Bitcoin

Bitcoin is ’s werelds grootste en tevens ook belangrijkste cryptomunt. Niet alleen is het mogelijk om met BTC decentrale betalingen of transacties uit te voeren, daarnaast kan je ze ook gebruiken als een vorm van store of value. Alles over investeren in Bitcoin kom je te weten hier op deze pagina!

Wat is Bitcoin?

Bitcoin is sinds haar lancering op de markt de absolute nummer één cryptomunt van de wereld. Ze werd ontwikkeld door Satoshi Nakamoto in het jaar 2009. Eén van de meest unieke eigenschappen waar Bitcoin over beschikt heeft betrekking tot het feit dat ze niet is gereguleerd door een centrale autoriteit. Dat is het gevolg van het feit dat ze is gebouwd op zogenaamde blockchain technologie. Voor BTC geldt dat ze in de praktijk kan worden gebruikt om waarde over te maken tussen twee partijen. Die waarde kan rechtsreeks worden overgemaakt tussen bijvoorbeeld twee personen zonder dat er daarbij sprake is van een vereiste derde partij. Dit zoals dat wel het geval is bij traditionele betalingen die verwerkt dienen te worden door een bank of andere financiële instelling.

Wat is blockchaintechnologie?

De blockchain kunnen we het best omschrijven als een gemeenschappelijk, openbaar grootboek. Het volledige netwerk is hier eigenlijk op aangewezen. Alle transacties die zijn bevestigd worden opgenomen in deze keten. Voor het merendeel van de cryptomunten geldt dat ze gebruikmaken van hun eigen blockchain. Dit geldt zeker voor Bitcoin. Voor deze blockchain geldt dat ze alle transacties bijhoudt die ooit in de respectievelijke cryptomunt zijn uitgevoerd. Op deze manier kan er nooit discussie bestaan over een bepaalde transactie welke plaats heeft gevonden, hoelang dat ook al is geleden. De voornaamste eigenschappen van de Bitcoin blockchain zijn de volgende:

 • Elke nieuwe blok bevat informatie over het vorige blok welke deel uitmaakt van de keten
 • De Bitcoin blockchain is toegankelijk voor iedereen die beschikt over een computer
 • Er is sprake van een continue bijwerking en verificatie van de blockchain door veel computers

Blockchaintechnologie vormt een veilige technologie voor het decentraal afhandelen van transacties. Het wegzetten van een gedeelte van je vermogen in BTC op de blockchain zorgt er bovendien in de praktijk ook voor dat je ze kan onttrekken aan de traditionele financiële markt. Heel wat experten stellen dat dit van cruciaal belang is om het risico van de traditionele financiële markt te hedgen.

Hoe kan je geld verdienen met Bitcoin?

In de praktijk is het zo dat mensen (en bedrijven) de keuze maken om te investeren in Bitcoin omwille van verschillende redenen. In eerste instantie is het zoals hierboven al aangehaald zo dat BTC kan worden gebruikt voor het uitvoeren van decentrale betalingen. Dit betekent dat je waarde kan overmaken naar een andere partij zonder dat er daarbij gebruik moet worden gemaakt van de diensten van een derde partij zoals een bank of een andere financiële instelling. Ook het feit dat met Bitcoin waarde kan worden weggezet op de blockchain is een niet onbelangrijk voordeel.

Een ook zeer belangrijke reden om over te gaan tot Bitcoin kopen heeft betrekking tot het feit dat je met deze cryptovaluta geld kan verdienen. Dit kan bovendien gebeuren op twee verschillende manieren. Voor Bitcoin geldt immers in eerste instantie dat ze beschikt over een volatiele waarde. Dit betekent dat deze waarde kan dalen, maar uiteraard ook (stevig) kan stijgen. Niet alleen is het mogelijk om geld te verdienen met Bitcoin op het moment van verkoop, daarnaast kunnen er ook tussentijdse, passieve inkomsten mee worden gerealiseerd. Dit laatste kan door middel van staking.

