instantie de financial lease, maar wat bovendien ook te denken van de operational lease? In de basis geldt voor beide leasingvormen dat ze min of meer hetzelfde mogelijk maken. Het gaat hierbij uiteraard om het ter beschikking stellen van een voertuig tegen een vaste maandelijkse kostprijs. Ondanks het feit dat beide leasingvormen in de basis dus hetzelfde zijn is er ook wel degelijk sprake van enkele verschillen.

Bij een operational lease is het (afhankelijk van het type contract) zo dat je, je in principe nergens geen zorgen meer over hoeft te maken. De leasingmaatschappij regelt dan ook alles voor je. Gaande van de verzekering tot de motorrijtuigenbelasting en van het onderhoud tot eventuele herstellingen die uitgevoerd dienen te worden aan de auto. Daar tegenover staat dat je bij een operationele leasing in principe niet de economische eigenaar zal worden van het voertuig. Bij een financial lease is dat wel het geval waardoor je onder meer kan rekenen op de meest optimale fiscale voordelen.

Netto operational lease

Zeer belangrijk om rekening mee te houden is het feit dat de ene operational lease de andere niet is. Dit bedoelen we ook zeer letterlijk. Het is namelijk zo dat we een onderscheid maken tussen een netto operational lease en een full operational lease. Bij de netto variant is het zo dat er verschillende zaken alsnog door jouzelf kunnen worden geregeld. Denk hierbij dan meer concreet aan bijvoorbeeld:

 • De verzekering
 • Het onderhoud
 • Eventuele herstellingen

In het geval van een netto operational lease is het zo dat de auto wordt gekenmerkt als een zogenaamde off-balance financiering. Dit heeft als gevolg dat er voldoende financiële middelen over zullen blijven voor het bedrijf of voor bijvoorbeeld het uitvoeren van bepaalde investeringen. Aan het einde van het contract is het zo dat je doorgaans altijd de mogelijkheid krijgt aangeboden om volledige eigenaar te worden van het voertuig. Dit is echter (uiteraard) een verplichting.

Full operational lease

In het merendeel van de gevallen is het zo dat bedrijven die kiezen voor een operational lease kiezen voor een all-in leasepakket. We spreken in dit geval dan over een full operational lease. Voor alle bijkomende kosten die betrekking hebben tot het voertuig zoals eventuele herstellingen, het onderhoud, de belasting en de verzekering geldt dat ze zijn inbegrepen in de maandelijkse kostprijs die wordt aangerekend. Dit heeft als gevolg dat je hier helemaal niet meer aan hoeft te denken.

Je moet er wel rekening mee houden dat deze volledige ontzorging als gevolg heeft dat je over zeer weinig flexibiliteit en keuzevrijheid beschikt. Bovendien is het ook nog eens zo dat je op deze manier uiteraard rekening moet houden met iets hoger gelegen maandelijkse lasten. Dit gezegd hebbende kan je zo wel heel wat onverwachts hoge, extra kosten voorkomen.

Extra uitgebreide full operational lease

Indien je met jouw bedrijf kiest voor het afsluiten van een full operational lease zal je kunnen concluderen dat je, je dus eigenlijk over zo goed als niets met betrekking tot je voertuig nog zorgen hoeft te maken. Dit gezegd hebbende is het ook bij deze leasingovereenkomst zo dat je mogelijks nog één en ander extra zal willen laten indekken. Dit geldt dan bijvoorbeeld voor de winterbanden. Steeds vaker is het zo dat bedrijven graag hebben dat ook de kosten voor zomer- en winterbanden in het contract worden opgenomen. Dat kan zeker, alleen spreekt het voor zich dat elk extra component dat wordt toegevoegd uiteraard een bepaalde impact zal hebben op de periodieke kostprijs.

Voor nieuwe en tweedehandse auto’s

Er zijn best een aantal keuzes die je zal moeten maken op het ogenblik dat je kiest voor het afsluiten van een operational lease. Eén van de zaken waar je aandacht aan zal moeten besteden heeft bijvoorbeeld betrekking tot het feit of je kiest voor een gloednieuw of voor een tweedehands voertuig. Je kan dus met andere woorden ook perfect kiezen voor een occasion operational lease. In dit geval lease je dus geen compleet nieuwe auto, maar wel een tweedehands voertuig. Het hoeft niet gezegd dat je op deze manier kan rekenen op best een extra interessant financieel voordeel.

