Dividendbeleggen

Dividendbeleggen zorgt ervoor dat je als belegger kan profiteren van het beste van twee werelden. Enerzijds is er namelijk het rendement dat kan worden gemaakt op de koers van het beleggingsproduct, maar daarnaast ontvang je ook nog eens periodieke dividenduitkeringen.

Beste keuze 2023
DEGIRO
 • Keuze uit een groot aantal beleggingsproducten
 • Beleggen kan tegen zeer interessante tarieven
 • Er is geen sprake van een vereiste minimum inleg
 
Tweede plaats
eToro
 • 0% commissie bij beleggen in aandelen en ETF’s
 • Gebruiksvriendelijke, innovatieve interface
 • Gratis aanmelden bij eToro
 
Derde plaats
Easybroker
 • Keuze uit twee beleggingsplatformen
 • Een zeer betrouwbare klantenservice
 • Groot aantal analysemogelijkheden
 • Open een gratis demo-account
 
 • Je bouwt voordelig een aanvullend pensioen op
 • Er worden geen verborgen kosten aangerekend
 • Beleg eenvoudig en transparant voor je kinderen
 • Er is sprake van een uitstekende klantenservice
 
 • Geld lenen tegen een beperkte rente
 • Gratis creditcard behoort tot de mogelijkheden
 • Ruim aanbod met (online) bancaire diensten
 
 • Verdien een hoge rente op onbelegde tegoeden
 • Automatisch sparen vanaf 1 euro per maand
 • Dekking door het Duitse depositogarantiestelsel
 
 • Geschikt voor beleggers en traders
 • Keuze uit verschillende platformen
 • Groot aanbod aan beleggingsproducten
 
 • Je kan beleggen zonder vereiste minimale inleg
 • Beleg in een ruim aanbod aan beleggingsproducten
 • Wereldwijd handelen op meer dan 150 markten
 
 • Beleg in een groot aantal beleggingsproducten
 • Beleggen kan ook in beursgangen of IPO's
 • Lage kosten op maat van elke belegger
 

Hoe kan je aan dividendbeleggen doen?

De eerste vraag die beleggers die aan dividendbeleggen willen doen zich stellen heeft te maken met de manier waarop dat nu precies kan gebeuren. In eerste instantie spreekt het voor zich dat mensen hierbij vaak meteen denken in de richting van zogenaamde dividendaandelen. Het gaat hierbij om waarde-aandelen die zijn uitgegeven van doorgaans zeer gerenommeerde bedrijven waarbij er sprake is van een periodieke uitkering van een dividend. Het gaat hierbij eigenlijk om een gedeelte van de winst welke terugvloeit naar de aandeelhouders. Hoeveel dat percentage van de winst precies bedraagt wordt uiteraard bepaald door het bestuur van de onderneming die de aandelen uitschrijft.

Ondanks het feit dat het aankopen en aanhouden van dividendaandelen in de praktijk veruit de bekendste vorm is van dividendbeleggen moet het gezegd dat er ook nog andere manieren bestaan om dividend te ontvangen. Een eveneens zeer bekend en tegenwoordig ook erg populaire mogelijkheid is terug te vinden in de vorm van dividend uitkerende ETF’s of fondsen. Indien je investeert in een fonds of een ETF is het zo dat je niet investeert in één enkel aandeel, maar wel in een mandje met aandelen. Het kan daarbij gaan om een zelf samengesteld mandje door de uitgevende partij van het fonds, maar er kan ook sprake zijn van een index zoals de S&P 500.

Let op, er wordt op dit vlak een onderscheid gemaakt tussen uitkerende effecten en kapitaliserende effecten. Voor deze laatste geldt dat ze geen dividend uitbetalen aan de investeerders. Dit gezegd hebbende zal de koers van dergelijke fondsen of ETF’s door het ontbreken van een dividenduitkering gemiddeld sneller stijgen dan wanneer er wel een dividend zou worden uitgekeerd.

Wat zijn dividendaandelen?

