Bankrekening openen

De bankrekening is de betaalrekening die je gebruikt voor het betalen van de dagelijkse kosten. Haar karakter verschilt dus aanzienlijk ten opzichte van de zogenaamde spaarrekening. Wil je graag de meest interessante betaalrekening afsluiten? Neem dan zeker de onderstaande informatie door!

Beste keuze 2024
N26
 • Open een gratis bankrekening in enkele minuten!
 • Betaal overal ter wereld met je Mastercard debit card
 • ID-verificatie is vereist
 
Tweede plaats
bunq
 • Keuze tussen 25 bankrekeningen
 • Beleg in complete vrijheid
 • Ook geschikt voor zakelijke partijen
 
Derde plaats
Trade Republic
 • Verdien een hoge rente op onbelegde tegoeden
 • Automatisch sparen vanaf 1 euro per maand
 • Dekking door het Duitse depositogarantiestelsel
 
 • Geld lenen tegen een beperkte rente
 • Gratis creditcard behoort tot de mogelijkheden
 • Ruim aanbod met (online) bancaire diensten
 

Wat is een betaalrekening precies?

Wanneer we de verschillende soorten bankrekeningen van naderbij gaan bekijken die op de markt terug te vinden zijn wordt daarbij meteen duidelijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen:

 • Betaalrekeningen
 • Spaarrekeningen

Eigenlijk geldt voor de namen van de rekeningen dat ze reeds prijsgeven waar de rekeningen in kwestie nu precies voor zijn bedoeld. Meer concreet betekent dit dus dat de betaalrekening een bankrekening is welke hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het uitvoeren van (de dagelijkse) betalingen. Voor de spaarrekening geldt dan weer dat ze een type bankrekening is welke voornamelijk wordt gebruikt voor het aanleggen van een financiële buffer. Dit betekent dat er geld op wordt weggezet met de bedoeling om daar niet meer aan te komen, tenzij er zich een onverwachte gebeurtenis voordoet. Op het eerste zicht mogen betaal- en zichtrekeningen dan dus met andere woorden min of meer hetzelfde lijken te zijn, in de praktijk is er wel degelijk sprake van niet onaanzienlijke verschillen.

Verschillen tussen spaar- en betaalrekeningen

Zoals de bovenstaande informatie reeds heeft aangegeven is het dus van belang om er rekening mee te houden dat er sprake is van bepaalde verschillen tussen betaalrekeningen enerzijds en spaarrekeningen anderzijds. De betaalrekening wordt in de praktijk gebruikt voor het betalen van de (vaste) kosten waarmee je wordt geconfronteerd. Denk hierbij dan concreet aan met name:

 • De openstaande facturen
 • De boodschappen die je doet
 • De vaste lasten die je moet betalen

Voor een betaalrekening geldt verder dat de rekeninghouder tevens over de mogelijkheid beschikt om er zogenaamde pinbetalingen mee uit te voeren. Kenmerkend voor deze rekening is ook dat het saldo onderhevig is aan grote schommelingen. Er komt doorgaans elke maand een behoorlijk bedrag op deze rekening (wanneer het loon van de rekeninghouder is uitbetaald), maar er zijn traditioneel gezien ook heel wat kosten die van deze rekening worden afgeschreven.

Voor een spaarrekening geldt dat ze toch enigszins anders werkt. Het geld dat hierop wordt gestort is dan ook meer concreet bedoeld om te bewaren voor later. Doordat je dit geld niet meteen terug nodig hebt kan de bank het gaan investeren waardoor ze er een bepaald rendement mee kan realiseren. Omdat de bank daar meer rendement op kan behalen ligt de return voor jou als spaarder ook een stuk hoger. De rente op een spaarrekening ligt dan ook significant hoger ten opzichte van de rente waar je op kan rekenen op een gewone zicht- of betaalrekening.

Beperkingen van de spaarrekening

Het verschil tussen betaalrekeningen en spaarrekeningen wordt eens temeer duidelijk wanneer we ons gaan verdiepen in de beperkingen die voor laatst genoemde gelden. Voor de betaalrekening geldt dat je vanaf deze rekening probleemloos naar eender welke andere rekening geld kan overmaken. Dat geldt niet voor de spaarrekening. Geld overmaken kan vanaf deze rekening dan ook doorgaans uitsluitend gebeuren naar de zogenaamde tegenrekening waarvan sprake is.

