Geld sparen

Optimaal sparen voor een zekere financiële toekomst? Bekijk hieronder de beste spaarrekening van juli 2024.

Beste keuze 2024
Raisin
 • Spaar tegen de hoogste spaarrentes
 • Depositogarantie tot 100.000 euro
 • Ook automatisch geld sparen is mogelijk
 
Tweede plaats
bunq
 • Keuze tussen 25 bankrekeningen
 • Beleg in complete vrijheid
 • Ook geschikt voor zakelijke partijen
 
Derde plaats
Trade Republic
 • Verdien een hoge rente op onbelegde tegoeden
 • Automatisch sparen vanaf 1 euro per maand
 • Dekking door het Duitse depositogarantiestelsel
 
 • Flexibel sparen bij Bigbank is geheel kosteloos
 • Dekking door het depositogarantiestelsel
 • Keuze uit interessante depositospaarcontracten
 

Sparen, waarom is het zo belangrijk?

Er wordt vandaag de dag wel eens de vraag gesteld hoe belangrijk geld sparen nog is. Laat ons immers eerlijk zijn, buiten de tijden van echt hoge spaarrentes is het eigenlijk financieel niet echt interessant om (veel) geld op een spaarrekening te laten staan. Ook andere vormen van geld sparen zijn dan vaak allerminst lucratief, zelfs degene op lange(re) termijn. De vraag waarom je er tegenwoordig nog voor zou moeten kiezen om geld te sparen lijkt ons dan ook op z’n minst relevant. De benadering die we hierboven hebben beschreven is echter niet helemaal de juiste.

Veel mensen gaan er bij geld sparen nog steeds vanuit dat ze op die manier een bepaald rendement kunnen realiseren op hun stukje kapitaal of vermogen. Op zich zou je kunnen stellen dat de spaarrente daarvoor zorgt. Helaas is het echter zo dat de spaarrente die wordt aangeboden gemiddeld gezien (stevig) onder de inflatie blijft hangen. Dit betekent dat je niet aan koopkracht wint, maar wel verliest. Betekent dit dat geld sparen inderdaad niet meer interessant is? Zeker niet. Elke maand een bepaald bedrag sparen is nog steeds één van de beste keuzes die je kan maken.

Het aanleggen van een financiële buffer

Wil je kunnen rekenen op een financieel zekere toekomst? Dan is één van de belangrijkste zaken die je daarvoor moet doen een financiële buffer aanleggen. Het aanleggen van een dergelijke buffer kan eigenlijk slechts op één manier en dat is door spaargeld opzij te zetten. Het moet hierbij voor alle duidelijkheid gaan om spaargeld dat vlot terug kan worden opgevraagd. Veel mensen hebben het vermoeden dat ze een financiële buffer kunnen creëren door het afsluiten van een spaarverzekering. Op zich is dat wel mogelijk, alleen zal je die financiële buffer pas kunnen aanspreken op de einddatum van het contract. Heb je vroeger geld nodig? Dan zal je het daar dus niet vandaan kunnen halen.

Voor het aanleggen van een financiële buffer (welke dus vrij opvraagbaar moet zijn) geld dat je er het best van allemaal voor kiest om een spaarrekening af te sluiten. Uiteraard kan je kiezen voor een hoogrentende spaarrekening, zolang je ze maar afsluit bij een betrouwbare bank. Het geld dat je (bij voorkeur maandelijks) wegzet op deze spaarrekening laat je staan tot er zich een onverwachte gebeurtenis voordoet waar je dringend extra geld voor nodig hebt. De financiële buffer die je hebt aangelegd zal je dan wel geen hoog rendement weten te bieden, ze kan er op lastige momenten wel voor zorgen dat je het hoofd boven water zal weten te houden. Dat is minstens zo belangrijk.

Op welke manieren kan je geld sparen?

We maken in de praktijk een onderscheid tussen verschillende manieren van geld sparen. In eerste instantie is het uiteraard zo dat je kan kiezen voor het afsluiten van een spaarrekening. Dit is eigenlijk een gewone bankrekening waar een (iets) hogere rente op wordt aangeboden. Aan het begin van het nieuwe jaar zal je dus een bepaalde hoeveelheid aan rente ontvangen op het bedrag dat er doorheen het jaar geparkeerd op heeft gestaan. Het belangrijkste voordeel van een spaarrekening is dat je altijd over de mogelijkheid beschikt om het geparkeerde spaargeld gedeeltelijk of volledig op te vragen.

