Ethereum

Ethereum is naast Bitcoin de belangrijkste cryptomunt die op de markt is terug te vinden. Heel veel projecten zijn dan ook begonnen op de blockchain van Ethereum. Overweeg jij ook om te gaan investeren in ETH? Dan kan de informatie die je aantreft op deze pagina je daar zeker bij helpen!

Wat is Ethereum?

Ethereum is een open source netwerk welke vergelijkbaar met Bitcoin gebruik maakt van blockchain technologie. Het platform maakt het mogelijk om er gedecentraliseerde applicaties op te bouwen terwijl afspraken kunnen worden vastgelegd in een zogenaamd smart contract. In eerste instantie is Ethereum gelanceerd met het zogenaamde Proof of Work algoritme. Dit betekent dat er vergelijkbaar met Bitcoin miners moesten worden aangesteld voor het minen van de ETH-tokens. Ondertussen heeft er op dit vlak echter een migratie plaatsgevonden en is er bij Ethereum sprake van het gebruik van het zogenaamde Proof of Stake algoritme. Dit algoritme staat erom bekend nog veiliger te zijn en is bovendien minder energieverslindend. Daarnaast maakt ze het ook mogelijk om de schaalbaarheid van het Ethereum netwerk te verbeteren, iets wat eigenlijk van cruciaal belang is.

Wat maakt Ethereum zo bijzonder?

Wie de cryptomarkt door de jaren heen een beetje heeft gevolgd zal tot de vaststelling zijn gekomen dat heel wat nieuwe projecten die werden gelanceerd op de markt hun oorsprong hebben gevonden op de blockchain van Ethereum. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de BNB-token, de token die werd gelanceerd door één van ’s werelds grootste en belangrijkste exchanges, namelijk Binance.

Twee functionaliteiten waar Ethereum over beschikt waren op het ogenblik dat het project het levenslicht zag op de markt vrij uniek. Het ging hierbij dan meer bepaald om zogenaamde slimme contracten of smart contracts, maar wat bovendien ook te denken van de dApps of gedecentraliseerde applicaties? De combinatie van beide technologieën zorgt ervoor dat het platform voor ontzettend veel uiteenlopende toepassingen kan worden gebruikt. Ondanks het feit dat er ook verschillende andere projecten tegenwoordig ondersteuning voorzien voor beide technologieën moet het gezegd dat Ethereum toch kan rekenen op een bijzonder stevige marktpositie.

Ondersteuning voor smart contracts

In eerste instantie biedt Ethereum dus ondersteuning voor smart contracts. Het gaat hierbij om contracten die zijn vastgelegd binnen de blockchain. Door middel van de programmeertaal is het mogelijk voor ontwikkelaars om een dergelijk contract op te stellen en te laten registreren. Het belangrijkste voordeel dat hieraan verbonden is heeft betrekking tot het feit dat de inhoud van zo'n contract niet gemanipuleerd kan worden. Dit betekent dat het aldus een bijzonder veilige manier is om afspraken vast te leggen. Het potentieel van deze smart contracts blijft overigens zeer aanzienlijk. De kans bestaat dan ook dat we zomaar in de toekomst huizen zullen kopen met smart contracts.

Gedecentraliseerde applicaties of dApps

Gedecentraliseerde applicaties zijn apps die draaien op de blockchain van Ethereum. Er zijn verschillende voordelen verbonden aan dit type apps. In eerste instantie zijn degene die worden gebouwd op de blockchain van Ethereum opensource. Dit betekent dat de code voor iedereen in te kijken valt. Bovendien is het eveneens zo dat decentrale apps immuun zijn voor zowel corruptie als voor ongewenste aanpassingen. Het is ook niet mogelijk om dergelijke apps offline te halen. Door de jaren heen zijn er op de Ethereum blockchain tal van succesvolle dApps gelanceerd zoals:

 • CryptoKitties
 • Ethlance
 • IDEX

Bovenstaande drie projecten maken meteen de veelzijdigheid van dApps duidelijk. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk er een gedecentraliseerde exchange mee te lanceren, maar daarnaast kan je er eveneens voor kiezen om er een succesvolle blockchaingame zoals CryptoKitties mee te lanceren. Ook met zicht op de toekomst zijn de mogelijkheden van deze gedecentraliseerde apps aanzienlijk. De kans is dus groot dat Ethereum ook in de toekomst een zeer belangrijke rol zal blijven spelen.