Wanneer je, je gaat verdiepen in het aanbod met aandelen op de beleggersmarkt zal je kunnen vaststellen dat deze grofweg in twee verschillende categorieën ingedeeld kunnen worden. We maken wat dit betreft een onderscheid tussen de volgende twee opties:

 • Aandelen die geen dividend uitbetalen
 • Aandelen die wel dividend uitbetalen

Bij een investering in dividendaandelen is het zo dat je op twee paarden wedt. In eerste instantie spreekt het voor zich dat de koers van het aandeel dat je hebt aangekocht kan stijgen na verloop van tijd, maar ook in tussentijd ontvang je reeds bepaalde inkomsten uit jouw belegging. Bij dividendaandelen is het namelijk zo dat er sprake is van een periodieke uitkering van dividend. Wat deze uitkering betreft kan je in de praktijk meer concreet denken aan:

 • Een dividenduitkering per maand
 • Een dividenduitkering per kwartaal
 • Een dividenduitkering per jaar

Indien je ervoor kiest om te investeren in Europese dividendaandelen zal je tot de conclusie komen dat er doorgaans sprake is van één dividenduitbetaling op jaarbasis. Dat is anders wanneer je de keuze maakt om te beleggen in Amerikaanse aandelen die dividend uitbetalen. Daarbij is het immers in het merendeel van de gevallen zo dat er sprake is van een uitbetaling per kwartaal. In bepaalde gevallen, onder meer bij zogenaamde REIT’s is het zo dat er maandelijks dividend wordt uitbetaald.

Hoe interessant zijn hoog dividend aandelen?

Wanneer je er in de praktijk voor kiest om te gaan investeren in dividendaandelen kan je er maar beter voor kiezen om te beleggen in exemplaren die zo’n hoog mogelijk dividend aanbieden. Toch? Niet helemaal. Het is echt van cruciaal belang om er rekening mee te houden dat je, je nooit blind mag staren op het dividendrendement dat wordt aangeboden. Dit is zowat de grootst mogelijke fout die gemaakt kan worden op het ogenblik dat je begint met dividendbeleggen.

Voor veel van de aandelen waar een buitenproportioneel dividendrendement voor geldt is dan ook van toepassing dat het gaat om zogenaamde ‘dividend traps’. Vaak is het zo dat bedrijven die helemaal niet zo goed presteren investeerders proberen te lokken door een zeer dividendrendement aan te bieden dat in de praktijk toch nooit in stand kan worden gehouden. Wordt het torenhoge dividendrendement op een zeker ogenblik drastisch verlaagd? Dan zet dat doorgaans een heuse verkoopgolf in gang waardoor de prijs van het aandeel in geen tijd keldert. Ondanks het feit dat hoog dividend aandelen dus op het eerste zicht zeer interessant kunnen lijken zijn ze dat vaak niet. Doe bijgevolg altijd grondig je onderzoek naar hoe realistisch een aangeboden dividendrendement echt is.

Wat zijn de beste dividend aandelen?

Indien je graag wil beginnen met het samenstellen met een aandelenportefeuille bestaande uit (onder meer) dividend aandelen spreekt het voor zich dat je, je altijd de vraag zal stellen wat nu precies de beste exemplaren zijn die er op de markt zijn terug te vinden. Dat is een geweldig goede vraag, maar helaas één waar we niet zomaar in één, twee, drie een antwoord op kunnen formuleren.

Dit is het gevolg van het feit dat het beste dividend aandeel voor de ene persoon niet per se ook het beste dividend aandeel moet zijn voor een andere belegger, in tegendeel. Tijdens je zoektocht naar de beste dividend aandelen is het dan ook van belang om de onderstaande vragen te beantwoorden:

 • In welke sector wil je één of meerdere dividend aandelen aankopen?
 • Hoe volatiel mag het dividend aandeel zijn welke je graag wil aankopen?
 • Welk dividendrendement ambieer je voor jouw investering?
 • Hoe frequent dient het dividend uitbetaald te worden?
 • Hoelang moet het aandeel in kwestie al een dividend uitkeren?