Voor veel mensen die op zoek zijn naar informatie over geld sparen geldt dat ze daarbij niet de focus leggen op de korte, maar wel op de lange(re) termijn. Indien dat eveneens geldt voor jou zal je tot de vaststelling komen dat bijvoorbeeld een spaardeposito een uitstekende keuze kan zijn. Hierbij wordt een bepaald geldbedrag voor een langere periode vastgezet waardoor de bank je een hogere rente kan aanbieden. Een niet onbelangrijk nadeel hierbij heeft uiteraard betrekking tot het feit dat je het geld niet zomaar op eender welk moment uit de spaardeposito kan halen.

Geld sparen voor later kan ook gebeuren door middel van een spaarverzekering. In dit geval is het zo dat er eigenlijk geen bedragen worden gespaard, maar wel verzekeringspremies worden betaald. In principe komt dit op hetzelfde neer. De premies vertegenwoordigen namelijk voor een groot deel een bepaalde spaarreserve die je opzij zet. Dit is voor veel mensen één van de meest favoriete manieren om te sparen voor later. Veel mensen kunnen op deze manier rekenen op een mooi aanvullend pensioen terwijl ze in tussentijd ook nog eens een belastingvoordeel weten te realiseren.

Wat is banksparen en is het interessant?

Onderzoeken hebben aangetoond dat zomaar even één derde van de Nederlanders genoodzaakt is om zijn of haar levensstijl na pensionering aan te moeten passen. Dit als gevolg van het feit dat het inkomen vanaf dat moment niet langer voldoende is om de oude, gekende levensstijl aan te kunnen houden. Dat is niet alleen vervelend, maar eigenlijk ook best pijnlijk. Gelukkig kan banksparen hier een interessante oplossing voor bieden. Voor deze vorm van sparen geldt namelijk dat ze het niet alleen mogelijk maakt om geld opzij te zetten, je kan ook nog eens rekenen op een fiscaal voordeel.

Eigenlijk geldt voor banksparen dat ze bestaat uit twee verschillende fases. Tijdens de eerste fase wordt een bepaald tegoed opgebouwd. Dit gebeurt door de inleg die je zelf hebt gedaan en door het rendement dat je hebt weten te verwerven. Het is mogelijk om dit te blijven doen tot maximaal vijf jaar na het bereiken van het jaar dat je de AOW-leeftijd hebt behaald. Voor heel wat mensen geldt dat ze de keuze maken om tegoed op te blijven bouwen tot aan de AOW-leeftijd. Zo kunnen ze vanaf dat moment het opgebouwde tegoed aanwenden als aanvulling op hun pensioeninkomen.

Eenmaal de gekozen einddatum is bereikt zal het opgebouwde bedrag worden omgezet naar een uitkeringsproduct. Vanaf dit moment kan je zelf gaan bepalen wanneer je uitkeringen zal ontvangen uit het opgebouwde spaartegoed. Heel wat mensen stellen zich de vraag of aan banksparen doen nu al dan niet de moeite waard kan zijn. Wanneer dat ook geldt voor jou kan het de moeite waard zijn om je hieronder even te verdiepen in de voorwaarden die eraan verbonden zijn.

3 belangrijke voordelen van banksparen

Ontzettend veel mensen in Nederland kiezen er bewust voor om aan banksparen te doen. Dat is het gevolg van drie toch niet onbelangrijke voordelen die eraan verbonden zijn, namelijk:

 • Je kan rekenen op een aantrekkelijk belastingvoordeel
 • Er is geen sprake van een vermogensrendementsheffing
 • Je kan eenvoudig extra inkomen ontvangen tijdens je pensioenleeftijd

Voer je stortingen uit binnen je jaarruimte of zogenaamde reserveringsruimte? In dat geval zal je tot de vaststelling komen dat je deze storting af kan trekken van jouw inkomstenbelasting. Let wel, wanneer je, je tegoed straks op periodieke basis laat uitbetalen zal je daarover wel inkomstenbelasting moeten betalen. De kans is evenwel aanzienlijk dat je dan reeds in een lager belastingtarief zal vallen. Dat is dan weer mooi meegenomen.

Tevens een niet onbelangrijk voordeel van banksparen heeft te maken met het feit dat je over het op deze manier opgebouwde bedrag geen vermogensrendementsheffing zal moeten betalen. Dit is het gevolg van het feit dat de Belastingdienst dit bestempeld als vermogen in box 1.

