Let op! Geld lenen kost geld

Factoring

Cashflow versnellen en je facturen verkopen tegen de beste prijs? Bekijk hieronder de beste factoringmaatschappij van april 2024.

Beste keuze 2024
Svea
 • Factoring voor MKB'ers en ZZP'ers in Nederland
 • Uitbetaling van je facturen binnen de 24 uur
 • Lage, variabele commissie op de facturen
 
Tweede plaats
Voldaan
 • Verkoop je facturen aan Voldaan
 • Uitbetaling binnen de 24 uur
 • Nooit geen cashflowproblemen meer
 

Wat is factoring?

Veel ondernemers stellen zich vandaag de dag (terecht) de vraag ‘wat is factoring’? Zoals hierboven reeds aangehaald betreft het hier eigenlijk een soort van financiering. Ze valt dan ook onder de noemer van de alternatieve financieringen die op de Nederlandse markt worden aangeboden.

Eén van de trends van de voorbije jaren is dat er steeds meer financieringen worden verstrekt door niet-banken. Eén van de snelst groeiende vormen van alternatieve financieringen op moment van schrijven is factoring. Deze vorm van alternatieve financiering is zo populair omdat ze ondernemers en bedrijven de mogelijkheid biedt om het zogenaamde wanbetalersrisico in te dekken. Dat is het gevolg van het feit dat niet het bedrijf zelf achter openstaande facturen aan moet gaan, maar dit wordt uitbesteed aan het factoringbedrijf. Het spreekt voor zich dat er op deze manier veel minder snel problemen zullen ontstaan met de zogenaamde cashflow die een bedrijf toch echt nodig heeft.

Hoe werken factoringmaatschappijen?

Vooraleer een beroep te doen op één van de verschillende factoringmaatschappijen is het belangrijk om precies te weten hoe factoring nu precies in haar werk gaat. Wat deze alternatieve financieringsvorm in de basis doet heeft bovenstaande informatie reeds duidelijk gemaakt. Eigenlijk zijn er twee concrete diensten welke er door een dergelijk bedrijf worden geleverd, namelijk:

 • Jouw facturen worden overgenomen en direct op je bankrekening uitbetaald
 • Het debiteurenbeheer wordt overgenomen (en daarmee ook een mogelijke invordering)

Naast bovenstaande is het eveneens zo dat factoringmaatschappijen nog een extra belangrijke zekerheid met zich meebrengen. Ze verzekeren namelijk het zogenaamde faillissementsrisico. Als klap op de vuurpijl zal je tot de vaststelling komen dat factoring zeer snel geregeld kan worden. Indien je hier graag gebruik van wenst te maken kan factoring dan ook reeds binnen slechts enkele dagen worden opgezet. Vervolgens hoef je, je niet langer zorgen te maken over het betaald krijgen van je uitgeschreven facturen. Dat kan voor heel wat bedrijven een belangrijke gemoedsrust creëren.

Verschillende soorten van factoring

Het spreekt voor zich dat geen enkel bedrijf hetzelfde is. De verschillende bedrijven die deel uitmaken van het (Nederlandse) zakelijke landschap realiseren dan ook allemaal een bepaalde hoeveelheid aan omzet en winst. Bovendien spreekt het voor zich dat ook de hoeveelheid aan facturen onderling stevig kan verschillen. Omwille van deze reden werd er ook gewerkt aan de introductie van twee verschillende vormen van factoring. We maken hierbij dan ook een onderscheid tussen:

 • Traditionele factoring
 • American factoring

In eerste instantie is er de traditionele factoring. In dit geval wordt ervoor gekozen om het volledige debiteurenportfolio uit handen te geven. De factoring kosten waar je in dit geval rekening mee dient te houden bedragen een bepaald percentage van je omzet. Het is van groot belang om er rekening mee te houden dat deze vorm van factoring er bekend om staat de minst flexibele te zijn. Je beschikt met andere woorden als bedrijf over de verplichting om elke factuur bij het factoringbedrijf onder te brengen waar je een overeenkomst mee hebt afgesloten. Het belangrijkste voordeel is dat je volledige administratie op deze pagina via het factoringbedrijf zal lopen.

