Vermogensbeheer vergelijken

Vermogensbeheer maakt het zoals de naam reeds aangeeft mogelijk om het beheer van je vermogen uit handen te geven aan experten. Op deze manier heb je hier zelf geen omkijken meer naar terwijl je wel uitzicht blijft houden op aantrekkelijke rendementen. Je komt er hier alvast alles over te weten.

Beste keuze 2024
Saxo Bank
 • Beleg in aandelen op meer dan 50 beurzen
 • Keuze uit verschillende beleggersrekeningen
 • Vermogensbeheer beschikbaar voor grote vermogens
 

Wat is vermogensbeheer?

Indien je van plan bent om een gedeelte van je vermogen te gaan beleggen kan je op dat vlak twee verschillende zaken doen. In eerste instantie is het uiteraard mogelijk om gewoon zelf te gaan beleggen. Hier bestaan vandaag de dag dan ook heel wat verschillende mogelijkheden voor. Dit gezegd hebbende is het zo dat veel mensen liever geen omkijken willen hebben naar hun beleggingen. Dit terwijl ze natuurlijk wel graag aanspraak willen kunnen maken op een zo optimaal mogelijk rendement. Geldt dit ook voor jou? Dan kan de keuze voor vermogensbeheer snel zijn gemaakt. In deze situatie wordt het beheer van je vermogen immers uitbesteed aan experten.

Afhankelijk van het soort vermogensbeheer waar je een beroep op doet zal je in de praktijk kunnen vaststellen dat de expert veel meer kan doen dan enkel en alleen het beleggen van een gedeelte van je vermogen. Indien je bijvoorbeeld een beroep doet op de diensten van een private banker worden daar nog heel wat extra mogelijkheden aan toegevoegd. Denk hierbij concreet aan onder meer estate planning evenals het zo optimaal mogelijk kunnen benutten van fiscale voordelen. In tegenstelling tot wat veel mensen vermoeden is het zo dat je om een beroep te kunnen doen op vermogensbeheer helemaal niet gefortuneerd hoeft te zijn. Hoeveel de minimale vereiste inleg bedraagt is evenwel in de praktijk wel altijd afhankelijk van het type vermogensbeheer waarvan sprake is.

Welke soorten vermogensbeheer zijn er?

Wanneer de hierboven aangehaalde informatie jou ook als muziek in de oren klinkt is de kans groot dat ook jij vermogensbeheer zal willen overwegen. Wanneer dat het geval is zal je tot de vaststelling komen dat er daarbij een keuze kan worden gemaakt tussen tal van verschillende mogelijkheden. Wij hebben de verschillende soorten vermogensbeheer hieronder gedetailleerd voor je uitgeschreven.

1. Mixfondsen

In eerste instantie kan je ervoor kiezen om gebruik te maken van zogenaamde mixfondsen. Door middel van dergelijke fondsen is het mogelijk om zelfstandig te beleggen in een zogenaamde alles-in-één portefeuille. Dit is een vorm van beheerd beleggen omdat het beheer van die portefeuille gebeurt door een zogenaamde fondsmanager. Deze vorm van vermogensbeheer staat erom bekend één van de meest toegankelijke te zijn van allemaal. Dat is het gevolg van de volgende kenmerken:

 • Je kan eenvoudig online een account aanmaken
 • Je kan in principe met nagenoeg elk bedrag starten

Je dient er wel rekening mee te houden dat het bij mixfondsen zo is dat de beheerder van de portefeuille niet verplicht is om advies te geven over de producten of over het risicoprofiel waarvan sprake is. Doorgaans is het voor jou als belegger wel mogelijk om een keuze te maken uit verschillende risicoprofielen, gaande van zeer defensief tot bijzonder offensief. Hoeveel risico je wenst te nemen is uiteraard volledig aan jouzelf om te bepalen.

2. Online beheer

Voor de belegger die net om de hoek komt kijken geldt dat online vermogensbeheer naar alle waarschijnlijkheid de meest laagdrempelige variant is. Hierbij is het dan ook zo dat alles uit jouw handen zal worden genomen. Bovendien is het eveneens mogelijk om met nagenoeg elk bedrag in te stappen. Daarenboven ontvang je bij online beheer wel degelijk risicoadvies. Op dit vlak verschilt deze vorm van vermogensbeheer dan ook ten opzichte van beleggen in mixfondsen.