Hou er naast bovenstaande verder ook rekening mee dat je bij een spaarrekening niet over de mogelijkheid beschikt om pinbetalingen uit te voeren. Ook dit maakt duidelijk dat spaarrekeningen vooral zijn bedoeld om geld op te sparen en niet zozeer om geld mee uit te geven.

Kosten op een bankrekening

Het merendeel van de banken bieden hun klanten de mogelijkheid om gratis een spaarrekening te openen. Belangrijke voorwaarde daarbij is echter doorgaans (niet altijd) dat je ook kiest voor het afsluiten van een betaalrekening bij dezelfde bank. Voor dit type rekening geldt dat er doorgaans wel degelijk bepaalde kosten aan verbonden zijn. Hoe hoog deze kosten precies zijn gelegen is in de praktijk afhankelijk van de bank en het type betaalrekening in kwestie. Er zijn echter verschillende kosten waar je rekening mee dient te houden. Het gaat hierbij om de onderstaande:

 • De vaste, jaarlijkse kosten voor de betaalrekening
 • De variabele kosten voor de extra diensten

In eerste instantie is het zo dat de bank doorgaans aan elke rekeninghouder jaarlijkse kosten in rekening brengt. Voor deze kosten geldt dat ze per maand, per kwartaal of per jaar betaald dienen te worden. De kosten die gelden voor een betaalrekening dienen te worden betaald om:

 • De bankrekening aan te kunnen houden
 • Je geld bij de bank te mogen (blijven) stallen
 • Gebruik te kunnen maken van de faciliteiten

Het is de taak van de bank om ervoor te zorgen dat iedereen betalingen uit kan voeren met diens bankrekening. Bovendien moet de bank er uiteraard voor zorgen dat het geld in alle veiligheid bewaard kan worden. Dit kost de bank niet alleen tijd, maar ook geld. Om een beroep te kunnen doen op de diensten van de bank dienen er dus bepaalde kosten te worden betaald. De bank in kwestie kan (binnen bepaalde grenzen) zelf bepalen hoe hoog deze kosten precies zijn gelegen.

Wat zijn de variabele kosten?

Buiten de vaste kosten die op jaarbasis betaald dienen te worden bij een bankrekening openen en aanhouden is het zo dat er ook nog variabele kosten in rekening kunnen worden gebracht. Deze kosten gelden niet voor iedereen, in tegendeel. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om de kosten die verschuldigd zijn voor:

 • Een creditcard
 • Rood staan op de bankrekening
 • Het verrichten van mobiele betalingen
 • Het uitvoeren van zakelijke transacties
 • Pinnen buiten de Europese Unie
 • Het aanvragen van een nieuwe of extra betaalpas
 • Het ontvangen van schriftelijke rekeningafschriften per post
 • Het storten (of pinnen) van contant geld

Wil je er graag in de praktijk voor zorgen dat je met zo weinig mogelijk (extra) variabele kosten wordt geconfronteerd? Dan is het altijd een aanrader om je even grondig te verdiepen in de voorwaarden van de bank. Daarin wordt immers steevast concreet aangegeven voor welke (extra) diensten er variabele kosten worden aangerekend. Zo kom je nooit voor vervelende verrassingen te staan.

Traditionele en online bankrekeningen

Bij het afsluiten van een bankrekening krijg je van de bank in kwestie doorgaans de mogelijkheid aangeboden om een keuze te maken tussen twee verschillende types betaalrekeningen. We maken op dit vlak een onderscheid tussen de hieronder aangehaalde twee mogelijkheden:

 • Een traditionele bankrekening
 • Een online bankrekening

Het verschil tussen beide types bankrekeningen zit hem in de exacte dienstverlening waar je op kan rekenen. Voor traditionele bankrekeningen geldt dat ze duurder zijn omdat je nog kan rekenen op diensten die worden verstrekt aan fysieke bankloketten. Bij een online bankrekening ontbreekt een dergelijke dienstverlening en ben je bijgevolg volledig aangewezen op de online omgeving van de bank waar je gebruik van maakt. Omdat de (fysieke) dienstverlening bij online betaalrekeningen heel wat beperkter is beloond de bank de gebruiker met aanzienlijk lagere kosten.

Hoe een bankrekening openen?