Hoe werken spaarverzekeringen?

Zoals de naam reeds aangeeft is er bij een spaarverzekering sprake van een combinatie van sparen en verzekeren. Bij het afsluiten van een dergelijke spaarverzekering dient er dan ook een bepaalde, periodieke premie te worden betaald. Het geld dat je gaandeweg spaart wordt opgespaard voor later. Vervolgens zal ze op een op voorhand ingestelde einddatum al dan niet volledig in één keer of door middel van periodieke uitkeringen worden uitbetaald. Belangrijk om te weten is dat het bij een spaarrekening zo is dat het kapitaal dat werd opgespaard uitsluitend wordt uitgekeerd wanneer de verzekeringnemer op einddatum nog in leven is.

Komt de verzekeringnemer eerder te overlijden dan de einddatum van de polis? Dan zal er standaard door de verzekeringnemer niet over moeten worden gegaan tot uitbetaling van de opgespaarde tegoeden. Dit met uitzondering van de situatie waarin er sprake is van een verzekering met restitutie. In deze situatie is het immers zo dat de betaalde premies bij het overlijden van de verzekeringnemer voor de einddatum van de verzekering worden terugbetaald. Het spreekt voor zich dat deze laatste spaarverzekeringen een flink stuk duurder zijn. De hogere kosten zorgen er dan ook voor dat er minder kapitaal zal worden opgespaard. Hier dien je dus wel aandachtig voor te zijn.

Hoe interessant is een spaarverzekering?

Een spaarverzekering kan in de praktijk best interessant zijn. Van belang is echter vooral om er bij deze vorm van geld sparen rekening mee te houden dat er behoorlijk wat kosten bij komen kijken. Je dient voor jezelf dan ook altijd zo precies mogelijk te bepalen wat het uiteindelijke rendement is wanneer al deze kosten afgetrokken worden. Valt het rendement dan hoger uit in vergelijking met deze van een spaarrekening of een spaardeposito? In dat geval kan een spaarverzekering afsluiten een interessante keuze zijn. Let wel op, voor een dergelijke verzekering geldt uiteraard dat ze anders werkt dan een spaarrekening. Je spaarhorizon moet dan ook veel groter zijn. Heb je in tussentijd (een gedeelte van je) spaargeld nodig? Dan kan je deze bij een spaarrekening eenvoudig opvragen. In het geval van een spaarverzekering is dat echter helaas niet mogelijk. Hou hier zeker rekening mee.

Wat is het beste, sparen of beleggen?

Eén van de meest klassieke vragen die in de praktijk vaak wordt gesteld heeft te maken met wat nu precies interessanter is. Is dat sparen of beleggen? Eigenlijk is dit een compleet foute vraag. Je dient er namelijk rekening mee te houden dat je hierbij appelen en peren aan het vergelijken bent. Indien je geld op een spaarrekening plaatst bij een erkende, betrouwbare bank is dat mede door het bestaan van het depositogarantiestelsel in Nederland eigenlijk zo goed als risicoloos. Omwille van het lage risico dat je loopt dien je het echter veelal wel te stellen met een veelal beperkte spaarrente.

Wanneer je gaat beleggen ambieer je in principe een grotere “return on investment”. Met andere woorden, je gaat ervan uit dat op deze manier een gedeelte van je kapitaal investeren je een grotere meerwaarde zal opleveren. Dat klinkt interessant, maar je dient er wel rekening mee te houden dat hier ook de nodige nadelen aan verbonden zijn. Beleggen is namelijk nooit risicoloos. Zelfs een bedrijf dat wordt aangemerkt als zogenaamde ‘blue chip stock’ zoals een CocaCola zou in theorie namelijk op een zeker ogenblik failliet kunnen gaan. Het is zeer onwaarschijnlijk, maar het kan wel.

Wie op de meest interessante en tevens ook meest veilige manier een meerwaarde wil kunnen realiseren op diens kapitaal moet zorgen voor de nodige diversiteit binnen zijn of haar portefeuille. Dit betekent dat er geen sprake is van “of sparen of beleggen”, maar wel van “en sparen en beleggen”. Hoeveel je van je vermogen op een spaarrekening plaatst en hoeveel je graag wenst te beleggen zal grotendeels worden bepaald door het risicoprofiel waarover je beschikt.

Hoeveel geld moet je sparen per maand?