Zoals de naam reeds laat vermoeden is het bij online vermogensbeheer zo dat het volledig vermogensbeheer online gebeurt. Vergelijkbaar met mixfondsen geldt ook hierbij dat er altijd sprake is van collectief vermogensbeheer. Dit betekent dat elke belegger over diens eigen portefeuille beschikt, maar deze portefeuille wel gelijk is voor iedereen met hetzelfde risicoprofiel. Het belangrijkste verschil met mixfondsen is dat er bij online vermogensbeheer sprake is van een zorgplicht. Dit betekent dat er jou een passend risicoprofiel moet worden geadviseerd en dat deze vervolgens ook periodiek geëvalueerd dient te worden.

3. Individueel beheer

Een derde mogelijkheid die er bestaat op het gebied van vermogensbeheer is zogenaamd individueel beheer. In dit geval is het zo dat je kan rekenen op een persoonlijke contactpersoon en dus bijgevolg ook op persoonlijk contact. Voor het merendeel van de onafhankelijke evenals zelfstandige vermogensbeheerders geldt dat ze binnen deze categorie vallen. Het gaat hierbij dan om partijen welke niet over rechtstreekse banden met banken of andere financiële instellingen beschikken.

Indien je kiest voor individueel beheer is het zo dat je portefeuille veel beter op jouw specifieke, persoonlijke situatie afgestemd zal kunnen worden. Individuele beheerders verschillen onderling ten opzichte van elkaar doordat ze een verschillend beleggingsbeleid (kunnen) hanteren. Zo zijn er bijvoorbeeld vermogensbeheerders die zijn gespecialiseerd in duurzaam beleggen terwijl anderen dan weer de focus leggen op conservatief beheer en passief beleggen.

Let op, je dient er rekening mee te houden dat individueel beleggen niet voor iedereen tot de mogelijkheden behoort. Er is immers veelal sprake van een niet onaanzienlijke minimale vereiste inleg. Deze minimale vereiste inleg bedraagt doorgaans 100.000 euro of meer.

4. Private banking

Een zeer bekende vorm van vermogensbeheer heeft betrekking tot zogenaamde private banking. Voor private banken geldt dat ze naast individueel beheer een totaaloplossing aanbieden voor vermogende klanten. Een beroep doen op een private banker zorgt er in de praktijk dan ook eveneens voor dat je advies kan ontvangen over:

 • Vermogensplanning
 • Estate planning
 • Fiscaal advies

Voor de private banker geldt dat ze een vertrouwenspersoon is welke de volledige situatie kan overzien? In bepaalde gevallen is het zo dat de persoonlijke begeleiding gebeurt door een team van experten. Voor deze vorm van vermogensbeheer geldt dat de instapdrempel reeds vrij hoog is gelegen. Vaak is er hiervoor dan ook immers een instapbedrag vereist van zo'n slordige 500.000 euro of meer. Deze vorm van vermogensbeheer is dus niet zomaar voor iedereen weggelegd.

Wat is de beste vermogensbeheerder?

In de praktijk wordt zeer vaak de vraag gesteld wat nu precies de beste vermogensbeheerder is. Dat deze vraag wordt gesteld is uiteraard niet meer dan logisch, alleen dient er wel rekening mee te worden gehouden dat hier geen sluitend antwoord op kan worden gegeven. Het antwoord op deze vraag is immers sterk afhankelijk van verschillende factoren. Denk hierbij aan de volgende:

 • Naar welk type vermogensbeheer gaat je voorkeur uit?
 • Hoeveel inspraak wil je zelf nog hebben bij het beheer van je vermogen?
 • Hoe persoonlijk moet de aanpak zijn waar je op wil kunnen rekenen?

Bovendien spreekt het voor zich dat er ook altijd rekening moet worden gehouden met het minimale inlegbedrag. Verschillende vormen van vermogensbeheer zoals mixfondsen en online beheer zijn op zich vrij toegankelijk en vereisen vaak geen grote inleggingen. Dit gezegd hebbende komt daar verandering in van zodra je een beroep wil doen op een individuele beheerder of op een private banker. In deze gevallen is er immers een vaak zeer aanzienlijke minimale inleg vereist.

Wil je graag kunnen achterhalen welke vorm van vermogensbeheer het beste aansluit op jouw mogelijkheden en verwachtingen? Dan spreekt het voor zich dat het uitvoeren van een vergelijking tussen de verschillende opties altijd een zeer interessante keuze is.

