Hoogste spaarrente

De hoogste spaarrentes op de markt zorgen ervoor dat je als persoon, maar ook als onderneming kan rekenen op het meest optimale rendement op je spaargeld. Spaarrentes vergelijken kan op lange(re) termijn dan ook zorgen voor een significante extra opbrengst op je gespaard vermogen.

Beste keuze 2024
Raisin
 • Spaar tegen de hoogste spaarrentes
 • Depositogarantie tot 100.000 euro
 • Ook automatisch geld sparen is mogelijk
 
Tweede plaats
bunq
 • Keuze tussen 25 bankrekeningen
 • Beleg in complete vrijheid
 • Ook geschikt voor zakelijke partijen
 
Derde plaats
Trade Republic
 • Verdien een hoge rente op onbelegde tegoeden
 • Automatisch sparen vanaf 1 euro per maand
 • Dekking door het Duitse depositogarantiestelsel
 

Hoe ontdek je de hoogste spaarrentes?

We trappen een open deur in wanneer we zeggen dat er op de financiële markt tal van verschillende soorten spaarproducten zijn terug te vinden. In eerste instantie is er natuurlijk de gewone spaarrekening. Het gaat hierbij om een rekening welke specifiek in het leven is geroepen om geld op weg te zetten dat (tijdelijk) niet wordt gebruikt. Dit kan zowel gebeuren door particulieren als door bedrijven. Kenmerkend voor een spaarrekening is vooral het feit dat ze er bekend om staat razend flexibel te zijn. Voor het langer vastzetten van spaargeld kijk je eerder naar een spaardeposito.

Ongeacht voor welk type spaarproduct je op het einde van de rit gaat kiezen, het spreekt voor zich dat je in de praktijk altijd zal willen kunnen rekenen op de hoogst mogelijke spaarrente. Het achterhalen van een dergelijke spaarrente kan het best gebeuren door het uitvoeren van een objectieve vergelijking. De nadruk ligt hierbij in het bijzonder op het woord ‘objectief’. Alleen wanneer je een objectieve vergelijking uitvoert kan je er honderd procent zeker van zijn dat de uitkomst van de vergelijking niet door een bepaalde partij wordt gemanipuleerd met als doel om diens eigen spaarproduct als beste uit de vergelijking te laten komen. Enkel en alleen op deze manier zal je dan ook met zekerheid de echt interessantste en hoogste spaarrentes op de markt vinden.

Spaarrentes vergelijken waarop letten?

Binnen bepaalde limieten is het voor banken en andere financiële instellingen mogelijk om zelf te bepalen hoeveel rente ze aanbieden op de spaarproducten die ze op de markt lanceren. Dit zorgt ervoor dat er niet zelden sprake is van behoorlijke verschillen tussen de diverse banken onderling. Voordat je over gaat tot het afsluiten van een bepaald spaarproduct kan het dan ook altijd interessant zijn om te kiezen voor spaarrentes vergelijken. Wanneer je dat doet krijg je immers direct een goed beeld van de verschillende spaarrentes die op de markt worden aangeboden. Hou bij spaarrentes vergelijken in de praktijk wel steevast rekening met de volgende aandachtspunten:

 • Hoe werkt het spaarproduct in kwestie waarop de spaarrente wordt aangeboden?
 • Met welke (aanvullende) voorwaarden dien je precies rekening te houden?
 • Tot welk bedrag wordt de rente aangeboden en vanaf wanneer verandert ze mogelijks?
 • Hoe vindt de uitbetaling van de rente precies plaats?

Bij spaarrentes vergelijken is het steeds van belang om er aandachtig voor te zijn dat een hogere spaarrente vaak ook striktere of ‘lastigere’ voorwaarden met zich meebrengt. Zo zal het in de praktijk doorgaans meteen duidelijk worden dat de spaarrentes op een spaardeposito gemiddeld een stuk hoger zijn gelegen dan degene die worden aangeboden op een standaard spaarrekening. Dat is het gevolg van het feit dat geld op een spaarrekening voor een langere periode wordt vastgezet waardoor de bank in kwestie er uiteraard ook heel wat langer mee kan investeren of werken. Dit resulteert in een hoger gelegen rente, maar dus ook in de beperking dat je enige tijd geen geld kan opvragen.

