Let op! Geld lenen kost geld

Financial lease vergelijken

Een financial lease is een vorm van zakelijke leasing waarbij het mogelijk wordt om een auto in termijnen af te betalen. Aan het einde van de looptijd is er echter vaak nog een restbedrag verschuldigd. De financial lease verschilt ten opzichte van een zogenaamde operational lease.

Beste keuze 2024
XLEasy
 • Standaard 24/7 pechhulp binnen Europa
 • Altijd vervangend vervoer na 24 uur
 • Nooit meer onverwachte kosten voor je auto
 • Extra interessante XLEasy Voorraad Deals
 
Tweede plaats
KredietSpotter
 • Leenbedrag van € 1.500 tot € 250.000
 • Looptijd van 6 tot 120 maanden
 • Rente vanaf 6,6% per jaar
 • BKR-toetsing
 

Voorbeeld: Leenbedrag: € 50.000, Looptijd: 60 maanden, Rentepercentage: 6,6%, Maandbedrag: € 976,15, Bedrag incl. rente: € 58.569

Wat is een financial lease?

Een financial lease is één van de mogelijkheden waarover je beschikt om (weliswaar op termijn) eigenaar te worden van een nieuwe auto. Bij het afsluiten van een dergelijke leasingovereenkomst is het zo dat je kiest voor een bepaalde auto die je over een vastgestelde looptijd aan de leasingmaatschappij gaat afbetalen. Wat dit betreft is het zo dat de voorwaarden meteen doen denken aan deze van een traditionele autolening. Het verschil zit hem in het feit dat er bij een autolening doorgaans geen sprake is van een mogelijks restbedrag aan het einde van de looptijd. Dat kan bij een financial lease wel het geval zijn. Sterker nog, in het merendeel van de gevallen is dat zo.

Bovenstaande zorgt ervoor dat het periodieke bedrag dat is verschuldigd bij een financial lease doorgaans voordeliger uitvalt dan wanneer je zou kiezen voor het afsluiten van een autolening. Je moet er dus evenwel wel rekening mee houden dat je finaal aan het einde van de contractduur mogelijks nog te maken kan krijgen met een bepaald bedrag dat je in één keer zal moeten betalen om de volledige eigenaar te worden van het voertuig waarvoor het leasingcontract is afgesloten.

Meteen economisch eigenaar

Binnen de wereld van de (zakelijke) leasingovereenkomsten maken we eigenlijk een onderscheid tussen twee verschillende mogelijkheden. Het betreft hier dan concreet de volgende:

 • De financial lease
 • De operational lease

In de basis doen beide leasingvormen uiteraard hetzelfde. Dit betekent dat ze het voor jou als zakelijke partij mogelijk maken om in een nieuwe (of tweedehandse) auto te rijden. De verplichtingen die daar tegenover staan zijn echter verschillend. Indien je kiest voor een financial lease zal je immers vast kunnen stellen dat jouw bedrijf meteen de economische eigenaar wordt van het voertuig in kwestie. Dit brengt een aantal interessante voordelen, maar ook potentiële nadelen met zich mee.

In de basis doen beide leasingvormen uiteraard hetzelfde. Dit betekent dat ze het voor jou als zakelijke partij mogelijk maken om in een nieuwe (of tweedehandse) auto te rijden. De verplichtingen die daar tegenover staan zijn echter verschillend. Indien je kiest voor een financial lease zal je immers vast kunnen stellen dat jouw bedrijf meteen de economische eigenaar wordt van het voertuig in kwestie. Dit brengt een aantal interessante voordelen, maar ook potentiële nadelen met zich mee.

Fiscale voordelen bij financial lease

Eén van de belangrijkste voordelen waar je bij het afsluiten van een financial lease als bedrijf aanspraak op kan maken heeft betrekking tot het feit dat je direct de economische eigenaar bent van het voertuig in kwestie. Dit betekent met andere woorden dat je ook meteen kan rekenen op een aantal niet onbelangrijke, fiscale voordelen. Denk op dit vlak dan meer bepaald aan:

 • De investeringsaftrek
 • Het fiscaal afschrijven van je investering
 • De renteaftrek waar je op kan rekenen
 • De teruggave van de betaalde BTW

In eerste instantie is er uiteraard de investeringsaftrek. Wanneer je als bedrijf een zakelijke investering doet (bijvoorbeeld het leasen van een voertuig dat wordt ingezet voor bedrijfsdoeleinden) is het mogelijk om de kosten die daarvoor worden gemaakt af te trekken van de winst die je bedrijf genereert. Een lager uitvallende winst betekent ook dat je minder belastingen zal moeten betalen. Hierdoor is er sprake van een win-win-situatie.