Welke garanties gelden er?

Wanneer je ervoor kiest om het beheer van je vermogen te gaan uitbesteden aan een gespecialiseerde partij is de kans groot dat je in ruil daarvoor aanspraak zal willen kunnen maken op een bepaalde rendementsgarantie. Helaas is het zo dat een dergelijke garantie in de praktijk nooit wordt geboden. Dit is het gevolg van het feit dat zelfs de beste beheerders en de meest gerenommeerde experten niet op voorhand precies kunnen inschatten hoe de beurs zich zal ontwikkelen. Omwille van deze reden is het in de praktijk onmogelijk om rechten te ontlenen aan de verwachtingen van een vermogensbeheerder. De vermogensbeheerder zal uiteraard in de praktijk wel steeds beleggen aan de hand van de onderling gemaakte afspraken.

Valt het rendement waar je op kan rekenen bij het type vermogensbeheer van je keuze onverhoopt een beetje tegen? Dan is er in de praktijk eigenlijk niet zoveel dat je daaraan kan doen. Dit uiteraard wel met voorwaarde dat de vermogensbeheerder voor jou heeft belegd volgens de overeengekomen afspraken. Heeft de beheerder deze afspraken niet gevolgd? Dan wordt het een ander verhaal.

Hoeveel bedragen de kosten?

Indien je de keuze maakt om een beroep te doen op de mogelijkheden van vermogensbeheer zal je er uiteraard rekening mee moeten houden dat er daarvoor bepaalde kosten in rekening zullen worden gebracht. Omdat je het beheer van een gedeelte van je vermogen gaat uitbesteden is er sprake van een zogenaamd beheerloon dat in rekening wordt gebracht. In het merendeel van de gevallen geldt voor deze kost dat ze een bepaald percentage bedraagt van de waarde van je beleggingen. De kosten die je aangerekend zal krijgen zijn erg belangrijk om rekening mee te houden.

Bij het vergelijken van de beheerd beleggen mogelijkheden die er op de markt zijn terug te vinden zal je altijd nadrukkelijk stil willen blijven staan bij de kosten die in rekening worden gebracht. Voor deze kosten geldt namelijk dat ze uiteraard afgetrokken dienen te worden van het rendement dat de vermogensbeheerder weet te realiseren. Hetgeen er onder de streep (dus rendement met aftrek van de kosten) nog overblijft is het netto rendement waar jij op kan rekenen als opdrachtgever.

Hou er uiteraard ook rekening mee dat de kosten die worden aangerekend worden bepaald door verschillende factoren. Zo verschillen deze niet alleen afhankelijk van het soort vermogensbeheer waarvan sprake is, maar moet er ook rekening worden gehouden met de expertise van de experten die jouw vermogen gaan beheren. Een grondige vergelijking uitvoeren voor wat de kosten betreft die aangerekend kunnen worden is in ieder geval van cruciaal belang.

Regelmatige check-ups

Indien je een beroep doet op de diensten van een vermogensbeheerder zal deze doorgaans naar alle waarschijnlijkheid een regelmatige check-up uitvoeren van je persoonlijke situatie. Verschillende gebeurtenissen kunnen er immers voor zorgen dat de strategie die wordt gevolgd door de vermogensbeheerder dient te worden aangepast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer:

 • Er sprake is van een echtscheiding
 • Je bijvoorbeeld ziek bent geworden
 • Je een grote investering of kost hebt moeten maken

Het is zeer belangrijk dat er regelmatig wordt afgetoetst of de oorspronkelijk gemaakte afspraken nog steeds ongewijzigd zijn of ze aanpassingen vereisen. Dit geldt overigens ook voor wat het risicoprofiel betreft waar de vermogensbeheerder zich op baseert. Hoe dichter je bij je pensioen komt of hoe ouder je wordt, des te minder offensief je wellicht je vermogen zal willen laten beleggen. In ieder geval is het dus sowieso wenselijk om regelmatig even je vermogensbeheer terug onder de loep te nemen. Zo voorkom je om op een zeker ogenblik met vervelende verrassingen te maken te krijgen.