In deze situatie wordt er door de leasingmaatschappij doorgaans altijd gebruik gemaakt van vrij jonge tweedehandse voertuigen. Vaak hebben deze er reeds een bepaalde termijn opzitten bij de maatschappij in kwestie waarna ze gewoon opnieuw worden aangeboden. Zo kan de leasingmaatschappij er zelf extra rendement mee realiseren terwijl dit voor jou als leasingnemer eveneens interessant is omdat je op die manier kan rekenen op een extra (aantrekkelijke) besparing.

Hoe worden de kosten berekend?

De kosten die bij een operational lease in rekening worden gebracht zullen in de praktijk uiteraard hoger uitvallen dan bij een financial lease het geval is. Dit gezegd hebbende is het uiteraard zo dat er best wel wat verschillende zaken zijn die de hoogte van deze kosten beïnvloeden. De belangrijkste factoren die hier een invloed op uitoefenen zijn de onderstaande:

 • Het type auto die je wenst te leasen
 • Het aantal kilometers die je gaat rijden op jaarbasis
 • Het soort operational lease contract waarvoor je gaat kiezen
 • De looptijd van de overeenkomst
 • Eventuele aanvullende voorwaarden

Indien je kiest voor het afsluiten van eender welke vorm van leasing is het zo dat je altijd een zogenaamd kilometerpakket dient af te sluiten. Dit kilometerpakket geeft aan hoeveel “gratis kilometers” er zijn inbegrepen in de overeenkomst. Worden er heel wat meer kilometers gereden? Dan kan dat een directe impact hebben op de potentiële restwaarde van het voertuig waardoor er hier extra kosten voor aangerekend zullen worden. Worden er andersom veel minder kilometers gereden? Dan bestaat de kans dat je in ruil daarvoor kan rekenen op een bepaalde teruggave.

Hou er hoe dan ook tevens rekening mee dat ook het soort operational lease contract waarvoor je gaat kiezen een niet onaanzienlijke impact kan hebben. Kies je voor een netto operational lease? Dan spreekt het voor zich dat de vaste lasten anders zullen zijn dan wanneer je kiest voor het afsluiten van een full operational lease. Het is zeker de moeite waard om deze kosten even tegenover elkaar af te wegen zodat je voor jouw bedrijf de (financieel) interessantste keuze kan maken.

Welke zaken zijn er inbegrepen?

Kies je voor een standaard en dus voor een full operational lease? Dan is het zo dat de vaste maandelijkse kostprijs heel wat verschillende zaken zal bevatten. Denk hierbij aan de volgende:

 • De afschrijving van het voertuig
 • De rente die is verschuldigd
 • Eventueel herstellingen die moeten worden uitgevoerd
 • Het onderhoud van het voertuig
 • De motorrijtuigenbelasting
 • De (zomer)banden
 • De verzekering
 • Hulpverlening bij pech

In het merendeel van de gevallen dient er wel op toe te worden gezien dat de hulpverlening bij pech beperkt is tot Nederland. De kans bestaat dus dat er extra kosten zullen worden aangerekend bij hulpverlening in het buitenland. Heb je behoeften aan vervangend vervoer naar aanleiding van bijvoorbeeld een ongeval waarin je betrokken bent geraakt? Dan is het zo dat deze doorgaans wel standaard is inbegrepen in de maandelijkse prijs bij een volledige operationele leasing.

Welke zaken zijn niet inbegrepen?

De bovenstaande lijst heeft je reeds een goed beeld geschetst van de verschillende zaken die inbegrepen zijn wanneer je ervoor kiest om een full operational lease af te sluiten. Dit gezegd hebbende zijn er uiteraard eveneens altijd verschillende zaken die niet zijn inbegrepen. Het gaat hierbij dan grofweg om de extra kosten waarmee je te maken kan krijgen zoals:

 • De kosten voor de brandstof die moet worden getankt
 • De kosten voor het parkeren van het voertuig, eender wanneer en eender waar
 • De eventuele boetes die je ontvangt naar aanleiding van begane overtredingen
 • Het mogelijke eigen risico bij bepaalde schadegevallen

Dit gezegd hebbende is het mogelijk om verschillende zaken alsnog extra op te laten nemen in de overeenkomst van jouw operationele leasing. Het betreft hier dan bijvoorbeeld een tankpas, maar wat daarnaast ook te denken van de winterbanden waar je mogelijks gebruik van wil maken tijdens de donkerste maanden van het jaar? Indien je dit graag wenst kan het dus zeker interessant zijn om even de mogelijkheden kort te sluiten met de leasingmaatschappij waar je een beroep op wil doen.