Pas wanneer je op alle hierboven aangehaalde vragen voor jezelf een duidelijk antwoord hebt weten te geven zal je weten te achterhalen wat nu precies kan worden bestempeld als de best mogelijke keuze. Hou er rekening mee dat de antwoorden die je geeft op deze vragen ook kunnen veranderen naargelang je portefeuille meer vorm krijgt. Je doet er in de praktijk dan ook goed aan om jezelf deze vragen telkens opnieuw te stellen wanneer je wenst te gaan beleggen in nieuwe dividendaandelen.

Controleer de dividendgeschiedenis

Eén van de beste indicatoren die je in de praktijk in het merendeel van de gevallen een glashelder beeld schetst van de betrouwbaarheid evenals de kwaliteit van een dividendaandeel is de dividendgeschiedenis waarvan sprake is. Voor deze geschiedenis geldt dat ze duidelijk maakt:

 • Hoelang een bepaald bedrijf reeds een dividend uitbetaald
 • Of het dividendrendement een continue groei heeft doorgemaakt of niet

Het is van belang om er bij dividendbeleggen rekening mee te houden dat het niet echt interessant is om te gaan beleggen in dividend uitkerende beleggingsproducten die weliswaar elk jaar gedurende een lange tijd dividend uitbetalen, maar deze niet verhogen. Continue verhogingen zijn in de praktijk een absolute vereiste, niet in het minst omdat je inkomsten anders stagneren terwijl bijvoorbeeld de inflatie wel kan oplopen. Wil je dus met andere woorden op de best mogelijke manier aan dividendbeleggen doen? Kies er dan bij voorkeur altijd voor om te investeren in dividend uitkerende beleggingsproducten die reeds een lange tijd een continu stijgend dividend uitbetalen.

Verschillen in dividendrendementen

Wanneer je een vergelijking uit gaat voeren tussen de verschillende dividendrendementen die worden aangeboden zal je er al vrij snel achter komen dat er niet onaanzienlijke verschillen kunnen bestaan tussen de verschillende aandelen die zijn uitgegeven. Het bedrijf dat het aandeel in kwestie heeft uitgegeven bepaald dan ook steevast welk dividendrendement er wordt aangeboden. Wat dit betreft kunnen we vaststellen dat bedrijven uit bepaalde sectoren doorgaans een hoger rendement weten te bieden in vergelijking met andere sectoren. Denk hierbij concreet aan:

 • Aandelen uit het medische segment van de markt
 • Aandelen uit het financiële segment van de markt
 • Aandelen uit het vastgoed gerelateerde segment van de markt

Indien je beslist om aandelen aan te schaffen uit de bovenstaande segmenten van de markt is de kans geweldig groot dat je daarbij kan rekenen op een (zeer) aantrekkelijk dividendrendement. Dat wordt een ander verhaal wanneer je kiest voor bijvoorbeeld technologie gerelateerde aandelen. De aandelen uit dit segment van de markt staan er immers om bekend een veel beperkter dividend aan te bieden. Dit onder meer als gevolg van het feit dat deze bedrijven hun winst voor het overgrote merendeel het liefst opnieuw investeren. Ondanks het feit dat er binnen de technologiesector zeker enkele gerenommeerde dividendaandelen zijn terug te vinden ligt het globale rendement op dergelijke aandelen dus een flink stuk lager. Hier zal je ongetwijfeld rekening mee willen houden.

Hou rekening met dividendbelasting

Lang niet elke belegger blijkt in de praktijk een even grote fan te zijn van dividendbeleggen. Dat is voor een zeer belangrijk deel het gevolg van de zogenaamde dividendbelasting die in verschillende landen waaronder hier in Nederland wordt toegepast. Voor bedrijven die in Nederland zijn gevestigd geldt dat ze verplicht zijn om 15 procent dividendbelasting in te houden op de dividenduitkering. Vervolgens dient deze belasting uiteraard afgedragen te worden aan de Belastingdienst.

Hier in Nederland geldt dat de dividendbelasting een zogenaamde voorheffing vormt op de inkomstenbelasting. Dit betekent dat beleggers over de mogelijkheid beschikken om de dividendbelasting te verrekenen met de inkomstenbelasting die ze zijn verschuldigd. Bovendien is het mogelijk dat ze hun betaalde dividendbelasting ook terug kunnen krijgen indien er geen inkomstenbelasting moet worden betaald.