De ether, de digitale munt van Ethereum

Voor het Ethereum netwerk geldt uiteraard dat ze gebruik maakt van haar eigen digitale munt. Naar deze munt wordt verwezen als zijnde ETH-token of de zogenaamde ether. Voor deze digitale munt geldt eigenlijk dat ze in de praktijk dienst doet als brandstof voor het netwerk van Ethereum. Applicatie ontwikkelaars betalen met ethers voor de diensten die worden geleverd door het netwerk van Ethereum. Dat is een belangrijk verschil met bijvoorbeeld de BTC-token van Bitcoin. Daar waar deze laatste in de praktijk eigenlijk (initieel dan toch) is bedoeld om mee te betalen in winkels geldt dat niet voor de ether. Voor ether geldt dan ook dat ze vooral is bedoeld om betalingen mee uit te voeren binnen het platform van Ethereum zelf. Dit doet echter geen afbreuk aan het belang van de munt, in tegendeel. Ether wordt door heel veel partijen op dagelijkse basis gebruikt.

Wat kan je precies doen met de ether?

De ether is een bijzonder veelzijdige token die in de praktijk moeiteloos voor verschillende, uiteenlopende doeleinden kan worden ingezet. We maken op dit vlak eigenlijk een onderscheid tussen vier verschillende toepassingen. Meer concreet kan je hierbij denken aan de volgende:

 • Je kan ze gebruiken als (decentraal) betaalmiddel
 • Het is mogelijk om er snelle transacties mee uit te voeren wereldwijd
 • De ether kan worden gebruikt als investering
 • Je kan ze gebruiken om mee te participeren in ICO’s

Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald is het niet de bedoeling van Ethereum om zich echt volledig te richten op het aanbieden aan mensen van een decentrale betaalmethode, ook al is ze dat uiteraard wel. Voor een gigantisch aantal (web)shops geldt dat ze er inmiddels voor kiezen om Bitcoin als betaalmethode te accepteren. Dat geldt slechts in mindere mate voor de ether van Ethereum.

Snelle wereldwijde transacties

Ook met ether is het aldus mogelijk om niet alleen gedecentraliseerde, maar bovendien ook zeer snelle en veilige transacties uit te voeren. Dit bovendien ook nog eens naar alle uithoeken van de wereld. De transacties worden peer-to-peer uitgevoerd waardoor er geen gecentraliseerde partij bij betrokken is. Het enige wat je moet hebben is een wallet met ethers en uiteraard ook het walletadres van de ontvanger. Net zoals ook het geval is bij andere cryptomunten dien je er wel altijd voor te zorgen dat je de ether naar een Ethereum-adres stuurt. Dit is ontzettend belangrijk.

Je kan ze gebruiken als investering

Een investering in ether wordt door veel experten (net als bepaalde andere cryptomunten overigens) bestempeld als een investering in de toekomst. In het verleden heeft de ether-token dan ook al zeer mooie stijgingen laten optekenen. De kans is zeer groot dat er zich in de toekomst nieuwe stijgingen zullen voordoen wanneer er een bullmarkt aanbreekt. Dit gezegd hebbende blijft een investering in een volatiele asset zoals Bitcoin uiteraard altijd ook de nodige risico’s met zich meebrengen. Investeer dan ook uitsluitend geld in Ethereum dat je bereid bent om te verliezen.

Participatie in ICO’s van nieuwe projecten

Ethereum is sinds jaar en dag het absolute platform bij uitstek voor een investering in zogenaamde ICO's. De afkorting ICO staat voor Initial Coin Offering. Het betreft hier een nieuwe manier om startkapitaal op te halen om vervolgens op die manier projecten te kunnen financieren. Voor de ICO geldt dat ze haar absolute doorbraak kende in het jaar 2017. Het was vooral Ethereum die ervoor heeft gezorgd dat die doorbraak gefaciliteerd kon worden. Door middel van ether was het voor investeerders mogelijk om mee te doen aan ICO’s waardoor ze zowat de vroegste investeerders werden in enkele veelbelovende, gloednieuwe projecten. Ondanks het feit dat er op deze manier vaak kon worden gerekend op een aantrekkelijke return on investment moet het gezegd dat er hier ook allesbehalve onaanzienlijke risico’s aan verbonden zijn. Hou hier dus zeker rekening mee.

Ethereum 2.0, klaar voor de toekomst!