Wat is American factoring?

Daar waar je bij traditionele factoring rekening moet houden met een bepaald percentage aan kosten die zal worden berekend op de volledige omzet geldt dat niet voor American factoring. Hierbij is het dan ook zo dat er een bepaalde kost moet worden betaald per factuur. Dit biedt ondernemingen de mogelijkheid om factoring op te zetten voor bijvoorbeeld één specifieke factuur of één bepaalde debiteur. Hierdoor is er uiteraard sprake van een uitermate flexibele vorm van financiering waarbij je als eigenaar of leidinggevende van een bedrijf zelf de touwtjes strak in de handen houdt. In het bijzonder voor kleine(re) ondernemingen kan dit een interessante oplossing betekenen.

Traditionele en reverse factoring

Wie zich verdiept in de mogelijkheden die er worden aangeboden op het gebied van factoring zal ook ontdekken dat er zoiets bestaat als reverse factoring. Het verschil zit hem vooral in de manier waarop factormaatschappijen bedrijven evalueren. In het geval van traditionele factoring is het zo dat er door de factormaatschappij vooral zal worden gekeken naar de financiële gezondheid van een bedrijf. Voor ondernemingen die weinig omzet draaien of die bijvoorbeeld geen echt goede gespreide debiteurenportefeuille hebben geldt dat ze wellicht niet in aanmerking zullen komen voor de factoringdiensten. Blijkt de factoringmaatschappij uiteindelijk wel bereid te zijn om haar diensten aan het bedrijf te verstrekken? Dan zal dat vaak gebeuren tegen minder gunstige voorwaarden.

Stel jij je vooral de vraag 'wat is reverse factoring'? Bij deze vorm van factoring wordt er vooral gekeken naar de financiële gezondheid van de debiteur. Het gaat hierbij aldus om de klant van het bedrijf dat overweegt om een beroep te doen op factoring. Bovendien is er hierbij ook alleen maar sprake van goedgekeurde facturen die worden overgenomen door de factoringmaatschappij. Op deze manier kan het risico op niet-betaalde facturen (bijvoorbeeld omwille van een betwisting waarvan sprake is) danig worden ingeperkt. Als gevolg hiervan is het voor de factoringmaatschappij mogelijk om tegen een voordelig tarief voor te financieren.

Voor wie is factoring geschikt?

Factoring werd in eerste instantie vooral in het leven geroepen voor grote bedrijven. Zij verloren vaak veel geld, maar ook heel wat tijd aan facturen die (langdurig) onbetaald bleven. Tegenwoordig is het echter zo dat deze alternatieve financieringsvorm ook zeker en vast beschikbaar is voor kleinere ondernemingen. Bedrijven of professionals die er een beroep op kunnen doen zijn dan ook:

 • Freelancers
 • ZZP’ers
 • MKB’ers

Niet alleen voor bedrijven die reeds enige tijd op de markt zijn terug te vinden is het mogelijk om de voordelen van factoring te ervaren. Dat geldt immers eveneens voor startende ondernemers. Van belang om rekening mee te houden is wel dat het moet gaan om gefactureerde diensten of producten die reeds zijn geleverd. Hou er verder ook rekening mee dat Nederlandse factoringmaatschappijen doorgaans alleen bereid zijn om bedrijven met een Nederlandse entiteit te aanvaarden. Voor buitenlandse bedrijven zal je dus naar alle waarschijnlijkheid een beroep moeten doen op één van de factoringmaatschappijen die in het land van die onderneming hun diensten aanbieden. Voor de doorsnee Nederlandse ondernemer is dit echter uiteraard geen enkel probleem.

Hoeveel kost factoring precies?