1. Door middel van een koersstijging

Bitcoin kopen zorgt er in eerste instantie uiteraard voor dat je de beschikking krijgt over een volatiele asset. Dit betekent dat je als belegger of investeerder kan speculeren op een stijging van de BTC-koers. Blijkt op een bepaald ogenblik dat de koers van BTC aardig is gestegen en wil je die waardestijging graag benutten? Dan kan je ervoor kiezen om een gedeelte van je holdings in Bitcoin te verkopen. Het verschil in koers tussen de (gemiddelde) aankoopkoers en de actuele koers kan dan als rendement worden verzilverd. Om er zeker van te zijn dat je geen rendement misloopt wordt het sterk aangeraden om stapsgewijs winst te nemen op je holdings. Op deze manier zie je niet al je reeds gerealiseerde winst in rook opgaan wanneer de Bitcoin koers onverhoopt terug onderuit gaat.

2. Door passieve staking opbrengsten

Voor Bitcoin geldt dat ze gebruik maakt van het zogenaamde Proof of Work algoritme. In eerste instantie betekende in het verleden dat het niet mogelijk was om deze cryptomunt te staken. Dit gezegd hebbende is daar ondertussen verandering in gekomen. Verschillende crypto exchanges en brokers maken het immers in de praktijk wel degelijk mogelijk om staking opbrengsten te realiseren door middel van Bitcoin staking. Hierbij kan worden gekozen voor twee vormen van staking:

 • Flexibele Bitcoin staking
 • Fixed Bitcoin staking

Bij flexibele Bitcoin staking is het zo dat je altijd over de mogelijkheid beschikt om de BTC-holdings die je aan het staken bent terug op te vragen. Op deze manier hoef je nooit een potentieel interessant verkoopmoment te mislopen. In ruil voor deze flexibiliteit kan je wel slechts rekenen op een vrij beperkte opbrengst. Dit gezegd hebbende blijven de staking opbrengsten die op deze manier tot stand komen uiteraard passieve inkomsten die een financiële meerwaarde kunnen betekenen.

De tweede mogelijkheid waarover je beschikt is zogenaamde fixed Bitcoin staking. In dit geval is het zo dat je, je Bitcoin holdings voor een bepaalde vastgestelde periode vast gaat zetten. De holdings zijn dus in tegenstelling tot bij fixed staking niet tussentijds opvraagbaar. Dit kan interessant zijn omdat je op deze manier kan rekenen op een hoger rendement en dus op meer passief inkomen. Je moet er in dit geval uiteraard wel zeker van zijn dat je, je Bitcoin holdings niet tussentijds zal willen opvragen.

Bitcoin kopen, wat zijn de voordelen?

Voor het merendeel van de mensen die beleggen of investeren geldt dat ze steevast op zoek zijn naar potentieel interessante manieren om hun beleggings- of investeringsportefeuille wat meer te diversifiëren. Als het even kan wil men dit ook graag doen weg van de traditionele financiële markt. Het is mede omwille van deze reden dat investeringen in edelmetalen zoals zilver en goud bijvoorbeeld sinds jaar en dag kunnen rekenen op een niet onaanzienlijke populariteit. Overweeg jij Bitcoin kopen als alternatieve investering? Dan zal je tot de vaststelling komen dat je bij het investeren in de BTC-token kan rekenen op (onder meer) de onderstaande voordelen.

1. Bitcoin kopen kan zeer eenvoudig

In het verleden bracht Bitcoin kopen niet zelden de nodige problemen met zich mee. Lang niet iedereen beschikte toen immers over de mogelijkheid of kennis om BTC te kopen. Tegenwoordig is daar verandering in gekomen. Bitcoin kopen is namelijk niet alleen meer mogelijk op een exchange (die dus vaak wel nog steeds een bepaalde technische kennis vereist), maar kan ook op het platform van een broker gebeuren. Deze laatste optie staat erom bekend ontzettend toegankelijk te zijn. Zelfs Bitcoin kopen met iDeal behoort perfect tot de mogelijkheden. Het omzetten van een bepaalde hoeveelheid aan euro’s in BTC is dan ook nog nooit eerder zo eenvoudig geweest!

2. Je kan vermogen wegzetten op de blockchain

Heel wat financiële experten verspreid over de wereld stellen zich toch wel vrij ernstige vragen bij de financiële toekomst van onze planeet. Het continue bijdrukken van geld heeft in het verleden al voor aanzienlijke problemen gezorgd en de kans bestaat dat een dergelijke situatie zich ook in de toekomst zal herhalen. Dit dan met alle gevolgen van dien. Door een stukje van je vermogen weg te zetten op de blockchain zorg je er als het ware voor dat je ze gaat onttrekken aan de traditionele markt. Let wel, doe je dit in een asset zoals Bitcoin? Dan dien je wel rekening te houden met het koersrisico. Wil je hier liever niet mee af te rekenen krijgen? Dan is het nog altijd een mogelijkheid om een stukje van je vermogen weg te zetten op de blockchain in een zogenaamde stablecoin.