Voordelen van vermogensbeheer

De keuze om een beroep te doen op de mogelijkheden die vermogensbeheer met zich meebrengt brengt in de praktijk een aantal niet onbelangrijke voordelen met zich mee. De belangrijkste voordelen waar je bij het uitbesteden van het beheer van je vermogen op kan rekenen zijn:

 • Er is sprake van een adviseur of expert die de beleggingen voor jou selecteert
 • Het dagelijks beheer van de beleggingen zal jou veel minder tot geen tijd meer kosten
 • Vermogensbeheer wordt uitgevoerd op basis van een gekozen risicoprofiel
 • Je kan vaak rekenen op extra gespecialiseerd advies (zoals bij private banking)

Voor ontzettend veel mensen geldt dat ze noch de tijd noch de kennis hebben om zelf een gedeelte van hun vermogen te (kunnen) beleggen. Voor deze mensen geldt dat een beroep doen op de mogelijkheden van vermogensbeheer een potentieel interessante keuze kan zijn. Door hiervoor te kiezen is het immers zo dat je alsnog kan rekenen op een deskundig beheer van je (belegd) vermogen zonder dat je daar zelf over de nodige kennis voor dient te beschikken. Bovendien zal je kunnen vaststellen dat je hier op deze manier ook helemaal geen tijd meer voor hoeft te voorzien.

Nadelen van vermogensbeheer

Ondanks het feit dat vermogensbeheer een aantal zeer interessante voordelen met zich meebrengt dien je er eveneens rekening mee te houden dat er ook nadelen aan verbonden zijn. De belangrijkste nadelen waar je bij stil moet blijven staan zijn dan ook de onderstaande:

 • De kosten waarmee je te maken krijgt liggen hoger dan bij zelfstandig beleggen
 • Persoonlijk vermogensbeheer is veelal slechts mogelijk vanaf zeer grote bedragen
 • Je bent (uiteraard) minder betrokken bij de beleggingen die voor jou gebeuren

In eerste instantie spreekt het voor zich dat de beheerders van je vermogen een bepaalde vergoeding in rekening zullen brengen. Deze vergoeding moet afgetrokken worden van het bruto rendement dat men heeft weten te realiseren om uiteindelijk tot het netto rendement te kunnen komen. Indien je zelfstandig gaat beleggen is er uiteraard doorgaans geen sprake van een beheerdersvergoeding. Dit kan er dan ook voor zorgen dat je onder de streep meer rendement kan overhouden.

Naast bovenstaande is het uiteraard zo dat verschillende vormen van vermogensbeheer lang niet voor iedereen toegankelijk zijn. De instapbedragen die daarvoor zijn vereist liggen immers niet zelden veel te hoog. Door het uitvoeren van een vergelijking tussen de verschillende mogelijkheden op vlak van vermogensbeheer wordt meteen duidelijk welke opties voor jou tot de mogelijkheden behoren en welke uiteraard ook niet. Dit is dan ook zeker en vast aan te raden om te doen.

Is vermogensbeheer wat voor jou?

Wanneer je een gedeelte van jouw vermogen echt aan het werk wenst te zetten zal je kunnen vaststellen dat beleggen vaak één van de beste manieren vormt om dat voor mekaar te krijgen. Dit gezegd hebbende is het zo dat lang niet iedereen over de nodige kennis en / of tijd beschikt om dat zelf te gaan doen. Wanneer jij één van deze personen bent kan het in de praktijk dan ook een aanrader zijn om ervoor te kiezen om een beroep te doen op de mogelijkheden die vermogensbeheer met zich meebrengt. Op deze manier kan je alsnog profiteren van de rendementen die het beleggen van je vermogen met zich mee kan brengen, maar dan zonder dat je daar zelf voor aan de slag moet.

Bovenstaande gezegd hebbende is een beroep doen op de mogelijkheden die vermogensbeheer met zich meebrengt niet voor iedereen even interessant. Zoals eerder reeds aangehaald dien je voor verschillende vormen van vermogensbeheer immers over een meer dan aanzienlijk vermogen te beschikken. Bovendien heb je uiteraard ook veel mensen die het leuker vinden wanneer ze zelf hun beleggingen actief kunnen beheren. Ook in deze situatie geldt dat een beroep doen op de diensten van een vermogensbeheerder wellicht minder interessant is. Dit zijn dus wel enkele afwegingen die je voor jezelf dient te maken voor wat een beroep doen op vermogensbeheer betreft.

Zie ook: Duurzaam beleggen en Pensioenbeleggen.

Handige links: Vermogensbeheer: zo kies je de beste.