Zakelijk beleggen

Zakelijk beleggen maakt het mogelijk om te beleggen met je bedrijf. Vaak is het zo dat bedrijfskapitaal welke niet meteen wordt gebruikt geparkeerd staat op een spaarrekening. Dit terwijl het veel meer rendement kan opleveren. Door zakelijk te beleggen kan je dat rendement aanzienlijk verbeteren.

Beste keuze 2024
Saxo Bank
 • Beleg in aandelen op meer dan 50 beurzen
 • Keuze uit verschillende beleggersrekeningen
 • Vermogensbeheer beschikbaar voor grote vermogens
 

Wat is zakelijk beleggen?

Binnen de beleggingswereld is het zo dat we grofweg een onderscheid maken tussen twee verschillende vormen van beleggen. In eerste instantie is er privé beleggen. Zoals de naam reeds aangeeft vallen hier alle beleggingen onder welke gebeuren door privépersonen. Dit gezegd hebbende bestaat er ook zoiets als zakelijk beleggen. Voor deze vorm van beleggen geldt dat ze uiteraard gebeurt door ondernemingen of door ondernemers. Deze vorm van beleggen is bijvoorbeeld mogelijk voor eenmanszaken of ZZP’ers, maar ook voor vennootschappen.

Bij zakelijk beleggen is het in ieder geval zo dat zowel de oorsprong als het doel van het kapitaal dat men gaat beleggen een zakelijke oorsprong evenals een zakelijk doel heeft. Dit zorgt ervoor dat de rendementen die voortvloeien uit zakelijke beleggingen die bijvoorbeeld gebeuren door een bepaalde vennootschap ook aan diezelfde vennootschap zullen toebehoren. Je kan er eventueel voor kiezen om deze rendementen volledig of gedeeltelijk uit te laten betalen aan jouzelf als privépersoon, maar daarvoor is een extra belasting verschuldigd.

Op welke manier kan dit gebeuren?

Zowel voor privé als voor zakelijk beleggen geldt dat dit in de praktijk op twee verschillende manieren kan gebeuren. Zo kan je ervoor kiezen om zelfstandig te gaan beleggen met je zakelijke kapitaal, maar is het eveneens mogelijk om ervoor te kiezen om het beleggen uit te besteden aan een zakelijke vermogensbeheerder. Aan beide opties zijn zowel voor- als nadelen verbonden. Wat je kan verwachten van deze twee opties laten we je graag hieronder ontdekken.

1. Zelfstandig zakelijk beleggen

De eerste mogelijkheid waarover je beschikt op vlak van zakelijk beleggen is dit zelfstandig doen. Dit betekent dat jijzelf het (actieve) beheer voor jouw rekening neemt. Hoe actief je jouw zakelijke beleggingen daadwerkelijk dient te beheren kan in de praktijk echter danig verschillen. Zo zou je er bijvoorbeeld nog steeds voor kunnen kiezen om te gaan beleggen in aandelenfondsen of door middel van bijvoorbeeld een exchange traded fund. Op deze manier is er alsnog sprake van een vorm van passief of uitbesteed beheer terwijl jezelf wel nog steeds de controle over je beleggingen behoudt.

Zelfstandig zakelijk beleggen brengt als het ware twee concrete voordelen met zich mee. In eerste instantie blijf je immers zelf aan de stuurknuppel zitten. Je bent dus uiteraard niet aangewezen op de handelingen die de vermogensbeheerder voor jouw bedrijf uit gaat voeren volgens het vooropgestelde risicoprofiel. Bovendien is het zo dat er ook geen sprake is van een echte beheersvergoeding. De kosten waarmee je geconfronteerd wordt bij zelfstandig zakelijk beleggen liggen dan ook altijd heel wat lager dan bij vermogensbeheer het geval is. Dat is ook logisch.

Let wel, indien je kiest voor een zelfstandige belegging in een ETF of aandelenfonds voor je onderneming is het zo dat er nog steeds een bepaalde beheerdersvergoeding kan worden aangerekend. Deze wordt dan echter verwerkt in de koers van het beleggingsproduct. Bovendien valt deze vergoeding doorgaans aanzienlijk lager uit dan degene die bij zakelijk vermogensbeheer wordt aangerekend. Hier zal je echter alsnog graag rekening mee willen houden.