Hoe zit dat met Amerikaanse aandelen?

Ontzettend veel beleggers die over een voorliefde beschikken voor dividendbeleggen kiezen ervoor om te investeren in dividendaandelen die zijn uitgegeven door Amerikaanse bedrijven. Voor het zogenaamde bronbelastingtarief op dividendinkomsten van aandelen afkomstig uit de Verenigde Staten geldt dat deze 30 procent bedraagt. Voor Nederland geldt dat ze (net als verschillende andere landen) een verdrag met de Verenigde Staten heeft afgesloten. Dit verdrag maakt het in de praktijk mogelijk om het bronbelastingtarief terug te brengen tot 15 procent.

Om in aanmerking te komen voor deze lager gelegen bronbelasting dient het woonland, fiscale woonland evenals de plaats van de bankrekening in Nederland te zijn gelegen. In het merendeel van de gevallen is het zo dat de broker of bank waarbij je belegt voor jou kan controleren of je al dan niet in aanmerking komt voor deze verlaagde bronbelasting.

Zijn er nog andere kosten aan verbonden?

Beleggen in dividendaandelen of aan een andere vorm van dividendbeleggen doen betekent niet alleen dat je rekening dient te houden met het (mogelijks) verschuldigd zijn van een bepaalde dividendbelasting. Naast deze belasting is het namelijk zo dat er ook nog verschillende extra kosten aangerekend kunnen worden die mogelijks kunnen knagen aan je finale netto dividendrendement.

In eerste instantie is het zo dat veel brokers of banken voor de uitbetaling of verwerking van dividenden een bepaalde administratieve kost in rekening brengen. In het merendeel van de gevallen gaat het daarbij om een bepaald percentage van het dividend dat wordt ontvangen. Heel zelden is er sprake van een vastgestelde prijs per uitkering met eventueel daar bovenop nog een extra percentage. Het is zeer belangrijk om op voorhand goed te bekijken hoe hoog deze kost is gelegen. Omdat ze bij elke dividenduitbetaling is verschuldigd kan ze immers een grote invloed hebben op het uiteindelijke totaalrendement dat je weet te realiseren met je dividenden.

Naast bovenstaande kost is het ook nog eens van belang om rekening te houden met de munteenheid waarin het dividendaandeel van je keuze is uitgegeven. Noteert het dividendaandeel in de Amerikaanse dollar? Dan zal ook het dividend in deze munteenheid worden uitbetaald. Dat betekent dat er een omzetting moet gebeuren van het dividend van Amerikaanse dollar naar de euro. Hier worden vaak zogenaamde valutakosten voor in rekening gebracht. Wil je deze kosten niet moeten betalen? Kies er dan hoofdzakelijk voor om te beleggen in Europese dividendaandelen.

Voordelen van dividendbeleggen

Heel wat beleggers zweren bij dividendbeleggen. Dit geldt niet in het minst voor de wat meer defensief georiënteerde beleggers. Het moet in ieder geval gezegd dat er aan beleggen in bijvoorbeeld dividendaandelen heel wat interessante voordelen verbonden zijn. De belangrijkste voordelen waar je bij deze vorm van beleggen op kan rekenen zijn de onderstaande:

 • Je ontvangt tussentijdse rendementen zolang je eigenaar bent van de dividendaandelen
 • Soms wordt er boven op de standaard dividenden ook een speciaal dividend toegekend
 • Dividendaandelen zijn doorgaans heel wat minder volatiel dan groeiaandelen
 • Dividendbeleggen bouwt een bepaalde (extra) veiligheid in, in je portefeuille
 • Bij dividenden herbeleggen profiteer je van het rente-op-rente effect

Niemand minder dan Albert Einstein bestempelde het rente-op-rente effect als het achtste wereldwonder. Dit effect treedt in werking op het ogenblik dat je ervoor kiest om de ontvangen dividenden te gaan herbeleggen. Ook dit is een zeer belangrijk voordeel dat is verbonden aan dividendbeleggen. Dit effect staat er namelijk om bekend een gigantische meerwaarde te kunnen realiseren op lange termijn. Let wel, van belang is dus dat het dividend geherinvesteerd wordt.

