Indexbeleggen

Indexbeleggen maakt het mogelijk om vrij eenvoudig, financieel toegankelijk en bovendien vooral ook gespreid te beleggen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat beleggen in een indexfonds of tracker tegenwoordig zo populair is. Alles wat je moet weten over indexbeleggen ontdek je op deze pagina!

Wat is indexbeleggen precies?

Wanneer je bepaalde assets aan je beleggingsportefeuille gaat toevoegen zoals bijvoorbeeld aandelen spreekt het voor zich dat er op die manier vaak wordt gezorgd voor blootstelling aan bijvoorbeeld slechts één bepaalde onderneming. Koop je 100 aandelen van PepsiCo? Dan beschik je uiteraard over honderd aandelen, maar ze vertegenwoordigen wel allemaal dezelfde waarde en zijn bovendien allemaal door hetzelfde bedrijf uitgegeven. Zoveel spreekt voor zich.

Het kopen van individuele aandelen gaat niet alleen gepaard met zeer aanzienlijke kosten, daarnaast dien je er ook nog eens rekening mee te houden dat het op die manier ontzettend lang kan duren om een degelijke spreiding te realiseren binnen je portefeuille. Het is vooral omwille van deze reden dat veel mensen er in de praktijk de voorkeur aan geven om te beleggen in een indexfonds. Op deze manier kan je met één enkele inleg immers rekenen op een zeer aantrekkelijke spreiding.

Indexbeleggen zorgt er dus voor dat je als belegger niet zomaar gaat investeren in één enkel aandeel van een specifieke onderneming. In plaats daarvan investeer je (onrechtstreeks) in honderden of soms zelfs duizenden verschillende aandelen die over een beursnotering beschikken. Een klassiek voorbeeld van indexbeleggen heeft bijvoorbeeld betrekking tot de Amerikaanse S&P 500 index. Investeer of beleg je in deze index? Dan kan je instant rekenen op blootstelling aan zomaar even de 500 grootste en bijgevolg ook belangrijkste bedrijven van de Verenigde Staten. Dit bovendien ook nog eens zonder dat je daarvoor een torenhoog budget voor handen dient te hebben.

In welke indexen kan je beleggen?

Wil je graag aan index beleggen doen? Dan zal je kunnen vaststellen dat je daarvoor een keuze kan maken tussen tal van verschillende opties. Van belang om rekening mee te houden is in ieder geval dat er heel wat verschillende indexen op de diverse beurzen zijn terug te vinden. Enkele van de indexen waar je als belegger dan ook in kan gaan beleggen zijn de volgende:

 • AEX Index
 • Euro Stoxx 50
 • S&P 500
 • Nasdaq Composite
 • De Dow Jones Industrial Average
 • MSCI World Index

In eerste instantie spreekt het voor zich dat heel wat Nederlandse beleggers ervoor kiezen om te beleggen in de zogenaamde AEX index. Voor deze index geldt dat ze bestaat uit de 25 grootste en tevens ook meest verhandelde beursgenoteerde bedrijven van de Euronext Amsterdam. Dit is voor alle duidelijkheid niet de enige index welke bestaat op de Nederlandse beurs. Twee andere indexen waar je in kan beleggen zijn dan ook de volgende:

 • De AMX voor mid-cap aandelen
 • De AScX voor small-cap aandelen

Voor heel wat landen geldt dat ze over hun eigen index beschikken. Dat is echter niet alles. Daarnaast is het zo dat er ook indices bestaan met bedrijven die deel uitmaken van een groter gebied. We hebben ook deze belangrijke indices voor beleggers hieronder nog even voor jou op een rijtje gezet.

Euro Stoxx 50

De Euro SToxx 50 staat bekend als een zeer belangrijke index voor beleggers die graag willen investeren in de Nederlandse markt. Ze bevat dan ook niet voor niets de vijftig grootste beursgenoteerde bedrijven van Europa. Bij het samenstellen is het zo dat er aandacht wordt besteed aan het aantal verhandelbare aandelen (de zogenaamde free float) per bedrijf. Op deze manier kan de grote worden bepaald. Bovendien is het eveneens een belangrijke vereiste dat één enkel bedrijf niet meer dan 10 procent van de volledige index in beslag mag nemen.