Je wordt geen eigenaar van het voertuig

Eén van de belangrijkste verschillen waarvan sprake is tussen een financial lease enerzijds en een operational lease anderzijds heeft te maken met het eigendomsrecht van het voertuig. Indien je kiest voor een financial lease zal je als leasingnemer van bij de start van de overeenkomst de economische eigenaar zijn. Dit betekent dat er aanspraak kan worden gemaakt op heel wat interessante, fiscale voordelen. Wanneer je kiest voor een operational lease blijft de leasingmaatschappij de economische eigenaar van het voertuig. Dit betekent dat zij het gros van de fiscale voordelen ontvangt. Dat is bovendien niet alles. Dit is immers ook van invloed op de keuzes die je maakt voor het voertuig.

Omdat je bij een operational lease niet zelf de economische eigenaar wordt van het voertuig is het zo dat je niet zomaar bijvoorbeeld accessoires of belettering mag laten aanbrengen. In het merendeel van de gevallen staat dit ook duidelijk in de afgesloten leasingovereenkomst opgenomen. Dit gezegd hebbende is het in de meeste gevallen wel mogelijk om dit te bespreken met de leasingmaatschappij.

Toch eigenaar worden?

Standaard is het dus zo dat je bij een operational lease na afloop van de afgesproken looptijd het voertuig terug moet inleveren bij de leasingmaatschappij. Dit gezegd hebbende wordt er vaak wel degelijk een mogelijkheid aangeboden om de auto alsnog over te kopen van het leasingbedrijf. Hiervoor wordt dan een zogenaamde slottermijn bepaald. Voor deze slottermijn geldt dat ze bestaat uit de laatste aflossing met daar bovenop de zogenaamde restwaarde waar het voertuig over beschikt. Let wel, omdat dit bij het afsluiten van de overeenkomst niet contractueel is bepaald is de leasingmaatschappij bij een operational lease niet verplicht om je deze mogelijkheid aan te bieden.

Beëindiging van het leasingcontract

De voorwaarden waarmee je wordt geconfronteerd bij een operationele leasing zijn doorgaans een flink stuk strikter dan wanneer je zou kiezen voor een standaard autolening of voor een financiële leasing. Dit heeft als gevolg dat het zomaar beëindigen van het contract vaak niet tot de mogelijkheden behoort… althans niet zonder dat er daarvoor een vaak vrij hoge afkoopsom dient te worden betaald. Voor deze afkoopsom geldt da ze volledig wordt bepaald door de leasingmaatschappij. Daarbij wordt doorgaans in het bijzonder rekening gehouden met de resterende looptijd van de overeenkomst evenals met het mogelijke verlies aan rente dat men loopt.

Fiscale voordelen bij operational lease

Eén van de voornaamste aandachtspunten waar rekening mee moet worden gehouden bij het afsluiten van een operational lease heeft te maken met de fiscale voordelen,… of beter gezegd het gebrek daaraan. Indien je kiest voor een financial lease kan er daarbij aanspraak worden gemaakt op diverse fiscale voordelen. Het betreft hier dan meer bepaald:

 • De zogenaamde investeringsaftrek
 • De fiscale afschrijving van de investeringen
 • De renteaftrek
 • De BTW die je terug kan krijgen

Voor het overgrote merendeel van de fiscale voordelen waar je aanspraak op kan maken bij een financiële leasing geldt dat ze ontbreken bij een operationele leasing. Dat is het gevolg van het feit dat je bedrijf niet de economische eigenaar is van het voertuig. Dit zorgt ervoor dat de auto ook niet op de balans zal zijn terug te vinden. Indien je dus met andere woorden graag aanspraak wil kunnen maken op (zoveel mogelijk) fiscale voordelen kijk je wellicht beter naar een financiële leasing.

Welke voordelen zijn eraan verbonden?