Een belangrijke vraag die door iedereen wordt gesteld met betrekking tot factoring heeft uiteraard te maken met de kosten die eraan verbonden zijn. Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald kunnen deze kosten op verschillende manieren worden aangerekend, namelijk:

 • Er kan een bepaald percentage op de omzet worden aangerekend
 • Er kan sprake zijn van een factorfee per factuur

De kosten die je moet betalen voor deze alternatieve vorm van financiering kunnen op het eerste zicht natuurlijk best een doorn in het oog zijn voor jouw bedrijf of voor jou als ondernemer. Dit gezegd hebbende is het op deze manier wel mogelijk om een belangrijk risico in te dekken. Dat risico wordt eigenlijk voor een belangrijk deel (of soms zelfs helemaal) overgenomen door de factoringmaatschappij waar je een beroep op gaat doen. Ook de hoogte van dit risico zal een bepaalde invloed hebben op de kosten die je voor deze dienst zal moeten betalen.

Drie belangrijke aandachtspunten

De factoring kosten waar je precies rekening mee zal moeten houden worden niet alleen maar bepaald aan de hand van het type factoring waarvan sprake is. Daarnaast zijn er ook drie zeer belangrijke aandachtspunten waar op dit vlak rekening mee moet worden gehouden. Buiten het type factoring zijn het immers deze punten die de kostprijs zullen bepalen. Het gaat hierbij om:

 • De betalingstermijn van de factuur
 • Het voorfinancieringspercentage
 • De hoogte van het factuurbedrag

Het spreekt voor zich dat niet alleen jouw eigen bedrijf, maar ook de factoringmaatschappij een commerciële onderneming is. Dit betekent dat ze op een bepaalde manier winst moet zien te maken met de diensten die ze levert. Het is vooral de mate aan risico die bepalend is voor de hoogte van de kosten die aangerekend zullen worden. Hoe korter de betalingstermijn van je facturen is, des te lager bijvoorbeeld de kosten zullen komen te liggen. Hou ook zeker rekening met het voorfinancieringspercentage van je factuur. Hoe groter deze is des te hoger de kosten zullen uitvallen.

Tot slot spreekt het voor zich dat zoals aangegeven ook de hoogte van het factuurbedrag een niet onbelangrijke rol speelt. Hoe hoger dat bedrag is gelegen, des te rendabeler het wordt voor de factoringmaatschappij en des te lager dus met andere woorden de procentuele factorfee zal komen te liggen. In ieder geval mag het duidelijk zijn dat veel zaken een invloed uitoefenen op deze kost.

Faillissementsrisico wordt ingedekt

Nog een belangrijk voordeel waar bij factoring eigenlijk niet vaak aan wordt gedacht is de indekking van het zogenaamde faillissementsrisico. Wanneer je zaken doet als bedrijf is de kans ontzettend groot dat je daarbij ook producten of diensten zal gaan leveren aan andere ondernemingen. Voor elk bedrijf dat op de markt is terug te vinden geldt echter dat ze op een bepaald ogenblik in woelig vaarwater terecht kan komen. Dit kan al snel leiden tot de nodige financiële problemen met alle gevolgen van dien. Is er op een zeker ogenblik sprake van een faillissement van één van je klanten? Dan kan dat ook voor jouw bedrijf zomaar aanzienlijke gevolgen hebben.

Indien je ervoor kiest om een beroep te doen op de diensten van één van de factoringbedrijven op de markt zal je tot de vaststelling komen dat je hier grotendeels tegen bent ingedekt. In principe kan je bij factoring rekenen op een indekking van het faillissementsrisico van zomaar even 90 procent. Buiten factoring zou je er eventueel ook voor kunnen kiezen om hiervoor een kredietverzekering af te sluiten. Het spreekt echter voor zich dat ook zo’n verzekering best wel wat geld kost.

Kan factoring snel worden opgezet?

Voor steeds meer ondernemingen geldt dat ze graag het zogenaamde debiteurenrisico willen laten indekken. Het gaat hierbij dan specifiek om het risico met betrekking tot het niet (tijdig) betaald krijgen van de facturen die je hebt uitgeschreven aan je klanten. Omwille van deze reden stellen veel bedrijven zich de vraag ‘kan factoring snel worden opgezet’. Dat is zeker mogelijk. De aanvraagprocedure is bij veel factoringmaatschappijen door de jaren heen nagenoeg volledig geautomatiseerd. Dit zorgt er in de praktijk voor dat je vaak reeds binnen enkele dagen aan de slag kan. Op deze manier kan je de cashflow van jouw bedrijf dan ook vrij snel veiligstellen.