Het openen van een bankrekening kan op verschillende manieren gebeuren. In het verleden was het zo dat je, je daarvoor altijd naar een fysieke vestiging van de bank moest begeven. Tegenwoordig is dat niet langer het geval. Het openen van een bankrekening kan dan ook gewoon gebeuren online vanuit je luie zetel. Op de website van de bank in kwestie wordt dan precies vermeld wat de te volgen stappen precies zijn om de bankrekening van je keuze aan te kunnen vragen. Let ervoor op dat er verschillende soorten betaalrekeningen bestaan. Het gaat hierbij dan om:

 • Een standaard betaalrekening voor persoonlijk gebruik
 • Een standaard betaalrekening voor gezamenlijk gebruik
 • Een standaard betaalrekening voor zakelijk gebruik
 • Een speciale betaalrekening voor kinderen, jongeren of studenten

Wanneer je het type betaalrekening hebt bepaald dient de aanvrager vervolgens diens gegevens evenals voorkeuren in te voeren. Daarbij wordt er steeds gevraagd naar een persoonlijke identificatie met een geldig identiteitsbewijs. Elke bank is bij wet verplicht om de klantgegevens te controleren evenals te verifiëren. De verplichting die hiervoor geldt is opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Wanneer de identificatie is afgerond en de klant aan alle vooropgestelde voorwaarden weet te voldoen zal de aangevraagde bankrekening geopend worden. De procedure is zowel online als in een fysiek bankkantoor nagenoeg dezelfde. Een belangrijk verschil is daarbij uiteraard wel terug te vinden in de manier waarop de vereiste gegevens en documenten aangeleverd worden. Bij een online aanvraag kan dit immers uiteraard (bijna) volledig digitaal gebeuren.

Wat zijn de voorwaarden?

Het spreekt voor zich dat er voor een bankrekening openen verschillende gegevens verstrekt zullen moeten worden. Een aantal gegevens evenals documenten die je altijd moet verstrekken zijn onder meer degene die je hieronder terug kan vinden:

 • Je Burgerservicenummer
 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Je woonadres in Nederland
 • De leeftijd van de aanvrager van de bankrekening

Ga je jouw bankrekening openen via het internet en dus niet in een fysiek bankkantoor? Controleer dan voordat je vertrekt altijd grondig of je alle vereiste gegevens en documenten bij je hebt.

Verplichte vaste woon- of verblijfadres

Voor het merendeel van de traditionele banken geldt dat ze als belangrijke voorwaarde stellen dat de rekeninghouder over een woonadres in Nederland dient te beschikken. Bijgevolg dient deze ingeschreven te zijn bij één van de Nederlandse gemeenten. Beschikt iemand niet over een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland? In dat geval wordt het een flink stuk lastiger om een bankrekening af te kunnen sluiten bij één van de (traditionele) banken in Nederland. Dit gezegd hebbende is het in dat geval wel nog mogelijk om te kijken in de richting van één van de alternatieve verstrekkers van financiële diensten op de Nederlandse markt.

Bankrekening openen voor minderjarigen

Voor een bankrekening openen dien je in principe minstens de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Dit gezegd hebbende is het ook voor minderjarigen mogelijk om een betaalrekening aan te vragen. Hiervoor heeft men dan echter wel steeds de toestemming van één van de ouders of de voogd nodig. Voor deze meerderjarige persoon geldt dan dat hij of zij mede-aanvrager wordt van de rekening. In deze situatie spreekt het voor zich dat de mede-aanvrager eveneens moet zien te voldoen aan de voorwaarden die verbonden zijn aan het kunnen openen van de betaalrekening in kwestie.

Hoe een zakelijke rekening openen?

Eerder op deze pagina hebben we reeds aangehaald dat er verschillende soorten bankrekeningen en betaalrekeningen bestaan. De verschillende mogelijkheden hebben we daarbij reeds even voor jou op een rijtje gezet. Dit zijn echter nog steeds niet de enige verschillende types waarvan sprake is. We maken in de praktijk namelijk ook nog een onderscheid tussen:

 • Persoonlijke bankrekeningen
 • Zakelijke bankrekeningen

Voor de persoonlijke bankrekening of betaalrekening geldt dat ze zoals de naam reeds aangeeft wordt afgesloten door een particulier persoon. Dat geldt niet voor de zakelijke bankrekeningen. Een zakelijke bankrekening openen gebeurt in de praktijk dan ook altijd op naam van een bedrijf. Het spreekt bijgevolg voor zich dat je hiervoor aan moet kunnen tonen over een geldige belastingactiviteit te beschikken in Nederland. Voor zelfstandige ondernemers geldt dus dat ze vaak over twee bankrekeningen beschikken. Het gaat dan meer concreet om één exemplaar voor de persoonlijke uitgaven en nog een aparte bankrekening voor de zakelijke uitgaven.