3. Je investeert in het ‘digitale goud’

Naar Bitcoin wordt vaak verwezen als zijnde het digitale goud. Dat heeft voor een groot deel te maken met het feit dat er ook van Bitcoin slechts een beperkte voorraad bestaat die nooit groter zal worden. Experten stellen dan ook dat een investering in BTC er één is die net als bij echt goud na verloop van tijd haast alleen maar kan appreciëren. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat geen enkele asset in een rechte lijn naar omhoog gaat. Dat er tussentijdse terugvallen zijn is dan ook niet meer dan normaal. Voor heel wat mensen geldt dat ze Bitcoin sowieso niet langer beschouwen als een echt betaalmiddel, maar vooral als een vorm van store of value.

4. Bitcoin is toegankelijk voor iedereen

De stevige waarde waar de BTC-token op moment van schrijven al over beschikt zorgt er niet zelden voor dat potentiële investeerders enigszins worden afgeschrikt. Het spreekt immers voor zich dat niet iedereen zomaar een paar tienduizend euro voor handen heeft om te beleggen in een BTC-token. Dat hoeft ook niet. Eén van de belangrijkste voordelen van Bitcoin is namelijk terug te vinden in het feit dat het voor iedereen als een toegankelijke asset kan worden bestempeld. Dat niet in het minst omdat je ook kan opteren voor het kopen van een bepaalde hoeveelheid Satoshi. Eén Bitcoin bestaat uit honderd miljoen Satoshi. Heb je dus met andere woorden geen groot bedrag te investeren, maar wil je wel graag BTC in je portefeuille opnemen? Dan is dat zeker mogelijk!

5. Je kan er passief inkomen mee realiseren

Rendement realiseren met Bitcoin kan op verschillende manieren en vooral op twee verschillende tijdstippen gebeuren. Uiteraard kan je bij verkoop van je BTC-holdings de meerwaarde in de koers verzilveren, maar je hoeft Bitcoin niet per se te verkopen om er geld mee te kunnen verdienen. Dit is immers bijvoorbeeld ook tussentijds mogelijk door het realiseren van staking opbrengsten. In het verleden kon je alleen maar zogenaamde Proof of Stake munten staken, maar dat behoort ondertussen definitief tot het verleden. Heel wat verschillende crypto exchanges, maar ook brokersplatformen bieden je immers de mogelijkheid om ook Bitcoin te staken. Het realiseren van passief inkomen met crypto was op deze manier nog nooit zo eenvoudig en betrouwbaar.

Wat zijn de risico’s bij Bitcoin kopen?

Ondanks de vele potentieel interessante voordelen waar je op kan rekenen bij Bitcoin kopen is het in de praktijk eveneens van cruciaal belang om stil te blijven staan bij de nadelen die eraan verbonden zijn. Ondanks het feit dat Bitcoin net als bepaalde andere cryptomunten steeds vaker als alternatieve asset worden bestempeld moet het gezegd dat er zeker toch ook enkele niet onbelangrijke risico’s aan verbonden zijn. Voordat je over gaat tot Bitcoin kopen is het altijd van belang om je bewust te zijn van zowel de voor- als de nadelen die eraan verbonden zijn. De belangrijkste nadelen of risico’s waar je aandachtig voor dient te zijn, zijn in ieder geval hieronder terug te vinden.

1. De koers van Bitcoin is erg volatiel

Cryptomunten staan er in de praktijk om bekend over een bijzonder volatiel koersverloop te beschikken. Voor Bitcoin geldt dat ze (vanwege de marktkapitalisatie waarover ze beschikt) iets minder volatiel is in vergelijking met de (meeste) altcoins die op de markt zijn terug te vinden. Ondanks dit gegeven spreekt het voor zich dat de koers nog steeds behoorlijke bokkensprongen kan maken. Het risico bestaat dus dat jouw investering in BTC niet alleen maar zal stijgen, maar ook zal dalen. Door tussentijds winst te nemen kan je dit risico gelukkig wel enigszins inperken.