Fiscaal afschrijven van je leaseauto

Een investering gebeurt in de praktijk altijd voor een lange(re) periode. Voor een bedrijfswagen geldt uiteraard dat je ze gaat leasen met de bedoeling om er gedurende lange tijd mee te kunnen blijven rijden. Je investering zal naarmate de jaren vorderen echter steeds minder waard worden. Daar kan je helaas niet van onderuit. Om dit verlies beter op te kunnen vangen staat de Belastingdienst het toe om je investering ook fiscaal af te schrijven. Zo kan je gedurende een periode van vijf jaar elk jaar twintig procent van de af te schrijven waarde van je winst aftrekken. Je hoeft hiervoor dus voor alle duidelijkheid het voertuig niet in één keer volledig te hebben betaald. Ook indien je hebt gekozen voor een zakelijke financial lease kan je dus aanspraak maken op dit interessante voordeel.

De renteaftrek bij een financial lease

Over een lening en dus ook bij een leasing is het zo dat je altijd wordt geconfronteerd met een bepaalde hoeveelheid aan rente. Voor deze rente geldt dat ze steevast wordt berekend aan de hand van het openstaande bedrag. Omdat een financial lease ook valt onder de zakelijke investeringen is het zo dat je de mogelijkheid hebt om de rente af te trekken van de winst van je onderneming. Op deze manier kan je jaarlijks een gedeelte van deze betaalde rente terugkrijgen.

Let op! Heb je ervoor gekozen om tussentijds extra aflossingen te doen zodat de leasingperiode mogelijks een stukje korter uit kan vallen? Dan kan dat uiteraard interessant zijn, maar dien je er wel rekening mee te houden dat dit mogelijks een impact kan hebben op de exacte hoeveelheid aan rente die je terug kan vragen. Vaak is het evenwel zo dat dit niet opweegt tegen de besparing die je kan realiseren door vroeger extra af te lossen. Sta hier echter bij voorkeur wel even bij stil.

Teruggave van BTW

Ook op BTW-technisch vlak is het mogelijk dat een financial lease je enkele extra interessante voordelen oplevert. Over de kosten die je maakt als onderneming is het zo dat je onder de streep geen BTW moet betalen. Althans, je betaalt ze in eerste instantie natuurlijk wel, maar je krijgt ze op een zeker ogenblik terug. Ook voor alle kosten die betrekking hebben tot je zakelijk voertuig geldt dat je de BTW terug kan vorderen. Dit geldt niet alleen voor de bedragen die je betaalt voor de financial lease, maar ook voor alle andere relevante kosten. Denk hierbij dan niet alleen aan de onderhoudskosten, maar ook aan bijvoorbeeld de brandstofkosten.

Wat is de slottermijn bij een leasing?

Gedurende de volledige looptijd van je financial lease overeenkomst betaal je maandelijks stelselmatig precies hetzelfde bedrag. Op deze regel geldt één enkele uitzondering en dat is de zogenaamde slottermijn. Dat is het gevolg van het feit dat niet alleen de laatste aflossing in dit bedrag is inbegrepen, maar dat eveneens geldt voor het restbedrag welke nog dient te worden betaald. Voor deze slottermijn geldt dat ze op voorhand wordt bepaald door rekening te houden met een inschatting van de mogelijke restwaarde aan het einde van de leasingovereenkomst.

Let op, over het restbedrag wordt dus gedurende de volledige looptijd van de financial lease rente betaalt. Dat is uiteraard het gevolg van het feit dat ze immers tot op het laatste blijft openstaan. Zorg er altijd voor dat je met het oog op het betalen van de slottermijn je voorzorgen neemt. Indien je het bedrag van de slottermijn niet kan betalen heeft de leasingmaatschappij immers het recht om het voertuig terug op te eisen. Zij is tot op dat ogenblik immers de juridische eigenaar van de auto.

Hoe een financial lease afsluiten?

Wanneer de aangehaalde voordelen die verbonden zijn aan een financial lease afsluiten jou ook als muziek in de oren klinken zal je naar alle waarschijnlijkheid graag willen overwegen om deze aan te gaan vragen. Voordat je dit gaat doen zijn er echter enkele kleine vragen die je eerst voor jezelf zal willen beantwoorden. Het gaat hierbij dan meer bepaald om de onderstaande:

 • Bepaal voor jezelf welke auto je graag zou willen leasen
 • Bepaal voor jezelf de gewenste looptijd van de financial lease overeenkomst

Wanneer je de bovenstaande zaken hebt bepaald kan je een aanvraag indienen bij een bepaalde leasingmaatschappij die financial leasings aanbiedt. Op basis van jouw eisen zal er dan vervolgens een concreet voorstel worden geformuleerd. Dit gezegd hebbende is het zo dat de leasingmaatschappij meteen bij het ontvangen van je aanvraag ook bepaalde controles uit zal voeren. Deze controles dienen duidelijk te maken over welke omzet je bedrijf beschikt en van welke mogelijke schulden er sprake is. Op die manier wordt dus de solvabiliteit van de aanvrager in kaart gebracht.