Wil jij ook een bankrekening voor bijvoorbeeld jouw BV openen? Hou er in dat geval rekening mee dat je eerst je inschrijving bij de Kamer van Koophandel dient af te ronden en je vervolgens ook naar de notaris moet gaan voor het opstellen van de akte. In bepaalde gevallen staan banken het toe om de zakelijke bankrekening reeds vroeger te openen zodat je bijvoorbeeld de kosten van de notaris reeds van die rekening kan betalen. Dit moet je echter altijd eerst bespreken met de bank in kwestie.

Wat is een jongeren rekening?

Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald bestaat er tevens zoiets als een bankrekening speciaal voor jongeren. Het gaat hierbij meer concreet om een jongeren rekening. Een dergelijke rekening kan geopend worden door mensen die over de leeftijd beschikken van 12 tot 18 jaar. Het is belangrijk om te weten dat een jongeren rekening openen uitsluitend kan gebeuren onder toezicht van de ouders. Bij het merendeel van de banken is een jongerenrekening gratis af te sluiten.

Van belang om rekening mee te houden bij het afsluiten van een dergelijke rekening is dat er met de betaalpas niet onbeperkt geld opgenomen kan worden. Ouders beschikken over de mogelijkheid om een bepaalde limiet in te stellen. Bovendien is het zo dat rood staan ook nooit tot de mogelijkheden behoort. Voor het merendeel van de jongerenrekeningen geldt dat ze lopen tot aan de leeftijd van 18 jaar. Andere rekeningen kunnen aangehouden worden tot aan de leeftijd van 25 of zelfs 27 jaar. Voor de jongeren rekening geldt tot slot ook dat ze eenvoudig overgezet kan worden naar een studentenrekening of naar bijvoorbeeld een gewone bankrekening.

Hoe werkt een gezamenlijke rekening?

In het merendeel van de gevallen is het zo dat een bankrekening wordt geopend door één bepaalde persoon. Het is meteen ook uitsluitend deze persoon die het beheer krijgt over de rekening. In bepaalde situaties is het echter zo dat er een gezamenlijke bankrekening wordt geopend. Dit kan gebeuren door verschillende personen samen. In eerste instantie kan dit uiteraard gebeuren door een koppel, maar wat ook te denken van familieleden of gewoon vrienden? Voor alle rekeninghouders geldt dat ze in dit geval over de mogelijkheid beschikken om zelfstandig gebruik te kunnen maken van de rekening. Dit is mogelijk met behulp van één enkele betaalpas, maar daarnaast kan het ook gebeuren dat iedereen gebruik maakt van diens eigen betaalpas.

Kan je overstappen van bankrekening?

Heb je een bepaalde betaalrekening, maar ben je daar niet langer tevreden over? In dat geval zal je er op een zeker ogenblik mogelijks voor willen kiezen om over te stappen naar een andere bank. Dat is mogelijk. Hiervoor werd een zogenaamde overstapservice in het leven geroepen. Voor deze service geldt dat ze je eigenlijk alle zorgen uit handen neemt. Met andere woorden, de nieuwe bank regelt alles met de oude bank zodat de overstap zo vlot mogelijk kan gebeuren. Heb je zelf reeds een nieuwe betaalrekening geopend bij een nieuwe bank en wil je graag je oude rekening gewoon opzeggen? In dat geval volstaat het doorgaans om een (aangetekend) schrijven te richten aan de bank waarin je dit kenbaar maakt. Hou er wel rekening mee dat je logischerwijs eerst de rekening volledig leeghaalt voordat je de opzegging gaat versturen. Zo kan je heel wat vervelende problemen vermijden.

Waarom bankrekeningen vergelijken?