2. BTC tokens bewaren is niet risicoloos

Bitcoin kopen betekent uiteraard dat je eigenaar wordt van een bepaalde hoeveelheid aan BTC-tokens. Voor deze tokens geldt dat ze in de praktijk op meerdere manieren bewaard kunnen worden. We maken hierbij een onderscheid tussen verschillende type wallets zoals:

 • Software wallets
 • Online wallets
 • Hardware wallets

Wanneer je, je BTC-tokens altijd op de meest veilige manier wil kunnen opslaan is het gebruik van een hardware wallet eigenlijk een absolute must. Alleen op deze manier ben jij en jij alleen immers de houder van de zogenaamde private key. Dit betekent dat je altijd bij je Bitcoin kan welke op de blockchain is terug te vinden. Dit ook wanneer je vaste exchange bijvoorbeeld failliet gaat.

3. De handel in BTC is niet kosteloos

Wil je Bitcoin kopen of ga je Bitcoin verkopen die je al een bepaalde tijd bezit? Hou er dan altijd rekening mee dat er hierbij sprake is van bepaalde kosten. Dit geldt overigens ook voor het heen en weer sturen van BTC tussen bijvoorbeeld de exchange en de (externe) wallet waar je gebruik van maakt. Voor deze kosten geldt dat ze stevig kunnen knagen aan je rendement waardoor het zeker niet onbelangrijk is om hier aandachtig voor te zijn. De kosten die je exact moet betalen voor het uitvoeren van bepaalde handelingen in BTC zijn overigens sterk afhankelijk van de broker of exchange waar je gebruik van maakt. Even een vergelijking uitvoeren op dit vlak is dus zeker interessant.

4. Blijft Bitcoin wel de grootste?

Als vierde nadeel moet er uiteraard rekening worden gehouden met de toekomst van cryptomunten. Steeds vaker zien we reguleringen de kop opsteken die het niet in het minst vaak hebben gemunt op energieverslindende cryptomunten. Bitcoin maakt op moment van schrijven gebruik van het Proof of Work algoritme waardoor ze zeker onder deze noemer valt. Bovendien is het niet ondenkbaar dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe digitale munt in het leven wordt geroepen die Bitcoin van de troon kan stoten. Dit gezegd hebbende is het zo dat veel projecten dit de voorbije jaren al hebben geprobeerd en telkens zonder succes. Toch, dit risico blijft absoluut aanwezig.

Wanneer kan je het best Bitcoin kopen?

Wil je Bitcoin kopen? Dan spreekt het voor zich dat je graag een zo optimaal mogelijk aankoopmoment zal willen bepalen. Zoals investeerders in de traditionele aandelenmarkt ook weten is het zo dat de markt niet te timen valt. Dit betekent dat je onmogelijk altijd op het laagste punt zal kopen en op het hoogste punt terug zal verkopen. Hoe kan je dan precies het beste investeren in ’s werelds nummer één cryptomunt? We maken op dit vlak een onderscheid tussen twee opties. We hebben deze twee mogelijkheden hieronder alvast even voor jou op een rijtje gezet.

1. Eénmalig investeren in Bitcoin

In eerste instantie kan je opteren voor éénmalig Bitcoin kopen. In dit geval zal je dus één keer instappen in de nummer één cryptomunt van de wereld tegen de op dat ogenblik gangbare koers. Op deze manier investeren zorgt ervoor dat je in één klap meer rendement kan maken wanneer de koers na aankoop een stijgende trend vertoont. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat je tegelijkertijd wel rekening dient te houden met een zeer aanzienlijk koersrisico. Stijgt de koers niet, maar daalt ze meteen na aankoop? Dan zou dat er zomaar voor kunnen zorgen dat je af te rekenen krijgt met flink rode cijfers. Dat kan uiteraard niet helemaal de bedoeling zijn.