Op moment van schrijven heeft het netwerk van Ethereum een aanzienlijke upgrade doorgemaakt. Door deze enorme upgrade is Ethereum 2.0 ontstaan. Veel mensen hebben het vermoeden dat de oorspronkelijke (oude) Ethereum is vervangen door de 2.0 versie. Dat is dus niet zo. Voor Ethereum 1.0 geldt dan ook dat ze gewoon een onderdeel vormt van de 2.0 versie. De upgrade moest er in de praktijk voor zorgen dat er drie verbeteringen konden worden doorgevoerd. Deze verbeteringen moesten ervoor zorgen dat het netwerk op de volgende manieren werd verbeterd:

 • De schaalbaarheid moest worden verbeterd
 • Het Ethereum netwerk moest sneller worden
 • Het netwerk moest duurzamer worden

De introductie van verschillende nieuwigheden moest helpen om bovenstaande verbeteringen mogelijk te maken. Het gaat hierbij dan concreet om sharding, staking en een beacon chain. Het uiteindelijke doel van deze upgrade was dan ook onder meer om een significante hoeveelheid aan extra transacties per seconde af te kunnen handelen op het Ethereum netwerk. Waar deze hoeveelheid bij Ethereum 1.0 nog op zo’n 30 transacties per seconde was gelegen is het uiteindelijke doel om dit te verhogen naar zo’n slordige 100.000 transacties per seconde!

Hoe geld verdienen met Ethereum?

Ethereum kopen doe je uiteraard in de praktijk hoofdzakelijk omdat je hoopt om op die manier wat extra rendement te kunnen realiseren. Geld verdienen met Ethereum is mogelijk op twee verschillende manieren. Om te beginnen zal je bijvoorbeeld tot de vaststelling komen dat je het koersverschil kan benutten om op die manier een bepaalde hoeveelheid aan winst te kunnen verzilveren. Dit gezegd hebbende zouden veel mensen het jammer vinden om hun ETH-holdings te moeten verkopen voordat ze winst kunnen maken. Gelukkig is dat niet per se noodzakelijk.

Geld verdienen met Ethereum is bijvoorbeeld ook mogelijk door aan staking te doen. Voor staking geldt dat ze aanzienlijke gelijkenissen vertoont met het dividend dat je kan ontvangen uit bepaalde waarde aandelen. Het dividend is een stukje winstuitkering dat je als aandeelhouder ontvangt simpelweg voor het aanhouden van de aandelen in kwestie. Dit geldt in zekere mate ook voor staking opbrengsten. Zolang je houder bent van de ether tokens zal je daar een bepaalde staking opbrengst voor ontvangen. Het realiseren van passief inkomen met Ethereum behoort hierdoor eveneens tot de mogelijkheden. Let wel, bij het staken van je ETH-tokens kan je een keuze maken tussen fixed en flexibele staking. Onderzoek grondig welke van beide mogelijkheden voor jou het interessantst is.

Hoe kan je investeren in Ethereum?

Ethereum kopen kan je op verschillende manieren doen. In eerste instantie is het mogelijk om hiervoor een keuze te maken tussen verschillende soorten partijen. Hierbij maken we een onderscheid tussen enerzijds een crypto broker en anderzijds een crypto exchange. Daarover verder op deze pagina echter meer. Dit gezegd hebbende kan je ook op verschillende manieren gaan investeren in Ethereum. De mogelijkheden die op dit vlak bestaan zijn de volgende:

1. Een éénmalige investering in ETH

De eerste optie waarover je beschikt is dus het uitvoeren van een éénmalige investering in ETH. Wanneer je opteert voor deze optie zal je tot de vaststelling komen dat je zowel kan rekenen op een belangrijk voor- als een belangrijk nadeel. Het belangrijkste voordeel heeft betrekking tot het feit dat je op deze manier meteen voor een groter bedrag in de markt zit. Het gevolg daarvan is dat je vanaf het begin op een veel groter bedrag rendement kan beginnen opbouwen. Dat kan zomaar een wezenlijk verschil maken, zeker over de lange(re) termijn. Dit gezegd hebbende is het zo dat het uitvoeren van een éénmalige investering in Ethereum ook een niet onbelangrijk risico kent.

Het voornaamste risico verbonden aan een éénmalige investering in Ethereum heeft betrekking tot het feit dat je instapt tegen één vastgestelde koers. Dit betekent concreet dat er niet wordt gewerkt aan een zogenaamde GAK of gemiddelde aankoopkoers. Heb je het ongeluk dat de koers van Ethereum één dag na aankoop onderuit gaat? Dan zal dat in de praktijk helaas als gevolg hebben dat je dus meteen stevig in de rode cijfers komt te zitten. Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn.

2. Periodiek instappen in ETH

Het zogenaamde koersrisico waar je bij Ethereum kopen rekening mee dient te houden kan in de praktijk gelukkig danig worden ingeperkt. Dit kan je doen door ervoor te kiezen om niet éénmalig, maar wel periodiek in te stappen. Bij periodieke investeringen in Ethereum is het zo dat er bij voorkeur gebruik moet worden gemaakt van de dollar-cost-averaging methode. Het gaat hierbij om een methode waarbij er sprake is van bijvoorbeeld maandelijkse inleggingen in Ethereum.