Of je nu een persoonlijke bankrekening wenst te openen of je over wil gaan tot een zakelijke rekening aanvragen, in allebei deze gevallen zal je tot de conclusie komen dat het eerst uitvoeren van een vergelijking altijd zeer interessant is. Betaalrekeningen vergelijken zorgt ervoor dat je een glashelder beeld krijgt van de verschillende mogelijkheden die er op de markt zijn terug te vinden. Niet alleen worden de voorwaarden van deze rekeningen duidelijk, wat bovendien ook te denken van de kosten die eraan verbonden zijn? Het uitvoeren van een (eenvoudige) vergelijking kan er in de praktijk voor zorgen dat je op een efficiënte manier kan achterhalen wat nu precies voor jou de beste betaalrekening is. Let wel, kies er bij voorkeur altijd voor om een dergelijke vergelijking uit te voeren op een objectieve vergelijkingssite. Alleen zo kan je immers rekenen op een objectief resultaat.

Een gratis bankrekening, bestaat dat?

Voor heel wat mensen die van plan zijn om een (nieuwe) bankrekening af te sluiten geldt dat ze zich de vraag stellen of er zoiets bestaat als een gratis bankrekening of niet. Eerder op deze pagina hebben we reeds aangehaald dat er voor het openen van een betaalrekening doorgaans bepaalde kosten worden aangerekend. Het openen van een spaarrekening is echter wel gratis.

Bovenstaande doet het vermoeden bestaan dat er altijd bepaalde kosten verbonden zijn aan het afsluiten van een betaalrekening. Dat is niet helemaal correct. Er zijn ook op de Nederlandse markt verschillende financiële instellingen terug te vinden die een gratis bankrekening aanbieden. Gratis betekent in dit geval dat er geen vaste kosten in rekening worden gebracht. Dit betekent evenwel niet dat er niet op andere manieren alsnog bepaalde kosten aangerekend kunnen worden.

Hou er bij een gratis rekening openen bij één van de financiële instellingen die dit aanbiedt rekening mee dat er wel bepaalde extra kosten in rekening gebracht kunnen worden. Zo worden vaak slechts een beperkt aantal gratis geldopnemingen aangeboden binnen de eurozone. Bovendien is het eveneens vaak zo dat er geen of slechts een zeer beperkte rente op de betaalrekening wordt gehanteerd en is het doorgaans niet mogelijk om rood te staan op de rekening. Ondanks het feit dat een gratis betaalrekening dus wel degelijk tot de mogelijkheden kan behoren is het zo dat je duidelijk rekening moet houden met een reeks van beperkende voorwaarden.

Wat is voor jou de beste bankrekening?

Het spreekt voor zich dat iedereen die van plan is om een bankrekening af te sluiten vooral op zoek gaat naar de voor hem of haar beste betaalrekening die op de markt is terug te vinden. Het valt echter niet zomaar aan te geven wat voor iedereen nu precies de meest interessante rekening is. Dit is namelijk in de praktijk sterk afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren waarover je beschikt. Bij het afsluiten van een bepaalde rekening dien je dan ook onder meer rekening te houden met:

 • Of het gaat om een traditionele of een online rekening
 • Welk type bankrekening je wenst te openen (standaard, een studentenrekening, etc.)
 • Welke vaste kosten er precies aan verbonden zijn
 • Voor welke zaken additionele kosten aangerekend kunnen worden
 • Of je rood mag staan op de rekening of niet
 • Of er (standaard) ook mobiele betalingen kunnen worden uitgevoerd of niet
 • De hoogte van de rente die gehanteerd wordt op de rekening
 • Of je er mogelijks een creditcard (indien gewenst) aan kan koppelen of niet

Bovenstaande zijn de belangrijkste aandachtspunten om zeker en vast bij stil te blijven staan. Ben jij iemand die vaak naar het buitenlang gaat en wil je graag ook in die landen betalen met de betaalrekening? In dat geval spreekt het voor zich dat je ook de extra kosten voor transacties in het buitenland goed in het oog zal willen houden. In ieder geval, zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald is het vergelijken van de verschillende bankrekeningen op de markt altijd interessant.

Zie ook: Spaarrekening, Spaardeposito, Gezamenlijke rekening en Zakelijke rekening.

Handige links: Kan ik een bankrekening openen als ik een registratie heb bij het BKR? en Moet een bank een kopie van mijn paspoort maken en bewaren?.