2. Kiezen voor zakelijk vermogensbeheer

Wanneer je als privé persoon graag wil kunnen profiteren van de rendementen die beleggen met zich meebrengt zonder dat je daar zelf actief voor aan de slag moet gaan kan vermogensbeheer op dat vlak een interessante oplossing bieden. Het uitbesteden van het beheer van vermogen behoort niet alleen tot de mogelijkheden voor natuurlijke personen. Ook bedrijven kunnen hiervoor kiezen.

Indien er wordt gekozen voor zakelijk vermogensbeheer doe je een beroep op een expert of een team van experten om voor jouw onderneming het vermogen of een gedeelte daarvan te gaan beleggen. Dit heeft weliswaar als gevolg dat je de controle over de beleggingen voor een groot deel uit handen geeft, maar daar staat tegenover dat je hier verder geen omkijken meer naar hebt. Je moet er wel rekening mee houden dat zakelijk vermogensbeheer bepaalde kosten met zich meebrengt. Deze kosten moeten worden afgetrokken van het bruto gerealiseerd rendement om uiteindelijk te kunnen achterhalen hoeveel er onder de streep nog zal overblijven.

Welke keuzes moet je maken?

Wil je graag zakelijk beleggen? Dan dien je daar verschillende keuzes voor te maken. Het spreekt immers voor zich dat lang niet alle mogelijkheden die worden aangeboden met betrekking tot zakelijk beleggen op exact dezelfde manier werken, in tegendeel. In ieder geval, enkele zaken waar je absoluut rekening mee zal moeten houden indien je wil beginnen met zakelijk beleggen zijn:

 • Op welke manier ga je kapitaal beleggen (gespreid of éénmalig)?
 • Hoe is het risicoprofiel opgebouwd dat dient als basis voor je zakelijke beleggingen?
 • Ga je zelfstandig zakelijk beleggen of wil je dit liever uitbesteden?

Net zoals bij privé beleggen het geval is geldt ook voor zakelijk beleggen dat je over de mogelijkheid beschikt om dit éénmalig te doen of op basis van bijvoorbeeld de dollar-cost-averaging methode. Kies je voor deze laatste optie? Dan betekent dat, dat je kiest voor een periodieke inleg die vaak (uiteraard) heel wat kleiner zal zijn dan wanneer er gekozen wordt voor een éénmalige investering. Door periodiek in te stappen kan je het koersrisico drukken doordat er sprake is van een GAK of gemiddelde aankoopkoers. Dat is bij een éénmalige investering uiteraard niet zo.

Naast bovenstaande dien je voordat je gaat beginnen met zakelijk beleggen ook altijd als eerste een risicoprofiel op te stellen. Dat is belangrijk omdat je op deze manier de risico’s die je loopt met je zakelijke beleggingen volledig af kan stemmen op je persoonlijke / zakelijke voorkeuren. Hou er bovendien rekening mee dat een risicoprofiel geen vastgestelde waarde is. De exacte samenstelling ervan kan dan ook in de praktijk veranderen naargelang bijvoorbeeld de marktomstandigheden. Het loont dan ook zeker de moeite waard om regelmatig je risicoprofiel even opnieuw onder de loep te nemen en je beleggingsportefeuille daar indien nodig aan, aan te passen.

Welke kosten bij zakelijk beleggen?

De kosten waarmee je te maken krijgt bij zakelijk beleggen kunnen in de praktijk aanzienlijk verschillen. Afhankelijk van de gekozen manier van beleggen kan je geconfronteerd worden met:

 • De beurstaksen
 • Eventuele transactiekosten
 • Een mogelijk bewaarloon
 • Een mogelijk bewaarloon
 • Een beheerdersvergoeding
 • Mogelijke valutakosten
 • Extra (administratieve) vergoedingen

Vaak is het zelfs zo dat je geconfronteerd kan worden met een combinatie van verschillende kosten. Ga je bijvoorbeeld zakelijk beleggen in een internationale ETF? Dan is het mogelijk dat je niet alleen te maken zal krijgen met beurs- en transactiekosten voor het kopen en verkopen van de ETF, maar ook met een jaarlijkse beheerdersvergoeding. Indien er sprake is van dividenduitkeringen kunnen ook daarbij extra kosten aangerekend worden doordat er mogelijks een omzetting tussen valuta’s moet gebeuren. Dit gezegd hebbende kunnen de kosten op zakelijke beleggingen ook worden gedrukt.