Eén van de vaakst gestelde vragen met betrekking tot geld sparen is hoeveel je nu precies per maand opzij moet proberen zetten. Dat is een ontzettend moeilijke vraag waar eigenlijk niet zomaar één eenduidig antwoord op kan worden gegeven. Dat is het gevolg van het feit dat dit voor iedereen anders is. Het is namelijk zo dat iedereen na het betalen van alle vaste kosten een ander bedrag zal overhouden. Een stukje van dat bedrag moet je bij voorkeur maandelijks proberen te sparen.

Bestaat er dan helemaal geen maatstaf waar je, je op kan baseren voor het bepalen van je maandelijks spaarbedrag? Toch wel. Verschillende onderzoeken die door de jaren heen door diverse (financiële) instanties zijn uitgevoerd hebben aan het licht gebracht dat je moet proberen om (minstens) 10 procent van je nettoloon opzij te zetten. Verdien je dus met andere woorden een loon van 2.000 euro? Dan dien je daar 200 euro per maand van opzij te zetten. Alleen op deze manier kan je voor jezelf een duurzame financiële buffer creëren.

Hoe kan je sparen met weinig geld?

“Ik kan helemaal niet sparen, want ik heb te weinig geld”. Dit is een stelling die vaak weerklinkt. In eerste instantie spreekt het voor zich dat, hoe hoger je inkomen is gelegen, des te meer geld je ook kan sparen. Dit althans op voorwaarde dat je kosten niet mee-evolueren met het inkomen dat je hebt. Wat echter wanneer je slechts over een zeer beperkt inkomen beschikt waardoor het idee ontstaat dat je niet kan sparen? In dat geval kan je twee zaken doen:

 • Je kan proberen om te besparen waardoor er meer geld overblijft
 • Je kan op zoek gaan naar extra inkomsten waardoor je eenvoudiger kan besparen

Voor heel wat mensen geldt dat ze het gevoel hebben dat ze niet veel geld over kunnen houden aan het einde van de maand terwijl dat met enkele eenvoudige ingrepen wel degelijk mogelijk wordt. Vaak is het bijvoorbeeld zo dat er sprake is van één of meerdere abonnementen die zijn afgesloten, maar die stiekem eigenlijk niet meer worden gebruikt. Deze opzeggen kan reeds zorgen voor een extra bedrag dat je kan gaan sparen. Ook het gebruik van bijvoorbeeld couponcodes kan er al snel voor zorgen dat je aan het einde van de maand beduidend meer zal overhouden.

Meer geld sparen door extra inkomsten

Sparen met weinig geld hoeft dus zeker niet onoverkomelijk te zijn, in tegendeel. Dit gezegd hebbende is het wel net wat eenvoudiger om extra inkomsten te genereren. Hoe meer inkomen je hebt, des te eenvoudiger het sparen van (extra) geld wordt. Je dient er hierbij wel op toe te zien dat je levensstijl niet mee-evolueert met het hogere inkomen dat je weet te verwerven. Is dat wel het geval? Dan zal je tot de vaststelling komen dat je op het einde van de rit alsnog niet meer geld zal kunnen sparen. Dat is dan uiteraard het gevolg van het feit dat niet alleen je inkomsten, maar ook je kosten zijn toegenomen. Hier moet je dus zeker en vast wel aandachtig voor zijn.

Slim sparen, hoe werkt dat precies?

Veel mensen gaan er in de praktijk altijd maar vanuit dat geld sparen ontzettend eenvoudig en bovendien ook zeer rechtlijnig is. We kunnen je vertellen dat, dat niet correct is. Het overgrote merendeel van de Nederlanders spaart dan ook niet zoals hij of zij in het meest optimale geval zou moeten sparen. Hoe komt dat nu precies? Zeer eenvoudig. Veel mensen gaan er nog steeds vanuit dat al hun geld op een spaarrekening parkeren de beste keuze is. Er zijn wat dit betreft echter meteen enkele zeer relevante vragen die gesteld moeten worden, namelijk:

 • Kies je voor een hoogrentende spaarrekening of niet?
 • Ben je van plan om je spaargeld binnenkort (gedeeltelijk) op te vragen?

Om het meest optimale rendement uit een spaarrekening te kunnen halen dien je op zoek te gaan naar de meest hoogrentende spaarrekeningen. Hou er wel rekening mee dat deze doorgaans worden aangeboden door de meest risicovolle banken. Bekijk daarom zeker altijd goed de geldende ratings voor de bank waar je, je spaargeld bij onder gaat brengen. Beperk het bedrag bij voorkeur ook altijd tot maximaal 100.000 euro zodat je volledig wordt gedekt door het depositogarantiestelsel.