Extra aandachtspunt bij zakelijke spaarrekeningen

Ben je van plan om een zakelijke spaarrekening voor je onderneming af te sluiten? Hou er in dat geval rekening mee dat de hoogste spaarrentes doorgaans slechts gelden tot aan een bepaald bedrag dat op de spaarrekening is terug te vinden. Ga je boven dat bedrag? Dan kan de spaarrente beduidend lager komen te liggen. In bepaalde gevallen wordt ze zelfs afgeschaft of negatief gemaakt.

De hoogste rente op spaarrekening

De spaarrekening staat sinds jaar en dag bekend als (veruit) het meest flexibele spaarproduct dat op de markt is terug te vinden. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat de opbrengst op dergelijke rekeningen onder de vorm van de spaarrente een stukje beperkter uitvalt ten opzichte van zogenaamde spaardeposito’s. Daar staat evenwel tegenover dat je eigenlijk altijd over de mogelijkheid beschikt om het geld dat op de rekening is terug te vinden terug op te vragen. Wil je graag kunnen rekenen op de hoogste rente op je spaarrekening? Dan is het uitvoeren van een vergelijking altijd een absolute must.

Van cruciaal belang om rekening mee te houden tijdens je zoektocht naar de hoogste spaarrentes op spaarrekeningen heeft te maken met de eventuele beperkende voorwaarden waar spaarrekeningen over kunnen beschikken. Zo kan je bij verschillende spaarrekeningen slechts voor een beperkt bedrag inleggen. Het is dus altijd van cruciaal belang om bij het ontdekken van de hoogste spaarrentes jezelf de vraag te stellen hoe deze precies tot stand komen. Voorkom daarbij dat je appelen met peren gaat vergelijken door de spaarrentes die gelden voor niet aan voorwaarden gebonden spaarrekeningen te gaan afwegen ten opzichte van spaarrekeningen waar wel extra voorwaarden aan verbonden zijn.

De hoogste rente op zakelijke spaarrekeningen

Het is natuurlijk eveneens mogelijk dat je op deze pagina terecht bent gekomen omdat je op zoek bent naar de hoogste spaarrentes op zakelijke spaarrekeningen. Net zoals particulieren over de mogelijkheid beschikken om een persoonlijke spaarrekening af te sluiten geldt voor bedrijven dat zij de mogelijkheid hebben om een stukje van hun vermogen weg te zetten of te sparen op een zakelijke spaarrekening. De rente die geldt op een dergelijke rekening is in de praktijk verantwoordelijk voor het rendement waar je op kan rekenen. Zoveel spreekt voor zich. Bij het vergelijken van de opbrengsten op spaarrekeningen met een zakelijk karakter moet je rekening houden met:

 • De voorwaarden die gelden voor de zakelijke spaarrekening
 • Tot aan welk saldo de standaard spaarrente wordt aangehouden

Anders dan bij particuliere spaarrekeningen het geval is geldt voor zakelijke spaarrekeningen dat er niet zelden een onderscheid wordt gemaakt in saldo dat erop terug te vinden is. Dit is het gevolg van het feit dat bedrijven in de praktijk vaak over de mogelijkheid beschikken om veel grotere bedragen aan spaargeld weg te zetten op een spaarrekening. Het is dus best mogelijk dat er vanaf een bepaald saldo een lagere rente wordt toegekend. In bepaalde gevallen is het zelfs zo dat banken vanaf een bepaald bedrag helemaal geen rente of zelfs een negatieve rente berekenen. Vergelijk dus zeker en vast ook altijd grondig de voorwaarden die verbonden zijn aan zakelijke spaarrekeningen zodat je op dit vlak niet voor vervelende verrassingen zal komen te staan.

