Duurzaam beleggen (2024)

Groen beleggen staat voor beleggen in groene of duurzame projecten. Groene beleggingen leveren als gevolg hiervan een niet onbelangrijke bijdrage aan een duurzame(re) leefomgeving. Bovendien worden ze gestimuleerd door de overheid door het aanbieden van fiscale voordelen.

Beste keuze 2024
Invesdor
 • Investeer in duurzame projecten
 • Een prima manier van diversifiëren
 • Je kan rekenen op aantrekkelijke rendementen
 

Wat is groen beleggen?

Wanneer iemand een bepaalde belegging gaat doen gebeurt dit doorgaans altijd aan de hand van enkele vooropgestelde eisen of wensen. Vaak is het bijvoorbeeld zo dat een belegger een bepaalde voorkeur heeft voor een belegging in een specifiek segment van de markt. Daarnaast ambieert hij of zij ook veelal een zo hoog mogelijke ‘return on investment’. Steeds vaker zien we het echter ook gebeuren dat beleggers stil blijven staan bij het duurzame of groene karakter van hun investering.

Door te kiezen voor groene beleggingen kies je voor een belegging waarbij je kan rekenen op verschillende eigenschappen. Zo kan er op deze manier bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in een bedrijf met een groene of duurzame filosofie. Door te investeren in dergelijke bedrijven kan je er zeker van zijn dat jouw investering mee bij zal dragen aan een verduurzaming van onze leefomgeving. Is voor jou de opbrengst die je belegging weet te realiseren niet de enige, belangrijke factor waar je rekening mee wenst te houden? Dan kan groen beleggen voor jou het overwegen waard zijn.

Hoe kan je groen beleggen?

Voor heel wat mensen geldt dat ze (gelukkig maar) een hart hebben voor ons milieu. Zij beschikken dan ook vaak over de belangrijke drijfveer om met hun kapitaal (of althans minstens met een gedeelte daarvan) een bepaalde meerwaarde te creëren voor onze planeet. Groen beleggen kan daarvoor zorgen. Voor deze vorm van beleggen geldt dat er een keuze kan worden gemaakt uit tal van verschillende mogelijkheden. De drie voornaamste mogelijkheden hebben we hieronder alvast even voor jou op een rijtje gezet.

1. Door te beleggen in groene bedrijven

In eerste instantie kan je ervoor kiezen om te gaan beleggen in groene bedrijven. Het gaat daarbij dan meer concreet om bedrijven die op een bepaalde manier een bijdrage weten te leveren aan de realisatie van een duurzamere leefomgeving. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld:

 • Bedrijven die elektrische auto’s produceren
 • Bedrijven die laadpalen produceren en verkopen
 • Bedrijven gespecialiseerd in duurzame energiesystemen

Wil je graag in één of meerdere groene bedrijven gaan beleggen? Dan kan dat in de praktijk uiteraard het meest efficiënt door over te gaan tot het kopen van duurzame aandelen van het bedrijf in kwestie. Let op, het kan hierbij zowel gaan om beursgenoteerde als om niet-beursgenoteerde aandelen. Voor coöperatieven geldt bijvoorbeeld dat hun aandelen doorgaans niet beursgenoteerd zijn.

2. Door te beleggen in niet-fiscaalvriendelijke ETF’s

Zoals eerder reeds aangehaald is het bij het bepalen van je groene beleggingen van cruciaal belang om jezelf de vraag te stellen of je daarbij wil kunnen rekenen op fiscale voordelen of niet. In onderstaande stukje laten we je nog kennismaken met de zogenaamde groenfondsen waarop onze overheid fiscale voordelen aanbiedt. Dit gezegd hebbende zijn er ook verschillende ETF’s op de beurs terug te vinden die eveneens investeren in groene of duurzame projecten, maar die geen fiscale voordelen opleveren. Het is dan vooral een kwestie om goed het te verwachten rendement van deze beleggingsproducten af te wegen tegenover deze van de groenfondsen. Hierbij uiteraard rekening houdende met het fiscaal voordeel waar je bij deze laatste dus wel degelijk op kan rekenen.

3. Door te beleggen in groenfondsen

Voor groen beleggen geldt dat ze in Nederland door onze overheid wordt gestimuleerd. Dit gebeurt op tal van verschillende manieren. In eerste instantie geldt er bijvoorbeeld een vrijstelling voor groenbeleggingen in Box 3 van de inkomstenbelasting. Daarnaast is het eveneens zo dat er kan worden gerekend op een vrijstelling samenhangende met de zogenaamde specifieke heffingskorting. Controleer altijd grondig welke vrijstellingen er gelden op het moment van beleggen voor alleenstaanden en voor fiscale partners. Bijgevolg kan je ook controleren hoeveel de actuele heffingskorting precies bedraagt die wordt aangeboden.