2. Periodiek investeren in Bitcoin

De tweede optie die je hebt bij Bitcoin kopen is periodiek investeren. In dit geval wordt er gebruik gemaakt van de zogenaamde dollar-cost-averaging methode. Het gaat hierbij om een methode waarbij er bijvoorbeeld maandelijks een investering in Bitcoin wordt uitgevoerd tegen de op dat ogenblik actuele koers. Door gespreid in te stappen in deze cryptomunt kan je rekenen op verschillende voordelen. Het gaat hierbij dan meer bepaald om de volgende:

 • De bedragen waarmee je kan investeren zijn een stuk lager gelegen
 • Het koersrisico kan aanzienlijk worden ingeperkt door gespreide kopen
 • Je bouwt stelselmatig aan je Bitcoin positie

Het merendeel van de experten benadrukken het belang van periodiek investeren in Bitcoin. De voordelen die hieraan zijn verbonden spreken dan ook eigenlijk voor zich. In ieder geval, wil jij ook graag Bitcoin kopen? Dan dien je altijd grondig de verschillende investeringsmogelijkheden tegenover elkaar af te wegen. Alleen op die manier zal je met zekerheid op de interessantste manier investeren.

Bij welke partijen kan je Bitcoin kopen?

Wil je graag Bitcoin kopen? Dan zal je in de praktijk tot de vaststelling komen dat je daarvoor terecht kan bij verschillende partijen. We maken hierbij een onderscheid tussen de zogenaamde crypto exchanges en de crypto brokers. Voor beide partijen geldt dat ze je de mogelijkheid bieden om te investeren in één of meerdere cryptomunten van je keuze. De manier waarop dat gebeurt en vooral de mogelijkheden die voor handen zijn binnen het platform kunnen echter aanzienlijk verschillen. Wil je graag exact de verschillen ontdekken tussen deze twee verschillende partijen? Dat kan hieronder!

1. Bitcoin kopen bij een crypto exchange

Bitcoin kopen kan je in eerste instantie doen bij een zogenaamde crypto exchange. Het gaat hierbij om een handelsplatform dat je niet alleen de mogelijkheid biedt om te investeren in Bitcoin voor de lange termijn, maar die het eveneens mogelijk maakt om te gaan traden met BTC. Dit laatste kan ervoor zorgen dat je op de korte termijn rendement kan behalen met Bitcoin terwijl je dat rendement bijvoorbeeld kan gebruiken voor het (verder) opbouwen van je positie in de nummer één cryptomunt. Voor de meer ervaren crypto enthousiastelingen geldt in ieder geval dat het altijd zeer interessant kan zijn om de extra functionaliteiten van een exchange voor handen te hebben. Wil je dus met andere woorden niet alleen investeren in Bitcoin, maar zou je ook graag willen handelen met BTC? Dan is je aanmelden bij een gespecialiseerde crypto exchange met zekerheid interessant.

2. Bitcoin kopen bij een crypto broker

Tot slot heb je eveneens de mogelijkheid om Bitcoin te kopen bij een crypto broker. In de basis verschillen crypto exchanges en brokers eigenlijk niet zoveel ten opzichte van elkaar. Voor deze laatste geldt echter dat ze het doorgaans eenvoudiger mogelijk maakt om bijvoorbeeld rechtstreeks Bitcoin te kopen met fiatgeld. Dit betekent dat je met bijvoorbeeld iDeal een storting kan doen in euro’s bij de broker van je keuze waarna je vervolgens die euro’s direct kan omwisselen voor BTC. Heb je dus met andere woorden nog geen holdings in een andere cryptomunt of een stablecoin en wil je toch graag een positie innemen in Bitcoin? Dan zal je tot de vaststelling komen dat Bitcoin kopen bij een crypto broker voor jou wellicht één van de beste keuzes zal zijn.

Investeren in Bitcoin, doen of niet?

Of een investering in Bitcoin voor jou al dan niet interessant kan zijn is een afweging die door jou zelf dient te worden gemaakt. In ieder geval geldt voor heel wat investeerders en beleggers dat ze op zoek zijn naar een manier om een stukje van hun vermogen te kunnen beleggen buiten de traditionele aandelenmarkt. Als dat eveneens geldt voor jou kan Bitcoin daar op zich bij helpen.

Een investering doen in Bitcoin zorgt er in de praktijk wel altijd voor dat je rekening moet houden met het aanzienlijke volatiliteitrisico waarover ze beschikt. Eenzelfde volatiliteit is ook terug te zien in aandelen, maar daar staat tegenover dat deze laatste deel uitmaken van een gereguleerde markt. Ondanks het feit dat er dus met andere woorden weliswaar sprake is van een zekere mate aan volatiliteit is deze wel een stuk beperkter dan in crypto. Hoe dan ook, wanneer je graag wil investeren buiten de traditionele aandelenmarkt kan een investering in Bitcoin zeker het overwegen waard zijn.