Indien je behoeften hebt aan een nieuw, zakelijk voertuig en je daarvoor geen groot bedrag in één keer kan of wil investeren zijn er op de markt tal van verschillende mogelijkheden terug te vinden die je daarbij van dienst kunnen zijn. Het gaat hierbij dan in eerste instantie om een autolening, maar daarnaast bestaan er dus tevens verschillende leasingmogelijkheden. Indien je kiest voor het afsluiten van een operational lease zal je daarbij kunnen rekenen op de onderstaande voordelen:

 • Je kan kiezen tussen netto en een full operational lease
 • Er is geen grote investering vereist voor de nieuwe bedrijfsauto
 • De bedrijfsauto wordt niet opgenomen als kostenpost op de balans
 • Je voorkomt vervelende verrassingen door een vastgesteld maandbedrag
 • Je kan ook rekenen op een praktische ontzorging

Kiezen voor een operational lease betekent in de praktijk eigenlijk ook kiezen voor een zo compleet mogelijke ontzorging. Je hoeft je immers geen zorgen te maken over het afsluiten van een passende verzekering, je hoeft geen afspraken te regelen op vlak van onderhoud, bij eventuele vereiste herstellingen wordt alles voor je geregeld en ga zo maar door. Het is dus zeker niet zo dat je bij een dergelijke vorm van leasing uitsluitend kan rekenen op financiële voordelen. Ook de praktische voordelen die eraan verbonden zijn dienen absoluut niet onderschat te worden.

Wat zijn de eventuele nadelen?

Ondanks het feit dat de voordelen die verbonden zijn aan een operational lease bij veel mensen als muziek in de oren kunnen klinken zijn er uiteraard ook enkele nadelen om aandacht aan te besteden. Wat deze nadelen betreft kan je onder meer denken aan de onderstaande:

 • De vaste lasten liggen hoger dan bij een financial lease het geval is
 • Geen of nauwelijks keuzevrijheid bij een full financial lease
 • Je wordt op geen enkel ogenblik de economische eigenaar van het voertuig
 • Standaard niet mogelijk om de auto over te nemen aan het einde van de contractperiode

Doordat er heel veel verschillende kosten inbegrepen zijn in de maandprijs is het zo dat deze uiteraard een flink stuk hoger komt te liggen dan wanneer je zou kiezen voor een financial lease. Dit gezegd hebbende ontvang je buiten deze kosten dan wel geen extra hoge afrekeningen meer voor je verzekering, je motorrijtuigenbelasting evenals voor het onderhoud en mogelijke herstellingen. Op het einde van de rit ben je dan ook vaak net financieel voordeliger uit.

Het feit dat je normaal op geen enkel ogenblik de economische eigenaar wordt van het voertuig zorgt ervoor dat deze niet op de balans zal komen te staan. Het gevolg daarvan is dat er ook geen aanspraak kan worden gemaakt op het merendeel van de fiscale voordelen die je wel zal ontvangen bij een financiële leasing. In hoeverre deze nadelen voor jouw zullen doorwegen is uiteraard afhankelijk van de persoonlijke wensen en verwachtingen waarover je beschikt.

Is een operational lease interessant of niet?

Indien je van plan bent om een zakelijk voertuig te gaan leasen dien je daarbij de afweging te maken tussen enerzijds de voordelen verbonden aan een financial lease en anderzijds de voordelen waar je op kan rekenen bij een operational lease. Indien het voor jou vooral van belang is dat je kan rekenen op een zo compleet mogelijke ontzorging en indien je liever niet geconfronteerd wil worden met een bepaald restbedrag dat moet worden betaald is laatst genoemde optie altijd de interessantste keuze. Wil je graag vooral kunnen rekenen op zo laag mogelijke vaste lasten en wil je bovendien ook graag kunnen rekenen op de nodige flexibiliteit? Dan kan de keuze voor een zakelijke financial lease al snel worden gemaakt. In ieder geval, even grondig de verschillende voor- en nadelen van beide leasingvormen tegenover elkaar afwegen kan in de praktijk altijd de moeite waard zijn.

Zie ook: Zakelijke lening, Zakelijk krediet, Microkrediet, ZZP lening, Auto financieren, Private lease en Financial lease.

Handige links: Zakelijk leasen.