Nadelen van dividendbeleggen

De hierboven aangehaalde voordelen hebben beslist duidelijk gemaakt dat er enkele niet onbelangrijke voordelen verbonden zijn aan investeren in bijvoorbeeld dividendaandelen. Dit gezegd hebbende is het in de praktijk eveneens zo dat er rekening moet worden gehouden met enkele eveneens niet onaanzienlijke nadelen. Het spreekt voor zich dat we ook de voornaamste nadelen die verbonden zijn aan beleggen in dividend uitkerende beleggingsproducten voor je hebben opgelijst:

 • De diverse kosten waarmee je kan worden geconfronteerd drukken het potentiële rendement
 • Ook de dividendbelasting laat een stukje rendement in rook opgaan
 • Dividendaandelen kenmerken zich door een langzamere groei
 • Voor de meer offensief georiënteerde belegger zijn ze wellicht (veel) minder interessant

Als belegger dien je in de basis eigenlijk een keuze te maken tussen enerzijds aandelen met een groot potentieel rendement en aandelen die ervoor zorgen dat je ’s nachts nog steeds gewoon rustig kan slapen. Voor heel wat mensen geldt dat ze kiezen voor dividendbeleggen niet alleen omwille van de periodieke dividenduitkeringen, maar ook omwille van het defensieve karakter waar ze zich door kenmerken. De Langzamere groei die dergelijke aandelen kennen en de diverse kosten die stuk voor stuk toch behoorlijk aan het finale rendement kunnen knabbelen nemen ze dan vaak gewoon voor lief. Dit gezegd hebbende zijn dit wel belangrijke nadelen waar je zeker bij stil moet blijven staan.

Conclusie, hoe interessant is dividendbeleggen?

De gouden regel onder beleggers is om er altijd voor te zorgen dat je over een evenwichtige beleggingsportefeuille beschikt. Dat betekent dat je in het meest optimale geval kiest voor een portefeuille bestaande uit een combinatie van groeiaandelen en waarde-aandelen. Bij deze laatste is de kans dan vervolgens groot dat je ook een bepaald dividend zal ontvangen. Dat dividend kan op haar beurt worden gebruikt om een passief inkomen mee te creëren of je kan ze herinvesteren.

Voor verschillende van ’s werelds grootste bedrijven geldt dat ze ervoor hebben gekozen om een bepaald dividend uit te betalen aan hun aandeelhouders. Het gaat hierbij zelfs om enkele van de belangrijkste bedrijven die deel uitmaken van de gerenommeerde S&P 500 index. Naar alle waarschijnlijkheid zal je als belegger dan ook vaak niet om dividendbeleggen heen kunnen. Tracht vooral voor jezelf te bepalen welk percentage van je beleggingsportefeuille in deze iets defensievere aandelen of beleggingsproducten dient te worden geïnvesteerd. Dit doe je het best door rekening te houden met het specifieke risicoprofiel dat je voor jezelf hebt opgesteld.

Hoe dan ook, wanneer je investeert voor de lange termijn in echt goede dividend aandelen zal je tot de vaststelling komen dat je vaak kan profiteren van het beste van twee werelden. Niet alleen wordt er in eerste instantie voor gezorgd dat je gaat investeren in enkele van ’s werelds grootste bedrijven waardoor je uitzicht houdt op een mooie stijging van de aandelenkoers, bovendien pak je tussentijds ook nog eens het dividend mee. In het merendeel van de gevallen kunnen dividendaandelen dan ook een mooie aanvulling op je portefeuille betekenen. Let echter wel goed op voor aandelen met een onrealistisch hoog dividendrendement. Hier moet je zo ver mogelijk van uit de buurt blijven.

Zie ook: Duurzaam beleggen en Pensioenbeleggen.

Handige links: Dividendaandelen.