Voordat je over gaat tot zakelijk beleggen is het in ieder geval in de praktijk altijd een must om even grondig te kijken naar de beleggingskosten waarmee je wordt geconfronteerd. Enkel en alleen op die manier is het immers mogelijk om de impact van de kosten op je potentiële beleggingsrendement zoveel mogelijk binnen de perken te houden.

De belasting bij zakelijk beleggen

Indien er sprake is van privé beleggingen is het zo dat deze doorgaans belast zullen worden in box 3 van de persoonlijke belastingaangifte. Daarbij wordt er uiteraard altijd rekening gehouden met het vrijgestelde vermogen dat is bepaald voor het jaar in kwestie. Indien je hebt gekozen voor zakelijk beleggen wordt dat een ander verhaal.

Ben je bijvoorbeeld de eigenaar van een besloten vennootschap? In dat geval dien je er aandachtig voor te zijn dat je als directeur-grootaandeelhouder van een dergelijke vennootschap een belasting over het werkelijk behaalde rendement dient te betalen. Afhankelijk van de hoogte van de winst is het zo dat er verschillende percentages worden gehanteerd. Op moment van schrijven bedraagt de belasting op het werkelijk behaalde rendement:

 • 19 procent bij een winst van minder dan 200.000 euro
 • 25,8 procent bij een winst van meer dan 200.000 euro

Bovenstaande is echter nog niet alles. Daarnaast is het namelijk eveneens zo dat er ook nog eens belasting is verschuldigd over het zogenaamde aanmerkelijk belang in box 2. Deze belasting is er echter alleen maar wanneer je vermogen vanuit je BV gaat uitkeren naar je privé. De gecombineerde belastingdruk waar dan sprake van is bij zakelijke beleggingen kan in totaliteit uitkomen ergens tussen de 40,8 en 45,2 procent.

Voor alle duidelijkheid, de box 2 belasting wordt uitsluitend aangerekend wanneer er een uitkering gebeurt uit de vennootschap naar jouw privé. Zolang het verhogen binnen de BV zelf wordt aangehouden is er uitsluitend een vennootschapsbelasting verschuldigd. Dit zorgt ervoor dat er een significant gedeelte van de belasting kan worden uitgesteld naar het moment van uitkeren dat zich in de (verre) toekomst bevindt.

Zakelijk beleggen als ZZP’er

Het hoeft in de praktijk uiteraard niet per definitie zo te zijn dat zakelijk beleggen uitsluitend is voorbehouden voor ondernemers die een vennootschap bezitten, in tegendeel. Het is bijvoorbeeld tevens een mogelijkheid dat je ervoor gaat kiezen om als ZZP'er te gaan beleggen. In dat geval is er een belasting in box 1 van de belastingaangifte verschuldigd.

In box 1 wordt het werkelijk behaalde rendement belast waarbij er rekening wordt gehouden met de schijf waarin je valt. Op moment van schrijven is het zo dat er sprake is van twee verschillende schijven die worden gehanteerd door de belastingdienst, namelijk:

 • Een eerste schijf tot 73.031 euro met een percentage van 36,93 procent
 • Een tweede schijf van meer dan 73.031 euro met een percentage van 49,50 procent

In tegenstelling tot wanneer je zou kiezen voor privé beleggen is het zo dat je bij deze vorm van zakelijk beleggen in box 1 uitsluitend belasting betaalt over het rendement. Dit wordt dan bestempeld als een gedeelte van de bedrijfswinst. Ondanks dat het belastingpercentage in box 1 aanmerkelijk hoger is gelegen in vergelijking met box 3 is het dus mogelijks interessanter om het vermogen in box 1 te houden. Op die manier verklein je immers aanzienlijk het deel waarmee je in box 3 mogelijks boven de vrijstelling uit kan komen.