S&P 500 index

Wil je graag aan indexbeleggen doen? Dan kan je eigenlijk niet anders dan je te gaan verdiepen in de S&P 500 aandelenindex. Dit is wereldwijd veruit de meest gevolgde index onder beleggers. Dit in het bijzonder omwille van het feit dat ze een ontzettend betrouwbaar beeld schetst van de Amerikaanse aandelenmarkt. Bij de samenstelling van deze index wordt er gekeken naar Amerikaanse bedrijven welke staan genoteerd op één van de onderstaande twee beurzen:

 • De New York Stock Exchange
 • De NASDAQ

Niet alleen dienen ze aan één van deze twee beurzen genoteerd te staan, daarnaast dienen ze ook aan verschillende criteria te voldoen om in de index opgenomen te kunnen worden. In ieder geval investeer je bij een belegging in deze index onrechtstreeks in de 500 grootste en bijgevolg ook belangrijkste bedrijven van de Verenigde Staten.

NASDAQ Composite

Toen de NASDAQ werd opgericht in het jaar 1971 werd er ook meteen voor gekozen om de NASDAQ Composite in het leven te roepen. Het gaat hierbij om een index welke veruit de grootste is van alle genoemde opties. Dit hoeft ook niet te verbazen, want ze bestaat uit alle bedrijven welke staan genoteerd aan de Amerikaanse NASDAQ beurs. Het gaat hierbij voor het overgrote merendeel om bedrijven die deel uitmaken van de technologische sector.

Dow Jones Industrial Average

Indien je kiest voor indices of indexfondsen vergelijken is de kans zeer groot dat je op een bepaald ogenblik ook de naam 'Dow Jones Industrial Average' voorbij zal zien komen. Hiervoor geldt dat ze ook door het leven gaat onder de naam 'Dow 30'. Voor deze index geldt dat ze de grootste, openbare blue chip aandelen bevat welke genoteerd staan aan wederom de New York Stock Exchange en de NASDAQ. Na de Dow Jones Transportation Average is ze de op één na oudste Amerikaanse index.

MSCI World

Voor de zogenaamde MSCI World geldt dat ze een index is bestaande uit zowel large- als midcap- bedrijven welke afkomstig zijn uit zomaar even 23 landen en 26 opkomende markten. Voor deze index geldt dat ze wordt beheerd door Morgan Stanley Capital International. Het is uiteraard ook hier dat de afkorting van de naam op is gebaseerd. Voor deze index geldt dat ze in het bijzonder in het leven werd geroepen om de wereldwijde aandelenmarkten te volgen.

Hoe kan je aan indexbeleggen doen?

Het merendeel van de mensen die aan indexbeleggen willen doen kiezen ervoor om een investering te doen door middel van een indexfonds of een zogenaamde ETF. Uiteraard is dat een mogelijkheid, alleen is dit niet de enige optie waarover je beschikt. In de praktijk is het dan ook zo dat je een keuze kan maken tussen de twee verschillende opties die je hieronder aantreft.

1. Index beleggen door middel van ETF's

De eerste optie waar je dus als belegger over beschikt voor wat beleggen in een index betreft is door middel van een zogenaamde ETF. Het gaat hierbij om een beleggingsproduct welke verschillende zaken kan volgen. Er kan op dit vlak dan meer concreet worden gedacht aan:

 • Een index
 • Een grondstof
 • Een obligatie
 • Een samenstelling aan producten

Het doel van een ETF of een exchange traded fund is om ervoor te zorgen dat de waarde van het onderliggende product zo nauwkeurig mogelijk kan worden gevolgd. Voor een ETF geldt dat ze in de praktijk over sterke gelijkenissen beschikt met een zogenaamd beleggingsfonds. In principe is het wel zo dat een ETF de onderliggende assets veelal niet zelf fysiek aanhoudt, maar zich vooral richt op het volgen van de actuele koers. Dat is bij een beleggingsfonds doorgaans enigszins anders. Voor beleggingsfondsen geldt bovendien dat ze in de praktijk ook veel actiever worden beheerd wat als gevolg heeft dat de kosten ervan doorgaans ook een stukje hoger zijn gelegen.