Wil je er zeker van zijn dat het groenfonds van jouw keuze fiscale voordelen geniet? Dan is het altijd interessant om even de actuele lijst die wordt opgesteld door de Belastingdienst te controleren. Deze lijst maakt immers in de praktijk meteen duidelijk in welke groenfondsen er actueel precies kan worden belegd met fiscale voordelen. Hou er daarbij rekening mee dat voor verschillende van deze fondsen geldt dat ze slechts voor een beperkte periode of voor een beperkt bedrag open worden gesteld. Vaak is het dan ook zaak om zo snel mogelijk in te proberen tekenen op deze beleggingen.

Hoe kan je het best groen investeren?

Wil je graag groen investeren? Dan zijn er voorafgaand aan het uitvoeren van de investering verschillende zaken waar je graag aandacht aan zal willen besteden. Enkele belangrijke vragen waar je voor jezelf een antwoord op zal willen formuleren zijn de onderstaande:

 • Op welke manier wil je graag aan groen beleggen doen?
 • Wil je graag kunnen rekenen op fiscale voordelen of niet?
 • Hoeveel risico’s wil je lopen met jouw belegging(en)?
 • Op welke termijn wil je graag beleggen?

De bovenstaande vier vragen beantwoorden kan er in de praktijk voor zorgen dat het een flink stuk eenvoudiger wordt om te bepalen welke van de groene beleggingen op de markt voor jou nu daadwerkelijk het interessantst is. De sterk toegenomen populariteit van groen investeren heeft er door de jaren heen voor gezorgd dat er op dit vlak ook steeds meer mogelijkheden op de markt zijn verschenen. Even grondig de verschillende groene beleggingen tegenover elkaar afwegen kan dan ook vaak als ontzettend interessant worden bestempeld.

Vrijstelling voor groene beleggingen in Box 3

Eén van de belangrijkste redenen waarom mensen steeds vaker kiezen voor groene beleggingen is terug te vinden in de fiscale voordelen die eraan verbonden zijn. In eerste instantie is er de vrijstelling voor groene beleggingen in Box 3 van de inkomstenbelasting. Hoeveel het vrijgestelde bedrag precies bedraagt is afhankelijk van het jaar in kwestie. Het wordt dus altijd aangeraden om de actuele vrijstellingen te controleren. Je dient uitsluitend een belasting te betalen over de waarde van je groene beleggingen of groene spaartegoeden wanneer deze boven het vrijgestelde bedrag uitkomen.

Heffingskorting op groene beleggingen

Buiten de vrijstelling in Box 3 van de belastingaangifte is het zo dat je kan rekenen op nog een extra fiscaal voordeel. Zo bestaat er ook zoiets als een heffingskorting voor groene beleggingen. Deze zorgt ervoor dat je op de totaal berekende inkomstenbelasting een bepaald bedrag in mindering mag brengen. Op moment van schrijven is er sprake van heffingskorting die werd vastgesteld op 0,7 procent. Dit gezegd hebbende liggen er concrete plannen op tafel om deze te verhogen naar 1,1 procent. De kans is dus groot dat het fiscaal voordeel op geselecteerde groenfondsen in de aankomende jaren alleen maar nog groter zal worden. Wil je precies weten hoeveel de actuele heffingskorting bedraagt? Dan is het altijd een goed idee om deze even extra te controleren.

Snel intekenen is vaak vereist

Het ietwat beperktere aanbod met groene beleggingen op de Nederlandse markt zorgt er samen met de niet onaanzienlijke populariteit voor dat snel intekenen in de praktijk vaak een vereiste is. Het merendeel van de groenfondsen ‘openen’ zich namelijk doorgaans slechts voor een beperkte periode. Bovendien is het zo dat men ook vaak een concreet bedrag in gedachten heeft welke men wenst op te halen. Eenmaal dit bedrag is bereikt wordt het fonds afgesloten voor nieuwe participaties. Heb jij er dan nog niet voor gekozen om te investeren in dit groenfonds terwijl je dit wel van plan was? Dan heb je de opportuniteit helaas gemist. In deze situatie zit er niets anders op dan te wachten tot het fonds opnieuw participaties toestaat of er mogelijks een ander fonds op de markt haar intrede doet waarin je kan gaan investeren. Wil je dus met andere woorden de opportuniteit van een potentieel interessante groene investering niet mislopen? Dan is snel intekenen de boodschap!

Voordelen van groen beleggen

De keuze maken voor groen of duurzaam beleggen brengt in de praktijk een aantal niet onbelangrijke voordelen met zich mee. Het zijn dan ook voornamelijk deze voordelen die mensen vaak weten te overhalen om een stukje van hun vermogen op deze manier te gaan investeren. Wat deze voordelen betreft kan je in de praktijk meer concreet denken aan de onderstaande:

 • Duurzaam beleggen geeft onze planeet een aardig duwtje in de rug
 • Groen beleggen kan een interessant rendement met zich meebrengen
 • Het is mogelijk om een keuze te maken uit verschillende groene beleggingen
 • Je kan rekenen op tal van interessante, fiscale voordelen

Ondanks het feit dat veel mensen groen investeren in eerste instantie niet zozeer doen voor het rendement moet het gezegd dat er zeker een mooie return on investment mee kan worden gerealiseerd. Dit uiteraard niet in het minst als gevolg van de extra fiscale voordelen die er nog eens worden aangeboden. Bovendien is het zo dat er een keuze kan worden gemaakt uit tal van verschillende soorten beleggingen. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor een belegging in groene aandelen, maar kan je eveneens kiezen voor beleggen in bijvoorbeeld groene beleggingsfondsen.