Enkele belangrijke aandachtspunten

Wil je zakelijk gaan beleggen als eenmanszaak of als ZZP'er? Dan dien je er wel rekening mee te houden dat er hier een aantal haken en ogen aan zitten. De mogelijkheden waar je op kan rekenen bij zakelijk beleggen als eenmanszaak zijn immers in de praktijk doorgaans een stuk beperkter dan de mogelijkheden die worden aangeboden aan vennootschappen. Als ZZP'er of als eenmanszaak is het dan ook zo dat je in de praktijk uitsluitend geld voor een zakelijk doel of een tijdelijke buffer voor de korte termijn aan mag houden. Anders kan het vermogen door de belastingdienst alsnog worden bestempeld als privévermogen welke dus buiten box 3 zal vallen.

Om als eenmanszaak zakelijk te kunnen beleggen dien je dus het kapitaal dat je daarvoor inlegt te kunnen verantwoorden tegenover de belastingdienst. Het zakelijk vermogen dient immers ook daadwerkelijk voor de zaak te zijn bestemd. Dit maakt beleggen over de lange(re) termijn uiteraard een flink stuk lastiger. Hierdoor profiteer je ook merkbaar minder van het rente-op-rente effect. Binnen de BV is het in principe wel mogelijk om ongelimiteerd vermogen op te bouwen. Hou er bovendien tot slot ook rekening mee dat je voor zakelijk beleggen als ZZP’er niet zomaar bij elke vermogensbeheerder of broker terecht zal kunnen. Ook hier moet je dus rekening mee houden.

Een zakelijke beleggingsrekening openen

Wil je graag zakelijk beleggen? Dan heb je daarvoor uiteraard behoeften aan een zakelijke beleggingsrekening. Om de beschikking te kunnen krijgen over een dergelijke rekening zijn er verschillende eisen waaraan je moet zien te voldoen. In het bijzonder is het zo dat er rekening mee moet worden gehouden dat er veel meer gegevens voor aangeleverd dienen te worden dan wanneer je een privé beleggingsrekening zou willen openen. Denk hierbij aan de volgende:

 • Een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van elke (!) bestuurder
 • Een kopie van de bedrijfsstatuten van de onderneming
 • Een 'Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende'
 • Een Formulier 'Bepalen Buitenlandse Belastingstatus'
 • De Legal Entity Identifier
 • Indien van toepassing een verklaring van bevoegden

Zoals je ziet is het zo dat een zakelijke beleggingsrekening openen net wat meer voeten in de aarde heeft in vergelijking met het openen van een privé exemplaar. Van zodra de aanvraag is goedgekeurd kan je beginnen met het overmaken van geld naar deze rekening. Vervolgens kan je met het daarop aanwezige saldo gaan beleggen in hetgeen jij wenst.

Voordelen van zakelijk beleggen

Door te kiezen voor zakelijk beleggen zorg je ervoor dat jouw bedrijf of onderneming mogelijks kan profiteren van hogere rendementen dan degene die worden aangeboden op traditionele (zakelijke) spaarrekeningen. Er zijn aan de keuze voor zakelijk beleggen hoe dan ook enkele potentieel zeer interessante voordelen verbonden. Het gaat hierbij dan meer concreet om de onderstaande:

 • Je kan rekenen op een fiscaal voordeel bij zakelijke beleggingen
 • Je zorgt voor een bescherming van je persoonlijk vermogen
 • Behaalde zakelijke winsten kunnen geherinvesteerd worden
 • Bepaalde beleggingsproducten zijn exclusief voorbehouden voor de zakelijke markt

Kies je voor zakelijk beleggen met een vennootschap? Dan zal de (vennootschaps)belasting die je moet betalen over de gerealiseerde winsten lager uitvallen ten opzichte van de belasting die door particulieren verschuldigd is op hun beleggingsinkomsten. Bovendien spreekt het voor zich dat je door te kiezen voor zakelijk beleggen eveneens zorgt voor een (extra) bescherming van je persoonlijk vermogen. Voor een BV geldt bijvoorbeeld dat ze een afzonderlijke, juridische entiteit vormt. Dit betekent dat mogelijke verliezen die optreden naar aanleiding van het beleggen geen (directe) invloed zullen hebben op de persoonlijke financiën.