2. Index beleggen met opties en futures

Indexbeleggen is niet alleen maar mogelijk door middel van een ETF of tracker. Een andere mogelijkheid waarover je beschikt is beleggen in een index door middel van een optie of een zogenaamde future. Voor een future geldt dat we er het best naar kunnen verwijzen als een termijncontract. Dit contract stelt dat er een onderliggend product op een afgesproken moment in de toekomst zal worden geleverd tegen een eveneens op voorhand bepaalde prijs. Eén van de onderliggende producten waarvan sprake kan zijn is een index. Voor indexfutures geldt dat ze steevast contant worden afgewikkeld. Hierbij is sprake van een contractgrootte van 200 keer de index.

Ga je voor beleggen in een optie? Dan koop je eigenlijk het recht om een bepaald aantal effecten op een zeker ogenblik in de toekomst te kopen of verkopen tegen een bepaalde prijs. Binnen de financiële wereld is het zo dat er naar opties en futures wordt verwezen als zijnde zogenaamde derivaten. Dit betekent dat het afgeleide producten zijn welke hun waarde ontlenen aan de prijs van een onderliggende waarde. Ook wanneer er sprake is van opties is het mogelijk dat het onderliggende product een index is. De waarde van een optie is in het bijzonder gebaseerd op de volgende drie factoren:

 • De onderliggende waarde
 • De beweeglijkheid van de onderliggende waarde
 • De looptijd waar het optiecontract over beschikt

Let op!

Wil je graag op de meest toegankelijke manier in een index beleggen? In dat geval zal je naar alle waarschijnlijkheid de voorkeur willen geven aan een investering door middel van een ETF. Voordat je aan de slag gaat met futures en opties is het van belang om te weten dat deze beleggingsproducten niet geschikt zijn voor de beginnende belegger(s).

Indexbeleggingen, hoe kan je instappen?

Ontzettend veel beleggers houden er van om aan de slag te gaan met indexbeleggingen. Dit omwille van alle eerder genoemde voordelen eerder op deze pagina. Dit gezegd hebbende stelt zich dan bijgevolg de vraag op welke manier je nu precies in kan gaan stappen. Hiervoor maken we een onderscheid tussen twee verschillende mogelijkheden. Om welke mogelijkheden het dan precies gaat zal het hieronder terug te vinden overzichtje je meteen duidelijk maken.

1. Door middel van een éénmalige inleg

In eerste instantie kan je aan indexbeleggen doen door het uitvoeren van een éénmalige inbreng. Dit betekent dat er één keer een (groter) bedrag zal worden geïnvesteerd waar je vervolgens een bepaalde positie mee in kan gaan nemen. Hier zijn zowel voor- als nadelen voor aan te halen. Het belangrijkste voordeel heeft betrekking tot het feit dat de positie die je inneemt meteen een flink stuk groter is. Dit betekent dat je meteen kan genieten van een veel groter globaal rendement wanneer het de juiste kant uitgaat met de waarde van bijvoorbeeld de ETF waarin je hebt belegd.

Door in een indexfonds te investeren door middel van éénmalige inleg zorg je er echter in de praktijk eveneens voor dat je geconfronteerd zal worden met een groot koersrisico. De ETF die je aankoopt wordt immers volledig aangekocht aan de koers die op dat specifieke moment geldt. Dat is een belangrijk verschil met de situatie waarin je zou gaan investeren door middel van de dollar-cost-averaging methode. Benieuwd hoe beleggen door middel van deze methode er in de praktijk uitziet? Dan moet je zeker ook even de inhoud van onderstaand stukje doornemen.

