Invesdor

Invesdor
  • Investeer in duurzame projecten
  • Een prima manier van diversifiëren
  • Je kan rekenen op aantrekkelijke rendementen
 

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam
Oneplanetcrowd International B.V.
Website
https://www.invesdor.nl
Telefoon
020-5682070
E-mail
service@invesdor.nl
Adres
Mauritskade 64, 1092 AD Amsterdam, Nederland
Laatste wijziging
11 februari 2024

Wat is Invesdor?

Invesdor is een online crowdfundingplatform. Dat is op zich niet zo heel bijzonder, maar toch beschikt ze over een speciale eigenschap. Het is namelijk zo dat het platform de focus legt op duurzaamheid. Dit betekent dat het enkel en alleen mogelijk is voor ondernemingen met een duurzaam karakter om zich aan te melden bij het platform. Vervolgens komen vraag en aanbod hier bij elkaar. Ondernemers die geld nodig hebben voor het financieren van een duurzaam project kunnen hun aanvraag dus op dit platform plaatsen. Voor beleggers of investeerders die graag willen investeren in duurzame projecten geldt op hun beurt dat ze dit eveneens via dit platform kunnen doen. In principe zou je er als geïnteresseerde belegger toch ook voor kunnen kiezen om gewoon rechtstreeks contact op te nemen met het bedrijf dat een duurzaam project in de steigers heeft staan? Dat kan, maar toch levert een platform als Invesdor een belangrijke meerwaarde.

De meerwaarde van Invesdor

Je zou er uiteraard als geïnteresseerde investeerder voor kunnen kiezen om rechtstreeks een project te benaderen. Dit gezegd hebbende beschik je dan niet over de zekerheid die je wel hebt wanneer je investeert via een platform als Invesdor. Voor dit platform geldt immers dat ze in de praktijk toeziet op het feit of de verplichtingen (van alle betrokken partijen) worden nagekomen of niet. Met andere woorden, wordt de ontvangen lening wel correct volgens de voorwaarden terugbetaald of niet? Bovendien is het zo dat het platform ook namens de belegger optreedt wanneer er sprake is van bepaalde problemen. Het gaat hierbij dan onder meer om bijvoorbeeld een betalingsachterstand.

Bovenstaande is geen overbodige luxe. Voor crowdfunding geldt immers dat er niet alleen maar voordelen, maar ook mogelijke risico's aan verbonden zijn. Het kan immers zo zijn dat de onderneming die een financiering heeft gekregen op een zeker ogenblik over te weinig financiële middelen beschikt om de terugbetalingen uit te kunnen voeren. Dit is een belangrijk risico die je als belegger of investeerder loopt bij crowdfunding, maar waarbij het zeer goed is om te kunnen rekenen op de deskundige bijstand of tussenkomst van een gespecialiseerd platform als Invesdor.

Twee mogelijkheden voor crowdfunding

Er worden door Invesdor twee verschillende mogelijkheden aangeboden om aan crowdfunding te doen. We maken op dit vlak een onderscheid tussen een gewone lening en een converteerbare lening. Bij de standaard lening is het zo dat je een bedrag aan de onderneming leent die hier een bepaalde rente op betaalt en het krediet volgens de afgesproken voorwaarden terug aflost. In het geval van een converteerbare lening ligt dat enigszins anders.

Bij een converteerbare lening is het zo dat je als kredietverstrekker aandeelhouder kan worden van het bedrijf waarin je investeert. De rendementen evenals de risico's waar je bij beide kredietvormen op kan rekenen verschillen ten opzichte van elkaar. Bij de eerste optie is het zo dat er doorgaans sprake is van een vastgestelde rente zodat je weet op welk rendement je kan rekenen. Bij de tweede optie is dat niet zo. Het is daarbij dan ook moeilijk om het werkelijke (uiteindelijke) rendement van je investering vast te kunnen stellen. Dit gezegd hebbende is het in deze situatie dus wel mogelijk dat je finaal aanspraak kan maken op een aanzienlijk groter rendement. Anderzijds is het risico op een aanzienlijk lager uitvallend rendement uiteraard ook aanwezig.

Dubbel rendement

Ongeacht voor welke van beide aangeboden mogelijkheden je finaal gaat kiezen ben je volgens Invesdor altijd verzekerd van een dubbel rendement. Dat is het gevolg van het feit dat je niet alleen kan rekenen op een financieel, maar ook op een maatschappelijk rendement. Voor dit laatste geldt dat ze wordt bepaald op basis van de zogenaamde ‘Sustainable Development Goals’. Voor de bedrijven die hun project willen laten financieren via het platform geldt dat ze minstens aan één van deze doelen dienen te voldoen.

Hoeveel zijn de Invesdor kosten?

Het spreekt voor zich dat Invesdor een onderneming is die een bepaald rendement moet zien te realiseren. Ondanks haar duurzame karakter is het dan ook zo dat er rekening dient te worden gehouden met bepaalde kosten. Deze kosten worden in rekening gebracht onder de vorm van een zogenaamde beheerder fee. Deze fee wordt op jaarbasis aangerekend op alle uitstaande leningen. Voor deze kost geldt dat ze automatisch wordt verrekend met de betalingen die je ontvangt vanuit de investeringen.

Invesdor Loyaliteitsprogramma

Invesdor beschikt eveneens over een speciaal Loyaliteitsprogramma. Je komt hiervoor automatisch in aanmerking op het ogenblik dat je vijf of meer uitstaande leningen hebt. Heb je deze niet, maar heb je wel een uitstaand bedrag van meer dan 15.000 euro? Ook dan kan je hiervoor in aanmerking komen. Hoe meer uitstaande leningen je hebt lopen en hoe meer geld je hebt geïnvesteerd, des te meer korting je in ruil daarvoor kan ontvangen. Die korting kan zomaar oplopen tot maar liefst 50 procent.

Hou altijd rekening met de risico’s

Bij eender welke vorm van beleggen is het zo dat je aandachtig moet zijn voor de risico’s die eraan verbonden zijn. Ook investeren via Invesdor brengt risico’s met zich mee. Dit gezegd hebbende doet het platform er alles aan om deze risico’s voor jou als investeerder zo beperkt mogelijk te houden. Voor mensen die graag willen investeren in duurzame projecten kan gebruikmaken van een platform als Invesdor echter zomaar de moeite waard zijn.