Dit zijn alle voordelen van factoring

De meest belangrijke voordelen waar je op kan rekenen bij factoring zijn verspreid over deze pagina reeds aangehaald. Dit gezegd hebbende kan het interessant zijn om ze ook even overzichtelijk opgelijst te zien staan. De belangrijkste voordelen die hieraan verbonden zijn, zijn met name:

 • Het geld staat vaak binnen de 24 uur op je bankrekening
 • Er vindt een preventieve controle van de klanten plaats op vlak van kredietwaardigheid
 • Je hebt als bedrijf geen omkijken meer naar je debiteurenbeheer
 • Je bent voor het overgrote merendeel verzekerd tegen het faillissementsrisico

Voor heel wat bedrijven geldt dat ze vooraleer in zee te gaan met een bepaalde klant geen kredietwaardigheidscontrole uitvoeren. Zonder het goed en wel te beseffen lopen ze alleen al hierdoor een meer dan significant risico. Indien je een beroep gaat doen op de diensten van één van de verschillende factoringbedrijven op de markt wordt dat uiteraard een ander verhaal. Dan kan je immers zo goed als altijd rekenen op een preventieve kredietwaardigheidscontrole.

Welke nadelen zijn eraan verbonden?

De voordelen waar je bij factoring op kan rekenen spreken eigenlijk voor zich. Het is echter vanzelfsprekend dat je ook graag een duidelijk beeld zal willen krijgen van de nadelen waar je rekening mee dient te houden. In eerste instantie is het zo dat je natuurlijk een derde partij zeer veel inzicht geeft in je onderneming en dan meer bepaald in de rendabiliteit daarvan. Het spreekt voor zich dat niet alle bedrijven hiervoor staan te springen. Omwille van deze reden is het ook altijd van cruciaal belang om uitsluitend in zee te gaan met een uiterst betrouwbare factoringpartner.

Naast bovenstaande is het uiteraard ook zo dat er rekening moet worden gehouden met de factoring kosten die in rekening worden gebracht. Voor deze kosten geldt dat ze toch een stukje van je rendement weg zullen snoepen. Vaak blijft de financiële impact van factoring op je onderneming dan wel binnen de perken, toch zal je op basis van de ontvangen offertes zeker even een berekening willen uitvoeren. Alleen op deze manier weet je immers precies waar je op financieel vlak rekening mee zal moeten houden van zodra je één van de verschillende soorten factoring gaat afsluiten.

Hoe interessant is factoring voor jou?

De voor- en nadelen waar je bij factoring rekening mee dient te houden zijn inmiddels ongetwijfeld wel duidelijk. De beide overzichten moeten er eigenlijk voor zorgen dat je in staat bent om zelf te bepalen in welke mate deze alternatieve financieringsvorm voor jou interessant is (of niet). Voor heel wat bedrijven geldt in ieder geval dat ze op deze manier meer gemoedsrust creëren. Weten dat je uitgeschreven facturen altijd meteen voor een bepaald bedrag kunnen worden voldaan zorgt ervoor dat het risico op problemen met je cashflow tot een absoluut minimum kan worden beperkt.

Op z’n minst kan het dan ook interessant zijn om een offerte voor factoring aan te vragen. Op basis van de ontvangen offerte(s) is het dan uiteindelijk mogelijk om voor jezelf te bepalen of de voordelen opwegen tegen de kosten die er aan jouw bedrijf zullen worden aangerekend. Beschik je reeds over een zogenaamde kredietverzekering? Hou dan zeker ook rekening met de kosten die hieraan verbonden zijn. In principe heb je deze immers eigenlijk niet langer nodig bij factoring.

Handige links: Factoring.