2. Met de dollar-cost-averaging methode

De tweede mogelijkheid waarover je beschikt wanneer je aan indexbeleggen wenst te doen heeft betrekking tot het hanteren van de zogenaamde dollar-cost-averaging methode. Het gaat hierbij om een manier van investeren of beleggen waarbij er gebruik wordt gemaakt van periodieke inleggingen. Met andere woorden, je zal in dit geval niet één keer een groot bedrag investeren, maar je kiest ervoor om (het liefst) op vaste momenten met eenzelfde bedrag te gaan beleggen. In het merendeel van de gevallen is er sprake van een vaste, maandelijkse inleg die dan telkens in dezelfde ETF wordt belegd. Op deze manier wordt aan indexbeleggen doen uiteraard alleen maar nog toegankelijker.

Het toepassen van de dollar-cost-averaging methode zorgt er in de praktijk voor dat je kan rekenen op verschillende interessante voordelen. In eerste instantie zorgt ze er bijvoorbeeld voor dat je niet zo’n groot bedrag nodig hebt om te investeren. Dat is bij éénmalige inleg uiteraard wel zo. Daarnaast is het zo dat je door het uitvoeren van periodieke inleggingen kan rekenen op het tot stand komen van een zogenaamde GAK of gemiddelde aankoopkoers. Dit betekent concreet dat het zogenaamde koersrisico in de praktijk aanzienlijk kan worden ingeperkt. Dat is uiteraard ontzettend interessant.

Beleggen in indexfondsen voor beginners

De voorbije jaren hebben we kunnen vaststellen hoe toegankelijker de aandelenmarkt is geworden. In het verleden was het voor de kleine(re) belegger dan nog haast onmogelijk om op een vrij eenvoudige manier te gaan beleggen. Tegenwoordig is daar gelukkig verandering in gekomen. Beleggen in indexfondsen voor beginners zorgt er dan ook voor dat je instant kan rekenen op twee voordelen:

 • Vanaf de eerste belegging kan je rekenen op een geweldige spreiding
 • In een index beleggen hoeft helemaal geen groot budget te vereisen

Van belang om rekening mee te houden is uiteraard wel dat de ene index de andere niet is. Wil je een bepaald indexfonds kopen? Bekijk dan altijd grondig hoeveel en welke bedrijven er allemaal achter hangen en vergeet ook niet om rekening te houden met de mogelijke demografische spreiding. Ook deze laatste is ontzettend belangrijk. Het is mede omwille van deze reden dat vooral de MSCI World wordt bestempeld als één van de belangrijkste indexen welke er op de markt zijn terug te vinden.

Let op de kosten van het indexfonds!

Ondanks het feit dat een indexfonds veel minder actief wordt beheerd in vergelijking met een beleggingsfonds moet het gezegd dat er toch sprake is van een zekere mate aan beheer. In ruil voor dat beheer is het zo dat er één keer per jaar een bepaalde kost zal worden aangerekend. Voor deze kost geldt dat je ze niet zelf (manueel) moet betalen. Ze wordt dan ook automatisch verrekend in de koers van het effect zelf. Let wel, dit betekent uiteraard niet dat deze kost geen (grote) impact kan hebben op je potentieel rendement. Dat is immers uiteraard wel degelijk het geval.

Wil je de risico’s bij index beleggen voor jou als bijvoorbeeld beginnende belegger zo beperkt mogelijk kunnen houden? Opteer dan bij voorkeur voor een investering in een goed gespreide ETF waarbij sprake is van lage kosten. Enkele van de beste ETF’s waar je hier in Nederland in kan investeren zijn voor wat de kosten en de spreiding betreft de VUSA en de zogenaamde VWRL. Voor deze eerste geldt dat ze de S&P 500 index volgt terwijl de laatste zich vooral richt op de bredere markt.