Door te kiezen voor zakelijk beleggen wordt het naast bovenstaande eveneens mogelijk gemaakt om gemaakte winsten opnieuw te gaan herinvesteren. Dit zonder dat ze eerst uitgekeerd en belast dienen te worden. Op deze manier kan er zomaar een snellere vermogensgroei worden gerealiseerd. Last but not least is het zo dat je eveneens kan rekenen op een verbeterde toegang tot sommige beleggingsproducten. Voor bepaalde van deze producten geldt immers dat ze beter of soms zelfs exclusief toegankelijk zijn voor zakelijke partijen.

Nadelen van zakelijk beleggen

Ondanks de interessante voordelen waar je mogelijks op kan rekenen bij zakelijke beleggingen is het tevens belangrijk om aandacht te besteden aan de mogelijke nadelen die eraan verbonden kunnen zijn. Wat deze nadelen betreft moet je zeker stil blijven staan bij de onderstaande:

 • Zakelijk beleggen is niet bij elke broker of vermogensbeheerder mogelijk
 • Ook voor zakelijk beleggen geldt dat er bepaalde risico’s aan verbonden zijn
 • Net zoals bij privé beleggen zijn er ook bij zakelijk beleggen belastingen verschuldigd
 • De kosten waarmee je wordt geconfronteerd liggen vaak hoger bij zakelijk beleggen

In eerste instantie dien je, je er bewust van te zijn dat niet elke partij zomaar zakelijke beleggingsmogelijkheden aanbiedt. Bovendien spreekt het voor zich dat er ook aan het uitvoeren van zakelijke beleggingen risico’s verbonden zijn. Hoe hoog deze risico’s zijn gelegen is evenwel in de praktijk sterk afhankelijk van het risicoprofiel dat je voor je zakelijke beleggingen hebt opgesteld.

Uiteraard spreekt het voor zich dat ook de belastingdienst haar graantje mee zal willen pikken op de rendementen die je in de wacht weet te slepen op je zakelijke beleggingen. Dit gezegd hebbende is het zo dat de vennootschapsbelasting op beleggingsrendementen wel (aanzienlijk) lager is gelegen dan de belasting die je op je persoonlijke beleggingen verschuldigd kan zijn.

Vaak hogere kosten bij zakelijke beleggingen

Tot slot is het zo dat je als zakelijke belegger uiteraard gekwalificeerd wordt als professional door de beurs. Deze status zorgt ervoor dat zakelijke beleggers af te rekenen krijgen met hoger gelegen tarieven voor bijvoorbeeld real-time koersen in vergelijking met particuliere beleggers. Dit gezegd hebbende is het wel interessant om te weten dat de relevante kosten met betrekking tot je zakelijke beleggingen afgetrokken kunnen worden van de winst van je onderneming. Zo kunnen ze alsnog een bepaald fiscaal voordeel opleveren.

Hoe interessant is zakelijk beleggen echt?

Alle voor- en nadelen die verbonden zijn of in ieder geval kunnen zijn aan zakelijk beleggen hebben we hierboven voor jou op een rijtje gezet. Op basis van deze voor- en nadelen is het nu vervolgens aan jou om af te wegen hoe interessant de keuze voor zakelijk beleggen precies kan zijn. Een absoluut feit is in ieder geval dat heel wat vennootschappen over een behoorlijke hoeveelheid aan kapitaal beschikken welke op jaarbasis nauwelijks of zelfs helemaal geen rendement oplevert. Dit bijvoorbeeld omdat het gewoon wordt aangehouden op de bedrijfsrekening of omdat er uitsluitend een bepaalde spaarrente op wordt ontvangen. Door ervoor te kiezen om dit deel van het zakelijk vermogen te gaan beleggen kan je vaak een zeer aantrekkelijk extra rendement realiseren.

Hoe interessant de potentiële meerwaarde ook mag zijn die zakelijk beleggen in de praktijk kan realiseren, het spreekt voor zich dat je ook aandachtig moet zijn voor de risico’s waarmee je kan worden geconfronteerd. Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald kan je zakelijk vermogen beleggen ook bepaalde verliezen met zich meebrengen. Potentiële winsten kunnen dan ook absoluut niet worden gegarandeerd. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat je deze risico’s wel binnen de perken kan houden door te beleggen volgens een grondig uitgekiend risicoprofiel. In ieder geval, wanneer je graag een gedeelte van je slapend zakelijk vermogen aan het werk wil kunnen zetten kan de keuze voor zakelijk beleggen met zekerheid interessant zijn om te maken.