De hoogste rente op spaardeposito’s

Wanneer je van plan bent om een bepaald gedeelte van je vermogen voor een langere periode vast te zetten kan het interessant(er) zijn om daarvoor te kijken in de richting van een zogenaamd spaardeposito. Het gaat hierbij om een spaarproduct dat minder flexibel is dan een spaarrekening. Bij spaardeposito’s is het dan ook zo dat je een éénmalige of periodieke inleggingen kan doen. Ongeacht de manier waarop de inleggingen gebeuren is het zo dat je kapitaal altijd voor een lange(re) periode zal worden vastgezet. Je kan ze dus met andere woorden niet zomaar terug opvragen.

De hoogste rente op spaardeposito’s waar je op kan rekenen wordt verkregen wanneer je ervoor kiest om het bedrag langer in het spaardeposito vast te laten zitten. Er zijn op de markt deposito’s terug te vinden met een looptijd van één jaar, maar ook van twee jaar, drie jaar en zelfs nog langer. Hoe langer de looptijd van het deposito, des te hoger doorgaans ook de rente is gelegen. Dit uiteraard omdat de bank op deze manier over de zekerheid beschikt dat ze het ingelegde bedrag voor een langere periode ook zelf kan gebruiken om bijvoorbeeld investeringen mee te doen en er dus ook rendement op te realiseren.

Let op de geldende voorwaarden!

Voor spaardeposito’s geldt dat ze doorgaans niet alleen als voorwaarde stellen dat het ingelegde kapitaal voor een bepaalde periode wordt vastgehouden. Daarnaast is het namelijk eveneens vaak zo dat er sprake is van een bepaalde minimale en maximale inleg. Voor bepaalde deposito’s geldt dat ze reeds te openen zijn vanaf een bedrag van bijvoorbeeld 250 euro terwijl voor andere exemplaren geldt dat ze slechts geopend kunnen worden bij een kapitaalinjectie van minstens 10.000 euro. Het spreekt voor zich dat de rente die wordt aangeboden ook hiervan afhankelijk kan zijn.

Hoe wordt de rente uitbetaald?

Het vinden van de hoogste spaarrentes op een spaardeposito is één ding. In de praktijk is het echter bovendien ook uitermate belangrijk om stil te blijven staan bij de manier waarop die rente wordt uitbetaald. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. In eerste instantie maken we een onderscheid tussen de frequentie waarbij de rente wordt uitbetaald, namelijk:

 • Er kan sprake zijn van jaarlijkse rentebetalingen
 • De rente kan uitsluitend aan het einde van het contract worden uitbetaald

De eerste situatie is altijd de interessantste. Dit niet in het minst wanneer de rente (zoals in het merendeel van de situaties het geval is) wordt uitbetaald in het deposito zelf. Op deze manier ontstaat namelijk een zogenaamd rente-op-rente effect. Met andere woorden, na afloop van het tweede jaar ontvang je niet meer alleen rente op het initieel ingelegde bedrag, maar ook over het rendement dat het eerste jaar heeft opgebracht. De opbrengst neemt dus met andere woorden stelselmatig toe.

Hoe belangrijk is de hoogste spaarrentes vinden?

De spaarrente waar je op kan rekenen op het spaarproduct dat je hebt afgesloten is verantwoordelijk voor het rendement waar je op kan rekenen. Het spreekt voor zich dat je een bepaald gedeelte van je vermogen spaart met als specifiek doel om daar een bepaald rendement op te realiseren. Dat rendement is niet alleen mooi meegenomen, maar is vaak ook absolute noodzaak. Je dient er immers in de praktijk rekening mee te houden dat de inflatie kan worden bestempeld als een absolute sluipmoordenaar voor je vermogen en vooral voor je financiële sterkte. Indien je vermogen met andere worden niet voldoende rendement oplevert om de inflatie het hoofd te bieden zorgt dat er in de praktijk alleen maar voor dat je vermogen stelselmatig in koopkracht afneemt.

Het vinden van de hoogste spaarrentes op de markt zorgt ervoor dat de impact van de inflatie op je koopkracht aanzienlijk kan worden ingeperkt. Hou er wat dit betreft wel rekening mee dat de spaarrentes bij de verschillende banken op regelmatige basis kunnen veranderen. Dit betekent dat de hoogste spaarrente tegenwoordig morgen niet per se nog steeds de hoogste spaarrente hoeft te zijn. Op regelmatige basis even een nieuwe vergelijking uitvoeren kan dan ook absoluut wenselijk zijn.