Dit zijn de voordelen van indexbeleggen

Voor ontzettend veel beleggers geldt dat ze vandaag de dag zweren bij indexbeleggen. Dat is uiteraard vooral te danken aan de vele interessante voordelen waar je op kan rekenen. Wat deze voordelen betreft is het mogelijk om meer concreet te denken aan de onderstaande:

 • Beleggen in een ETF kan ontzettend eenvoudig gebeuren
 • Je kan vanaf de eerste minuut bij indexbeleggen rekenen op een prima spreiding
 • Indexbeleggen kan je doen in een (demografische) markt naar keuze
 • Je hoeft helemaal geen torenhoog bedrag voor handen te hebben, in tegendeel

Zoals eerder reeds aangehaald geldt voor beleggen in een index bovendien dat je eveneens over de mogelijkheid beschikt om op twee verschillende manieren te gaan beleggen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om dat te doen door middel van éénmalige investeringen, maar daarnaast kan je ook periodiek instappen. Welke van deze opties voor jou het beste werkt is uiteraard aan jou om te bepalen. Hoe dan ook is deze manier van beleggen dus voor iedereen wel een interessante optie.

Wat zijn de nadelen van indexbeleggen?

Het spreekt voor zich dat in een index beleggen niet alleen maar voordelen met zich meebrengt. Ondanks het feit dat deze vorm van beleggen de voorbije jaren werkelijk geweldig populair is geworden moet het gezegd dat er zeker ook een aantal niet onbelangrijke nadelen aan verbonden zijn. De belangrijkste nadelen waar je met zekerheid aandachtig voor moet zijn, zijn de volgende:

 • Niet elke ETF weet je dezelfde mate aan spreiding aan te bieden
 • Er is bij een ETF altijd sprake van bepaalde, jaarlijkse kosten
 • Bij zowel de aankoop als de verkoop van ETF’s kan er sprake zijn van bepaalde kosten

Ondanks het feit dat een goed gespreide ETF zoals bijvoorbeeld een S&P 500 tracker in de basis beperktere risico’s met zich meebrengt ten opzichte van alternatieven die er op de markt zijn terug te vinden moet het gezegd dat er nog steeds wel bepaalde risico’s aan verbonden zijn. Denk dus zeker niet dat een dergelijke investering als risicoloos kan worden bestempeld, want dat is niet juist.

Indexfondsen vergelijken, zo doe je dat!

De kans is groot dat je voordat je gaat beleggen een vergelijking uit zal willen voeren tussen de verschillende indexfondsen welke er op de markt terug te vinden zijn. Bij indexfondsen vergelijken is het ontzettend belangrijk om stil te blijven staan bij drie belangrijke aandachtspunten, namelijk:

 • De exacte samenstelling van de index op vlak van aandelen of bedrijven
 • De demografische samenstelling waarvan sprake is (spreiding over diverse landen)
 • De kosten die verbonden zijn aan het indexfonds in kwestie

De samenstelling waarvan sprake is, is niet alleen verantwoordelijk voor het potentiële rendement waar je als belegger op kan rekenen, daarnaast spreekt het voor zich dat ze ook een belangrijke impact heeft op het risico dat je loopt met de ETF in kwestie. Hou er immers rekening mee dat niet elke ETF hetzelfde risiconiveau heeft, in tegendeel.

Tot slot spreekt het voor zich dat ook de kosten bij indexfondsen vergelijken een zeer belangrijk aandachtspunt zijn. Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald geldt voor een ETF dat ze in de praktijk altijd gepaard gaat met een JKP of jaarlijks kostenpercentage. Dit is de kost die in rekening wordt gebracht voor het beheer van het indexfonds. Deze kosten kunnen onderling sterk verschillen en vallen in de praktijk doorgaans minder op omdat ze rechtstreeks in de koers worden verwerkt. Hier de nodige aandacht aan besteden is dan ook absoluut van cruciaal belang.