Is de uitkomst van de controle die wordt uitgevoerd door de leasingmaatschappij positief? Dan zal er een financial leasingovereenkomst worden opgemaakt en kan je binnenkort in je gloednieuwe auto rijden! Blijkt de solvabiliteitscontrole onverhoopt negatief uit te pakken? Dan is het mogelijk dat je bedrijf de aangevraagde financial lease geweigerd ziet worden.

Waar rekening mee houden?

Indien je een positief antwoord ontvangt van de leasingmaatschappij op jouw financial lease aanvraag kan je overgaan tot het afsluiten van het contract. Hierbij is het van belang om rekening te houden met een aantal extra aandachtspunten. Het gaat hierbij om de volgende:

 • Vanaf de volgende maand dient meteen de maandelijkse kostprijs te worden betaald
 • De motorrijtuigenbelasting moet door jouw bedrijf zelf worden betaald
 • Je bedrijf is zelf verplicht om minstens een WA-verzekering voor het voertuig af te sluiten
 • Vaak is er aan het einde van de looptijd nog een bepaald restbedrag verschuldigd

Bij een financial lease is het dus zo dat je zelf los van de afgesproken afbetaling aan de leasingmaatschappij nog de kosten voor bijvoorbeeld de verzekering dient te betalen. In tegenstelling tot bij een operational lease zitten dus niet alle vaste kosten voor het voertuig verworven in de maandelijkse som die moet worden betaald. Hou er bovendien rekening mee dat het afsluiten van uitsluitend een WA-verzekering niet voldoende kan zijn. Menig aantal leasingmaatschappijen vereisen bij een financial lease dan ook dat er gedurende de looptijd van de leasingovereenkomst wordt gekozen voor het afsluiten van een allriskverzekering. Dit verlaagt het risico voor alle partijen.

Bij het afsluiten van een financial lease overeenkomst zal je bovendien kunnen vaststellen dat er twee concrete bedragen zullen worden afgesproken. Het gaat hierbij in eerste instantie dan om de maandsom die is verschuldigd, maar wat bovendien ook nog te denken van het restbedrag dat je moet betalen? Dit restbedrag wordt aangerekend aan het einde van de leasingovereenkomst. Wil je bedrijf deze liever niet betalen? Dan kan je er doorgaans ook voor kiezen om het voertuig gewoon aan de leasingmaatschappij terug te geven. Welke mogelijkheden hier exact voor worden aangeboden zal je uiteraard even moeten controleren in de voorwaarden van de overeenkomst.

Een financial lease als particulier afsluiten

In het verleden was het lange tijd zo dat enkel en alleen zakelijke partijen over de mogelijkheid beschikten om een leasingovereenkomst af te sluiten. Vandaag de dag weerklinkt echter zeer vaak de vraag of ook het afsluiten van een financial lease als particulier tot de mogelijkheden behoort. Dat is op moment van schrijven eigenlijk niet het geval. Wel bestaat er zoiets als een private lease. Het gaat hierbij dan echter om een operational lease die zich richt op particulieren en niet op bedrijven.

Bij een private lease is het dus in de praktijk met andere woorden zo dat de leasingmaatschappij ten allen tijde de volledige eigenaar zal blijven van het voertuig. Dit zorgt er uiteraard voor dat je kan rekenen op heel wat flexibiliteit en zekerheid, maar daarnaast zal je dus wel op geen enkel moment zelf de eigenaar worden van de auto waarmee je rijdt. Of dit al dan niet in lijn ligt met de wensen en verwachtingen waar je als particulier over beschikt is uiteraard geheel aan jou om te bepalen.

Ook mogelijk voor tweedehandse auto’s?

In tegenstelling tot wat vaak wordt verwacht is het zo dat een financial lease afsluiten niet alleen maar tot de mogelijkheden behoort voor nieuwe voertuigen. Wil je graag de vaste kosten verbonden aan het kopen van een nieuwe auto drukken? Dan kan je ook kiezen voor het afsluiten van een financial lease occasion. Het betreft hier zoals de naam reeds aangeeft een financial lease waarbij er sprake is van (jonge) tweedehandse auto’s die middels een leasing worden verkocht.

Door over te gaan tot het afsluiten van een financial lease occasion kan je rekenen op alle voordelen die verbonden zijn aan een financiële leasing, maar dan wel gecombineerd met de extra financiële voordelen waar je op kan rekenen bij het aanschaffen van een tweedehands voertuig. We zouden dus kunnen stellen dat er op deze manier kan worden geprofiteerd van het beste van twee werelden.