Nadelen van groen beleggen

Wil je graag groen investeren? Dan spreekt het voor zich dat je daarbij niet alleen maar rekening zal willen houden met de voordelen die er aan deze vorm van investeren verbonden zijn. Wat namelijk bovendien ook te denken van de nadelen waar je aandachtig voor zal willen zijn? Wat deze nadelen betreft zijn er verschillende zaken waar je aan kan denken. Het gaat hierbij meer concreet om:

 • Het gemiddelde rendement op groene beleggingen is vaak iets beperkter
 • Bepaalde groenfondsen hanteren vrij hoge kosten
 • De keuze is globaal gezien relatief beperkt

Zoals eerder op deze pagina reeds verschillende keren benadrukt kan er in de praktijk vastgesteld worden dat groen beleggen niet iets is wat mensen hoofdzakelijk doen voor het rendement dat eraan verbonden is, in tegendeel. Vaak doet men dit vooral uit duurzame overtuigingsredenen. Dat is een nobele gedachte, maar toch blijft het belangrijk om aandacht te besteden aan de globale opbrengst waar je op kan rekenen. Al was het maar om te kunnen bepalen of deze bijvoorbeeld de inflatie het hoofd weet te bieden of niet. De fiscale voordelen helpen hier uiteraard wel enigszins bij.

Ook het relatief beperkte aanbod met groene beleggingen (op de Nederlandse markt) wordt vaak aanzien als een doorn in het oog. Daar komt bij dat bepaalde groene beleggingen slechts gedurende een beperkte periode beschikbaar zijn op de markt wat als gevolg heeft dat snel intekenen een must is. Doe je dat niet tijdig? Dan kan je de opportuniteit zomaar aan je neus voorbij zien gaan.

Groen beleggen, de conclusie!

Groen investeren brengt duidelijk een reeks van voor- en nadelen met zich mee. Voor onze overheid geldt dat ze er duidelijk graag alles aan wenst te doen om groen beleggen te stimuleren. Dat doet ze door het aanbieden van enkele niet onaanzienlijke fiscale voordelen. Dit gezegd hebbende is het altijd belangrijk om je hier niet blind op te staren. Hoe interessant deze fiscale voordelen in de praktijk immers ook mogen zijn, wanneer er verder maar weinig rendement te behalen valt dien je, je altijd de vraag te stellen hoe groot de meerwaarde voor jouw vermogen nu daadwerkelijk is.

Bovenstaande gezegd hebbende kunnen we er uiteraard ook niet omheen dat groene of duurzame beleggingen een nobel doel dienen. Het is absoluut een feit dat we er alles aan moeten doen om de toekomst van onze planeet te verzekeren. Dat zijn we verschuldigd aan de generaties die na ons komen. Wanneer jij het daar ook mee eens bent en wanneer je eraan denkt om een bepaald gedeelte van je vermogen te gaan beleggen kan het zonder meer interessant zijn om groene beleggingen op z’n minst te gaan overwegen.

Groen sparen als alternatief?

De kans bestaat dat je na het lezen van de informatie op deze pagina tot de conclusie bent gekomen dat groene beleggingen misschien toch niet helemaal voor jou zijn. In dat geval zou je mogelijks nog kunnen overwegen om aan groen sparen te doen. Heel wat mensen die uiteindelijk afstappen van groen beleggen doen dit voornamelijk vanwege de iets hoger gelegen risico’s die eraan verbonden zijn. Wanneer dat eveneens geldt voor jou kan groen sparen daadwerkelijk een mogelijks interessant alternatief bieden. De risico’s liggen bij deze vorm van sparen immers een flink stuk lager.

De beperktere risico’s zorgen er in de praktijk uiteraard eveneens voor dat groen sparen ook minder rendement oplevert. Deze twee zaken gaan immers hand in hand. Dit gezegd hebbende kan je bij groen sparen wel eveneens rekenen op de genoemde fiscale voordelen eerder op deze pagina. Heb je er reeds voor gekozen om groen te beleggen, maar wil je graag nog een extra stukje van je kapitaal op een groene of duurzame wijze investeren? Mogelijks met een wat beperkter risico? Ook in dat geval spreekt het voor zich dat groen sparen mogelijks de moeite waard kan zijn om te overwegen.

Zie ook: Aandelen, Obligaties, Beleggingsfondsen en Pensioenbeleggen.

Handige links: Hoe weet een belegger of zijn 'duurzame' belegging ook echt groen is? en Duurzaam beleggen: hoe werkt het?.