Welke factoren bepalen de spaarrente?

Het vinden van de hoogste spaarrentes op de markt doe je dus in de praktijk bij voorkeur door het uitvoeren van een objectieve vergelijking. Zoveel mag inmiddels wel duidelijk zijn. Voor heel wat mensen geldt echter dat ze zich de vraag stellen op welke manier de spaarrente nu precies tot stand komt. Welke factoren oefenen hier met andere woorden een invloed op uit? Dit geldt voor:

 • De actuele marktomstandigheden waarvan sprake is
 • Het type spaarproduct waarvoor je hebt gekozen
 • De bank of financiële instelling die het spaarproduct in kwestie aanbiedt

In eerste instantie is het van belang om te weten dat de marktomstandigheden een niet onbelangrijke rol kunnen spelen bij het tot stand komen van de spaarrente. In tijden waarin er sprake is van een hoge inflatie is het doorgaans zo dat ook de marktrente en spaarrente omhoog wordt gestuwd. Geldt er echter een beperkte inflatie? Dan is het omgekeerde fenomeen doorgaans een feit. In een dergelijke situatie is het dan ook zo dat de marktrente doorgaans erg beperkt wordt gehouden. Het rendement op bijvoorbeeld een gewone spaarrekening is dan vaak verwaarloosbaar.

Welk spaarproduct biedt de hoogste rente?

De hoogste spaarrentes worden in de praktijk doorgaans altijd aangeboden door spaarproducten waar iets striktere voorwaarden aan verbonden zijn. Voor de spaarrekening geldt zoals reeds aangehaald dat ze zich vooral kenmerkt door een gigantische flexibiliteit. Dit betekent dat je zomaar vrij bent om geld te storten en op te nemen naar hoe het jou het beste uitkomt. In ruil voor die flexibiliteit boet je aardig in op vlak van rendement. Dat is anders bij het zogenaamde spaardeposito. Voor dit spaarproduct geldt dan ook in de praktijk dat je, je er bewust van dient te zijn dat je spaargeld voor een bepaalde periode wordt vastgezet en dus niet bereikbaar is. Omdat de bank op deze manier de zekerheid heeft langer met het spaargeld in kwestie aan de slag te kunnen gaan heeft ze eveneens de mogelijkheid om daar een hoger gelegen spaarrente op aan te bieden.

Welke rol speelt de bank of financiële instelling?

Ook de bank of financiële instelling die een bepaald spaarproduct uitgeeft oefent een bepaalde invloed uit op de hoogte van de spaarrente waar je op kan rekenen. Om de hoogste spaarrentes aan te kunnen bieden is het voor banken en andere financiële instellingen noodzakelijk om op zoek te gaan naar manieren om het spaargeld dat wordt geïnvesteerd zoveel mogelijk rendement op te laten leveren. Daarbij moet men ook altijd de risico’s indachtig zijn die men op die manier loopt. De beslissingen die de uitgevende partij van het spaarproduct maakt zullen dus in de praktijk eveneens altijd een bepaalde impact hebben op de daadwerkelijke opbrengst waar je als spaarder op kan rekenen. Ook dit benadrukt het belang van het uitvoeren van een objectieve vergelijking.

Verzeker jezelf van de hoogte spaarrente!

Wil je graag alleen maar genoegen kunnen nemen met de hoogste spaarrentes die op de markt zijn terug te vinden? In dat geval is de keuze voor spaarrentes vergelijken een absolute must. Zoals eerder op deze pagina reeds ettelijke keren werd benadrukt is het bij het uitvoeren van een dergelijke vergelijking wel van cruciaal belang om er rekening mee te houden dat je moet kiezen voor een objectieve vergelijking. Met andere woorden, de uitkomst van de vergelijking mag niet gemanipuleerd kunnen worden door één bepaalde partij. Enkel en alleen op deze manier spreekt het immers voor zich dat een vergelijking je echt de hoogste en beste spaarrente kenbaar zal maken.

Zie ook: Spaarrekening.

Handige links: De hoogste spaarrente.