Spreiding, ook belangrijk bij spaargeld

Eigenlijk kunnen we het geld dat je gaat sparen op delen in twee categorieën. In eerste instantie zijn er de spaargelden die dienst doen als financiële buffer. De kans bestaat dus dat je deze zal moeten aanwenden op momenten waarin er sprake is van financiële problemen. Daarnaast bestaat er echter ook zoiets als spaartegoeden die je weg gaat zetten voor de lange(re) termijn. Het is niet verstandig om al deze spaargelden over dezelfde kam te scheren. Vaak is het namelijk zo dat het vastzetten van bepaalde spaartegoeden voor een langere periode je meer rendement oplevert dan wanneer er sprake is van korte termijn sparen. Vaak kan je zelfs ook nog eens rekenen op een bepaald fiscaal- of belastingvoordeel zoals bij met name banksparen het geval is. Wil je dus met andere woorden echt slim sparen? Hou dan altijd rekening met jouw spaarhorizon bij het wegzetten van spaartegoeden.

Hoe voor een aanvullend pensioen sparen?

Sparen is iets wat je kan doen voor zowel de korte als voor de lange termijn. In eerste instantie stellen mensen zich vaak bepaalde spaardoelen voorop. Van zodra ze voldoende geld hebben gespaard willen ze namelijk die ene droomvakantie ondernemen. Of misschien droom je wel van een nieuwe auto. Het vooropstellen van spaardoelen is goed, zolang je de belangrijkste maar niet vergeet. De twee belangrijkste redenen om ervoor te kiezen om geld te sparen zijn dan ook de volgende:

 • Het aanleggen van een financiële buffer voor onverwachte situaties
 • Een aanvullend pensioen sparen om ook na je pensioen je levensstijl aan te kunnen houden

Wil je graag aanvullend pensioen sparen? Dan zal je tot de vaststelling komen dat je wat dit betreft een keuze kan maken uit tal van verschillende mogelijkheden. Het gaat hierbij concreet om een lijfrenteverzekering evenals om het banksparen waar we eerder op deze pagina reeds over hebben gesproken. Bovendien kan je er eveneens voor kiezen om aan pensioenbeleggen te doen. Bij deze laatste optie is er uiteraard niet echt sprake van sparen, maar vooral van beleggen. Ook dit kan voor veel mensen echter een interessante optie zijn om te overwegen.

Dit zijn de belangrijkste spaartips

Voor heel wat mensen geldt dat ze niet goed weten hoe om te gaan met hun spaargeld. Voor anderen geldt dan weer dat ze de verkeerde keuzes maken. Omwille van deze redenen kan het interessant zijn om enkele belangrijke spaartips te kunnen raadplegen. Wij hebben enkele van de belangrijkste tips die je kan gebruiken om te sparen bij elkaar gezocht en voor je op een rijtje gezet.

 • Kies voor een periodiek spaarbedrag dat (langdurig) haalbaar is
 • Tracht elke maand een stukje geld te sparen en niet slechts één keer
 • Spaar niet alleen op een spaarrekening, maar ook op andere manieren
 • Maak geen keuze tussen sparen of beleggen, maar probeer het allebei te doen
 • Zelf (ook) sparen voor je pensioen is altijd een goed idee

Voor het pensioen sparen is natuurlijk niet geweldig sexy. Veel mensen zijn dan ook van mening dat, dat best even kan wachten. Eigenlijk is dat geen juiste manier van redeneren. Het gros van het rendement waar je op kan rekenen bij pensioensparen wordt namelijk gerealiseerd wanneer je zo vroeg mogelijk begint. In ieder geval is extra voor je pensioen sparen altijd een prima keuze. Op deze manier zorg je ervoor dat je de levensstijl die je heel je leven hebt gekend ook tijdens je welverdiende pensioen verder kan blijven zetten. Spaar dus niet alleen voor vandaag, maar zeker ook voor morgen!

Zie ook: Spaarrekening, Spaardeposito, Bankrekening, Zakelijk sparen, Hoogste spaarrente, Hoogste depositorente, Duurzaam sparen en Pensioensparen.

Handige links: Checklist sparen, Sparen: zo pak je het aan en Sparen met een doel.