Door periodiek Ethereum te kopen zal je tot de vaststelling komen dat je zal werken aan een zogenaamde gemiddelde aankoopkoers. Dit betekent dat er niet langer sprake zal zijn van een vastgestelde aankoopprijs. In plaats daarvan zorgen de periodieke inleggingen voor het tot stand komen van een GAK. Zo beschik je over de zekerheid dat je nooit volledig in zal stappen tegen de hoogste koers terwijl je stelselmatig (verder) kan bouwen aan je positie.

Ethereum kopen, hoe pak je het aan?

Ben jij overtuigd van de mogelijkheden en het potentieel van Ethereum? In dat geval zal je ongetwijfeld over willen gaan tot het kopen van ether. Een participatie nemen in deze cryptomunt kan op twee verschillende manieren gebeuren. Zo is het mogelijk om gebruik te maken van de mogelijkheden die een crypto exchange voor jou in petto heeft, maar is het eveneens mogelijk om te opteren voor Ethereum kopen bij een gespecialiseerde crypto broker. Welke voor- en nadelen er verbonden zijn aan deze twee mogelijkheden laten we je graag hieronder ontdekken.

1. Ethereum kopen bij een crypto exchange

De eerste mogelijkheid waarover je beschikt is Ethereum kopen bij een crypto exchange. Het betreft hier dan een soort handelsplatform waarbij je over de mogelijkheid beschikt om:

 • ETH te kopen als investering voor de lange(re) termijn
 • Te gaan traden met ETH

In het eerste geval neem je dus gewoon een positie in voor de middellange tot lange termijn. In het tweede geval ga je traden met ETH waardoor er vooral de focus wordt gelegd op het realiseren van rendement op de korte(re) termijn. In het bijzonder wanneer je gaat traden is het van cruciaal belang om ook de beschikking te hebben over de nodige hulpmiddelen. Zo is het bijvoorbeeld altijd een goed idee om een zogenaamde stop-loss in te stellen. Niet alleen voor trades, maar ook voor investeringen voor de lange termijn kan je op deze manier een stukje zekerheid inbouwen.

In het bijzonder voor de meer ervaren crypto investeerders is het doorgaans interessanter om de mogelijkheden te benutten die een crypto exchange te bieden heeft.

2. Ethereum kopen bij een crypto broker

De tweede optie waarover je beschikt is crypto kopen bij een zogenaamde crypto broker. In het bijzonder wanneer je nog niet over bepaalde crypto holdings beschikt kan het belangrijk zijn om op de meest efficiënte manier fiat geld om te kunnen zetten in cryptomunten. Bij een broker is dat doorgaans geen enkel probleem. Voor de Nederlandse crypto brokers geldt bijvoorbeeld dat ze hun gebruikers doorgaans de mogelijkheid bieden om Ethereum te kopen met bijvoorbeeld iDeal. Je kan dan meteen instant jouw euro’s omzetten in bijvoorbeeld Ethereum.

Nog een voordeel van Ethereum kopen bij een crypto broker is terug te vinden in het feit dat je ze vaak eenvoudig bij de partij in kwestie kan laten staan. Dat is bij exchanges overigens eveneens doorgaans mogelijk, alleen zijn veel vooral beginnende Ethereum investeerders toch iets meer weg van de online wallet die crypto brokers aanbieden. Let wel, ondanks het feit dat het natuurlijk zeer eenvoudig en toegankelijk mogelijk is om je ether bij een crypto broker te parkeren is dit niet echt veilig. Het is dan ook een betere keuze om ze weg te zetten op een zogenaamde hardware wallet. Alleen op deze manier ben jij en jij alleen immers de houder van de zogenaamde private key.

Conclusie, hoe interessant is Ethereum kopen?

Voordat je ergens geld in gaat investeren is het van cruciaal belang om grondig je eigen onderzoek te doen. Een investering in volatiele assets zoals bijvoorbeeld Ethereum brengt altijd de nodige risico’s met zich mee. Dit gezegd hebbende zorgt een investering in ether er duidelijk wel voor dat je kan rekenen op een groot aantal interessante mogelijkheden en voordelen.

Niet alleen kan je mogelijks profiteren van de opwaardering van de ETH-koers door de jaren heen, daarnaast is het ook nog eens mogelijk om door middel van ether te investeren in nieuwe, veelbelovende projecten die worden gelanceerd door middel van een ICO. In ieder geval, ben je van plan om Ethereum te kopen? Doe dan altijd grondig je eigen onderzoek zodat je precies weet of deze asset in jouw portefeuille past of niet.