Voordelen van een financial lease

Voor heel wat bedrijven geldt dat ze bij het kopen van een nieuw zakelijk voertuig kiezen voor het afsluiten van een zogenaamde financial lease overeenkomst. Dat is het gevolg van de vele interessante voordelen waar men daarbij op kan rekenen. Het gaat hierbij om deze voordelen:

 • Je bedrijf wordt meteen de economische eigenaar van het voertuig
 • Je kan rekenen op een aantal zeer interessante fiscale voordelen
 • Aan het einde van de leasingovereenkomst kan de auto jouw eigendom worden
 • De vaste maandelijkse kosten zijn lager gelegen dan bij een operational lease
 • Je beschikt over de vrijheid om zelf bijvoorbeeld een garage en verzekeraar te kiezen

Zowel voor een financiële als voor een operationele leasing geldt dat er zowel voor- als nadelen aan verbonden zijn. De bovenstaande voordelen kunnen stuk voor stuk uitstekende redenen vormen om te kiezen voor een financial lease voor jouw nieuwe auto. Veel bedrijven maken deze keuze omdat ze alleen op die manier aan het einde van de looptijd van de overeenkomst de volledige eigenaar worden van het voertuig in kwestie. Dat is begrijpelijk, maar zoals reeds aangehaald dien je daarvoor dan wel nog de (vaak vrij hoge) slottermijn te betalen. Let hier dus wel voor op.

Een zo optimaal mogelijke keuzevrijheid

Ondanks het feit dat heel wat bedrijven zweren bij een zogenaamde operational lease geldt voor steeds meer bedrijven dat ze toch kiezen voor een financial lease. Dat is vooral het gevolg van het feit dat een dergelijke leasing je heel wat meer keuzevrijheid biedt. Met andere woorden, je kan als klant zelf bepalen op welke verzekeraar je een beroep doet en bij welke garage je jouw auto binnenbrengt voor het onderhoud of wanneer er sprake is van bepaalde schade. Onder de streep zou dit je zomaar ook nog eens wat extra financieel voordeel kunnen opleveren… al is dat niet altijd het geval. Bij een operational lease kan je immers mogelijks zomaar meeprofiteren van de kortingen die de leasingmaatschappij ontvangt bij het kopen van voertuigen en het afsluiten van verzekeringen. Ook dit is uiteraard iets waar je graag de nodige aandacht aan zal willen besteden.

Welke nadelen zijn eraan verbonden?

Ook aan een financial lease zijn niet alleen maar voordelen verbonden. Het is dan ook in de praktijk zeer belangrijk om eveneens stil te blijven staan bij de potentiële nadelen waarmee je kan worden geconfronteerd. Wat deze nadelen betreft moet je vooral aandachtig zijn voor de volgende:

 • Niet alle vaste kosten zitten vervat in de maandelijkse bijdrage die je betaalt
 • Je kan doorgaans niet zomaar onder het contract uitkomen
 • Aan het einde dient nog een vrij hoge slottermijn te worden betaald
 • Je dient op praktisch vlak heel wat meer zelf te regelen dan bij een operational lease

Een operational lease kan in de praktijk niet alleen financiële, maar ook praktische voordelen met zich meebrengen. Het regelen van de verzekering, het maken van een afspraak voor het vereiste onderhoud, etc. zijn allemaal zaken die bij een operational lease door de leasingmaatschappij gebeuren. Indien je met jouw bedrijf kiest om een financial lease zakelijk af te sluiten dan zijn dit zaken die je allemaal zelf nog zal moeten regelen. De kosten voor deze extra diensten worden bovendien apart aangerekend waardoor je op bepaalde momenten met vervelende, financiële verrassingen kan worden geconfronteerd.

Is een financiële leasing iets voor jouw bedrijf?

De voordelen die we op deze pagina hebben aangehaald die verbonden zijn aan het afsluiten van een financial lease spreken ongetwijfeld voor zich. Dit gezegd hebbende dien je, je altijd de vraag te stellen of dit type van leasing voor jouw bedrijf de beste keuze is of niet. Voor heel wat ondernemingen geldt dat ze bijvoorbeeld voor wat hun wagenpark betreft graag willen kunnen rekenen op een zo compleet mogelijke ontzorging. Dit betekent dat men zich zelf geen zorgen wil maken over zaken zoals de verzekering die moet worden afgesloten evenals het opvolgen van het onderhoud. Indien dat ook geldt voor jouw bedrijf kan de keuze voor een operational lease mogelijks interessanter zijn. In ieder geval loont het sowieso de moeite om beide leasingmogelijkheden even tegenover elkaar af te wegen. Alleen zo maak je finaal de voor jouw bedrijf interessantste keuze.

Zie ook: Zakelijke lening, Zakelijk krediet, Microkrediet, ZZP lening, Auto financieren, Private lease en Operational lease.

Handige links: Zakelijk leasen.